เสียงธรรม รวมไฟล์ธรรมะของ พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) ชุด กำลังใจ ชุดที่ 1 (โหลดด้านล่าง)

ในห้อง 'แบ่งเป็น CD' ตั้งกระทู้โดย เผยแพร่ธรรมะ, 22 มีนาคม 2017.

 1. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  ###ธรรมะทุกอย่างมีลิขสิทธิ์ ห้ามใช้ในการเชิงพาณิชย์ ห้ามดัดแปลงแก้ไขหรือตัดต่อแต่อย่างใด อนุญาตเผยแพร่ต่อเป็นธรรมะทานเท่านั้น###


  วัตถุประสงค์หลัก


  จัดทำขึ้นมาโดยเน้นสื่อธรรมะที่สามารถดาวน์โหลดได้ เพื่อแจกให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่มีประมาณ ช่วยให้ธรรมะขยายออกไปวงกว้างให้มากที่สุด

  1.(เพื่อนักภาวนา) พยายามเน้นธรรมะที่นำไปใช้เพื่อการดับทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การฝึกสติและธรรมะจากพระอริยะเจ้า” ทั้งหลายเพื่อให้นักภาวนาทุกท่านมีเส้นทางธรรมที่ชัดเจน และมีครูอาจารย์ไว้เสริมกำลังใจยามท้อแท้


  2.(เพื่อชาวพุทธทั่วไป) รวบรวมสื่อธรรมะบันเทิงที่ง่ายต่อการศึกษา เช่น นิยาย, การ์ตูน, คลิปวีดีโอ ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาแก่ชาวพุทธทั่วไป เป็นอีกมุมจิ๋วที่ช่วยให้พระศาสนามีความเข้มแข็งแม้สักน้อยนิดก็ยังดี


  3.จัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ไม่ได้ทำเพื่อการพาณิชย์ เรี่ยไร หรือเพื่อชื่อเสียงใด ๆ ไม่มีเจตนาอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากเพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา


  หากสื่อธรรมเรื่องใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาติ


  โปรดกรุณาแจ้งมายัง ผู้ดูแลเว็ปบอร์ด และจะอนุญาติให้ผู้ดูแลเว็ปบอร์ดลบออกได้ทันที

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/110-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B0-mp3.4114675/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/111-%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-mp3.4114676/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/112-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-mp3.4114677/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/113-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-mp3.4114678/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/114-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4114679/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/115-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4114681/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/116-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87-mp3.4114682/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/117-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-mp3.4114683/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/118-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4114684/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/119-%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-mp3.4114685/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/120-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94-mp3.4114687/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/121-%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-mp3.4114691/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/122-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2-mp3.4114692/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/123-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-mp3.4114693/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/124-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4-mp3.4114694/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/125-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2-mp3.4114695/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/126-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99-mp3.4114701/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/127-%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4114702/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/128-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99-mp3.4114703/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/129-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-mp3.4114706/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/130-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mp3.4114711/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/131-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95-mp3.4114712/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/132-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-mp3.4114715/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/133-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mp3.4114716/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/134-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-mp3.4114724/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/135-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-mp3.4114732/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/136-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7-mp3.4114733/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/137-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A-mp3.4114734/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/138-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-mp3.4114735/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/139-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88-mp3.4114736/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/140-%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4-mp3.4114737/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/141-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-mp3.4114738/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/142-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5-mp3.4114739/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/143-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-mp3.4114740/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/144-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1-mp3.4114741/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/145-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4114743/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-1-mp3.4114745/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-2-mp3.4114748/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-3-mp3.4114749/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-4-mp3.4114750/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/146-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0-mp3.4115153/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/147-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4115159/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/148-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99-mp3.4115161/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/149-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-mp3.4115167/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/150-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-mp3.4115174/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/151-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4115177/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/152-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1-mp3.4115178/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/153-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B0-mp3.4115184/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/154-%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4-mp3.4115326/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/155-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-mp3.4115328/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/156-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-mp3.4115335/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/157-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2-mp3.4115342/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/158-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-mp3.4115351/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/159-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87-mp3.4115357/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/160-%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A-%E0%B9%92-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97-mp3.4115366/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/161-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87-mp3.4115368/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/162-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4-mp3.4115369/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/163-%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-mp3.4115370/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/164-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4116359/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/165-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-mp3.4116361/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/166-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94-mp3.4116362/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/167-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99-mp3.4116363/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/168-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7-mp3.4116364/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/169-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A0-mp3.4116365/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/170-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-mp3.4116368/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/171-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-mp3.4116370/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/172-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-mp3.4116371/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/173-%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-mp3.4116373/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/174-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-mp3.4116374/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/175-%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4116375/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/176-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mp3.4116376/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/177-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2-mp3.4116377/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/178-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B0-mp3.4116378/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/179-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-mp3.4116380/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/180-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2-%E0%B9%92-mp3.4116384/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/181-%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mp3.4116385/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/182-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4-mp3.4116386/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/183-%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9-mp3.4116387/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/184-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-mp3.4116388/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/185-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-mp3.4116390/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/186-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%97-mp3.4116396/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/187-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mp3.4116401/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/188-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99-mp3.4116403/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/189-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99-mp3.4116405/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/190-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%86%E0%B8%95%E0%B8%99-mp3.4116406/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/191-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5-mp3.4116407/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/192-%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4116408/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/193-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4116409/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/194-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4116410/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/195-%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4116415/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/196-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5-mp3.4116421/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/197-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81-mp3.4116424/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/198-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-mp3.4116425/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/199-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4116426/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/200-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-mp3.4116427/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/201-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-mp3.4116428/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/202-%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99-mp3.4116429/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/203-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2-mp3.4116430/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/204-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B0-mp3.4116432/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/205-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4116433/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - รวมไฟล์ธรรมะของ พระจุลนายก พระอาจารย์สุชาติ
 1. เผยแพร่ธรรมะ
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  412
 2. เผยแพร่ธรรมะ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  279
 3. เผยแพร่ธรรมะ
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  363
 4. เผยแพร่ธรรมะ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  320
 5. เผยแพร่ธรรมะ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  300

แชร์หน้านี้

Loading...