เว็บพลังจิต รวบรวมการอ่านภาษาบาลีด้วยโปรแกรม Excel มาฝากสมาชิก

ในห้อง 'พระไตรปิฎก เสียงอ่าน' ตั้งกระทู้โดย Aung CapA, 7 กุมภาพันธ์ 2010.

 1. Aung CapA

  Aung CapA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  92
  ค่าพลัง:
  +274
  การหาวิธีอ่านภาษาบาลีอย่างรวดเร็วโดยใช้โปรแกรม Microsoft Exel 97-2003 หรือ 2007 ก็ได้ ตอนนี้ดิฉันจำเป็นต้องอัพโหลด 2003 ให้ค่ะเพราะไม่งั้นอัพโหลดลงเว็บไซด์นี้ไม่ได้ เวลาอธิบายจะใช้คำว่า 2007 เอาเป็นว่าไม่ต้องคำนึงถึงปีของโปรแกรมก็แล้วกัน การออกคำสั่งให้โปรแกรมหาคำเหมือนกัน

  แฟ้มเอกสารวิธีอ่านภาษาบาลีที่ได้รวบรวมไว้ในโปรแกรมนี้ ดาวโหลดไปเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านได้เลย
  <O:p
  ขออธิบายอย่างคร่าว ๆ สำหรับท่านที่ไม่คุ้นกับโปรแกรมนี้ หรือคลิกไปดูคำอธิบายและวิธีหาศัพท์ได้ที่ :

  <O:p
  ศัพท์บาลีใช้โปรแกรม Excel ตอนที่ 1/3<O:p
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=rzAib5AlecA"]http://www.youtube.com/watch?v=rzAib5AlecA[/ame]

  <O:p
  ศัพท์บาลีใช้โปรแกรม Excel ตอนที่ 2/3<O:p
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=D-vMmNzA-eo"]http://www.youtube.com/watch?v=D-vMmNzA-eo[/ame]

  <O:p
  ศัพท์บาลีใช้โปรแกรม Excel ตอนที่ 3/3<O:p
  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=PjW_oRHsXG0"]http://www.youtube.com/watch?v=PjW_oRHsXG0[/ame]

  ดูเอกสารแนบบางส่วนตามนี้ค่ะ
  <O:p
  <O:p
  ก็อปปี้ชี๊ด Microsoft Exel 2003 นี้ไปไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ดิฉันให้ชื่อไฟล์ว่า คำอ่านพระไตรปิฏก ท่านจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ตามต้องการ คำที่อ่านบาลีที่หามาได้นำมารวมกันในไฟล์นี้ ทำต่อๆ กันไปเลย แล้วอย่าลืม บันทึก ทุกครั้ง นะค่ะ
  <O:p
  ตัวอย่างค่ะ
  <O:p
  <TABLE style="MARGIN: auto auto auto 4.65pt; WIDTH: 237.55pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=317><TBODY><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104 noWrap>คำว่า<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213 noWrap>อ่านว่า<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #efefef 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>กลันทกนิวาปสถาน<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #efefef 1pt solid; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กะ ลัน ทะ กะ นิวา ปะ สะ ถาน<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>กัณฐกวิมาน  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กันถะ กะ วิ มาน<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>กัณหเปตวัตถุ<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กันหะ เป ตะ วัด ถุ<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>กัลยาณปุถุชน<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กันละ ยา นะ ปุ ถุ ชน<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>กายวิญญาณ<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กายยะ วิน ยาน<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104 noWrap>กาลิกระคน<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กา ลิก ระคน<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>กินนรชาดก<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กินนะ ระ ชา ดก<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>กุฎุมพี<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กุ ดม พี<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>กุณฑลีวิมาน<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8 1pt solid; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กุน ทะ ลี วิมาน<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 10"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>กุมภการบุตร<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กุมพะ กาน ระ บุด<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 11"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>กุรรฆรนคร<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กะ-ระ-ระ-คะ-ระ-นะ-คอน<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 12"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุ<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>กูตะ วิ นิด ฉะ ยะ กะ เป ตะ วัด ถุ<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 13"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>ไกรสรี<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>ไกรฺ-สี<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 14"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>โกสิยวรรค<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>โกสิ ยะ วัก<O:p  </TD></TR><TR style="HEIGHT: 22.75pt; mso-yfti-irow: 15; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #efefef 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 77.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #ece9d8 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=104>ขนมกุมมาส<O:p  </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 159.65pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 22.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-RIGHT: #efefef 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=213>ขะหนม กุม มาด<O:p  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <O:p
  วันไหนต้องการค้นหาคำอ่านแบบรวดเร็ว ก็เรียกไฟล์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ของท่าน เปิดไฟล์ แล้วคลิกลูกศรหรือเม้าส์ไปในหน้าข้อมูล กด ปุ่ม Ctrl และ F พร้อมกันก็จะได้หน้าต่างหาคำ ซ้อนหน้าแฟ้มข้อมูล เขียนคำที่ท่านต้องการอ่านในช่องว่าง หรือก็อปปี้คำที่ต้องการหาในช่องว่าง หรือทับคำที่เราเคยหาแล้ว ๆ กดที่คำว่า ค้นหา (Alles zoeken) ต้องขออภัยดิฉันใช้ภาษาดัชท์ หากท่านมีโปรแกรมภาษาไทยก็นำไปทำภาษาไทย ตัวอย่างข้างล่างเป็นโปรแกรมภาษาดัชท์ แต่การใช้ Excel เหมือนกันค่ะ<O:p
  แล้วท่านจะเห็นคำที่ค้นหา พร้อมกับคำอ่าน แต่คำที่หาต้องอยู่ในไฟล์นี้ถ้าไม่มีท่านก็จะหาไม่เจอ ฉนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาคำศัพท์พร้อมวิธีอ่านมารวมในแฟ้มนี้ให้มากเท่าที่จะทำได้<O:p
  <O:p
  <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape style="WIDTH: 363.75pt; HEIGHT: 273pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Afbeelding_x0020_1 o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Racha\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title=""></v:imagedata></v:shape><O:p

  <O:p
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,771
  ค่าพลัง:
  +12,911
  อนุโมทนาคุณAung CapA ครับ

  ดีมากครับทำให้มีที่ค้นหาคำอ่านให้สมาชิกอ่านพระไตรฯได้สะดวกขึ้น
   
 3. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  ขอบคุณคุณอังกาบ ที่แนะนำวิธีให้ เดี๋ยวว่างจะทดลองทำค่ะ
   
 4. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,465  [​IMG] ดีจังเล้ย! อนุโมทามิ มหาธรรมทานค่ะ สาธุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กุมภาพันธ์ 2010
 5. ทิพย์ปทุโม

  ทิพย์ปทุโม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  555
  ค่าพลัง:
  +2,471
  อยากได้แหล่งคำแปลภาษาบาลีค่ะ ตนเองได้คาถามาจากการฝันแล้วลุกขึ้นมาจดไว้ อยากรู้ว่าแปลว่าอะไร ทำอย่างไรดี
   
 6. Aung CapA

  Aung CapA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  92
  ค่าพลัง:
  +274
  คิดว่าคุณทิพย์ปทุโม ลองเอาที่จดไว้ ไปถามพระที่วัดที่ใกล้บ้านของคุณดูซิค่ะ เรื่องแปลนี่คงยากเข้าไปใหญ่ ขนาดคำอ่านเราต้องพยายามหาข้อมูลวิธีอ่านให้ถูกต้องหลายวิธีมาก บางทีดิฉันทำขนาดต้องรบกวนพระ หากท่านมีเวลาก็ตอบ หากคุณไม่ได้คำตอบลอง พีเอ็มเข้ามาดิฉันจะรบกวนพระให้ค่ะ หรือคุณจะตั้งกระทู้ส่วนกลาง เผื่อจะมีสมาชิกท่านอื่นแปลให้คุณได้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กุมภาพันธ์ 2010
 7. meaza

  meaza สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2017
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +0
  ก็อปี้ยังไง
   
 8. meaza

  meaza สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2017
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +0
  ดาวโหลดไปเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านได้เลย...ไม่เห็นมีให้ดาวโหลดเลย
   
 9. meaza

  meaza สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2017
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +0
  ต่อไปทำให้โหลดง่ายๆ เพราะไม้รู้เรื่องเลย
   

แชร์หน้านี้

Loading...