รายการมอบวัถตุมงคลสำหรับผู้บริจาคกับโครงการเว็ปพลังจิตตั้งแต่ ๘ พ.ค. ๕๒

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย ฤดูใบไม้ผลิ, 23 พฤษภาคม 2009.

 1. ฤดูใบไม้ผลิ

  ฤดูใบไม้ผลิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  1,036
  ค่าพลัง:
  +1,717
  <TABLE style="WIDTH: 590pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=786 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 78pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3803" width=104><COL style="WIDTH: 48pt" span=2 width=64><COL style="WIDTH: 220pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 10715" width=293><COL style="WIDTH: 112pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5449" width=149><COL style="WIDTH: 84pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4096" width=112><TBODY><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=104 height=17></TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 316pt; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=421 colSpan=3>4/8/2009</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 112pt; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=149></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 84pt; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=112></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>นิรัช</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>หลวงปู่บุดดา ถาวโร พระกริ่งถาวโรเนื้อผงแป้งเสก</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">***</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>nondcode</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>กริ่งหลวงพ่อบุดดา เนื้อผง</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">***</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 52.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=70 rowSpan=3>upavana</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>พระกริ่งถาวโรเนื้อผงแป้งเสก</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" rowSpan=3>3</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3 height=17>สมเด็จ 3 ชั้นเนื้อผงฝังตะกรุด</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1</TD></TR><TR style="HEIGHT: 27pt; mso-height-source: userset" height=36><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 316pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 27pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=421 colSpan=3 height=36>พระผงรุ่นเจ้าสัว

  </TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>ธีรวิช</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>เหล็กไหลต่างดาว</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">***</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>ugkui</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>เหล็กไหลต่างดาว</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">***</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>rawat_99</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>เหล็กไหลต่างดาว</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">***</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>มาตรมณี</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>เหล็กไหลต่างดาว</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">2</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">***</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>sompocht</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>พระหางหมาก(พระครู)</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">***</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>ธีรวิช</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=3>พระคำข้าว(พระครู)</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">1</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">***</TD></TR></TBODY></TABLE>  เดี๋ยว ตอนดึกจะเข้ามา update อีกรอบนะคะ
   
 2. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,274
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,820
  ผมขอมอบพระหางหมาก 1 องค์ ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เข้าร่วมสมทบทุนกับโครงการเวปพลังจิต นะครับ แล้วแต่ทีมงานจะเห็นสมควรครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_0037.JPG
   IMG_0037.JPG
   ขนาดไฟล์:
   990 KB
   เปิดดู:
   44
  • IMG_0038.JPG
   IMG_0038.JPG
   ขนาดไฟล์:
   891 KB
   เปิดดู:
   43
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กันยายน 2009
 3. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,021
  ได้รับแล้วค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะ


  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0 x:str><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl28 id=td_post_2398997 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 234pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=312 colSpan=3 height=33>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 9</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>rawats_99

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">17/09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>2</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>bank8
  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">17//09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>3</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="skipy ">ssanga
  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">17//09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>4</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ส.เชียงใหม่

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">17/09/2009</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- google_ad_section_end -->
   
 4. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,021
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0 x:str><TBODY><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl28 id=td_post_2398997 style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 234pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=312 colSpan=3 height=33>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 9</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33>ลำดับ</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>1</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>rawats_99

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">17/09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>2</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>bank8
  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">17//09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>3</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left x:str="skipy ">ssanga
  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">17//09/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 24.95pt; mso-height-source: userset" height=33><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=33 x:num>4</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left>ส.เชียงใหม่

  </TD><TD class=xl27 id=td_post_2398997 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="40059">17/09/2009</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 5. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  สวัสดีค่ะ
  เมื่อวานได้ไปโอนเงินช่วยค่า hosting เว็บพลังจิต จำนวน 1,000 บาท นะคะ
  จาก KTBA 1310313 เข้า BBLA 9240051947
  วันที่ 14/10/52 เวลา 14:01 ค่ะ
   
 6. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,021
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 89pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4352" width=119><COL style="WIDTH: 97pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4717" width=129><TBODY><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl67 id=td_post_2437102 style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 234pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=312 colSpan=3 height=40>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>ลำดับ</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=119>ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>ส่งแล้ว</TD></TR>

  <TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>1</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=119>ติงติง</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>2/11/2009</TD></TR>

  <TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>2</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=119>orachon</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>2/11/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40 u1:num>3</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=119>ขันติบารมี</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>2/11/2009</TD></TR>

  <TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>4</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=119>นิรัช</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>2/11/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>5</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">chimlearng</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>2/11/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40>6</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">nishiki </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>2/11/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40>7</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">พุทโธ ภควา</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>2/11/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40>8</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">anongploy</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>2/11/2009</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 7. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,021
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 89pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4352" width=119><COL style="WIDTH: 97pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4717" width=129><TBODY><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 234pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=312 colSpan=3 height=40>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 11</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>ลำดับ</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=119>ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>1</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=119>เซณา</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>9/12/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>2</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">panorama01</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>9/12/2009</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>3</TD><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ติงติง</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>9/12/2009</TD></TR></TBODY></TABLE>


  ปล.ตกหล่นท่านใดรบกวนแจ้งผึ้งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^_^
   
 8. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  ขอบพระคุณค่ะคุณผึ้ง
   
 9. นะมะพะทะ

  นะมะพะทะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  15
  ค่าพลัง:
  +174
  มีความประสงค์ จะบริจาค 3,000 บาท เพื่อต้องการบูชาสมเด็จองค์ปฐม ไม่ทราบว่าหมดหรือยังค่ะ
   
 10. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,021

  หมดแล้วค่ะ
   
 11. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,021
  <TABLE style="WIDTH: 234pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=312 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 89pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4352" width=119><COL style="WIDTH: 97pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4717" width=129><TBODY><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 234pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=312 colSpan=3 height=40>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 14</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>ลำดับ</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=119>ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>1</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ติงติง</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>15/3/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>2</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">orchidme </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>15/3/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>3</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">yen-jit </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>15/3/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>4</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">I Love NIPPan </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>15/3/2010</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 12. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,021
  <TABLE style="WIDTH: 243pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=323 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 98pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4754" width=130><COL style="WIDTH: 97pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4717" width=129><TBODY><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 243pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=323 colSpan=3 height=40>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 15</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>ลำดับ</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 98pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=130>ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>1</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">edso</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>7/4/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>2</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Natkridta </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>7/4/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>3</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">titawan </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>7/4/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>4</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">kit14</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>7/4/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt" height=40><TD style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 243pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=323 colSpan=3 height=40>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 16</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>ลำดับ</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 98pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=130>ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>1</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">jeerapatmatemart</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>9/4/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>2</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">charoen.b</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>9/4/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>3</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">sakchaidinho</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>9/4/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>4</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">tudanu</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>9/4/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>5</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">Famnakub </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>9/4/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=40></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 243pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=323 colSpan=3 height=40>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 17</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>ลำดับ</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 98pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=130>ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>1</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ติงติง</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>30/4/2010</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 13. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,021
  <TABLE style="WIDTH: 243pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=323 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 98pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4754" width=130><COL style="WIDTH: 97pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4717" width=129><TBODY><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 243pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=323 colSpan=3 height=40>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 18</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>ลำดับ</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 98pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=130>ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>1</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">chitipatsae </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>31/5/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>2</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">เทวานิน </TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>31/5/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>3</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">เขาพนม</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>31/5/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>4</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">tung696969</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>31/5/2010</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 14. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,033
  ค่าพลัง:
  +10,021
  <TABLE style="WIDTH: 243pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=323 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 48pt" width=64><COL style="WIDTH: 98pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4754" width=130><COL style="WIDTH: 97pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4717" width=129><TBODY><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #f0f0f0; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 243pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=323 colSpan=3 height=40>มอบพระเครื่องและวัตถุมงคล รอบที่ 19</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>ลำดับ</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 98pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=130>ชื่อสมาชิก</TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>ส่งแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>1</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">nid2522</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>3/8/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>2</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ติงติง</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>3/8/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>3</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">ลองดู</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>3/8/2010</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt; mso-height-source: userset" height=40><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 48pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=64 height=40>4</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent">yongyut_c</TD><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 97pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=129>3/8/2010</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 15. ac3

  ac3 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +114
  veerachs คุณ ac3 พอจะสามารถส่งภาพ slip การโอนเงินมาให้ผมได้ไหมครับ เนื่องจากเพิ่งมีสมาชิกอีกท่านหนึ่งแจ้งเข้ามาว่าได้ทำการโอนเข้ามาตอนเื่มื่อวานเหมือนกัน โดยเมื่อวานทั้งวันมีรายการโอน 1,000 บาทเพียงรายการเดียว ซึ่งผมดูจาก Book Bank แล้วไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นท่านใดที่โอนมาครับ (เพราะ book bank จะไม่ได้บอกว่าโอนมาจากสาขาหรือ location อะไร)

  ต้องขออภัยจริงๆครับที่ต้องรบกวน

  ขอบคุณครับ

  วีระชัย
  ตอบ..ไม่ทราบ ว่าดู รูป slip ได้หรอเปล่า..ถ้าไม่ได้ยังไง จะส่ง ไปให้ใหม่ นะครับ..(ac3) ขอบคุณ ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7526.jpg
   IMG_7526.jpg
   ขนาดไฟล์:
   74.5 KB
   เปิดดู:
   38
 16. อั้มมี่

  อั้มมี่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +222
  ถ้ายังพอจะมีขออนุโมทนาบุญรับพระเกศาหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะ
  อั้มมี่ ทิวากร วงษ์แจ้ง
  สถานีอนามัยหนองสามวัง หมู่ 4 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
   
 17. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  [​IMG]

  เรียนคุณผึ้ง
  ติงมีความประสงค์จะส่งวัตถุมงคลให้เว็บพลังจิต
  เมื่อมอบให้ท่านที่บริจาคปัจจัยหรือให้การสนับสนุนโครงการของเว็บพลังจิต
  ติงขออนุญาตรบกวนคุณผึ้ง
  ขอที่อยู่สำหรับจัดส่งด้วยนะคะ
  กราบอนุโมทนาในคุณงามความดีของคุณผึ้งทุกประการ
  ขอบพระคุณมากค่ะ สาธุ
   
 18. พยัคฆ์เมฆา

  พยัคฆ์เมฆา บุคคลทั่วไป

  ค่าพลัง:
  +0
  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลวงพ่อบุญมาก วัดโพธิ์ ตลิ่งชัน

  ล.พ.บุญมาก เรียนวิชายันเกราะเพชรกับล.ป.นวล ล.ป.นวลเป็นศิษย์หลวงปู่ปาน รุ่นเเรกๆเเต่หลวงพ่อก็ไปกับหลวงปู่นวลตอนเป็นเณร ทันเเน่นอนครับ
   
 19. พยัคฆ์เมฆา

  พยัคฆ์เมฆา บุคคลทั่วไป

  ค่าพลัง:
  +0
  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลวงพ่อบุญมาก วัดโพธิ์ ตลิ่งชัน

  ล.พ.บุญมาก เรียนวิชายันเกราะเพชรกับล.ป.นวล ล.ป.นวลเป็นศิษย์หลวงปู่ปาน รุ่นเเรกๆเเต่หลวงพ่อก็ไปกับหลวงปู่นวลตอนเป็นเณร ทันเเน่นอนครับ ถ้ายังสงสัย t.0812799900
   

แชร์หน้านี้

Loading...