รวมหนังสือคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย paang, 9 มกราคม 2006.

 1. paang

  paang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2005
  โพสต์:
  9,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +34,292
  <TABLE><TBODY><TR><TD><CENTER>อ่านคำสอนหลวงพ่อ

  </CENTER>หนังสือของหลวงพ่อทุกเล่ม และคำสอนของหลวงพ่อแต่ละหน้านั้น มีคุณค่าประมาณมิได้ ท่านควรจะมีเก็บไว้ประจำที่บ้านหรือใกล้ตัว เพราะเมื่อท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรม หรือต้องการกำลังใจ หนังสือหลวงพ่อจะสามารถช่วยให้คำแนะนำให้ท่านได้เสมอ ท่านสามารถซื้อหนังสือของหลวงพ่อได้ที่ วัดท่าซุงหรือบ้านสายลม


  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  <!-- ########################## ธัมมวิโมกข์ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>นิตยสารธรรมปฏิบัติรายเดือน ธัมมวิโมกข์

  เป็นนิตยสารที่มีลงคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน( หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เป็นประจำทุกเดือน มีลงข่าวสารหรือประกาศกำหนดงานต่างๆ ของวัดท่าซุง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ธรรมปฏิบัติของพระพุทธเจ้าให้กว้างขวางในหมู่ชน และประชาสัมพันธ์การทำงานของศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนฯ ร่วมกับ มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
  สมัครเป็นสมาชิก
  1. ทางไปรษณีย์โดยเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ที่จะให้ส่งนิตยสาร พร้อมซื้อธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 อัตราค่าสมาชิก 1 ปี(12 เล่ม) 300 บาท ครึ่งปี(6 เล่ม) 150 บาท เฉพาะในประเทศไทย ต่างประเทศให้ติดต่อสำนักงานอีกที โทร. (035) 512578
  2. สมัครด้วยตนเองที่บ้านสายลม ซ.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ถ.พหลโยธิน กทม. และมีจำหน่ายในราคาฉบับละ 20 บาท
  [SIZE=-1]หมายเหตุ:
  ที่เว็บ วัดบนเว็บ Wat on Web มีธัมมวิโมกข์ให้อ่านเป็น pdf ไฟล์อยู่หลายฉบับ เข้าอ่าน click ที่นี่ [/SIZE]


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## ประวัติหลวงพ่อปาน #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ประวัติหลวงพ่อปาน

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร ศิษย์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อยุธยา เป็นหนังสือเล่มแรกของหลวงพ่อที่เขียนสมัยหลวงพ่อยังเป็นพระมหาวีระ หลวงพ่อได้เล่าประวัติการปฏิบัติธรรมของตัวเองที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูอาจารย์หลายองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อได้เล่าประวัติของหลวงปู่อย่างละเอียด และประวัติของตัวเอง หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่สำคัญมากของหลวงพ่อและลูกหลานทุกคน
  อ่านบนเว็บ:
  1. ที่เว็บพุทธภูมิ อ่าน ที่นี่
  2. ที่เว็บพลังจิต อ่าน ที่นี่
  3. (และยังมีอีกหลายเว็บ กำลังรวบรวม)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร ศิษย์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อยุธยา เป็นหนังสือเล่มแรกๆ ของหลวงพ่อที่เขียนสมัยหลวงพ่อยังเป็นพระมหาวีระ หลวงพ่อได้อธิบายวิธีปฏิบัติพระกรรมฐานอย่างละเอียดตามที่ได้เรียนมาจากครูอาจารย์มากกว่า 18 ท่าน หลวงพ่ออธิบายวิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบครบทุกหลักสูตรและทุกจริต อ่านเข้าใจง่าย เป็นหนังสือที่ควรมีประจำตัวไว้ เวลาเจริญกรรมฐานจะได้สามารถทบทวนได้ตลอด
  อ่านบนเว็บ:
  1. ที่เว็บ ศิษย์หลวงพ่อ อ่าน ที่นี่
  2. หรือที่เว็บพุทธภูมิ อ่าน ที่นี่
  3. ที่เว็บพลังจิต อ่าน ที่นี่  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## กรรมฐาน ๔๐ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>กรรมฐาน ๔๐

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร (ฤาษีลิงดำ) หลวงพ่อได้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติกรรมฐานทั้ง ๔๐ กองอย่างละเอียด อ่านที่ 1.เว็บพระรัตนตรัยหรือ 2. ที่เว็บพุทธภูมิ อ่าน ที่นี่


  </TD><!-- ########################## มโนมยิทธิและประวัติของฉัน #####################################3 --></TR></TBODY></TABLE><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>มโนมยิทธิและประวัติของฉัน

  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลวงพ่อได้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติมโนมยิทธิอย่างละเอียด และหลวงพ่อมีเล่าประวัติของหลวงพ่อ และเรื่องแร่ยูเรเนียมและทองคำในประเทศไทย ในหนังสือมีรูปภาพสถานที่สำคัญต่างๆ ในวัดท่าซุง และภาพกิจกรรมการฝึกสอนมโนมยิทธิสมัยแรกๆ
  [SIZE=-1]อ่านบนเว็บ:[/SIZE] 1. เว็บพุทธภูมิ อ่านที่นี่
  2. เว็บ หลวงพ่อ.คอม เป็น pdf เลือกโหลดหน้าเว็บ


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## การฝึกมโนมยิทธิ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>การฝึกมโนมยิทธิ

  สามารถอ่านได้ที่เว็บพระรัตนตรัย เข้าที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## การฝึกนมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง

  1.ที่เว็บพุทธาวุธ มีอ่านได้ที่นี่
  2.ที่เว็บพุทธภูมิ มีอ่านได้ที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## ปฏิปทาของท่านผู้เฒ่า #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ปฏิปทาของท่านผู้เฒ่า

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร หลวงพ่อได้เล่าเรื่องปฏิปทาของนักปฏิบัติธรรมท่านนึง อย่างละเอียด ที่เว็บพุทธภูมิ อ่าน ที่นี่ หรือจะฟังเป็นเสียงหลวงพ่อก็ไปที่เว็บ หลวงพ่อ.คอม (หน้าเว็บ)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## หลวงพ่อธุดงค์ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>หลวงพ่อธุดงค์

  โดย พระราชพรหมยาน ที่เว็บพระรัตนตรัย (มีข้อมูลแล้วอยู่ในระหว่างนำขึ้นเว็บ)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## หลักการปฏิบัติธุดงค์ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>หลักการปฏิบัติธุดงค์

  โดย พระราชพรหมยาน ที่เว็บพุทธาวุธ อ่านที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## อภิญญา #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>อภิญญา

  โดย พระราชพรหมยาน ที่เว็บพุทธภูมิ เป็นหนังสือเล่มเล็กที่สรุปเฉพาะคำสอนของหลวงพ่อที่สอนเรื่องอภิญญา
  อ่านเล่ม 1 เล่ม 2


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## เร่งรัดการปฏิบัติ #####################################3 -->
  <!-- ########################## ธรรมะปกิณกะ เล่ม ๒ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ธรรมะปกิณกะ เล่ม ๒

  โดย พระราชพรหมยาน หลวงพ่อสอนวิธีปฏิบัติตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร อย่างละเอียดมาก อ่านได้ ที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## มหาสติปัฏฐาน สี่ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>มหาสติปัฏฐาน สี่

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร หลวงพ่อได้อธิบายวิธีปฏิบัติตามพระสูตรมหาสติปัฏฐานอย่างละเอียด ที่เว็บพุทธภูมิ อ่านที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่ายๆ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่ายๆ

  โดย พระสุธรรมยานเถระ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ที่เว็บ Sitluangpor.com อ่านได้ที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## หนีนรก #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>หนีนรก

  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ที่เว็บ geocities.com/puttakun มีให้อ่าน คลิ๊ก ที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ

  โดย พระสุธรรมยานเถระ ที่เว็บพุทธภูมิ อ่าน ที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## ไตรภูมิ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ไตรภูมิ

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ที่เว็บพุทธภูมิ อ่านที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน

  โดย พระราชพรหมยาน (คณิตพร รวบรวม) ที่เว็บวัดบนเว็บ อ่าน ที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน

  โดย พระราชพรหมยาน ที่เว็บสมเด็จองค์ปฐม อ่านที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## พรหมวิหาร 4 #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>พรหมวิหาร 4

  โดย พระราชพรหมยาน ที่เว็บสมเด็จองค์ปฐม อ่านที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## ราชพรหมยานมหาเถรานุสรณ์ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ราชพรหมยานมหาเถรานุสรณ์

  เป็นหนังสือรำลึกถึงองค์หลวงพ่อ หลังจากหลวงพ่อมรณภาพ มีคำไว้อาลัยของพระมหาเถระ มีประวัติของหลวงพ่อ ประวัติของวัดท่าซุง มีภาพหลวงพ่อและสถานที่ในวัดมากมาย และมีคำสอนของหลวงพ่อ ท่านสามารถอ่านได้ที่เว็บพระรัตนตรัย โดยคอมพิวเตอร์ของท่านต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader เพื่ออ่านไฟล์ PDF ไฟล์มีขนาดใหญ่ใช้เวลาโหลดพอสมควร
  1. ส่วนที่หนึ่ง คำไว้อาลัยของพระมหาเถระ (PDF 0.7 MB)
  2. ส่วนที่สอง สรุปคำสอนของหลวงพ่อ และเหตุการตั้งแต่หลวงพ่อเริ่มป่วยจนถึงหลวงพ่อมรณภาพ (PDF 1.9 MB)  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## อนุสรณ์งานสมโภชสมณศักดิ์ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>อนุสรณ์งานสมโภชสมณศักดิ์


  เป็นหนังสืออนุสรณ์ถึงการรับเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อจาก พระสุธรรมยานเถระ เป็น พระราชพรมหยาน หลวงพ่อได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในงานรับเลื่อนสมณศักดิ์ ดาวโหลดหนังสือที่เว็บพระรัตนตรัย ที่นี่ (ไฟล์หนังสือ pdf 700 kb)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## จดหมายจากหลวงพ่อ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>จดหมายจากหลวงพ่อ

  โดย ม.ร.ว.เสริม ศุขสวัสดิ์
  เป็นหนังสือที่นำจดหมายที่องค์หลวงพ่อได้ตอบปัญหาและสอนวิธีปฏิบัติธรรมให้แก่ท่าน ม.ร.ว.เสริม ดาวโหลดหนังสือที่เว็บพระรัตนตรัย ที่นี่ (ไฟล์หนังสือ pdf 700 kb)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## สู่แสงธรรม #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>สู่แสงธรรม

  โดย พล.อ.ต.มนูญ ชมภูทีป ท่านมนูญได้เล่าประสบการณ์ตั้งแต่พบหลวงพ่อจนกระทั่งหันเข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเพราะหลวงพ่อ ที่เว็บสู่แสงธรรม สามารถอ่านได้ที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## ล่าพระอาจารย์และท่องเชียงแสน #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ล่าพระอาจารย์และท่องเชียงแสน

  โดย ฤาษีลิงดำ รวบรวมโดย ป่อง โกษา ท่านสามารถดาวโหลดหนังสือที่เว็บพระรัตนตรัย ที่นี่ (ไฟล์หนังสือ pdf 1 mb และภาพหลวงปู่ต่างๆ ที่หลวงพ่อไปเยี่ยมตามในหนังสือ (รูป เป็น zip ไฟล์ ต้อง unzip ก่อน 290 kb)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## หนังสือสวดมนต์แปล ฉบับวัดท่าซุง #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>หนังสือสวดมนต์แปล ฉบับวัดท่าซุง

  มีลงบางบทสวดที่เว็บ sitluangpor.com อ่านได้ที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## เรื่องจริงอิงนิทาน #####################################3 -->เรื่องจริงอิงนิทาน
  โดย ฤาษีลิงดำ อ่านที่เว็บพุทธภูมิ อ่านเล่ม 1 <CENTER><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  </CENTER><!-- ########################## เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ)

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร โหลดหนังสือที่เว็บพระรัตนตรัย คลิ๊กที่นี่ (pdf 1.3 mb)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## นิทานอิงประวัติศาสตร์ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>นิทานอิงประวัติศาสตร์

  โดย ส.ธ. ท่านสามารถอ่านบนเว็บพระรัตนตรัย ได้ที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## คู่มือปฏิบัติคู่วัดท่าซุง #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>คู่มือปฏิบัติคู่วัดท่าซุง

  (ยังไม่มีหนังสือนี้บนเว็บไหน)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง

  ที่เว็บศิษย์หลวงพ่อ มีข้อมูลบนเว็บแล้ว อ่านที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## พุทธานุสสติ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD></TD><TD></TD><TD>  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## จุไรท่องเที่ยวดวงดาว #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>จุไรท่องเที่ยวดวงดาว

  โดย ส.ธ.
  หลวงพ่อได้เล่านิทานของเด็กน้อยท่านนึง (ชื่อจุไร) มีความสงสัยเรื่องดวงดาวรอบๆ โลก ว่าเป็นอย่างไร มีมนุษย์ต่างดาวอยู่อาศัยไหม ท่านสามารถอ่านได้ที่เว็บพลังจิต เข้าอ่านโดยตรงที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## อริยะบุคคล #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>อริยะบุคคล

  หลวงพ่อสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ หลวงพ่ออธิบายถึงอารมณ์ฌานโลกุตตระ อารมณ์พระโสดาบัน อารมณ์พระสกิทาคามี อารมณ์พระอนาคามี และอารมณ์พระอรหันต์

  ดาวโหลด หนังสือ pdf ไฟล์ (300 kb) ที่เว็บพระรัตนตรัย


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## มรดกของพ่อ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>มรดกของพ่อ

  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ยังไม่มีหนังสือนี้บนเว็บไหน)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## สมบัติพ่อให้ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>สมบัติพ่อให้

  เป็นหนังสือรวบรวมสมบัติต่างๆ ที่หลวงพ่อได้มอบไว้ให้กับลูกหลาน เช่น พระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคลและคำสอนของหลวงพ่อ คาถาต่างๆ และพิธีกรรมที่สำคัญ บนเว็บ luangpor.com มีหนังสือเล่มนี้แล้ว (pdf file) ดาวโหลดไฟล์หนังสือสมบัติพ่อให้ ที่นี่ (pdf 114 MB)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## พรสวรรค์ (รวมเล่ม 1-2-3) #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>พรสวรรค์ (รวมเล่ม 1-2-3)

  โดย คณะพรสวรรค์ ฉบับเดิมเป็นหนังสือชุดมีทั้งหมด 3 เล่ม ปัจจุบันได้รวมเป็นเล่มเดียวกัน เป็นหนังสือที่ลงคำสอนคำแนะนำในการปฏิบัติธรรมะจากพระ จากครูอาจารย์ต่างๆ มากมาย เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติเป็นอย่างมาก (ยังไม่มีหนังสือนี้บนเว็บไหน)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## ธรรมมาภิสสมัย #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ธรรมมาภิสสมัย

  ดาวโหลดหนังสือ pdf ไฟล์ (400 kb) พิมพ์โดยคุณชัยกฤษณ์


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## อริยสัจ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>อริยสัจ

  หลวงพ่อสอนวิธีการปฏิบัติธรรมโดยอาศัยหลักอริยสัจโดยละเอียด สามารถอ่านได้ที่เว็บพลังจิต เข้าอ่านหนังสือโดยตรงให้คลิ๊กที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## ชาโดว์ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ชาโดว์

  เป็นหนังสือบันทึกประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดของท่านลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านนึง (ใช้นามปากกาว่า ชาโดว์) หลวงพ่อเป็นผู้สั่งให้คุณชาโดว์เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมา หนังสือชุดนี้มีหลายเล่ม เล่มแรกๆ เขียนและพิมพ์สมัยหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ จนเล่มหลังๆ เขียนหลังจากหลวงพ่อมรณภาพแล้ว มีทั้งหมด 7 เล่มด้วยกัน เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ไม่ทันหลวงพ่อ เพราะจะได้ทราบถึงเรื่องราวของหลวงพ่อในอดีต วิธีการสอนกรรมฐานของหลวงพ่อ รวมถึงการประสบการณ์การฝึกมโนมยิทธิของท่านชาโดว์ (ยังไม่มีหนังสือนี้ที่เว็บไหน)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## หลวงพ่อตอบปัญหา #####################################3 -->หลวงพ่อตอบปัญหา

  เป็นหนังสือรวบรวมการตอบปัญหาธรรมะของหลวงพ่อตั้งแต่สมัยปี พ.ศ. 2526 มีทั้งหมด 11 เล่ม หลวงพ่อได้ตอบปัญหามากมายครอบครุมทุกเรื่องที่เป็นที่สงสัย ปัญหาในการเจริญพระกรรมฐาน ปัญหาเรื่องนรกสวรรค์ ปัญหาเรื่องพระพุทธศาสนา ถือเป็นหนังสือที่มีการพิมพ์ซ้ำมากที่สุด เป็นที่ประจักษ์ว่าหลวงพ่อสามารถตอบปัญหาทุกเรื่องได้อย่างอัศจรรย์และเข้าใจง่าย

  เล่มที่มีข้อมูลบนเว็บแล้วคือ เล่ม 1, 2, 4, และ 7 (html), เล่ม 3 (pdf 800 kb), และ เล่ม 10 (pdf 400 kb) บนเว็บหลวงพ่อ.คอม เล่มที่ 5, 6, 8, 9, และ 11 ทางเว็บมีข้อมูลครบแล้วอยู่ระหว่างนำขึ้นเว็บ
  <CENTER><TABLE><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><!-- ########################## หนังสือรวมคำสอนธรรมปฏิบัติ #####################################3 -->หนังสือรวมคำสอนธรรมปฏิบัติ
  เป็นหนังสือรวบรวมคำสอนถอดจากเทปของหลวงพ่อที่เทศน์สอนในวาระต่างๆ มากมาย เป็นหนังสือขนาดใหญ่ ท่านสามารถอ่านได้ที่เว็บหลวงพ่อ.คอม (luangpor.com) มีเมนูให้เลือกอยู่หน้าเว็บคอลัมน์ขวา หนังสืออยู่ใน format PDF file (ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader) ที่เว็บหลวงพ่อ.คอม นี้มีครบทุกเล่มขาดแต่เล่ม 1 <CENTER><TABLE><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><!-- ########################## ลูกศิษย์บันทึก #####################################3 -->ลูกศิษย์บันทึก

  เป็นหนังสือรวบรวมบันทึกที่เขียนโดยลูกศิษย์ของหลวงพ่อจำนวนมาก ตั้งแต่รุ่นแรกๆ มีรวบรวมเรื่องราวประวัติของแต่ละคนตั้งแต่ก่อนรู้จักหลวงพ่อ จนกระทั่งได้มีโอกาสพบพระธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีองค์หลวงพ่อเป็นผู้ถ่ายทอด หนังสือชุดนี้มีหลายเล่ม ทั้งเล่มปกติซึ่งมีขนาดใหญ่ และเล่มพิเศษ

  บนเว็บพระรัตนตรัย มีคุณ ...คนรู้น้อย.. ช่วยพิมพ์บันทึกของลูกศิษย์หลายท่านลงในกระดานของเว็บมาติดต่อกันหลายปี ดังเช่น
  1. กระดานปฏิปทาครูบาอาจารย์
  2. กระดานสนทนาฉบับปี 2545-47
  <CENTER><TABLE><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><!-- ########################## สนทนาธรรม #####################################3 -->สนทนาธรรม
  เป็นหนังสือรวบรวมธรรมะของหลวงพ่อในโอกาสต่างๆ บางเล่มมีข้อมูลบนเว็บแล้ว เช่น เล่มที่ ๑๐ บนเว็บธรรมะประทานพร <CENTER><TABLE><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><!-- ########################## พ่อรักลูก #####################################3 -->พ่อรักลูก

  เป็นหนังสือขนาดพกพาสะดวก มีสรุปธรรมะของหลวงพ่อ แจกในงานพิเศษประจำปี เว็บพระรัตนตรัยมีข้อมูลเฉพาะเล่ม 1 และ 2 ส่วน พ่อรักลูกเล่มพิเศษ อ่านที่เว็บพุทธภูมิ (เข้าอ่านโดยตรงที่นี่)
  <CENTER><TABLE><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TR></TBODY></TABLE></CENTER><!-- ########################## ศิวโมกข์ #####################################3 -->ศิวโมกข์

  บางเล่มมีข้อมูลบนเว็บแล้ว เช่น เล่ม 1 (pdf 300 kb)
  <CENTER><TABLE><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TR></TBODY></TABLE></CENTER><!-- ########################## กฏของกรรม #####################################3 -->กฏของกรรม
  เป็นหนังสือชุดมีหลายเล่ม หลวงพ่อได้เล่าเรื่องบุรพกรรมของหลายท่านในอดีต และเรื่องที่น่าสนใจมากมาย ที่เว็บพุทธาวุธ มีหนังสือกฏของกรรม เฉพาะเล่ม ๓, ๔, และ ๕ (เข้าโดยตรงที่นี่) <CENTER><TABLE><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
  <!-- ########################## มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร เนื้อหาส่วนมงคล 38 มีอยู่ที่เว็บวัดบนเว็บแล้ว (เข้าอ่านหนังสือโดยตรงที่นี่) ส่วนของอุทุมพริกสูตร อยู่ในระหว่างเตรียมข้อมูล


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## บารมี 10 #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>บารมี ๑๐

  โดย พระราชพรหมยาน หลวงพ่ออธิบายวิธีปฏิบัติธรรมโดยอาศัยบารมี ๑๐ ประการเป็นเครื่องวัด โดยละเอียด อ่านบนเว็บพระรัตนตรัยคลิ๊กที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## สังโยชน์ 10 #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>สังโยชน์ ๑๐

  โดย พระราชพรหมยาน อ่านที่เว็บพลังจิต ที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## อารมณ์พระโสดาบัน #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD></TD><TD></TD><TD>

  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## อนุสติ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>อนุสติ

  ท่านสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ที่เว็บพุทธาวุธ เข้าอ่านโดยตรงที่นี่


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## บันทึกการท่องเที่ยวสวรรค์ของรัชนี #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>บันทึกการท่องเที่ยวสวรรค์ของรัชนี

  โดย รัชนี (ยังไม่มีหนังสือนี้บนเว็บไหน)


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## มิลินทปัญหา #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>มิลินทปัญหา

  โดย วัฒนไชย ยังไม่มีหนังสือเล่มนี้(ฉบับวัดท่าซุง) บนเว็บไหน แต่มีเว็บมิลินทปัญหา ที่นำหนังสือจากสำนักพิมพ์อื่นมาลงไว้ มีเนื้อหาเหมือนกันในส่วนคำถามและคำตอบที่แปลมาจากภาษาอื่น เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปหลายร้อยปี คำถามที่เป็นที่สงสัยมากในพระพุทธศาสนาจำนวนมากถูกตอบอย่างชัดเจนโดยพระอรหันต์ทรงปฏิสัมภิทาญาณ ซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือโบราณเล่มนี้ เข้าอ่านที่นี่  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## พระเมตตา #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>พระเมตตา

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร เป็นหนังสือของหลวงพ่อฉบับเก่าแก่ หาอ่านได้ยาก มี 2 เล่ม ท่านใดพอมีหนังสือเล่มนี้ กรุณาส่งภาพหน้าปก และสรุปเนื้อหาคร่าวๆ ในหนังสือเล่มนี้ให้ทางเว็บทราบด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## เนมีราช #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>เนมีราช

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร เป็นหนังสือของหลวงพ่อฉบับเก่าแก่ หาอ่านได้ยาก พิมพ์ประมาณ 2518 ท่านใดพอมีหนังสือเล่มนี้ กรุณาส่งภาพหน้าปก และสรุปเนื้อหาคร่าวๆ ในหนังสือเล่มนี้ให้ทางเว็บทราบด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## ปักษ์เหนือ-ปักษ์ใต้ #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ปักษ์เหนือ-ปักษ์ใต้

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร เป็นหนังสือของหลวงพ่อฉบับเก่าแก่ หาอ่านได้ยาก พิมพ์ประมาณ 2518 ท่านใดพอมีหนังสือเล่มนี้ กรุณาส่งภาพหน้าปก และสรุปเนื้อหาคร่าวๆ ในหนังสือเล่มนี้ให้ทางเว็บทราบด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## ฤาษีทัศนาจร #####################################3 --><TABLE><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD>ฤาษีทัศนาจร

  โดย พระมหาวีระ ถาวโร เป็นหนังสือของหลวงพ่อฉบับเก่าแก่ หาอ่านได้ยาก พิมพ์ประมาณ 2518 ท่านใดพอมีหนังสือเล่มนี้ กรุณาส่งภาพหน้าปก และสรุปเนื้อหาคร่าวๆ ในหนังสือเล่มนี้ให้ทางเว็บทราบด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- ########################## หนังสืออ่านเล่น #####################################3 -->หนังสืออ่านเล่น

  เป็นหนังสือเล่มเล็กและบางแต่มีจำนวนเล่มมากที่สุด 21 เล่ม องค์หลวงพ่อได้เล่าเรื่องที่น่าสนใจมากมาย
  เล่มที่มีอยู่บนเว็บพระรัตนตรัยแล้วคือ เล่มที่ ๑๐ ๑๑ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ (พิมพ์โดยคณชัยกฤษณ์ ขอโมทนาเป็นอย่างสูง)
  เล่มที่ขาดอยู่คือ เล่ม 1, 3, 7, 12, 13, และ 19 <CENTER><TABLE><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

  ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล http://www.praruttanatri.com/book.php
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 มีนาคม 2009
 2. paang

  paang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2005
  โพสต์:
  9,498
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +34,292
  ติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่

  1. ทางไปรษณีย์โดยเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ที่จะส่งหนังสือ ซื้อธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรสอบถามรายละเอียด ราคา. (035) 512578หรือขอรายละเอียดรายการหนังสือได้

  2.ที่บ้านสายลม ซ.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ถ.พหลโยธิน กทม. <!-- / message --><!-- sig -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 มกราคม 2008
 3. นายวีระศักดิ์ ท

  นายวีระศักดิ์ ท เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กันยายน 2006
  โพสต์:
  309
  ค่าพลัง:
  +1,003
  ผมรู้จักชื่อหลวงพ่อฤษีลิงดำมานานแล้วแต่ไม่เคยอ่านหนังสือของท่าน ช่วงนี้อ่านหนังสือของท่านเยอะมาก และฟังซีดี เรื่องกสิณ ท่านสอนละเอียดมากปัจจุบันนี้ศรัทธาท่านอย่างมาก อ่านหนังสือแล้วสงสัยหลายเรื่องท่านผู้ใดที่เป็นลูกศิษย์และรู้ช่วยตอบให้ผมด้วย ที่หลวงพ่อฤษีท่านพูดถึงท่านลิงเล็ก ท่านลิงขาว คือท่านใดครับ และหลวงพ่อฤษีท่านลาพุทธภูมิเมื่อวัน เดือน ปีไหนครับเพราะผมจะได้รู้ว่าท่านแต่งหนังสือแต่ละเล่มในระหว่างที่ท่านทรงฌาน หรือในระหว่างที่ท่านเป็นพระอรหันต์ ขอบคุณครับผม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 28 มีนาคม 2008
 4. manop0007

  manop0007 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +504
  อยากอ่านหนังสือ ลูกศิษย์บันทึก ลิ้งค์ไม่ไป ทำยังไง แนะนำหน่อยครับ
   
 5. jirasak

  jirasak เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  334
  ค่าพลัง:
  +1,716
  ใครพอมีหนังสือ ฤาษีทัสนาจร บ้างครับผมอยากอ่านมากครับหาที่วัดและที่สายลมก็บอกว่าไม่ได้พิมพ์นานแล้ว ใครพอมีช่วยสงเคราะห์หน่อยครับผมจะสำเนาเอาไว้อ่านครับ กรุณาโพสต์ที่ติดต่อไว้ต้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ สาธุ
   
 6. soonram

  soonram เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 เมษายน 2007
  โพสต์:
  719
  ค่าพลัง:
  +1,403
  อยากจะหาซื้อหนังสือ ลูกศิษย์บันทึก ไม่ทราบว่าใครพอจะช่วยสงเคราะห์หน่อยได้มั้ยครับ..
   
 7. PM37

  PM37 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +70
  เป็นบุญกุศลมาก ๆ
   
 8. s_thit

  s_thit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มกราคม 2007
  โพสต์:
  785
  ค่าพลัง:
  +3,026
  อ่านหนังสือของหลวงพ่อครั้งใด มีแต่ความเพลิดเพลิน เจริญใจ เหมือนพ่อสอนลูก ธรรมะที่เราเห็นว่ายาก แต่หลวงพ่ออธิบายจนแจ่มแจ้ง โมทนาครับ
   
 9. balloon

  balloon ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มีนาคม 2005
  โพสต์:
  47
  ค่าพลัง:
  +449
  อนุโมทนาสาธุครับ
  ผมก็เคยอ่านหนังสือของท่านเหมือนกันตอนที่บวชอยู่
  รู้สึกจะชื่อหนังสือ หลวงพ่อเล่าให้ฟัง ประมาณนี้น่ะครับ มีหลายเล่มมากรู้สึกว่าจะประมาณ10กว่าเล่ม เล่มเล็กๆ ตอนนั้นอ่านแล้วได้ความรู้ธรรมะ เพิ่มขึ้นมาก
  ยอมรับว่า แม้ตอนนั้นเพิ่งได้ทำความรู้จักกับท่านผ่านตัวหนังสือเหล่านั้น แต่ว่าผมรู้สึกทึ่งและเคารพนับถือท่าน ในธรรมะของท่าน
  ทั้งนี้ธรรมะทั้งหลายที่ท่านพร่ำบอกและสอนลูกในหนังสือนั้น ลูกได้เพียรทำตามที่ท่านได้สั่งสอนเสมอมาครับ ขอกราบขอบคุณหลวงพ่อมา ณ ที่นี้ครับ
   
 10. Mr.Kim

  Mr.Kim เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2007
  โพสต์:
  3,036
  ค่าพลัง:
  +7,024
  อนุโมทนาครับ สาธุ ๆ ๆ :d
   
 11. นิพพานะ

  นิพพานะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  128
  ค่าพลัง:
  +527
  ผมนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิด แต่ยังไม่เคยเข้าใจหลักการปฏิบัติเลย จนกระทั่งเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วได้มีโอกาศอ่านหนังสือธัมมวิโมกข์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ก็รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาพุทธมากขึ้น และเริ่มปฏิบัติตามหลวงพ่อสอนเรื่อยมา ตามหนังสือที่ท่านสอนผมว่าถ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยครับ ตอนนี้ผมพยายามสะสมทุกเล่มที่ออกมา และบางโอกาศ ก็ซื้อไปเพื่อถวายวัดเพื่อที่จะได้ส่งเสริมศาสนาพุทธให้คงอยู่ครบ 5,000 ปี และปีใหม่ก็จะถวายพระไตรปิฎก ชุดหนึ่งที่วัดแถวภาคอีสานครับ ขอนุโมทนากับท่านที่ตั้งกระทู้นี้ และผู้ร่วมอนุโมทนาทุกท่านครับ
   
 12. tuntum

  tuntum สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +14
  สนใจหนังสือ

  ต้องการหนังสือของหลวงพ่อฤาษีลิงดำไม่ทราบสั่งซื้อได้ที่ไหน
   
 13. เปลือกไม้

  เปลือกไม้ เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2007
  โพสต์:
  14,205
  ค่าพลัง:
  +38,136
  ขออนุโมทนาสาธุครับ ผมขึ้นมายืนอยู่ปากหลุมนรกได้ก็เพราะหนังสือของหลวงพ่อฤาษีแท้ๆ ยามใดจิตใจฟุ้งซ่านย่อหย่อนในการปฏิบัติก็ได้หนังสือของหลวงพ่อให้กำลังใจ อ่านมาเป็นสิบปีแล้วครับ เสียดายตอนหลวงพ่อยังทรงขันธ์ผมยังมีใจมืดบอดอยู่

  ขออนุโมทนาอีกครั้งครับ
   
 14. เปลือกไม้

  เปลือกไม้ เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2007
  โพสต์:
  14,205
  ค่าพลัง:
  +38,136

  1. ทางไปรษณีย์โดยเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ที่จะส่งหนังสือ ซื้อธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรสอบถามรายละเอียด ราคา. (035) 512578หรือขอรายละเอียดรายการหนังสือได้
  2.ที่บ้านสายลม ซ.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ถ.พหลโยธิน กทม. และมีจำหน่าย
   
 15. queenie

  queenie เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  257
  ค่าพลัง:
  +4,426
  ขออนุญาติก็อปปี้มาจากกระทู้คุณ Paang ค่ะ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในกระทู้จิตต่อจิตฯ ด้วยต่อไปค่ะ ขออนุโมทนาค่ะ
   
 16. Namkang_V

  Namkang_V สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +14
  เพิ่งสมัครสมาชิกค่ะ
  อยู่ต่างประเทศแต่อยากได้หนังสือประวัติหลวงพ่อปาน เพื่อถวายเป็นธรรมทานแด่วัดเนื่องในวันเกิดของสามีน่ะค่ะ(วันที่ 14 กุมภาฯ) และเก็บไว้อ่านเองด้วยค่ะ แต่ว่าไม่มีคนรู้จักที่ผ่านไปที่บ้านสายลมหรือวัดท่าซุงเลย มีสมาชิกท่านใดที่มีไอเดียบ้างว่าควรทำอย่างไรดีคะ
   
 17. motaroto

  motaroto Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  17
  ค่าพลัง:
  +47
  ขออนุโมทนาด้วยครับ

  แล้วมีรวมพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อ

  ที่ถ่ายจากเทปเป็นตัวหนังสือไหมครับ

  ที่หาอ่านได้ในเว็บ

  มีที่ไหนบ้างครับ

  ท่านผู้รู้ โปรดเมตตาด้วยครับ
   
 18. ประทีปแก้ว

  ประทีปแก้ว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2008
  โพสต์:
  3,507
  ค่าพลัง:
  +8,278
  หลวงพ่อ เป็นผู้ชี้ทางสว่างแก่ลูกหลานทุกคน ที่หลวงพ่อสอนลูกจะพยายามทำให้ดีที่สุดเจ้าค่ะ...พินนานนะปัจจโยโหตุ...ขออนุโมทนากับลูกหลานหลวงพ่อทุกท่าน...สาธุ สาธุ สาธุ
   
 19. Ugood

  Ugood ธรรมชาติ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  635
  ค่าพลัง:
  +490
  อนุโมทนา ครับ
  สาธุ สาธุ สาธุ
  <!-- / message -->
   
 20. batong

  batong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  115
  ค่าพลัง:
  +107
  `อยากอ่านหนังสือ...การอุทิศส่วนกุศล...ช่วยแนะนำหน่อยว่าอยู่ที่ตรงไหน
   

แชร์หน้านี้

Loading...