รับฝากบูชา! วัตถุมงคล สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย teamteam01, 10 กันยายน 2020.

 1. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  4BF69DE0-E26F-4D04-9A0F-335302AE6EA9.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 2. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  3FAD81E3-803D-4529-AD8D-F852D119386F.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 3. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  2B186F24-A1F9-4786-AEA9-982D1B4CB796.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 4. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  9519CEB5-1591-4181-8BAA-760A71D30790.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 5. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  353BA875-27DB-4F56-A4CE-FD691968CD0F.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 6. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  D7D85C99-AF6F-497E-A8B3-42A036BD5131.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 7. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  5ACD4EE3-0771-4E48-A5DE-103E7F130A89.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 8. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  FACD3B1D-30C6-4176-A1B1-8D76806414BB.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 9. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  3B101678-9A49-42DC-BDB4-DCFF78804F30.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 10. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  8B341DAC-2FC7-4628-A8F6-4AAC641BA68E.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 11. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  E99BE2F0-1CEC-4030-9C0F-F3347DE822C1.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 12. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  4BAF3079-180F-43F1-A280-B179B3D61B08.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 13. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  C5170111-3152-4263-9F0A-1487BC7E4530.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 14. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  5E9C93E3-817C-4A1B-B628-B592038863EF.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 15. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  D3EAA381-817A-49B7-8E08-53A8FD0F2FB1.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2020
 16. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  พิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษกปูชนียมงคลเนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  วันเสาร์ ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
  (วันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๐)

  รายนามพระสงฆ์อธิษฐานจิต ชุดที่ ๑ (สายวิปัสสนา)
  เวลา ๑๓.๒๙ น.

  ๑. พระธรรมวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล)
  วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม เชียงราย

  ๒. พระเทพมงคลญาณ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย)
  วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

  ๓. พระภาวนาธรรมาภิรัช (พระอาจารย์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)
  วัดร่ำเปิง เชียงใหม่

  ๔. พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)
  วัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม เชียงใหม่

  ๕. พระครูภาวนาพิลาศ (หลวงตาวัชรชัย อินฺทวํโส)
  วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) สระบุรี

  ๖. พระครูกันตสีลสัมบัน (หลวงปู่สมบูรณ์ กันตสีโล)
  วัดป่าสมบูรณ์ธรรม พิษณุโลก

  ๗. พระอธิการอุทัย สิริธโร (หลวงปู่อุทัย)
  วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน นครราชสีมา

  ๘. พระอธิการเสถียร คุณวโร (หลวงปู่เสถียร)
  วัดถ้ำพระภูวัว บึงกาฬ

  ๙. พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต (พระอาจารย์ตั๋น)
  วัดบุญญาวาส ชลบุรี

  ๑๐. พระอธิการทองอินทร์ กตปุญฺโญ (หลวงปู่ทองอินทร์)
  วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) ร้อยเอ็ด*

  *หมายเหตุ
  เนื่องด้วยพระราชปัญญาวิสารัท (หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม) วัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อาพาธกะทันหันและแจ้งมายังคณะกรรมการฯ ว่า ท่านยินดีที่จะสนองพระคุณ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช แต่ขณะนี้อยู่ในความดูแลของคณะแพทย์ไม่สามารถมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกได้ และเมื่ออาการทุเลาจะได้สนองพระคุณในโอกาสต่อไป จึงขอให้คณะกรรมการฯ นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเพื่อทรงพิจารณา

  บัดนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว โปรดให้อาราธนาพระอธิการทองอินทร์ กตปุญฺโญ (หลวงปู่ทองอินทร์) วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด มาร่วมภาวนาอธิษฐานจิตในศุภมงคลสมัยนี้

  656BBF07-485F-48B2-B333-C97C424AF7D2.jpeg ABF68312-B752-4D9C-83E1-6A1C162D7B22.jpeg D41C62A1-A170-4DF7-924E-74C6A3D1410D.jpeg 2B93557A-6662-49B3-9A3F-AC35B303722E.jpeg 4F555E6A-9D41-4CB5-8A09-0848B03475FA.jpeg EEAE6E72-EEE2-4401-9960-E0C53CC09EC3.jpeg F449B6B7-04BE-4E62-AE7C-94EB88885740.jpeg 1CFF84A7-057A-472D-85EE-144D677299AD.jpeg AA502F4B-3655-46A0-AD8C-40B44F08E60C.jpeg 6C2764FC-55E7-4EB3-A1CE-5205579477DB.jpeg 32E08DB3-967B-4162-8F00-86714B405D7D.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
 17. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  พิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษกปูชนียมงคลเนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  วันเสาร์ ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
  (วันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๐)

  รายนามพระสงฆ์อธิษฐานจิต ชุดที่ ๒
  เวลา ๑๔.๓๙ น.

  ๑. พระครูประกาศโพธิธรรม (หลวงปู่สุข จนฺทูปโม)
  วัดโพธิ์งามยะวึก สุรินทร์

  ๒. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต)
  วัดโนนสว่าง อุดรธานี

  ๓. พระครูพิพิธธรรมาทร (หลวงปู่หวั่น กุสลจิตฺโต)
  วัดคลองคูณ พิจิตร

  ๔. พระครูพิสิฐธรรมคุณ (พ่อท่านเอียด ครุธมฺโม)
  วัดโคกแย้ม พัทลุง

  ๕. พระครูไพศาลพัฒนโกวิท (พระครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล)
  วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน(บ้านเด่น) เชียงใหม่

  ๖. พระครูวิลาศกาญจนธรรม (พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
  วัดท่าขนุน กาญจนบุรี

  ๗. พระครูสุมนธรรมถาวร (พระอาจารย์มโนธรรม มนธมฺโม)
  วัดห้วยปลาดุก อุตรดิตถ์

  ๘. พระครูสุเทพธรรมโชติ (พ่อท่านอิ้น ธมฺมโชโต)
  วัดนิคมเทพา สงขลา

  ๙. พระอธิการขวัญ นาถธมฺโม (หลวงปู่ขวัญ)
  วัดบางคูวัดนอก ปทุมธานี

  หมายเหตุ: รายนามเรียงตามลำดับอักษรของสมณศักดิ์

  98D0FB40-F926-45C5-A8F6-1D890F6E4D9A.jpeg 83834DF2-2CD6-4F30-B491-69C7D75DDB08.jpeg AF42A835-6804-4F70-B30C-C2E3D2C1FC04.jpeg 0C1C0C80-565A-440F-8CCB-74E40571AA4A.jpeg E6E98C13-6B70-485F-8CA1-137976555A0D.jpeg 7AE6EF2A-04B0-4F88-8FAA-1513B2726F9B.jpeg FA57578D-3DFA-44E4-8D43-37FDEAF6B784.jpeg C45F0948-2B00-4C03-B28D-438E4F53446E.jpeg 5E43C4E3-1391-439E-8FE8-617A520C9A56.jpeg 030F7497-2C82-41A6-AB44-B1DC800BAC2F.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
 18. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  พิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษกปูชนียมงคลเนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  วันเสาร์ ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
  (วันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๐)

  รายนามพระสงฆ์อธิษฐานจิต ชุดที่ ๓ เวลา ๑๖.๐๙ น.

  ๑. พระครูโกวิทชัยกิจ (หลวงพ่อวิชัย โกวิโท)
  วัดหัวเด่น ชัยนาท

  ๒. พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ (หลวงพ่อจำนงค์ สุธีโร)
  วัดสว่างวงษ์คณะกิจ นครสวรรค์

  ๓. พระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม)
  วัดห้วยด้วน นครสวรรค์

  ๔. พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด อาวุธฺฑสีโล)
  วัดเขาแก้ว นครสวรรค์

  ๕. พระครูมนูญศีลสังวร (หลวงพ่อแถม สีลสํวโร)
  วัดช้างแทงกระจาด เพชรบุรี

  ๖. พระครูสมุทรพิทยาคม (หลวงพ่อใจ ฐิตาจาโร )
  วัดพระยาญาติ สมุทรสงคราม

  ๗. พระครูสุจิตตาภิวัฒน์ (หลวงพ่อเดช เตชจิตฺโต)
  วัดสังฆมงคล นครสวรรค์

  ๘. พระครูวิมลปุญญาภรณ์ (หลวงพ่อพิมพ์ ผลฺปญฺโญ)
  วัดพฤกษะวัน พิจิตร

  ๙. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
  วัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี

  หมายเหตุ : เรียงตามลำดับและอักษรของสมณศักดิ์ในแต่ละชั้น

  EF20C084-5A8F-485F-9952-63C046956B67.jpeg E1AB545B-CC3F-49F9-939A-FF26570477C3.jpeg 5F071361-B2AD-47A5-8B82-ADBB3F1319FE.jpeg 8A20A7C4-F4DD-40E8-BDEC-73CCD8FC57A4.jpeg 9212A055-5AA4-4437-B300-B5B64DA5023A.jpeg 828216C0-24B9-4617-98CC-17B5E3A70957.jpeg 3DE3583B-8D56-44B6-8BEF-2CDBE7432ACD.jpeg 1E3A7B14-3F39-4278-97D8-5464B2B104F1.jpeg 11FE4407-1046-4875-9D32-B0BABF6D4027.jpeg 036A40DA-3077-44C1-889C-680B3E94991C.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
 19. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  พิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษกปูชนียมงคลเนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  วันเสาร์ ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
  (วันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๐)

  รายนามพระสงฆ์อธิษฐานจิต ชุดที่ ๔ เวลา ๑๗.๓๙ น.

  ๑. พระภาวนาพรหมคุณ (หลวงปู่เมตตา จิตฺตปญฺโญ)
  วัดกุฎีทอง สิงห์บุรี

  ๒. พระมงคลโมลี (หลวงปู่บุญ โสภโณ)
  วัดทุ่งเหียง ชลบุรี

  ๓. พระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ ชวโร)
  วัดเทพหิรัณย์ ชัยนาท

  ๔. พระครูรัตนสิกขการ (พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม)
  วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ ตรัง

  ๕. พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว ฐิตวฑฺฒโน)
  วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี

  ๖. พระครูวิสิฐชัยคุณ (หลวงพ่อเกาะ อาภากโร)
  วัดท่าสมอ ชัยนาท

  ๗. พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล) วัดบ้านไร่ นครราชสีมา

  ๘. พระครูสิทธิพิมล (หลวงพ่อจักษ์ จตฺตมโล)
  วัดชุ้ง สระบุรี

  ๙. พระครูสุวรรณธรรมานุยุต (หลวงปู่สมบุญ ปิยธมฺโม)
  วัดลำพันบอง สุพรรณบุรี

  หมายเหตุ : เรียงตามลำดับและอักษรของสมณศักดิ์ ในแต่ละชั้น

  8C1DFC29-09A7-48E1-A127-BC9CF58BDD2F.jpeg EB3C32CB-E229-4661-AD07-E288E0B17F99.jpeg CD930256-9930-40D8-AA17-5CBE449ABFFC.jpeg 3CE8191B-931A-47C0-B96F-4190E652E5C9.jpeg 6E9EA235-AB1F-4133-AE74-577FC87E1A71.jpeg 2AC94D61-9306-4412-B06E-D6FD048274F1.jpeg 8A3DFCE7-96E7-4840-99EF-A7F2F34BB630.jpeg 6EACFEC5-333C-4BC9-9746-D739B6D1403D.jpeg D948E28B-3A40-4186-8883-4EFF662E3825.jpeg 4AF43FCB-EE6D-41A7-A9C5-1E4EFF0F4EC8.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
 20. teamteam01

  teamteam01 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +178
  พิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษกปูชนียมงคลเนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  วันเสาร์ ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
  (วันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๐)

  รายนามพระสงฆ์อธิษฐานจิต ชุดที่ ๕ เวลา ๑๙.๐๙ น.

  ๑. พระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุดมทรัพย์ สุทฺธสีโล)
  วัดประสิทธิเวช นครนายก

  ๒. พระราชพัฒนสุนทร (พระอาจารย์หมู ชุติคุโณ)
  วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

  ๓. พระสุเมธมุนี (หลวงปู่ลำพวน ธมฺมธโร)
  วัดบึงลาดสวาย นครปฐม

  ๔. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ อติสกฺโข)
  วัดประดู่ สมุทรสงคราม

  ๕. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น อาจารสมฺปนฺโน)
  วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา

  ๖. พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงปู่ตี๋ ขนฺติโก)
  วัดหูช้าง นนทบุรี

  ๗. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร)
  วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

  ๘. พระครูอุดมภาวนาธิมุต (หลวงพ่อเพย อุตฺตโม)
  วัดบึง พระนครศรีอยุธยา

  ๙. พระอธิการสมชาย พุทฺธสโร
  วัดโพรงอากาศ ฉะเชิงเทรา

  หมายเหตุ : เรียงตามลำดับและอักษรของสมณศักดิ์ ในแต่ละชั้น

  506D5C4B-86BA-4FD4-BB84-9DFBC2588733.jpeg AF2450BC-C097-4AC1-A317-54C09DED65E3.jpeg 3C976AE4-FFB0-42F1-A637-E4799704396F.jpeg 300EA0DE-60A6-4D56-9F22-4D938B3B567A.jpeg 6A6AEA51-BBC4-4409-8979-853379A08BB5.jpeg B4C88179-4CDF-4E11-ADCF-5F1F455ACBB4.jpeg 6D28977A-B004-44C6-9851-9ACFA1F7A147.jpeg BDD17FF7-5AC3-4807-BF17-1EA182E143B5.jpeg 9039E184-7C89-414C-A8DD-D2A7D052A583.jpeg 94417221-9A69-466E-9866-D5623EEF828F.jpeg

  เครดิต: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   

แชร์หน้านี้

Loading...