รายการมอบวัถตุมงคลสำหรับผู้บริจาคกับโครงการเว็ปพลังจิตตั้งแต่ ๘ พ.ค. ๕๒

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย ฤดูใบไม้ผลิ, 23 พฤษภาคม 2009.

 1. ฤดูใบไม้ผลิ

  ฤดูใบไม้ผลิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  1,036
  ค่าพลัง:
  +1,717
  <TABLE style="WIDTH: 672pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=896 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 240pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 11702" width=320><COL style="WIDTH: 114pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5558" width=152><COL style="WIDTH: 88pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4278" width=117><COL style="WIDTH: 74pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3620" width=99><COL style="WIDTH: 60pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2925" width=80><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><TBODY><TR style="HEIGHT: 27pt" height=36><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 27pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=64 height=36>ลำดับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=320> วัตถุมงคล</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=152>โดย</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=117>จำนวนที่มี</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=99>คงเหลือ</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 60pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=80></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64></TD></TR><TR style="HEIGHT: 43.5pt; mso-height-source: userset" height=58><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 43.5pt; BACKGROUND-COLOR: white" align=right width=64 height=58 x:num>1</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320>เหรียญ หลวงปู่ทวด (รุ่นเหยียบทะเลอันดามัน)</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=152>พี่เต๋า</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=117 x:num>10</TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=99 x:num>9</TD><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" colSpan=2>Fluffy (New)</TD></TR><TR style="HEIGHT: 33.75pt; mso-height-source: userset" height=45><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33.75pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=64 height=45></TD><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320>ด้านหลังเป็นรูปพระอุปคุต วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่</TD><TD class=xl33 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=152></TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=117></TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=99></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE style="WIDTH: 672pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=896 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 240pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 11702" width=320><COL style="WIDTH: 114pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5558" width=152><COL style="WIDTH: 88pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4278" width=117><COL style="WIDTH: 74pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3620" width=99><COL style="WIDTH: 60pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2925" width=80><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><TBODY><TR style="HEIGHT: 45.75pt; mso-height-source: userset" height=61><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 45.75pt; BACKGROUND-COLOR: white" align=right width=64 height=61 x:num>3</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320>เหล็กไหลต่างดาว (ขนาดจะแตกต่างกันไปค่ะ)</TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=152 x:str="คุณ Attawat_Rx ">คุณ Attawat_Rx </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=117 x:num>58</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=99 x:num>57</TD><TD class=xl37 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 108pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" width=144 colSpan=2>buucha</TD></TR><TR style="HEIGHT: 27pt; mso-height-source: userset" height=36><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 27pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=64 height=36></TD><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320>อุลกมณี หรือ เหล็กไหลต่างดาว หรือแร่เทกไทม์ อ้างอิงจาก</TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=152></TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=117></TD><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=99></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 50.25pt; mso-height-source: userset" height=67><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 50.25pt; BACKGROUND-COLOR: white" align=right width=64 height=67 x:num>4</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320>เหรียญหลวงปู่ทวดสีทอง รุ่น ๑ รุ่นมั่งมีศรีสุขพ้นภัย ปี ๓๖</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=152>คุณaekthamma</TD><TD class=xl33 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=117 x:num>2</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=99 x:num>1</TD><TD class=xl37 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" colSpan=2>tavee77</TD></TR><TR style="HEIGHT: 39pt; mso-height-source: userset" height=52><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 39pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=64 height=52></TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320 x:str="จากวิหารสถานที่ปักกลดของท่าน จ.สงขลา ">จากวิหารสถานที่ปักกลดของท่าน จ.สงขลา </TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=152></TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=117></TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=99></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE style="WIDTH: 672pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=896 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 240pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 11702" width=320><COL style="WIDTH: 114pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5558" width=152><COL style="WIDTH: 88pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4278" width=117><COL style="WIDTH: 74pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3620" width=99><COL style="WIDTH: 60pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2925" width=80><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><TBODY><TR style="HEIGHT: 37.5pt; mso-height-source: userset" height=50><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 37.5pt; BACKGROUND-COLOR: white" align=right width=64 height=50 x:num>8</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320 x:str="เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิม ">เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิม </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=152>คุณaekthamma</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=117 x:num>5</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=99 x:num>4</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 108pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" width=144 colSpan=2>moo noi</TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE style="WIDTH: 1020pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1359 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 240pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 11702" width=320><COL style="WIDTH: 114pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5558" width=152><COL style="WIDTH: 88pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4278" width=117><COL style="WIDTH: 74pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3620" width=99><COL style="WIDTH: 60pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2925" width=80><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 81pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3949" width=108><COL style="WIDTH: 77pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3730" width=102><COL style="WIDTH: 65pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3181" width=87><COL style="WIDTH: 66pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3218" width=88><COL style="WIDTH: 59pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2852" width=78><TBODY><TR style="HEIGHT: 63pt; mso-height-source: userset" height=84><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 63pt; BACKGROUND-COLOR: white" align=right width=64 height=84 x:num>10</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320>พระผงคำข้าว วัดท่าซุง รุ่นพระครูปลัดอนันต์ปลุกเสก 500</TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=152>สีปูณแดง</TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=117 x:num>10</TD><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=99 x:num>3</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 108pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" width=144 colSpan=2>น.จุลรัตน์</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 81pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left width=108>jenny_lee</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 77pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left width=102>worrawat_v</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 65pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left width=87>timetime</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 66pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=88></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=78></TD></TR><TR style="HEIGHT: 64.5pt; mso-height-source: userset" height=86><TD class=xl33 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 64.5pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=64 height=86></TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320>มีพระเกศาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ 500 </TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=152>สีขาว</TD><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=117 x:num>53</TD><TD class=xl37 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=99 x:num>38</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" colSpan=2>Fluffy (New)</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>tin.s</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>worrawat_v</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>timetime</TD><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>papaan</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>kunmeng</TD></TR><TR style="HEIGHT: 40.5pt; mso-height-source: userset" height=54><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 40.5pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=64 height=54></TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: white" width=320></TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: white" width=152></TD><TD class=xl40 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=117></TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=99></TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" colSpan=2>jenney_lee</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>jenny_lee</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>higig</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>higig</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>jinngee</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 62.25pt; mso-height-source: userset" height=83><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 62.25pt; BACKGROUND-COLOR: white" width=64 height=83></TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320>บริจาคโดย คุณ เกษม...บางส่วนได้แจกไปแล้ว 500</TD><TD class=xl38 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=152></TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=117></TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=99></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="WIDTH: 638pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=851 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 240pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 11702" width=320><COL style="WIDTH: 114pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5558" width=152><COL style="WIDTH: 88pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4278" width=117><COL style="WIDTH: 74pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3620" span=2 width=99><TBODY><TR style="HEIGHT: 48pt; mso-height-source: userset" height=64><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 48pt; BACKGROUND-COLOR: white" align=right width=64 height=64 x:num>12</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320>พระอุปคุต สีทอง ปี ๔๘</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=152>พี่แก้ว+พี่พิท</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=117 x:num>4</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=99 x:num>3</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left width=99>Fluffy (New)</TD></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="WIDTH: 784pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1046 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 240pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 11702" width=320><COL style="WIDTH: 114pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5558" width=152><COL style="WIDTH: 88pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4278" width=117><COL style="WIDTH: 74pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3620" span=2 width=99><COL style="WIDTH: 65pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3181" width=87><COL style="WIDTH: 81pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3949" width=108><TBODY><TR style="HEIGHT: 66pt; mso-height-source: userset" height=88><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 66pt; BACKGROUND-COLOR: white" align=right width=64 height=88 x:num>14</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320>สมเด็จองค์ปฐม(องค์สีทอง) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี 3000</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=152 x:str="คุณ Pattana ">คุณ Pattana </TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=117 x:num>2</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=left width=99>**หมดแล้ว**</TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 139pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" width=186 colSpan=2>I Love NIPPan</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 81pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left width=108>ภูริ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 59.25pt; mso-height-source: userset" height=79><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 59.25pt; BACKGROUND-COLOR: white" align=right width=64 height=79 x:num>15</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" align=left width=320>พระคำข้าว หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (รายการเพิ่ม) 1600</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" width=152></TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=117 x:num>2</TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=left width=99>**หมดแล้ว**</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>Pikarzo</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>yohtls</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 73.5pt; mso-height-source: userset" height=98><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 73.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right width=64 height=98 x:num>16</TD><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 240pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=320>พระหางหมาก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (รายการเพิ่ม) 1600</TD><TD class=xl33 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 114pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=152></TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 88pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=right width=117 x:num>2</TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=left width=99>**หมดแล้ว**</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>แก้วบูรพา</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>yohtls</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤษภาคม 2009
 2. ฤดูใบไม้ผลิ

  ฤดูใบไม้ผลิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  1,036
  ค่าพลัง:
  +1,717
  เพิ่มเติม ^_^

  <TABLE style="WIDTH: 590pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=786 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 78pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3803" width=104><COL style="WIDTH: 48pt" span=2 width=64><COL style="WIDTH: 220pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 10715" width=293><COL style="WIDTH: 112pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5449" width=149><COL style="WIDTH: 84pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4096" width=112><TBODY><TR style="HEIGHT: 14.25pt; mso-height-source: userset" height=19><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 151.5pt; BACKGROUND-COLOR: #969696" width=104 height=202 rowSpan=6>yohtls</TD><TD class=xl33 style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 316pt; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=421 colSpan=3 rowSpan=2>หลวงปู่บุดดา ถาวโร รูปหล่อลอยองค์เนื้อเงินนั่งสบาย รุ่นเสาร์ ๕ พระธรรมกาโม
  มหามงคลทอง 100 ปีพิมพ์นั่งเก้าอี้ 1,000 บาทขึ้นไป


  </TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 112pt; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=149 rowSpan=2 x:num>5</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 84pt; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=112 rowSpan=6>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 51.75pt; mso-height-source: userset" height=69></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt; mso-height-source: userset" height=19><TD class=xl33 style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 316pt; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 40.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=421 colSpan=3 height=54 rowSpan=2>หลวงปู่บุดดา ถาวโรรูปหล่อลอยองค์อุดแป้งเสก เนื้อเงิน พระธรรมกาโม
  100 ปี รุ่นบรรจุแป้งเสก 1,000 บาทขึ้นไป


  </TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" rowSpan=2 x:num>5</TD></TR><TR style="HEIGHT: 26.25pt; mso-height-source: userset" height=35></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt; mso-height-source: userset" height=29><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 21.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3 height=29>หลวงปู่บุดดา ถาวโร รุ่น 9 เหลี่ยมเนื้อเงิน 1,000 บาทขึ้นไป</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>5</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt; mso-height-source: userset" height=31><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3 height=31 x:str="รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่บุดดา เนื้อผงแป้งเสก ">รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่บุดดา เนื้อผงแป้งเสก </TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>5</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 3. ฤดูใบไม้ผลิ

  ฤดูใบไม้ผลิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  1,036
  ค่าพลัง:
  +1,717
  รายการมอบวัถตุมงคลสำหรับผู้บริจาคกับโครงการเว็ปพลังจิตตั้งแต่ ๒๓-๓0 พ.ค ๕๒

  <TABLE style="WIDTH: 590pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=786 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 78pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3803" width=104><COL style="WIDTH: 48pt" span=2 width=64><COL style="WIDTH: 220pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 10715" width=293><COL style="WIDTH: 112pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5449" width=149><COL style="WIDTH: 84pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4096" width=112><TBODY><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=left width=104 height=19>ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 316pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=421 colSpan=3>วัตถุมงคล
  </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 112pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=left width=149>จำนวน</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #99cc00" align=left width=112>หมายเหตุ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 42.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=57 rowSpan=3 x:str="triprang ">triprang </TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>พระคำข้าว (พระครู)</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>1</TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" rowSpan=3 x:num>2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3 height=19>พระหางหมาก(พระครู)</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>1</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3 height=19>พระคำข้าว (พระครู)</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>1</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=19>thaitheodore</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>พระคำข้าว (พระครู)</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>1</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>.***</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มิถุนายน 2009
 4. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020

  ขอเพิ่มเติมนิดนะคะ รายการไม่ครบ

  <TABLE style="WIDTH: 649pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=865 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 33pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1609" width=44><COL style="WIDTH: 312pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 15213" width=416><COL style="WIDTH: 91pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4425" width=121><COL style="WIDTH: 53pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2596" width=71><COL style="WIDTH: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3876" width=106><COL style="WIDTH: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3913" width=107><TBODY><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl27 id=td_post_ style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>17</TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 312pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=416>หลวงปู่บุดดา 3 รายการ ดังนี้</TD><TD class=xl40 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=71> </TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=106> </TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" width=107> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40> </TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>พระหลวงปู่บุดดา รุ่น 9 เหลี่ยมเนื้อเงิน 1,000 บาท</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>5</TD><TD class=xl33 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow">**หมดแล้ว**</TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>yohtls</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40> </TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>รูปหล่อหลวงปู่บุดดา นั่งสบาย เนื้อเงิน 1,000 บาท</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>5</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow">**หมดแล้ว**</TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>yohtls</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40> </TD><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>รูปหล่อลอยองค์บุดดาจิ๋วเนื้อนว 299 บาท</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>5</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow">**หมดแล้ว**</TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>yohtls</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>18</TD><TD class=xl38 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="หลวงปู่บุดดา ถาวโร รูปหล่อลอยองค์เนื้อเงินนั่งสบาย รุ่นเสาร์ ๕ ">หลวงปู่บุดดา ถาวโร รูปหล่อลอยองค์เนื้อเงินนั่งสบาย รุ่นเสาร์ ๕ </TD><TD class=xl40 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>5</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow">**หมดแล้ว**</TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>yohtls</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40> </TD><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>มหามงคลทอง 100 ปีพิมพ์นั่งเก้าอี้ 1,000 บาทขึ้นไป</TD><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl37 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc"> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>19</TD><TD class=xl38 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="หลวงปู่บุดดา ถาวโรรูปหล่อลอยองค์อุดแป้งเสก เนื้อเงิน ">หลวงปู่บุดดา ถาวโรรูปหล่อลอยองค์อุดแป้งเสก เนื้อเงิน </TD><TD class=xl40 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>5</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow">**หมดแล้ว**</TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>yohtls</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40> </TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left> 100 ปี รุ่นบรรจุแป้งเสก 1,000 บาทขึ้นไป</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl37 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc"> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>20</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>หลวงปู่บุดดา ถาวโร รุ่น 9 เหลี่ยมเนื้อเงิน 1,000 บาทขึ้นไป</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>5</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow">**หมดแล้ว**</TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left>yohtls</TD></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE style="WIDTH: 649pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=865 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 33pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1609" width=44><COL style="WIDTH: 312pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 15213" width=416><COL style="WIDTH: 91pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4425" width=121><COL style="WIDTH: 53pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2596" width=71><COL style="WIDTH: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3876" width=106><COL style="WIDTH: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3913" width=107><TBODY><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl27 id=td_post_ style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>31</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 312pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=416 x:str="รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่บุดดา เนื้อผงแป้งเสก ">รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่บุดดา เนื้อผงแป้งเสก </TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=71 x:num>5</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=106>**หมดแล้ว**</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" align=left width=107>yohtls</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 5. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020
  <TABLE style="WIDTH: 211pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=281 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 45pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2194" width=60><COL style="WIDTH: 107pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5193" width=142><COL style="WIDTH: 59pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2889" width=79><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 211pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=281 colSpan=3 height=33 x:str="มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 1 ">มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 1 </TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl26 id=td_post_2129619 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 107pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=142>tavee 77</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>2</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 107pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=142>I Love NIPPan</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>3</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Fluffy (New)</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>4</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:str="tin.s ">tin.s </TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>5</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 107pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=142>timetime
  </TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>6</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 107pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=142 x:str="ภูริ ">ภูริ </TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>7</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">wut46</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>8</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 107pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=142 x:str="pikarzo ">pikarzo </TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>10</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 107pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=142>น.จุลรัตน์</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>11</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Jenny_Lee</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>12</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">yohtls</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>13</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:str="แก้วบูรพา ">แก้วบูรพา </TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>14</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">แว๊ด</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>15</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">หญิงจัน</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>16</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">worrawat_v</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>17</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">higig</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>18</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">jinngee</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>19</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:str="buucha ">buucha </TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>20</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:str="kunmeng ">kunmeng </TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>21</TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>nicolimio

  </TD><TD class=xl29 id=td_post_2129619 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>22</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">papaan</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>23</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">moonoi</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>24</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:str="triprang ">triprang

  </TD><TD class=xl29 id=td_post_2129619 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>25</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">thaiyheodore</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39967">03/06/2009</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 6. ฤดูใบไม้ผลิ

  ฤดูใบไม้ผลิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  1,036
  ค่าพลัง:
  +1,717
  รายการ มอบวัตถุมงคล ระหว่าง วันที่ ๔-๑๓ มิ.ย ๕๒

  <TABLE style="WIDTH: 220pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=293 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 220pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 10715" width=293><TBODY><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 220pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 25.5pt; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=293 height=34 rowSpan=2>4-13 มิ.ย 52</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17></TR></TBODY></TABLE>

  <TABLE style="WIDTH: 590pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=786 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 78pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3803" width=104><COL style="WIDTH: 48pt" span=2 width=64><COL style="WIDTH: 220pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 10715" width=293><COL style="WIDTH: 112pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5449" width=149><COL style="WIDTH: 84pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4096" width=112><TBODY><TR style="HEIGHT: 34.5pt; mso-height-source: userset" height=46><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 34.5pt; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=left width=104 height=46>ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 316pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=421 colSpan=3>วัตถุมงคล

  </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 112pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" align=left width=149>จำนวน</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: #99cc00" align=left width=112>หมายเหตุ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=19>thammanoon 34</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>พระคำข้าวหรือพระหางหมาก(พระครู) รอการตอบรับ</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>1</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>***</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 28.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=38 rowSpan=2>higig</TD><TD class=xl30 style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>พระคำข้าว(พระครู)</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>1</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" rowSpan=2 x:num>2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD class=xl33 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3 height=19>พระคำข้าว(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)(รายการเพิ่ม)</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>1</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=19>northearn</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>พระหางหมาก(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)(รายการเพิ่ม)</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>1</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>***</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มิถุนายน 2009
 7. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0 x:str><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl27 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 234pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=312 colSpan=3 height=33>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">higig</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39974">10/06/2009</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- google_ad_section_end -->
   
 8. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 53pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2596" width=71><COL style="WIDTH: 113pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5485" width=150><COL style="WIDTH: 68pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3328" width=91><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 234pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=312 colSpan=3 height=33>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 3</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Northearn</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39979">15/06/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>2</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">void</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="39979">15/06/2009</TD></TR></TBODY></TABLE>


  คุณ thammanoon 34 พระคำข้าวหรือพระหางหมาก(พระครู) ทางเว็ปรอคำตอบว่าจะรับพระแบบใด
   
 9. ฤดูใบไม้ผลิ

  ฤดูใบไม้ผลิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  1,036
  ค่าพลัง:
  +1,717
  รายนามผู้บริจาดเข้าเวปพลังจิตตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิ.ย ๕๒ - ๑0 ก.ค ๕๒

  <TABLE style="WIDTH: 590pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=786 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 78pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3803" width=104><COL style="WIDTH: 48pt" span=2 width=64><COL style="WIDTH: 220pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 10715" width=293><COL style="WIDTH: 112pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5449" width=149><COL style="WIDTH: 84pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4096" width=112><TBODY><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=104 height=17></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 316pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=421 colSpan=3></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 112pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=149 x:num></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=112></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 38.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=51 rowSpan=3>ภัทรศีล ส่งแล้ว</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3 x:str="พระผงคำข้าว วัดท่าซุง รุ่นพระครูปลัดอนันต์ปลุกเสก ">พระผงคำข้าว วัดท่าซุง รุ่นพระครูปลัดอนันต์ปลุกเสก </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>1</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" rowSpan=3 x:num>3</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3 height=17>พระหางหมาก วัดท่าซุง รุ่นพระครูปลัดอนันต์ปลุกเสก </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>1</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3 height=17>พระผงสมเด็จมหาลาภ ด้านหลังหลวงพ่อฤาษีลิงดำในใบโพธิ์ (พระครู)</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>1</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>เจ๋วะรัฐถะ ส่งแล้ว</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>พระผงคำข้าว วัดท่าซุง รุ่นพระครูปลัดอนันต์ปลุกเสก </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">2</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>แม่จิ๊บโจ้</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>เหล็กไหลต่างดาว</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>1</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">***</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>oresame</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>เหล็กไหลต่างดาว</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>2</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">***</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>เพชรแก้ว</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>เหล็กไหลต่างดาว</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 24 กรกฎาคม 2009
 10. ปุญญผลัง

  ปุญญผลัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  336
  ค่าพลัง:
  +1,872
  ภะวะตุสัพพมังคลัง
  ขอสัพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน

  ภะวะตุสัพภเทวตา
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน

  สัพพพุทธานุเวนะ
  ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

  สัพพธรรมมานุภาเวนะ
  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

  สัพพสังฆานุภาเวนะ
  ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

  สทาโสตถีภวันตุเต
  ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ


  ขอโมทนาในกุศลจิตศรัทธาทั้งหมด ทั้งมวลครับ
  สาธุ สาธุ สาธุ
  ธรากร - จุฑามาศ
   
 11. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 53pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2596" width=71><COL style="WIDTH: 113pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5485" width=150><COL style="WIDTH: 68pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3328" width=91><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 234pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=312 colSpan=3 height=33>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 4</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="thammanoon 34 ">thammanoon 34 </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40011">17/07/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>2</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="ภัทรศีล ">ภัทรศีล </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40011">17/07/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>3</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">เจ๋วะรัฐถะ</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40011">17/07/2009</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 12. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 53pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2596" width=71><COL style="WIDTH: 113pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5485" width=150><COL style="WIDTH: 68pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3328" width=91><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 234pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=312 colSpan=3 height=33>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 5</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>Oresama 500</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40023">29/07/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>2</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">เพชรแก้ว 2000</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40023">29/07/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>3</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>suparbtom 2000</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40023">29/07/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>4</TD><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>แม่จิ๊บโจ้</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40023">29/07/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>5</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>k_jit</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40023">29/07/2009</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 13. tam220t

  tam220t ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  67
  ค่าพลัง:
  +537
  ผมได้บริจาคผ่านทาง paypal สองครั้ง รวม 110US$ ประมาณ3700บาท ร่วมสร้างพระไตรปิฏก และร่วมทุกบุญ กับเวบพลังจิต ครับ
  ส่วนวัตถุมงคล ขอรับเป็นพระคำข้าวและพระหางหมาก รุ่นหลวงพ่อฤาษีปุลกเสก ถ้าหมดแล้ว ขอรับ องค์ปฐม รุ่นหลวงพ่อฤาษีปลุกเสก ถ้าไม่มีทั้งสอง อย่าง ขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อน แล้วค่อยรับเมื่อมีวัตถุมงคลที่ต้องการครับ ช่วย pmแจ้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
   
 14. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020

  วัตถุมงคลรายการที่ต้องการไม่มีแล้วค่ะ ที่ยังคงมีอยู่ดังนี้ค่ะ (จำนวนที่ยังเหลือสอบถามได้ค่ะ)

  <TABLE style="WIDTH: 522pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=696 border=0 x:str><TBODY><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40>ลำดับ</TD><TD class=xl43 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>วัตถุมงคล</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>โดย</TD><TD class=xl40 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=71>จำนวนที่ได้รับบริจาค</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>1</TD><TD class=xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>เหรียญ หลวงปู่ทวด (รุ่นเหยียบทะเลอันดามัน)</TD><TD class=xl47 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>พี่เต๋า</TD><TD class=xl26 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40></TD><TD class=xl49 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>ด้านหลังเป็นรูปพระอุปคุต วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่</TD><TD class=xl50 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121></TD><TD class=xl27 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>2</TD><TD class=xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460 x:str="เหรียญหลวงพ่อจำเนียร รุ่น 12 ราศี ปี 45 ">เหรียญหลวงพ่อจำเนียร รุ่น 12 ราศี ปี 45 </TD><TD class=xl47 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>พี่เต๋า</TD><TD class=xl28 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>5</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40></TD><TD class=xl49 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460 x:str="ด้านหลังเป็นพระอรหันต์ ๘ ทิศ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ ">ด้านหลังเป็นพระอรหันต์ ๘ ทิศ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ </TD><TD class=xl50 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121></TD><TD class=xl29 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>3</TD><TD class=xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>เหล็กไหลต่างดาว (ขนาดจะแตกต่างกันไปค่ะ)</TD><TD class=xl51 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121 x:str="คุณ Attawat_Rx ">คุณ Attawat_Rx </TD><TD class=xl26 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>58</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40></TD><TD class=xl76 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>อุลกมณี หรือ เหล็กไหลต่างดาว หรือแร่เทกไทม์ อ้างอิงจาก</TD><TD class=xl52 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121></TD><TD class=xl27 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>4</TD><TD class=xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>เหรียญหลวงปู่ทวดสีทอง รุ่น ๑ รุ่นมั่งมีศรีสุขพ้นภัย ปี ๓๖</TD><TD class=xl47 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>คุณaekthamma</TD><TD class=xl28 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40></TD><TD class=xl49 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460 x:str="จากวิหารสถานที่ปักกลดของท่าน จ.สงขลา ">จากวิหารสถานที่ปักกลดของท่าน จ.สงขลา </TD><TD class=xl50 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121></TD><TD class=xl29 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>5</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>เหรียญหลวงปู่ทวด(สมเด็จเจ้าพะโคะ) ปี 47 วัดพะโคะ จ.สงขลา</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>คุณaekthamma</TD><TD class=xl30 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>6</TD><TD class=xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460 x:str="เหรียญหลวงปู่ทวด(สมเด็จเจ้าพะโคะ) รุ่นสรงน้ำปี 47 ">เหรียญหลวงปู่ทวด(สมเด็จเจ้าพะโคะ) รุ่นสรงน้ำปี 47 </TD><TD class=xl47 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>คุณaekthamma</TD><TD class=xl28 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl53 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: white; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40></TD><TD class=xl49 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>วัดพะโคะ จ.สงขลา มี 2 แบบ สีดำกับเงิน+พร้อมพระคาถา</TD><TD class=xl50 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121></TD><TD class=xl29 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>7</TD><TD class=xl54 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>พระสมเด็จ กรุเก่า วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>คุณaekthamma</TD><TD class=xl30 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>12</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>8</TD><TD class=xl54 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460 x:str="เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิม ">เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิม </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>คุณaekthamma</TD><TD class=xl30 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>5</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>9</TD><TD class=xl54 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>ไหม 5 สี และสีล้วน คละแบบ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121 x:str="คุณ Attawat_Rx ">คุณ Attawat_Rx </TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=71 x:num>15</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>10</TD><TD class=xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>พระผงคำข้าว วัดท่าซุง รุ่นพระครูปลัดอนันต์ปลุกเสก 500</TD><TD class=xl55 style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=121>สีแดง</TD><TD class=xl32 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=71 x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl56 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40></TD><TD class=xl57 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=460>มีพระเกศาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ 500 </TD><TD class=xl58 style="BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 91pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=121>สีขาว</TD><TD class=xl26 style="BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 53pt; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>53</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl53 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: white; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40></TD><TD class=xl59 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=460>บริจาคโดย คุณ เกษม...บางส่วนได้แจกไปแล้ว 500</TD><TD class=xl60 style="BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=121></TD><TD class=xl27 style="BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl61 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40></TD><TD class=xl62 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460 x:str="**พระผงสมเด็จมหาลาภ ด้านหลังหลวงพ่อฤาษีลิงดำในใบโพธิ์ ">**พระผงสมเด็จมหาลาภ ด้านหลังหลวงพ่อฤาษีลิงดำในใบโพธิ์ </TD><TD class=xl63 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>สีขาว</TD><TD class=xl33 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=71 x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl45 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>11</TD><TD class=xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>พระผงหลวงปู่ทวด/หลวงพ่อจำเนียร ๒ ด้าน</TD><TD class=xl47 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>พี่แก้ว+พี่พิท</TD><TD class=xl34 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=71 x:num>17</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl48 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40></TD><TD class=xl49 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>รุ่น มงคลร่มเย็น วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่</TD><TD class=xl50 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121></TD><TD class=xl35 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=71></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>12</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>พระอุปคุต สีทอง ปี ๔๘</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>พี่แก้ว+พี่พิท</TD><TD class=xl30 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>4</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>13</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>หลวงปู่ทวด/หลวงพ่อจำเนียร สีเงิน ๒ ด้าน วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121>พี่แก้ว+พี่พิท</TD><TD class=xl30 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>3</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>14</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>สมเด็จองค์ปฐม(องค์สีทอง) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี 3000 บาท</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121 x:str="คุณ Pattana ">คุณ Pattana </TD><TD class=xl30 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=71 x:num>2</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>15</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>พระคำข้าว หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 1600 บาท</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121></TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=71 x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=44 height=40 x:num>16</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>พระหางหมาก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 1600 บาท</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 91pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=121></TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=71 x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>17</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent">หลวงปู่บุดดา 3 รายการ ดังนี้</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: yellow"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40></TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>พระหลวงปู่บุดดา รุ่น 9 เหลี่ยมเนื้อเงิน 1,000 บาท</TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl37 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40></TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>รูปหล่อหลวงปู่บุดดา นั่งสบาย เนื้อเงิน 1,000 บาท</TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl37 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>รูปหล่อลอยองค์บุดดาจิ๋วเนื้อนว 299 บาท</TD><TD class=xl72 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl38 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>18</TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="หลวงปู่บุดดา ถาวโร รูปหล่อลอยองค์เนื้อเงินนั่งสบาย รุ่นเสาร์ ๕ ">หลวงปู่บุดดา ถาวโร รูปหล่อลอยองค์เนื้อเงินนั่งสบาย รุ่นเสาร์ ๕ </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl78 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40></TD><TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>มหามงคลทอง 100 ปีพิมพ์นั่งเก้าอี้ 1,000 บาทขึ้นไป</TD><TD class=xl72 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl79 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>19</TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="หลวงปู่บุดดา ถาวโรรูปหล่อลอยองค์อุดแป้งเสก เนื้อเงิน ">หลวงปู่บุดดา ถาวโรรูปหล่อลอยองค์อุดแป้งเสก เนื้อเงิน </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl78 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40></TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>100 ปี รุ่นบรรจุแป้งเสก 1,000 บาทขึ้นไป</TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl79 style="BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>20</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>หลวงปู่บุดดา ถาวโร รุ่น 9 เหลี่ยมเนื้อเงิน 1,000 บาทขึ้นไป</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>21</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="หลวงปู่บุดดา ถาวโร พระนางพญา สมเด็จอู่เงิน -อู่ทอง ">หลวงปู่บุดดา ถาวโร พระนางพญา สมเด็จอู่เงิน -อู่ทอง </TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>12</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>22</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>พระบุดดาจิ๋วเนื้อทองเหลือง</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>20</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>23</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>หลวงปู่บุดดา ถาวโร พระกริ่งถาวโรเนื้อผงแป้งเสก</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>24</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>หลวงปู่บุดดา ถาวโร พระลีลามหาเศรษฐี</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>25</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>หลวงปู่บุดดา ถาวโร สมเด็จ 3 ชั้นเนื้อผงฝังตะกรุด</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>26</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="พระผงบุดดา ใบโพธิ์ ">พระผงบุดดา ใบโพธิ์ </TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>27</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>เหรียญหลวงปู่บุดดา - หลังรัชกาลที่ 5</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>28</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>หลวงปู่บุดดา ถาวโร เหรียญ รุ่น เฮง 100 ปี</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>29</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>สมเด็จสายรุ้งฝังตะกรุดทอ หลวงปู่บุดดา ถาวโร</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>30</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>พระผงรุ่นเจ้าสัว หลวงปู่บุดดา ถาวโร</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>31</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่บุดดา เนื้อผงแป้งเสก ">รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่บุดดา เนื้อผงแป้งเสก </TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>32</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>รุ่นหลังเตารีดพระ เจ้า 5 พระองค์ หลวงปู่บุดดา ถาวโร</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>33</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="หลวงปู่บุดดา ถาวโรลอยองค์อุดแป้งเสก ">หลวงปู่บุดดา ถาวโรลอยองค์อุดแป้งเสก </TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>34</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>หลวงปู่บุดดา ถาวโร รุ่น 9 เหลี่ยมเนื้อโลหะ</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>35</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>สมเด็จ 3 ชั้นเนื้อ 3 กษัตริย์ หลวงปู่บุดดา ถาวโร</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พระธรรมกาโม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>36</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>หลวงปู่ทวดรุ่นทับหลัง ครบรอบ 72 ปี ปี2534ของอ.นองวัดทรายขาว</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>20</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>37</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>หลวงปู่ทวดรุ่นM16 พิมพ์กลาง ทับหลัง72น. ปี2534ของอ.นองวัดทรายขาว</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>20</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>38</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>หลวงพ่อทวดหมาน วัดทรายขาวปี2507 อ.ทิม วัดช้างให้ปลุกเสก</TD><TD class=xl44 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>20</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>39</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>พระคำข้าว หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (รายการเพิ่ม) 1600 บาท</TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>kerokc</TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=71 x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>40</TD><TD class=xl41 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>พระหางหมาก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (รายการเพิ่ม) 1600 บาท</TD><TD class=xl75 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>kerokc</TD><TD class=xl31 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 53pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" width=71 x:num>หมดแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>41</TD><TD class=xl74 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="ตะกรุดลุกปืน พระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม ">ตะกรุดลุกปืน พระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม </TD><TD class=xl77 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>Astro Neemo</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>200</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>42</TD><TD class=xl73 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="จตุคามรุ่นรวยสะท่านปฐพี สร้างปี ๔๘ วัดสายไหม ">จตุคามรุ่นรวยสะท่านปฐพี สร้างปี ๔๘ วัดสายไหม </TD><TD class=xl77 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>Astro Neemo</TD><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>40</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>43</TD><TD class=xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>พระผงคำข้าว วัดท่าซุง รุ่นพระครูปลัดอนันต์ปลุกเสก</TD><TD class=xl83 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>Yodchy</TD><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40></TD><TD class=xl49 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>มีพระเกศาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ (รายการเพิ่ม) </TD><TD class=xl81 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl38 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>44</TD><TD class=xl46 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>พระผงหางหมาก วัดท่าซุง รุ่นพระครูปลัดอนันต์ปลุกเสก</TD><TD class=xl83 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>Yodchy</TD><TD class=xl36 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>5</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl70 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40></TD><TD class=xl49 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 345pt; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=460>มีพระเกศาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ (รายการเพิ่ม) </TD><TD class=xl80 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl38 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>45</TD><TD class=xl82 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>แหนบหลวงพ่อ พัดยศ รุ่นพระครูปลัดอนันต์ปลุกเสก</TD><TD class=xl84 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>Yodchy</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl42 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40 x:num>46</TD><TD class=xl82 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>เหรียญหลวงพ่อ กลมเล็ก รุ่นพระครูปลัดอนันต์ปลุกเสก</TD><TD class=xl84 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>Yodchy</TD><TD class=xl39 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: yellow" x:num>5</TD></TR></TBODY></TABLE>
  rat_wting;40
   
 15. tam220t

  tam220t ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  67
  ค่าพลัง:
  +537
  งั้นไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ใดๆครับ ขอบคุณครับ
   
 16. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0 x:str><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl27 id=td_post_2322017 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 234pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=312 colSpan=3 height=33>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 6</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ugkui</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40032">07/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>2</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>SOMPOCHT</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40032">07/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>3</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="rawats_99 ">rawats_99

  </TD><TD class=xl28 id=td_post_2322017 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40032">07/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>4</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>nisitt

  </TD><TD class=xl28 id=td_post_2322017 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40032">07/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>5</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>upavana

  </TD><TD class=xl28 id=td_post_2322017 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40032">07/08/2009</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- google_ad_section_end -->
   
 17. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0 x:str><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl27 id=td_post_2322017 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 234pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=312 colSpan=3 height=33>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 6</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ugkui</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40032">07/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>2</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>SOMPOCHT</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40032">07/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>3</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="rawats_99 ">rawats_99

  </TD><TD class=xl28 id=td_post_2322017 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40032">07/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>4</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>nisitt

  </TD><TD class=xl28 id=td_post_2322017 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40032">07/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>5</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>upavana

  </TD><TD class=xl28 id=td_post_2322017 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40032">07/08/2009</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- google_ad_section_end -->
   
 18. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020
  <TABLE style="WIDTH: 211pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=281 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 45pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2194" width=60><COL style="WIDTH: 107pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5193" width=142><COL style="WIDTH: 59pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2889" width=79><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 211pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=281 colSpan=3 height=33>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 7</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>มาตรมณี</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40042">17/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>2</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>นิรัช</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40042">17/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>3</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ซาตานคลั่ง</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40042">17/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>4</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>kit14</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40042">17/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>5</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>suparbtom</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40042">17/08/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>6</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ธีรวิช</TD><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40042">17/08/2009</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 19. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 53pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2596" width=71><COL style="WIDTH: 113pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5485" width=150><COL style="WIDTH: 68pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3328" width=91><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl28 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 234pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=312 colSpan=3 height=33>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 8</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ธีรวิช

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">03/09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>2</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>nondcode

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">03/09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>3</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="skipy ">skipy

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">03/09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>4</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ak-num

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">03/09/2009</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 20. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,020
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 53pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2596" width=71><COL style="WIDTH: 113pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5485" width=150><COL style="WIDTH: 68pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3328" width=91><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl28 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 234pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=312 colSpan=3 height=33>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 8</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ธีรวิช

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">03/09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>2</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>nondcode

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">03/09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>3</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="skipy ">skipy

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">03/09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>4</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ak-num

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">03/09/2009</TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...