เสียงธรรม รวมพิณบรรเลง (กู่เจิง)เพลงทางพุทธศาสนาค่ะ (Buddhist Music Played by Guzheng)

ในห้อง 'เพลงธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย ไม่กินผัก, 18 เมษายน 2010.

 1. ไม่กินผัก

  ไม่กินผัก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มกราคม 2010
  โพสต์:
  187
  ค่าพลัง:
  +591
  Breeze with Joyous Whispers

  [​IMG]
  ______________________________
  Crystal Lotus

  [​IMG]
  ______________________________

  Enlightment

  [​IMG]
  ______________________________
  Hanshan Temple

  [​IMG]
  ______________________________

  Mirror Of Water

  [​IMG]
  ______________________________

  Purify

  [​IMG]
  ______________________________
  Rearranged Tunes of "The Sanskrit Music of Formosa"

  [​IMG]
  ______________________________
  Rearranged Tunes of "The Sanskrit Music of Formosa III"

  [​IMG]
  ______________________________
  Return to Originality

  [​IMG]
  ______________________________

  Melody of "Reciting the Name of Buddha in Five Assemblies"

  [​IMG]
  _______________________________

  Melody of "Praising by Reciting the Name of Buddha"

  [​IMG]
  _______________________________

  Melody of the "Prajna Heart Sutra"

  [​IMG]

  ชุดนี้ที่ลงไปแล้วค่ะ

  :):):):):):):):)
  _______________________________


  "กู่เจิง" พิณจากแดนสวรรค์ เรียบเรียงโดย ชนก สาคริก

  [​IMG]

  ที่เรียกกู่เจิงว่า "พิณสวรรค์" นั้น เพราะตามตำนานของจีนกล่าวไว้ว่า เครื่องดนตรีชนิดนี้เทพยดาเป็นผู้สร้าง
  เดิมเป็นพิณขนาดใหญ่มีสาย 50 สาย เรียกว่า เส็ก มีเสียงไพเราะน่าฟังดุจเสียงจากสวรรค์
  (เรื่องพิณ 50 สาย นี้มีข้อน่าสังเกตคือทางอินเดียก็มีเรื่องตำนานที่กล่าวถึง
  พิณ 50 สายของเทพเจ้าอยู่เหมือนกัน เข้าใจว่าคตินี้จีนอาจได้รับมาจากอินเดียก็ได้)

  ตำนานเรื่องพิณสวรรค์ของเทพยดานั้น เป็นความเชื่อของกลุ่มบุคคลที่เน้นทางคตินิยม เพราะเห็นว่า
  กู่เจิงนี้ มีรูปร่างแปลกประหลาดพิสดารซับซ้อนและมีเสียงไพเราะน่าฟัง ไม่น่าจะเป็นการประดิษฐ์คิดค้น
  โดยมนุษย์ธรรมดาอีกทั้งยังมีมานานแสนนานแล้วด้วย

  กู่เจิงมีหลายขนาด ตั้งแต่ 12 สาย ไปจนถึง 26 สาย และมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไป
  ตามรสนิยมของแต่ละท้องถิ่น ยาวบ้าง สั้นบ้าง กว้างบ้าง แคบบ้าง แล้วแต่จุดประสงค์และจินตนาการ
  ของช่างผู้ผลิตเครื่องดนตรี แต่สภาพโดยรวมแล้ว จะมีส่วนที่คล้ายกันคือตัวกู่เจิงมีลักษณะเป็นกล่องไม้ กลวงยาว
  ผิวด้านบนมีลักษณะโค้งมีหย่องไม้หนุนรองรับสายกู่เจิงไว้ทุกสาย ตรงส่วนปลายด้านขวามือ
  ของตัวกู่เจิงจะมีหมุดสำหรับปรับเทียบเสียงที่สามารถ หมุนไปมาได้ หมุดเหล่านี้บางแบบก็เป็นไม้
  ใช้เสียบลงมาในแนวตั้งแต่ส่วนใหญ่จะซ่อนไว้ใน ส่วนหัวของกู่เจิงโดยมีฝาครอบปิดไว้เพื่อความสวยงาม

  สายของกู่เจิงนั้นในสมัยโบราณใช้สายไหมหรือสายเอ็นเป็นส่วนใหญ่ แต่มาในยุคหลังๆนิยมใช้สายโลหะ
  เช่นทองเหลือง ทองแดง หรือสายเหล็ก ปัจจุบันจะนิยมใช้สายโลหะที่ไม่ขึ้นสนิม หรือสายโลหะ
  ที่ขวั้นเกลียวด้วยไนลอนโดยรอบ เพราะมีน้ำหนักดีและไม่ระคายนิ้วมือเวลาที่ดีดบรรเลง

  ชาวจีนนั้นเป็นทั้งนักปรัชญาและนักประดิษฐ์ ดังนั้นช่างจีนจึงนิยมแฝงปรัชญาไว้ในสิ่งประดิษฐ์
  ที่สร้างด้วยเสมอ การประดิษฐ์ตัวกู่เจิงนี้ก็เช่นกัน ช่างจีนโบราณเชื่อว่าเทพยดาเป็นต้นกำเนิด
  ในการประดิษฐ์กู่เจิง และเสียงของกู่เจิงเปรียบเหมือนเสียงดนตรีจากสรวงสวรรค์ จึงออกแบบกู่เจิง
  โดยแบ่งแผนภูมิของตัวกู่เจิงออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1) ส่วนที่เป็นสวรรค์
  2) ส่วนที่เป็นภูมิมนุษย์
  3) ส่วนที่เป็นวังบาดาล

  ส่วนที่เป็นแดนสวรรค์นั้นก็คือแนวสายกู่เจิงที่เรียงรายอยู่ด้านบน
  เพราะเป็นต้นกำเนิดเสียงดนตรีอันไพเราะดุจเสียงจากสวรรค์ ช่วงระหว่างสายกู่เจิง
  และผิวหน้าโค้งด้านบนเป็นความเวิ้งว้างของท้องฟ้า ส่วนหย่อง (Fret) ที่เรียงราย
  หนุนรองรับสายกู่เจิงนั้นมีความหมาย 2 นัยคือ หมายถึงขุนเขาบนพื้นโลกที่สูงตระหง่าน
  หนุนค้ำสวรรค์ไว้ หรือ หมายถึง ฝูงวิหค เช่น ห่านป่า นกเป็ดน้ำ หรือ นกกระเรียน
  ที่บินเรียงแถวเป็นแนวทะแยงอยู่บนท้องฟ้า ส่วนบริเวณผิวด้านบนที่มีลักษณะโค้งแผ่กว้างนั้น
  เปรียบเหมือนมหาสมุทร ตัวกู่เจิงโดยรอบเปรียบเหมือนแผ่นดิน จึงนิยมวาดรูปป่าเขาลำเนาไพร
  หรือฝูงสัตว์เอาไว้โดยรอบ ส่วนที่เป็นวังบาดาลนั้นคือผิวพื้นด้านล่างซึ่งกรุเป็นช่องไว้ 2 ช่องใหญ่ๆ
  หมายถึง สระหงส์ และ วังมังกร

  สระ หงส์-มังกร นี้อาจมีรูปร่างผิดแผกแตกต่างกันออกไปบ้าง เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือ
  ทำเป็นช่องไว้ให้เสียงกู่เจิงก้องกังวานออก มาดีขึ้นนั่นเอง รวมความแล้วส่วนต่างๆของกู่เจิงนั้น
  ล้วนมีความหมายในเชิงปรัชญาและมีคุณ ประโยชน์ในการบรรเลงทั้งสิ้น

  ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาเป็นการยืนยันและแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานแนวคิด
  ในด้านปรัชญาเข้ากับสิ่งประดิษฐ์ของช่างจีนดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในตอนต้น

  ชาวจีนถือว่าโลกนั้นประกอบไปด้วยธาตุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 5 ชนิด คือ

  1) ธาตุดิน เป็นธาตุที่หนักแน่นมั่นคง เป็นแม่ธาตุของสรรพสิ่งทั้งปวง
  เป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกรวมทั้งสัตว์และมนุษย์
  ธาตุดินยังหมายรวมไปถึงหินทุกชนิดด้วยดังนั้นธาตุดินจึงเป็นแหล่งกำเนิดของ สิ่งที่มีรูปธรรม
  ในขณะที่ฟ้ากลับว่างเปล่าไร้รูปธรรม

  2) ธาตุทอง เป็นธาตุที่มีประกายสดใสแวววาว และ มีคุณค่า
  เมื่อโลกก่อกำเนิดใหม่ๆนั้นนอกจากดินและหินแล้วยังมีแร่ธาตุโลหะอีกมากมาย
  หลายร้อยหลายพันชนิดปะปนอยู่ในดินด้วย แร่โลหะเหล่านี้มีคุณสมบัติแตกต่างจากดินและหิน
  จึงถือว่าเป็นธาตุอีกชนิด หนึ่งและเนื่องจากทองคำเป็นโลหะที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นธาตุที่มีคุณค่า
  เหนือกว่าธาตุโลหะอื่นจึงเรียกธาตุที่สองนี้ว่าธาตุทอง

  3) ธาตุน้ำ เป็นธาตุที่เยือกเย็น และมีความเลื่อนไหลพริ้วพรายไร้รูปทรงที่แน่นอน
  เมื่อโลกมีพื้นดินและมีแร่ธาตุโลหะอุดมสมบูรณ์แล้วจึงบังเกิดธาตุน้ำขึ้น หล่อเลี้ยงพื้นดินให้ชุ่มฉ่ำ
  ถือกำเนิดแม่น้ำลำคลองรวมทั้งทะเลและมหาสมุทร อันจะเป็นแหล่งที่ให้กำเนิดชีวิตต่อไป

  4) ธาตุไฟ (พลังงาน) เป็นธาตุที่ร้อนแรง เจิดจ้า และไหวระริกอยู่เป็นนิจ
  เมื่อมีดิน มีแร่ธาตุ มี น้ำแล้ว ได้บังเกิดธาตุไฟคือพลังงานขึ้น ธาตุไฟเป็นธาตุร้อนซึ่งเปล่งประกายเจิดจ้า
  เปลวไฟ มักสั่นไหวและบันดาลให้เกิดแสงสว่าง นอกจากนั้นยังเป็นธาตุสำคัญที่กระตุ้นให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตด้วย

  5) ธาตุไม้ ธาตุไม้นั้นเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งมีชีวิตทั้งมวล เมื่อมีดิน แร่ธาตุ น้ำ และไฟ ครบแล้ว
  สิ่งมีชีวิตจึงก่อกำเนิดขึ้นมาได้ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้นย่อมสามารถเคลื่อนไหวได้
  ธาตุไม้จึงเป็น ธาตุแห่งการเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา และ ร่าเริง
  <dir><dir><dir><dir><dir><dir></dir> </dir> </dir> </dir> </dir> </dir> _______________________________

  เผื่อว่ามีใครอยากสะสม(เหมือนเรา)ค่ะ ^-^^-^^-^^-^​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 5 มิถุนายน 2010
 2. wantaya

  wantaya สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มกราคม 2010
  โพสต์:
  57
  ค่าพลัง:
  +14
  ขอบคุณนะค่ะ

  ขอบคุณนะค่ะ เป็นเพลงที่หาฟังยากมากๆ ขอดาวโหลดเลยนะค่ะ
   
 3. zetsubo

  zetsubo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  670
  ค่าพลัง:
  +750
  ขอบคุณคร้า^^
   
 4. Prathuang

  Prathuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มกราคม 2008
  โพสต์:
  658
  ค่าพลัง:
  +178
  ขอบคุณมากครับ
   
 5. จิตตานุปัสสนา

  จิตตานุปัสสนา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  5,664
  ค่าพลัง:
  +16,042
  สาธุ copy ไปฟังนะครับ...
   
 6. magnagiled

  magnagiled เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  598
  ค่าพลัง:
  +1,445
  ขอบคุณมากๆเลยครับ

  ชอบดนตรีบรรเลงมาก
   
 7. momแข็งแรง

  momแข็งแรง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  60
  ค่าพลัง:
  +214
  บทเพลงไหนเพราะจับใจและโด่งดังบ้างครับ ขอขอบคุณครับ

  ปล. บทเพลงเยอะดีจังเลือกฟังถูกเลยอนุโมทนาสาธุครับ
   
 8. hon9999

  hon9999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2008
  โพสต์:
  668
  ค่าพลัง:
  +2,434
  เพราะจริงๆครับ และ เยอะมากด้วย ฟังแล้ว สงบเย็นดีครับ
   
 9. yupanatuk

  yupanatuk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  383
  ค่าพลัง:
  +419
  ขอบคุณมากค่ะ ไพเราะมาก แล้วก็มีให้เยอะมากด้วย น่ายินดีในความมีน้ำใจของผู้ให้
   
 10. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,892
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +35,148
  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

  เว็บทางนิพพาน
  เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O[​IMG]</O[​IMG]
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O[​IMG]</O[​IMG]
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่
  www.tangnipparn.com<O[​IMG]</O[​IMG]

  <O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา


  [​IMG]</O:p>
   
 11. หางอื่ง

  หางอื่ง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  439
  ค่าพลัง:
  +6
  สาธุ...ขออนุโมทนาด้วยครับ
   
 12. ณ.วชิรา

  ณ.วชิรา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  256
  ค่าพลัง:
  +421
  กราบอนุโมทนา ในการสั่งสมบุญบารมีครับ
   
 13. ฅนล้านนา

  ฅนล้านนา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  264
  ค่าพลัง:
  +998
  ...ขอบคุณมากครับไพเราะมาก
   
 14. กังหันลม

  กังหันลม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  403
  ค่าพลัง:
  +712
  กราบอนุโมทนาครับ
   
 15. จุดหมาย

  จุดหมาย สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +7
  ขอบคุณครับ
   
 16. Attila 333

  Attila 333 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  245
  ค่าพลัง:
  +716
  อนุโมทนาด้วยครับสำหรับเพลงเพราะๆครับ
   
 17. janemgc

  janemgc เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  92
  ค่าพลัง:
  +173
  ขอบคุณครับ
   
 18. mon11

  mon11 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +53
  อนุโมทนาครับ
   
 19. pmicrobes

  pmicrobes เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  623
  ค่าพลัง:
  +112
  ขอโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ
   
 20. redboony

  redboony เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  34
  ค่าพลัง:
  +172
  Anumothana satu satu satu ka.
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...