ระบบสุริยะกำลังโตขึ้น !

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 19 สิงหาคม 2006.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,112
  กระทู้เรื่องเด่น:
  335
  ค่าพลัง:
  +64,406
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="100%"><TBODY><TR><TD>
  [​IMG]

  [​IMG]  โดย ศรัณย์ โปษยะจินดา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ


  </TD><TD vAlign=top align=right>
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=left border=0><TBODY><TR bgColor=#f8b8cb><TD>[​IMG]
  ภาพแสดงลำดับจากดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์ทั้ง 12 ดวง (ภาพอนุเคราะห์โดย IAU)

  </TD></TR></TBODY></TABLE>หนังสือเรียนในปัจจุบันสอนเราว่าระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์บริวารทั้ง 9 ดวง รวมถึงวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ เช่น ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย ภาพเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนไป หนังสือเรียนกำลังจะต้องถูกแก้ไข และจำนวนดาวเคราะห์อาจจะเพิ่มเป็น 12 ดวง ในเร็วๆ นี้

  แม้ว่าโดยทั่วไป ดาวพลูโตจะได้รับการยอมรับว่าเป็นดาวเคราะห์ในลำดับที่เก้า อย่างไรก็ดี นักดาราศาสตร์ทราบดีถึงความแตกต่างระหว่างดาวพลูโตและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของขนาด องค์ประกอบ หรือวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา มีการค้นพบวัตถุคล้ายคลึงกับดาวพลูโตในวงโคจรที่ไกลออกไป เช่น เซดนา (Sedna) ควออาร์ (Quaoar) และ 2003UB313 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวพลูโตเสียอีก วัตถุเหล่านี้เรียกรวมว่าเป็นวัตถุที่อยู่ในวงโคจรนอกดาวเนปจูน (Trans Neptunian Objects-TNO) การค้นพบเหล่านี้ทำให้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนิยามคำว่าดาวเคราะห์เสียใหม่ <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=right border=0><TBODY><TR bgColor=#f8b8cb><TD>[​IMG]
  ภาพเปรียบเทียบขนาดของดาวเคราะห์ใหม่ทั้ง 3 ดวง เมื่อเทียบกับขนาดโลก (ภาพอนุเคราะห์โดย IAU)

  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (International Astronomical Union-IAU) ระหว่างวันที่ 14-25 สิงหาคม 2549 ที่กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมบุญรักษา นำโดย ดร.สุจินดา โชติพานิช รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายบุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สวดช.) เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยในที่ประชุมได้มีข้อเสนอนิยามใหม่ของดาวเคราะห์และข้อเสนอให้ยกสถานภาพการเป็นดาวเคราะห์ของวัตถุขนาดใหญ่อีก 3 วัตถุ ในนิยามใหม่นั้น ดาวเคราะห์ต้องมีลักษณะดังนี้

  1. เป็นวัตถุที่มีมวลและแรงโน้มถ่วงมากเพียงพอที่ทำให้วัตถุนั้นมีลักษณะเป็นทรงกลม วัตถุที่เป็นดาวเคราะห์จะต้องอยู่ในวงโคจรรอบดาวฤกษ์ ทั้งนี้วัตถุดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบริวารของดาวเคราะห์ดวงอื่น

  2. ดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง ที่ถูกค้นพบก่อน ค.ศ.1900 (นับถึงดาวเนปจูน) จัดว่าเป็นดาวเคราะห์คลาสสิค (Classical Planets) ทั้งนี้ ดาวเคราะห์เหล่านี้มีวงโคจรเกือบจะเป็นวงกลมและอยู่ในระนาบใกล้เคียงกับสุริยะวิถีหรือระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ในการนี้เนื่องจากดาวเคราะห์น้อย ซีเรส (Ceres) ซึ่งมีสมบัติตามข้อ 1 และมีวงโคจรที่มีลักษณะคล้ายดาวเคราะห์คลาสสิคทั้ง 8 ดวง ควรได้รับการจัดให้เป็นดาวเคราะห์ด้วย

  3. ดาวพลูโตจัดว่าเป็นดาวเคราะห์ตามข้อ 1 อย่างไรก็ดี วงโคจรของดาวพลูโตเป็นวงรีมากและอยู่ในระนาบที่ห่างจากสุริยะวิถี วัตถุอื่นที่มีสมบัติตามข้อ 1 และมีวงโคจรที่คล้ายกับดาวพลูโต ให้จัดเป็นดาวเคราะห์เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ดาวพลูโตและดาวเคราะห์เหล่านี้ให้เรียกว่าเป็นดาวเคราะห์ประเภทพลูตอนส์ (Plutons)

  4. วัตถุอื่นๆ ในระบบสุริยะที่ไม่จัดเป็นดาวเคราะห์ ให้ถือว่าเป็นวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ (Small Solar System Bodies)

  จากข้อเสนอดังกล่าวจะทำให้ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์เพิ่มเป็น 12 ดวงในทันที ได้แก่ ดาวเคราะห์ซีเรส ดาวเคราะห์ 2003UB313 ซึ่งกำลังจะได้รับการตั้งชื่อเป็นทางการในการประชุมครั้งนี้ด้วย และดาวเคราะห์แครอน (Charon) ซึ่งเดิมถือว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวพลูโต แต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่และจุดศูนย์กลางการโคจรรอบซึ่งกันและกันกับดาวพลูโต (Barrycentre) อยู่นอกผิวดาวพลูโต จึงถือว่าแครอนเป็นดาวเคราะห์ด้วย พลูโต-แครอน จึงกลายเป็นดาวเคราะห์คู่ (Double Planet)

  นอกจากนี้ หากวัตถุในกลุ่ม TNO อื่นๆ ได้รับการรับรองว่ามีสมบัติเป็นตามนิยามดังกล่าว ก็จะถูกจัดว่าเป็นดาวเคราะห์เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจจะมีผลให้จำนวนดาวเคราะห์ของระบบสุริยะเพิ่มขึ้นได้ถึง 53 ดวงในระยะเวลาอันใกล้ ถึงเวลานั้นคงยากที่เราจะจำชื่อดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ครบทุกดวง
  ที่มา: มติชน

  http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01lif06190849&day=2006/08/19
   
 2. kepokman

  kepokman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  171
  ค่าพลัง:
  +337
  setnaละคับดวงไหน เปลี่ยนชื่อแล้วหรอ
   

แชร์หน้านี้

Loading...