รวม ธรรมะสั้นๆ เข้าใจง่าย ของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น - พระป่าธรรมยุติ etc.

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย kennek, 30 มีนาคม 2012.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  "ให้ละอารมณ์ที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ มันกระทบมาเวลาใด เราก็พิจารณากำหนดละมันในเวลานั้นไปเรื่อย ๆ ให้จิตนี้เป็นปกติอยู่เสมอ"

  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  [​IMG]
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  [​IMG]
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  ถ้าตายแล้วก็แล้วกันไป ถ้ายังไม่ตายเมื่อตื่นนอนทุกเช้าก็ทำใจไว้ว่า วันนี้กับวันที่ผ่านมาแล้วแต่ละวันๆ จะไม่เหมือนกัน วันนี้เราจะเจอเหตุการณ์อะไรอีก ไม่มีความแน่นอนอะไรเลย เราต้องเตรียมตัวเอาไว้ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด นี่นักปฏิบัติต้องทำอย่างนี้"

  หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
  [​IMG]
   
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  ...ผู้ที่ว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ และตัวเองก็เป็นเช่นนั้นด้วย โดยตัวเองก็หาได้ตำหนิตัวเอง เช่นที่ตำหนิผู้อื่นไม่ ..ถ้าจะให้ดีจริงๆ ถูกต้องสมควรจริงๆ แล้ว ก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า ท่านทรงสอน ให้เตือนตน แก้ไขตน ก่อนจะเตือนผู้อื่น แก้ไขผู้อื่น..


  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


  [​IMG]
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  "..สตินี้มันก็ทันน่ะ คิดขึ้นเรื่องใดมันก็ดับ คิดขึ้นเท่าใดมันก็ดับ ถ้ามีสติพร้อมกับ...ปรุงขึ้น...ดับ ปรุงขึ้น...ดับ เรียกว่า สติพร้อมกัน คิดไปก็หลงไปลืมไป แปลว่าไม่มีสติ ถ้ามีสติแล้ว คิดขึ้นร้ายก็ดี คิดดีก็ดี รู้พร้อมกันนั้นล่ะ สติรู้พร้อมกันดับลงทันทีนั่นล่ะ ฯลฯ

  มีสติแล้ว มีปัญญา...เมื่อไม่มีสติมันก็เผลอ เผลอแล้วมันก็หลงไป ครั้นไม่เผลอแล้วมีสติแนบอยู่ทุกเมื่อแล้ว คิดดีก็ดับลง คิดชั่วก็ดับลง พอใจก็ดับลง ไม่พอใจก็ดับลง เอาลงทันทีนั่นล่ะ...มีสติแล้วก็ใช้ได้ ใจเบิกบานขึ้น ปัจจุบันมีสติพร้อมกันกับคิด...คิดผิดก็ดี คิดถูกก็ดี รู้พร้อมกันก็ดับทันที เรียกว่า สติ...สัมมาสติ สติสัมโพฌงค์ ฯลฯ "

  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  [​IMG]
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  "..อาตมาบอกไว้เท่านั้นว่า ให้มีสติคุมดวงจิต
  สัตว์นรกก็แม่นจิต สัตว์อเวจีก็แม่นจิต
  พระอินทร์พระพรหมก็แม่นจิต
  ที่เข้าพระนิพพานก็แม่นจิต ไม่ใช่ใคร
  จิตไม่มีตนมีตัว จิตเหมือนวอก นี่แหละ

  แล้วแต่มันจะไป บังคับบัญชามันไม่ได้
  แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่ง บอกไม่ได้ ไหว้ไม่ฟัง
  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสีย อย่าไปยึดถือมัน
  ก็จิตนั่นแหละมันถือว่าตัวกู อยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี
  เราถือว่าเราเป็นผู้ชาย เราเป็นผู้หญิง
  ก็แม่นจิตนั่นแหละเป็นผู้ว่า มันไม่มีตนมีตัวดอก
  แล้วพระพุทธเจ้าว่าให้วางเสีย ให้ดับวิญญาณเสีย

  ครั้นดับวิญญาณแล้ว ไม่ไปก่อภพก่อชาติอีก
  ก็นั่นแหละพระนิพพานแหละ แน่ะ
  พระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้น มันไม่อยู่ที่อื่น
  นรกมันก็อยู่นี่ พระนิพพานก็อยู่นี่ อย่าไปค้นที่อื่น
  อย่าไปพิจารณาที่อื่น ให้ค้นที่สกนธ์กายของตน
  ให้มันเห็นเป็นอสุภะอสุภัง ให้เห็นเป็นของปฏิกูล
  ให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายมันนั่นแหละ
  แต่กี้มันเห็นว่า เป็นของสวยของงามของดี

  ดวงจิตนั่นเมื่อมีสติควบคุม มีสัมปชัญญะ
  ค้นหาเหตุผล ใคร่ครวญอยู่
  มันเลยรู้เห็นว่า อัตตภาพร่างกายนี้เป็นของปฏิกูล
  ของเน่าเปื่อยผุพัง แล้วมันจะเกิดนิพพิทา
  ความเบื่อหน่าย จิตนั่นแหละเบื่อหน่าย
  จิตเบื่อหน่าย จิตไม่ยึดมั่นแล้ว เรียกว่า
  จิตหลุดพ้น ถึงวิมุตติ ..วิมุตติ คือ
  ความหลุดพ้นจากความยึดถือ หลุดพ้นจากอุปาทาน
  ความยึดมั่นถือมั่น พ้นจากภพจากชาติ .."

  หลวงปู่ขาว อนาลโย
  [​IMG]
   
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  "..มโนกรรม มโนความน้อมนึก เรานึกกรรมอันใดไว้
  กรรมดีหรือกรรมชั่ว เราจะรับผลของกรรมสืบไป
  กรรมดีน่ะ เราจะรู้ได้อย่างไร..?
  ใจเราสงบดี มีความสุขความสบาย นี่แหละกรรมดี

  กรรมไม่ดีเป็นยังไงเล่า..?
  ใจไม่ดี ทะเยอทะยานดิ้นรน ใจทุกข์ใจยาก
  ใจเดือด ใจร้อน นี่กรรมไม่ดี
  นำให้ทุกข์ นำให้ยาก ในปัจจุบันและเบื้องหน้า

  ใครเป็นยังไง รู้จักตรงนี้แหละ ดีหรือไม่ดี
  ให้ตรวจดูบุญของเรา ตรวจดูหัวใจของเรา.."

  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
  [​IMG]
   
 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973

  “นิวรณ์” แท้จริงมันก็มีอยู่ กับตัวเราเสมอ
  ถึงจะเรียนก็มี ไม่เรียนก็มี ..นิวรณ์นี้มันมีอำนาจ
  อิทธิพลมาก เพราะเป็นเครื่องกลบเกลื่อน
  ดวงจิตของเรา ไม่ให้ก้าวขึ้นสู่ความดีได้
  เส้นทางของนิวรณ์ ที่จะไหลมาสู่เรา ก็คือ
  “สัญญาอดีต” อันได้แก่เรื่องราวต่างๆ
  ทั้งดีทั้งชั่ว ทั้งของเราของเขา

  ซึ่งเป็นอดีตทั้งหมด เส้นหนึ่ง อีกเส้นหนึ่งคือ
  “สัญญาอนาคต” นับแต่เรื่องที่คิดไปตั้งแต่
  วันพรุ่งนี้จนถึงวันตาย ซึ่งเราอาจเดาอาจคิด
  ไปด้วยความผิดพลาดทั้งหมด ทั้ง ๒ ทางนี้
  เป็นเส้นทางที่ไหล มาจากนิวรณ์ทั้งสิ้น

  ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 มกราคม 2014
 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  "..พุทโธ พุทโธ หมายความว่า ให้ใจยึดเอาพุทโธเป็นอารมณ์
  เพื่อป้องกันไม่ให้จิตออกไปสู่อารมณ์ภายนอก
  เพราะอารมณ์ภายนอกมันชอบไปจดจ่ออยู่กับ
  รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความถูกต้องทางกาย
  หากทุกสิ่งทุกอย่าง มันไปจดจ่ออยู่ที่นั่น

  จิตมันจะไม่รวมลง นี่แหละ เรียกว่า มาร คือ ไม่มีสติ
  อย่าให้จิตไปจดจ่ออย่างนั้น ให้มาอยู่กับผู้รู้
  ให้น้อมเอา พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอารมณ์
  จะอยู่ในอิริยาบถใด ก็ให้มีความเพียร ผู้ที่ภาวนา
  จิตสงบลงชั่วช้างพับหู งูแลบสิ้น ชั่วไก่ดินน้ำ
  นี่ อานิสงส์อักโข ให้ตั้งใจทำไป.."

  หลวงปู่ขาว อนาลโย
  [​IMG]
   
 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  โลกว่าโลกเจริญ มันจะเจริญอะไร ก็เจริญทุกอย่างนั่นล่ะ ความเสื่อมมันก็เจริญเช่นกัน เจริญไปเจริญมาอีกเดี๊ยวก็ฆ่ากันเท่านั้น ไฟบรรลัยกัลป์น้ำบรรลัยกัลป์มันก็จะท่วมโลก

  นี่โบราณท่านว่าอะไรนะๆ ไฟบรรลัยกัลป์ ก็จะอะไรก็คนนี่ละทำเอาเองทำไว้หมดแล้ว เตรียมไว้หมดแล้ว ดูไปๆ นะทุกวันนี้ โลกมันทำหมุนกันอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีความสุขหรอก หากจะพิจารณาไปแล้ว ไม่มีความสุขอะไรเลย

  หลวงปู่ลี กุสลธโร

  [​IMG]
   
 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  "..เราก็เกิดในโลกนี้ เพื่อมาสร้างบารมี ไม่ใช่ว่า มาเกิดเล่น
  เกิดมาแสวงหาความสุข สนุกชั่วคราว ไม่มีประโยชน์อะไร
  ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ความตาย เป็นของแน่นอน
  โลกนี้ เป็นแต่ทางผ่าน เท่านั้นเองล่ะ

  มาเกิดแล้ว หมดอายุ หมดบุญ แล้วก็ผ่านไป หาที่เกิดใหม่
  บุญบาปนำไป หมดบุญ หมดกรรม ที่นำไปเกิดในที่นั้นๆ
  ก็วกกลับมาเกิดที่โลกนี้อีก มาเฝ้าโลกนี้อีกอยู่ มาเฝ้าแล้ว
  ไม่เห็นมีใครได้อะไร ได้แต่บุญ กับบาปที่ทำ
  เราก็เกิดในโลกนี้ ไม่ใช่ว่า มาเกิดเล่นนะ ให้คิดให้พิจารณาให้ดี

  เกิดมาเพื่อมาสร้างบารมี อาศัยบุญบารมี นำดวงจิตนี้
  ให้พ้นจากทุกข์ ไปตามลำดับนะ.."

  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ  [​IMG]
   
 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  "..มองตัวเองให้มาก จึงจะกลายเป็น คนดีได้
  มัวแต่ มองท่านผู้อื่น แล้วไซร้
  ก็กลายเป็น คนพาลไปไม่รู้ตัว
  เพราะนิสัยคนพาล ย่อมเพ่งโทษผู้อื่น เป็นวัตร.."

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
  [​IMG]
   
 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  "..เห็นความผิดของคนอื่น ให้หารด้วย 10
  เห็นความผิดตัวเอง ให้คูณด้วย 10
  จึงจะใกล้เคียงกับความจริง และยุติธรรม.."

  หลวงปู่ชา สุภัทโท
  [​IMG]
   
 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  "..กิเลสมีร้อยแปดประตู แต่พุทโธ มีประตูเดียว
  เพราะฉะนั้น ให้ฝึกหัดปฏิบัติให้คุ้นเคย
  วาระที่เราจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ
  เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ดังนั้น
  จงเพียรฝึกจิต ให้คุ้นไว้กับ พุทโธ.."

  หลวงปู่หลุย จันทสาโร
  [​IMG]
   
 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  "สายอริยสัจก็ดี สายสติปัฎฐานก็ดี
  และสายไตรลักษณ์ก็ดี เป็นทางสายเอก
  ที่สามารถยังผู้ดำเนินตาม ให้ถึงธรรมอันเอก
  ได้เช่นเดียวกัน..จงหยั่งสติปัญญา ลงในกาย
  เวทนา จิต ธรรม โดยความสม่ำเสมอ
  ทางความเพียร อย่าเห็นอะไรประเสริฐ
  ยิ่งกว่าธรรมบทว่า “นิพฺพานัง ปรมัง สุขัง"
  ยึดไตรลักษณ์ เป็นทางเดินของจิต"

  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  [​IMG]
   
 17. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,168
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,171
  [​IMG]


  "จะไปหาความสุขที่ไหนเล่า จะไปหาความสุขตามข้าว ตามของ เงินทอง ไม่ใช่ทั้งนั้น จะหาความสุข จากทำการทำงาน ไม่ใช่ทั้งนั้น เราก็ทุกข์เพราะ เราหาข้าวของเงินทอง นั่นซิ
  ความสุขนี้ ต้องทำหัวใจของเราให้มันนิ่ง พุทโธ พุทโธ ทำใจให้เยือกให้เย็น ทำใจให้เบา ทำให้ใจสบายแล้ว หัวใจเราสบายแล้ว การงานมันก็สบาย ข้าวของเงินทองก็สบาย ชาวบ้านร้านตลาดก็สบาย ประเทศชาติก็สบาย"

  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
   
 18. kennek

  kennek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,168
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,171
  [​IMG]


  โลกนี้ มีแต่ทุกข์ทั้งหมด หาใช่สุขไม่
  จงมาเห็นความจริง กันเสียเถิด
  อย่าได้หลงเกิด ให้ทุกข์อีกต่อไป
  มองดูท้องฟ้า เห็นดวงดาวเต็มไปหมด
  การเกิด การตาย ไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่
  เกิดแล้วตาย เกิดแล้วตาย

  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 มีนาคม 2014
 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  "..ให้สมมุติ “พุทโธ” เหมือนกับ "กระสุนปืน"
  เมื่อมีอารมณ์ หรือ มีความคิดเข้ามา
  ให้เรานึกพุทโธ เพื่อ ทำลายอารมณ์
  หรือ ความคิดเหล่านั้น

  เหมือนกับ การที่เราเอากระสุน ยิงศัตรู
  ยิ่งถ้ามีอารมณ์ หรือ ความคิดเข้ามามาก
  ก็ให้เรา นึกพุทโธถี่ขึ้น

  เหมือนกับ เวลามีศัตรูเข้ามามาก
  ยิงกระสุนทีละนัด คงไม่ทัน ก็ต้องใช้
  การยิงปืนกล เพื่อฆ่าศัตรู.."

  หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร  [​IMG]
   
 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973

แชร์หน้านี้

Loading...