เสียงธรรม รวมคำสอนคุณแม่สิริ กรินชัย

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย สายชน, 29 เมษายน 2010.

 1. สายชน

  สายชน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  251
  ค่าพลัง:
  +1,232
  ชอบฟังที่คุณแม่สอนมากเลยฟังง่ายปฎิบัติง่ายเข้าใจดีพยายามหาไฟล์เสียงของท่านมาฟังและสะสมไว้ก็เลยแบ่งปันครับ

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/1-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-mp3.4049754/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/2-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5-mp3.4049755/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/3-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-mp3.4049756/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/4-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98-mp3.4049757/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mp3.4049758/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/6-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-mp3.4049759/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/7-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4-mp3.4049760/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/8-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-mp3.4049761/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. สายชน

  สายชน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  251
  ค่าพลัง:
  +1,232
  ธรรมะของชาวบ้าน

  ธรรมะของชาวบ้าน โดย คุณแม่สิริ กรินชัย

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/1-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-mp3.4049762/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4049763/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/3-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4049764/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/4-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-mp3.4049765/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/5-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-mp3.4049766/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/6-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-mp3.4049767/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/7-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5-mp3.4049768/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/8-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-mp3.4049769/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/9-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%8F%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-mp3.4049770/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/10-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3-mp3.4049771/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/11-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-mp3.4049772/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/12-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AA-mp3.4049773/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/13-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-mp3.4049774/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/14-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87-mp3.4049775/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/15-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C-mp3.4049776/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/16-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8-mp3.4049777/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/17-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4049778/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/18-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4049779/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/19-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5-mp3.4049780/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/20-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-mp3.4049781/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/21-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mp3.4049782/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/22-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA-mp3.4049783/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/23-%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%A3-mp3.4049784/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/24-%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94-mp3.4049785/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/25-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4-mp3.4049786/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/26-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%95%E0%B8%B2-mp3.4049787/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/27-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%AB%E0%B8%B9-mp3.4049788/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 1 กรกฎาคม 2017
 3. thaboo

  thaboo สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  128
  ค่าพลัง:
  +26
  ชอบครับ...ขอบคุณ
   
 4. rukflying

  rukflying Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  85
  ค่าพลัง:
  +60
  ขอขอบคุณ และขออนุโมทนากับท่านสายชนด้วยครับ
   
 5. bulldogs

  bulldogs สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  38
  ค่าพลัง:
  +24
  สาธุ
   
 6. Honeybarbie

  Honeybarbie เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2010
  โพสต์:
  53
  ค่าพลัง:
  +134
  อนุโมทนาคะ ฟังง่ายดีคะ ขอเอาไปเปิดเผยแพร่คะ
   
 7. yang_8

  yang_8 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +1
  ขอบคุณมากคับ
   
 8. Emptyzero

  Emptyzero สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +1
  อนุโมทนาค่ะ
   
 9. medhi

  medhi สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มกราคม 2013
  โพสต์:
  71
  ค่าพลัง:
  +3
  อนุโมทนาครับ จะได้นำไปฟัง สาธุ สาธุ สาธุ
   
 10. วิญญาณนิพพาน

  วิญญาณนิพพาน ทีมงานอาสาฯ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  16,700
  กระทู้เรื่องเด่น:
  32
  ค่าพลัง:
  +20,719
  อนุโมทนาครับ ขอบคุณมากครับ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - รวมคำสอนคุณแม่สิริ กรินชัย
 1. pasu
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,254
 2. ลำไพ
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,491
 3. อธิมุตโต
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  1,527
 4. ฐานิฏฐ์กัญญารัต
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  6,029

แชร์หน้านี้

Loading...