รวม ธรรมะสั้นๆ เข้าใจง่าย ของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น - พระป่าธรรมยุติ etc.

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย kennek, 30 มีนาคม 2012.

 1. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  "โลก เขาเอาสุขทางกายเป็นใหญ่ จิตใจจะทุกข์อย่างไร ก็ช่างมัน
  แต่ธรรม เอาสุขทางใจเป็นใหญ่ เพราะถือว่าใจเป็นส่วนสำคัญยิ่ง"
  คำสอน

  ...ท่านพ่อลี ธัมมธโร
  วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
   
 2. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  วัตถุมงคล

  หลายท่านอาจเคยสงสัยว่า ทำไมบรรดาครูบาอาจารย์บางท่าน อนุญาติให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้น ท่านมีความหมายอันใดหรือ? แม้แต่องค์หลวงปู่ท่านก็เคยอนุญาติให้จัดสร้างวัตถุมงคลบ้างตามวาระโอกาส และตามเจตนาที่เหมาะสม ซึ่งทุกครั้งหลวงปู่ท่านก็จะแจกให้ฟรีกับผู้ที่มากราบนมัสการโดยไม่เคยคิดเป็นมูลค่า
  ใดๆ
  ข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือ “อตุโล ไม่มีใดเทียม” (หน้าที่ ๑๘๑) ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล แห่งวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ เล่าว่า ครั้งหนึ่งมีพวกสาธุชนกลุ่มหนึ่งมาสนทนาธรรมด้วยและถามท่านว่า
  “วัตถุมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือหลวงปู่จึงได้สร้างหรืออนุญาติให้สร้างเหรียญข
  ึ้น?”
  หลวงปู่ดูลย์จึงวิสัชนาว่า

  “พวกท่านทั้งหลายแสดงความสนใจในการบำเพ็ญภาวนา ก็พากันบำเพ็ญภาวนาไป ไม่ต้องไปห่วงไปสนใจกับวัตถุมงคลอันเป็นของภายนอกนี้ แต่สำหรับผู้มีจิตใจเพลิดเพลินอยู่ ยังยินดีในการเกิดตายในวัฏฏสงสาร ยังไม่สามารถหันมาสู่การปฏิบัติธรรมได้ ก็ให้อาศัยวัตถุภายนอกเช่นวัตถุมงคลนี้ เป็นที่พึ่งไปก่อน อย่าไปตำหนิติเตียนอะไรเลย
  ครั้นเขาเหล่านั้น ประสบเหตุเภทภัยมีอันตรายแก่ตนและเกิดแคล้วคลาดด้วยคุณแห่งพระรัตนตรัยก็ดี โดยบังเอิญก็ดี ก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ในภายหลัง ซึ่งจะเป็นเหตุให้เจริญงอกงามในทางที่ถูกต้องได้เอง สำหรับผู้ที่มีศรัทธามากแล้ว ชอบการบำเพ็ญภาวนาจิตใจในธรรมปฏิบัติอันยิ่งๆขึ้นไป ในเรื่องวัตถุมงคลนี้ หลวงปู่จะบอกตามสัจจธรรมว่าไม่มีอะไร เป็นเพียงช่วยด้านกำลังใจเท่านั้น…”


  พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร แห่งวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่านก็เคยพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านอยู่เสมอว่า

  “วัตถุมงคลก็เป็นเพียงวัตถุเท่านั้น ของจริงก็คือ พระสัจจธรรมทั้งปวง มีวัตถุมงคลแล้วไม่ทำตัวให้ดีไม่ทำใจให้เป็นกุศล ก็หวังอะไรไม่ได้สักอย่าง มีวัตถุมงคลแล้วต้องทำความดีด้วย จึงจะเกิดผลต่างๆเป็นนานาประการ หากหวังพึ่งวัตถุมงคลอย่างเดียวโดยไม่สร้างบุญกุศลย่อมไม่ได้อะไรขึ้นมา…”

  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ พระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่ง แห่งวัดสะแก อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา ท่านเคยกล่าวในเรื่องทำนองนี้ ไว้ว่า

  “ติดวัตถุมงคล ยังดีกว่าติดวัตถุอัปมงคล..”

  credit: http://palungjit.org/8252196-post65825.html
   
 3. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  "..เราไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ฉันใด
  ลูกก็จะไม่รู้จักบุญคุณของเราฉันนั้น.."

  โอวาทธรรม
  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
   
 4. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  “..อาศัยความเพียรเท่านั้นแหละ เราจะเพียรอยู่นี่ เกิดภพไหนชาติไหนก็จะเพียรอยู่นี่แหละ เราไม่ประมาทแหละ เรารักษาศรัทธาความเชื่อของเรา เพราะอะไรทุกอย่างก็ล้วนแต่ของเก่าทั้งหมด สาวกพระพุทธเจ้าที่ว่าง่าย ก็ท่านฝึกฝนมายากมาก่อนแล้ว เอาชีวิตแลกเอาก็ยังไม่ได้ในอดีตชาติ ปัจจุบันจึงได้ง่ายน่ะ..” โอวาทธรรมคำสอนหลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตต์ บ้านโคกมน อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
   
 5. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  "ภัยที่ร้ายกาจที่สุดคือ รัก เมื่อไม่มีรัก ความลำเอียงก็ไม่เกิดขึ้น ความเป็นธรรมที่ทุกคนใฝ่หาจะเบ่งบานแทนไฟแห่งภัยร้าย คือ รัก"

  คำสอน...คุณแม่จันดี โลหิตดี
  วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
   
 6. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  ปัญญาเกิดได้เพราะสมาธิ
  "จิตนี้เมื่อถูกสติเตือนเข้าบ่อยๆ มันก็รู้ตัว รู้ตัวแล้วมันก็คลาย มันก็ปล่อยวางอารมณ์ ไม่ส่งเสริม ไม่คิดไม่ปรุงไปอีก
  มันสำคัญ เรื่องสมาธินี่สำคัญมากทีเดียว เรื่องปัญหานั้นมันเกิดจากสมาธิ ดังนั้นเมื่อเราไม่สามารถจะทำสมาธิให้บังเกิดได้ ปัญญามันก็เกิดไม่ได้
  ปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่เกิดจากสมาธิ ปัญญาที่เกิดจากสมาธินี้เป็นปัญญาที่รู้แจ้งในธาตุสี่ ขันธ์ห้า ในนาม ในรูป ไม่ปรารถนารู้อย่างอื่น"

  # หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย#
  ธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
   
 7. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  "ความคิดไม่ใช่ความทุกข์ แต่ความเข้าไปยึดในความคิด คือเหตุให้เกิดทุกข์"

  ...หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
   
 8. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  "พวกที่ภาวนาแล้วเห็นภาพนิมิตต่างๆ มาปรากฏ
  ก็พากันเข้าใจไปว่าตนได้ญาณบรรลุมรรคผล
  ทำให้เกิดความหลงงมงาย
  ผลที่สุดก็เสื่อมไป โดยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากธรรมะเลย"
  คำสอน...หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ
  วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) จ.หนองคาย
   
 9. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  "ทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมาให้กำหนดรู้ว่า อนิจจาไม่แน่นะ ไม่ใช่ละทุกข์นะ ละไม่ได้ง่ายๆ ถ้าหากรู้แล้ว เห็นโทษ เห็นภัยมันแล้ว มันจะละเองวางเอง ให้กำหนดรู้ไว้ มันจะละเอง"

  คำสอน...หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ
  วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร
   
 10. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
 11. Denver_g4

  Denver_g4 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  133
  ค่าพลัง:
  +29
  อนุโมทนาสาธุครับ..รวมข้อคิดสั้นๆ จากพระอาจารย์ได้ดี รวบรวมมาอีกนะครับ ขอบคุณครับ
   
 12. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  "จงทำใจของเราให้อยู่เหนือสิ่งแวดล้อม อย่าให้สิ่งแวดล้อมอยู่เหนือใจของเรา"

  คำสอน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
  วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ.
   
 13. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  <<<จงรีบเร่งปฏิบัติธรรม>>>

  พวกเราทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม
  เหมือนไฟกำลังไหม้เรือน จงรีบดับเร็วพลัน
  ให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายเมาวัฏสงสาร
  ทั้งโลกภายในคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบ
  ทั้งโลกนอกที่รวมลงเป็นสังขารโลก
  ให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  พิจารณาติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิด
  ความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่ต้องประสงค์
  ก็จะต้องได้รับแบบเย็นๆ และแยบคายด้วย
  จะเป็นสัมมาวิมุตติ และสัมมาญาณะถ่องแท้ ไม่ต้องสงสัยดอก

  พระธรรมเหล่านี้ ไม่ล่วงไปไหน
  มีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันธรรม
  ที่เธอทั้งหลายตั้งไว้ที่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกัน
  กลมกลืนในขณะเดียวนั้นแหละ


  คำสอน...หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
   
 14. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  ยากอะไร ก็ไม่ยากเท่าปฏิสังขรณ์
  ถอนอะไร ก็ไม่ยากเท่าถอนมานะ
  ละอะไร ก็ไม่ยากเท่าละกามคุณ
  บุญอะไร ก็ไม่เท่าบุญบรรพชา
  หาอะไร ก็ไม่ยากเท่าหาตน
  จนอะไร ก็ไม่เท่าจนปัญญา

  พระอาจารย์วัน อุตตโม
  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร.
   
 15. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  "..มัวแต่คิดจะต่อต้านผู้อื่น
  ทำไมไม่คิดต่อต้านกิเลสตัวเอง
  เอาชนะกิเลสตัวเอง
  ทำอย่างไร...ความโลภมันจึงจะเบาบางลง
  ทำอย่างไร...ความโกรธมันจึงจะเบาบางลง
  ทำอย่างไรความหลงมัน...จึงจะเบาบางลงไป
  นี่คือ...หน้าที่ของเราโดยตรง.."

  หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
  วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
   
 16. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  "คนเกิดมามีแต่กลัวความตาย แต่หาได้กลัวต้นเหตุคือความเกิดไม่...พระพุทธองค์จึงสอนให้แก้ตรงจุดเดิม คือผู้เป็นเหตุให้นำมาเกิด ได้แก่จิตที่ยังหุ้มห่อด้วยสรรพกิเลสทั้งปวง ให้ใสสะอาด ไม่มีมลทิน นั้นแล จึงจะหมด เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไป"

  พระธรรมคำสอน...หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
   
 17. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  "กายกับจิตมิใช่อันเดียวกัน ถ้าเรายึดกายเป็นของเรา เวลากายมันคร่ำคร่าทรุดโทรม เราก็ทรุดโทรมไปด้วย ความสุขที่มีอยู่ในร่างกายก็พลอยหายทรุดโทรมอันตรธานไปด้วย เพราะฉะนั้น ความสุขที่เกิดขึ้นจากกาย หรือที่มีอยู่ในกายที่เราห่วงนั้น เป็นอันว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน...ไม่มั่นคง มีความสุขที่มั่นคงนอกเหนือจากกายมีอยู่ คือการอบรมจิตให้สงบ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี"
  พระธรรมคำสอน...หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
  วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์.
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  [​IMG]


  " สิ่งอันประเสริฐที่มีอยู่เฉพาะหน้าแล้วไม่สนใจ
  กลับไปหวังไกลถึงสิ่งที่เป็นเพียงการกล่าวถึง
  เป็นลักษณะของคนไม่เอาไหนเลย...
  ก็ในเมื่อมรรคผลนิพพานในศาสนาสมณโคดมในปัจจุบันนี้
  ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์ กลับเหลวไหลไม่สนใจ
  เมื่อถึงศาสนาพระศรีอาริย์ก็ยิ่งเหลวไหลมากกว่านี้อีก "

  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  "ธรรมมะทุกวันนี้มันจำมาจากครูบาอาจารย์
  จากตำหรับตำรามันเป็นแค่ตัวหนังสือ
  ไม่ใช่ของจริง ของจริงมาจากการปฏิบัติ"

  โอวาทธรรมหลวงปู่ลี ถาวโร
  วัดป่าหนองทับเรือ จ.พิษณุโลก
  26 ก.ย. 56
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,169
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,182
  การตั้งใจเรียนและประสบความสําเร็จ เป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุด
  ตั้งใจปฏิบัติสะสมไป แล้วจะประสบความสําเร็จ

  ผู้ประสบความสําเร็จล้วนแต่เดินในเส้นทางแห่งความลําบาก ผู้ล้มเหลวล้วนแต่เดินเส้นทางแห่งความสบาย

  วาสนาบารมี มันต้องค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ ด้วยการปฏิบัติภาวนา เมื่อวาสนามาก ทําอะไรก็ดีไปหมด

  พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
   

แชร์หน้านี้

Loading...