รางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา 2549

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย paang, 5 มีนาคม 2006.

 1. paang

  paang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2005
  โพสต์:
  9,517
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +34,303
  [​IMG]

  พิธีมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลแห่งสหประชาชาติ สำหรับปีนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 7 มีนาคม เวลา 08.00-16.00 น. ที่องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ รางวัลนี้มีขึ้นเพื่อยกย่องสถานะและบทบาทของสตรีทั่วโลก ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนชาวพุทธเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาในระดับโลกให้ยั่งยืนต่อไป ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้มีทั้งหมด 18 ท่าน โดยเป็นเจ้าหญิง 2 พระองค์จากประเทศภูฏานและกัมพูชา รวมทั้ง ภิกขุณี สามเณรี และอุบาสิกา จากนานาชาติกว่า 8 ประเทศ ดังนี้

  1) พระบรมราชกุมารี เจ้าหญิง เดชาน วังชุก (ภูฏาน) ทรงมีพระเมตตาบริจาคเงินและที่ดินส่วนพระองค์ถึง 19,000 เอเคอร์ ให้แก่คนยากจน และทรงรวบรวมหนังสือเรื่อง "พระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์" เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กและโรงเรียน ตลอดจนถวายให้แก่วัดในภูฏานที่บูรณะใหม่

  2) เจ้าหญิง นโรดม เม็ง เคียว โมนิเร็น (กัมพูชา) หม่อมเจ้าในพระบรมราชกุมาร พระองค์เจ้านโรดม จักรพงศ์ เป็นสตรีผู้อยู่เบื้องหลัง และมีบทบาทสนับสนุนพระสวามีในภารกิจด้านพัฒนาพุทธศาสนา สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

  3) ดร.เอ็มมา โทมาลิน (อังกฤษ) เป็นนักวิชาการที่ร่วมผลักดันเพื่อฟื้นฟูสถาบันภิกขุณีในพุทธศาสนานิกายเถรวาทของไทย โดยการเขียนบทความทางวิชาการ และการบรรยายในนานาประเทศ

  4) ภิกขุณี กุนาสารี (สหรัฐอเมริกา) ดร.บนดินแดนเสรี ผู้เติมเต็มชีวิตด้วยการบวชเป็นภิกขุณีร่วมกับสามเณรีชาวพม่า ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นภิกขุณีสงฆ์ในพม่าหลังจากที่สูญสิ้นไปเกือบ 1,000 ปี

  5) ภิกขุณี สุธัมมา (สหรัฐอเมริกา) เป็นสตรีชาวอเมริกันท่านแรกที่ได้รับการบวชจากชุมชนภิกขุณีแห่งศรีลังกาที่เพิ่งฟื้นตัวใหม่ ปัจจุบันท่านมีวัดขนาดเล็ก ชื่อว่าวิหารชาวพุทธแคโรไลนาในสหรัฐอเมริกา

  6) ภิกขุณี ตถาอโลกา (สหรัฐอเมริกา) เจ้าอาวาสวิหารธัมมธารินี เป็นภิกขุณีนักวิชาการที่เคยสอนและมีผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยภิกขุณีเกาหลีใต้ และมีส่วนร่วมจัดตั้งสมาคมภิกขุณีแห่งอเมริกาเหนือ

  7) รูธ เดนนิสัน (สหรัฐอเมริกา) เป็นธรรมาจารย์อาวุโส ผู้สั่งสอนธรรมะในดินแดนตะวันตกมายาวนาน และเป็นครูของภิกขุณีผู้มีชื่อเสียงหลายท่านในสหรัฐอเมริกา

  8) แซนดี้ บาวเชอร์ (สหรัฐอเมริกา) เป็นผู้เผยแพร่กิจกรรมของสตรีชาวตะวันตกที่เข้ามาปฏิบัติธรรมแบบชาวพุทธเป็นเวลากว่า 25 ปี ด้วยบทความ และการจัดประชุมระดับชาติที่เกี่ยวกับสตรีในพุทธศาสนา

  9) ภิกขุณี ฮาลปันเดนิยา สุเปชลา (ศรีลังกา) เป็นภิกขุณีนักวิชาการที่จบปริญญาโททางพุทธศาสนา เป็นครูใหญ่และสอนธรรมะ อีกทั้งทำงานสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

  10) ภิกษุณี หุย คุน ซือ (จีนไทเป) ผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นแห่งแรกในไต้หวัน เพื่อปลุกจิตสำนึกของสังคม แม้ในขณะนั้นจะขาดแคลนทั้งกำลังแรงงานและการเงิน

  11) ภิกขุณี ธัมมรักขิตา (ไทย) ท่านกล้าหาญที่จะข้ามพ้นกระแสสังคมไทยปัจจุบันเพื่อยกสถานะของสตรีไทยในพระพุทธศาสนา โดยเป็นภิกขุณีรูปแรกที่ได้รับการบวชในผืนแผ่นดินไทย

  12) สามเณรี ธัมมมิตตา (ไทย) เป็นสามเณรีท่านแรกในเขตภาคอีสานของไทย และผลักดันในเรื่อง "การรื้อฟื้นสถาบันภิกขุณีในประเทศไทย" โดยจัดตั้งสำนักภิกขุณีสงฆ์แห่งแรกในเขตภาคนี้

  13) แม่ชี รัชดา อมาตยกุล (ไทย) เป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมไทยอย่างรอบด้าน ภารกิจที่สำคัญคือการจัดทำพระไตรปิฎกภาษาเนปาล และมอบให้แด่กษัตริย์แห่งประเทศเนปาล

  14) แม่ชี สโรชา ไชยเกตุ (ไทย) ผู้อยู่ในชีวิตนักบวชถึง 26 พรรษา เป็นหัวหน้าสำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ และเป็นผู้นำที่สำคัญของสถาบันแม่ชีไทย ตลอดจนการทำงานเพื่อเด็กและสตรี

  15) ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ (ไทย) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับปริญญาตรีแก่แม่ชีและอุบาสิกาที่สนใจ โดยให้การสนับสนุนมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์มาตั้งแต่เริ่มต้น

  16) แพทย์หญิง ดร.อมรา มลิลา (ไทย) เป็นอาจารย์หมอที่เขียนหนังสือธรรมะมากกว่า 50 เล่ม และแจกจ่ายไปมากกว่า 100,000 ฉบับ โดยหนังสือเหล่านี้รวบรวมมาจากการบรรยายของท่านตามสถานที่ต่างๆ

  17) อวยพร เขื่อนแก้ว (ไทย) เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม โดยใช้หลักศาสนธรรม สันติวิธี และแนวคิดสตรีนิยม ในการเคลื่อนไหวทางสังคม

  18) จิล เจมสัน (ออสเตรเลีย) เป็นทั้งนักปฏิบัติธรรมแห่งสำนักเซน นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพและความเท่าเทียมในสังคม นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ ท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สมาพันธ์สันติภาพชาวพุทธสาขาเมืองเมลเบิรน์ และได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชาวพุทธหลายแห่ง

  พิธีมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคมนี้ เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีได้ โดยกรุณาสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.0-9487-3004

  ที่มา @ มติชน
   
 2. shesun

  shesun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  472
  ค่าพลัง:
  +1,331
  ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้รับเกียรตินี้ด้วยค่ะ
   
 3. seberton

  seberton เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2006
  โพสต์:
  262
  ค่าพลัง:
  +653
  ไม่มีรูปให้ดูเลยนะครับ จะได้มีความรู้กว้างไกลโดยการจินตนาการอะคับ
   
 4. tassanai_k

  tassanai_k เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  885
  ค่าพลัง:
  +3,510
  โมทนา สาธุ
   
 5. น้องไข่แมงสาบ

  น้องไข่แมงสาบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  421
  ค่าพลัง:
  +500
  สาธุค่ะ
   
 6. prae_kiku

  prae_kiku Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +52
  ธุ๊ๆด้วยและกานนะคะ (*/\*)
   
 7. ง้วนดิน

  ง้วนดิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  2,363
  ค่าพลัง:
  +11,048
  ดีใจด้วยกับผู้หญิงทั้งโลก
  ที่ยังมีผู้หญิงที่ทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาอยู่

  เป็นบุญจริง ๆ

  [b-wai] [b-wai] [b-wai]
   
 8. rosey

  rosey เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  163
  ค่าพลัง:
  +1,345
  แด่.. วีรสตรี .. ผู้บำรุงพระพุทธศาสนา..
  อนุโมทนา สาธุ..
  (bb-flower (bb-flower (bb-flower
   
 9. ao.angsila

  ao.angsila เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  2,332
  ค่าพลัง:
  +26,664
  โมทนาบุญเป็นอย่างสูงนะครับ
  ขอให้ท่านรักษาความดีต่อไปนะครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...