เสียงธรรม รวมไฟล์ธรรมะของ พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) ชุด กำลังใจ ชุดที่ 2 (โหลดด้านล่าง)

ในห้อง 'แบ่งเป็น CD' ตั้งกระทู้โดย เผยแพร่ธรรมะ, 24 มีนาคม 2017.

 1. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +111
  ###ธรรมะทุกอย่างมีลิขสิทธิ์ ห้ามใช้ในการเชิงพาณิชย์ ห้ามดัดแปลงแก้ไขหรือตัดต่อแต่อย่างใด อนุญาตเผยแพร่ต่อเป็นธรรมะทานเท่านั้น###


  วัตถุประสงค์หลัก


  จัดทำขึ้นมาโดยเน้นสื่อธรรมะที่สามารถดาวน์โหลดได้ เพื่อแจกให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่มีประมาณ ช่วยให้ธรรมะขยายออกไปวงกว้างให้มากที่สุด

  1.(เพื่อนักภาวนา) พยายามเน้นธรรมะที่นำไปใช้เพื่อการดับทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การฝึกสติและธรรมะจากพระอริยะเจ้า” ทั้งหลายเพื่อให้นักภาวนาทุกท่านมีเส้นทางธรรมที่ชัดเจน และมีครูอาจารย์ไว้เสริมกำลังใจยามท้อแท้


  2.(เพื่อชาวพุทธทั่วไป) รวบรวมสื่อธรรมะบันเทิงที่ง่ายต่อการศึกษา เช่น นิยาย, การ์ตูน, คลิปวีดีโอ ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาแก่ชาวพุทธทั่วไป เป็นอีกมุมจิ๋วที่ช่วยให้พระศาสนามีความเข้มแข็งแม้สักน้อยนิดก็ยังดี


  3.จัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ไม่ได้ทำเพื่อการพาณิชย์ เรี่ยไร หรือเพื่อชื่อเสียงใด ๆ ไม่มีเจตนาอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากเพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา


  หากสื่อธรรมเรื่องใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาติ


  โปรดกรุณาแจ้งมายัง ผู้ดูแลเว็ปบอร์ด และจะอนุญาติให้ผู้ดูแลเว็ปบอร์ดลบออกได้ทันที

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/206-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2-mp3.4116442/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/207-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2-mp3.4116443/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/208-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81-mp3.4116446/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/209-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3-mp3.4116448/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/210-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-mp3.4116450/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/211-%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4116451/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/212-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97-mp3.4116452/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/213-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5-mp3.4116453/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/214-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-mp3.4116454/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/215-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-mp3.4116456/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/216-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%94-mp3.4116460/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/217-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87-mp3.4116461/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/218-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3-mp3.4116462/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/219-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A9-mp3.4116463/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/220-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C-mp3.4116475/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/221-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4116476/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/222-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-mp3.4116479/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/223-%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B9%94-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-mp3.4116480/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/224-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4116481/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/225-%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mp3.4116482/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/226-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2548-june-12-mp3.4116487/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/226-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2-mp3.4116524/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/227-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-mp3.4116525/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/228-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2-mp3.4116532/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/229-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87-mp3.4116537/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/230-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-mp3.4116728/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/231-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4116729/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/232-%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-mp3.4116730/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/233-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mp3.4116731/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/234-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-mp3.4116732/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/235-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4116735/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/236-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2-mp3.4116736/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/237-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-mp3.4116739/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/238-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3-mp3.4116975/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/239-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4116979/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/240-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4116980/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/241-%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-mp3.4116982/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/242-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-mp3.4116983/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/243-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-mp3.4116984/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/244-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5-mp3.4116985/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/245-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-mp3.4116986/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/246-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-mp3.4116989/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/247-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4116993/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/248-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%99-mp3.4116997/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/249-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99-mp3.4116998/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/250-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mp3.4116999/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/251-%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-mp3.4117003/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/252-%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-mp3.4117008/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/253-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%98-mp3.4117012/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/254-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0-%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0-mp3.4117013/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/255-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2-mp3.4117014/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/256-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5-mp3.4117015/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/257-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mp3.4117016/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/258-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94-mp3.4117017/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/259-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B4-mp3.4117019/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/260-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2-mp3.4117021/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/261-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-mp3.4117023/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/262-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-mp3.4117024/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/263-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-mp3.4117035/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/264-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0-mp3.4117093/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/265-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96-mp3.4117094/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/266-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1-mp3.4117095/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/267-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-mp3.4117096/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/268-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9-mp3.4117097/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/269-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81-mp3.4117098/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/270-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2-mp3.4117099/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/271-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2-mp3.4117100/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/272-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A-mp3.4117103/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/273-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4117104/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/274-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B0-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-mp3.4117108/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/275-%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-mp3.4117111/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/276-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88-mp3.4117877/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/277-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87-mp3.4117878/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/278-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94-mp3.4117879/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/279-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7-mp3.4117880/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/280-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-mp3.4117881/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/281-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-mp3.4117882/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/282-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8-mp3.4117884/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/283-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99-mp3.4117885/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/284-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-mp3.4117886/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/285-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4117887/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/286-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4117888/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/287-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4117889/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/288-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-mp3.4117890/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/289-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD-mp3.4117891/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/290-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90-mp3.4117892/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/291-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-mp3.4117893/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/292-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4117895/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/293-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-mp3.4117897/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/294-%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-mp3.4117899/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/295-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-mp3.4117900/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/296-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99-mp3.4117903/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - รวมไฟล์ธรรมะของ พระจุลนายก พระอาจารย์สุชาติ
 1. เผยแพร่ธรรมะ
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  393
 2. เผยแพร่ธรรมะ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  237
 3. เผยแพร่ธรรมะ
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  336
 4. เผยแพร่ธรรมะ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  289
 5. เผยแพร่ธรรมะ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  306

แชร์หน้านี้

Loading...