รายชื่อผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่บรรลุเป็นพระอริยะเจ้าอัฐิแปรเป็นพระธาตุ

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 19 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  .................. BuddhaRayRiver.jpg
  รายชื่อผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่บรรลุเป็นพระอริยะเจ้าอัฐิแปรเป็นพระธาตุ

  ปลดล็อค :-
  Published on Aug 18, 2017
  “…ธรรมไม่มีเพศ จิตก็ไม่มีเพศ…”

  รายนามมหาอุบาสิกาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในอดีตจนถึงปัจจุบัน

  ๑. คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม แห่งวัดอาวุธวิกสิตาราม ผู้ได้ฌาน ๔ และ
  อภิญญา ๖ มรณภาพแล้ว อัฐิธาตุแปรเป็นพระธาตุ ณ สำนักชีห้วยทราย
  อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
  ๒.แม่ชีแพง โลหิตดี โยมแม่ขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
  ๓.ท่าน ก.เขาสวนหลวง ผู้เป็นอริยสาวิกาที่ องค์หลวงตารับรอง แห่ง
  สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง
  ๔.แม่ชีนารี การุณ ผู้ที่เคยอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  โดย…หลวงปู่มั่นท่าน ทราบด้วยญาณจึงส่งพระมา 3 รูป คือ หลวงปู่
  มหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงพ่อสมบูรณ์ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก พร้อม
  ด้วยบริขาลมาทำการบวชให้ และในอดีตชาติท่านเคยเป็นมารดาของ
  หลวงปู่หลุย จันทาสาโร และยังเคยเป็นน้องของหลวงปู่คำคะนิง(ใน
  อดีตชาติ) ที่ผู้เคยทดลองวิชากับหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
  ๕.แม่จันดี โลหิตดี โยมน้องสาวหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
  หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดเกษรศิลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง)
  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ท่านกล่าวว่า “คุณแม่จันดีจิตเพิ้นสะอาด
  ดีแล้ว บ่ต้องสรงน้ำให้เพิ้นก็ได้” (ขาวสะอาดทั้งกายและใจ ตลอดจนจิต
  ของท่านเอง)
  ๖.แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ มหาอริยสาวิกา ผู้ที่ถวายที่ดินให้กับองค์หลวงปู่มั่น
  ภูริทัตโตในการสร้างวัดหนองน่อง และก่อนองค์ท่านหลวงปู่มั่นกับคณะ
  พระจะธุดงค์จากไป หลวงปู่มั่นได้ปรารภกับคุณแม่ชีแก้วว่า “หากเจ้าเป็น
  ผู้ชาย เราจะให้บวชเป็นเณรและให้ติดตามไปด้วย แต่นี่เป็นหญิง ไปด้วยก็
  ลำบากต่อพระธรรมพระวินัย และสั่งว่าให้หยุดภาวนา ตั้งแต่นี้ต่อไปให้ใช้
  กรรมไปตามประสาโลก กาลต่อไปข้างหน้าจะมีผู้มาสั่งสอน” และต่อมา
  ผู้สั่งสอนแม่ชีแก้ว ก็คือ…องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จนท่านได้
  บรรลุธรรม และอัฐิธาตุของท่านได้แปรเป็นพระธาตุ
  ๗.แม่ชียายวัลย์ นานายน น้องสาวของท่าน ก.เขาสวนหลวง เจ้าสำนัก
  ปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง คนที่สองต่อจากพี่สาวของท่านเอง
  ๘.หลวงแม่ชีอุ่น ไร่พิมาย โยมแม่หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร(หลวงพ่อผู้ติด
  ดิน) ผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ แห่งวัดโคกปราสาท อ.ห้วยแถลง
  จ.นครราชสีมา และท่านบรรลุธรรมในวินาทีสุดท้ายก่อนละสังขารบน
  ศาลาวัดโคกปราสาท
  ๙.แม่ชีโสดา โสสุด ธิดาธรรมพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
  “ผู้ถอดกายทิพย์ เหาะเหนือภูทอก” และฉายา"โสสุด"นี้องค์ท่านพระ
  อาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ท่านเป็นผู้ตั้งฉายาให้คุณแม่ในอุบายทางธรรม
  ถ้าท่านใดแวะไป อ.บ้านม่วง จ.สกลรคร ก็สามารถแวะเข้าไปกราบเจดีย์
  บรรจุอัฐิธาตคุณแม่ที่แปรเป็นพระธาตุได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมทิพยสถาน
  วิสุทธิมรรค บ้านดงหม้อทอง
  ๑๐.อาจารย์รัญจวน อินทรกำแหง ศิษย์ท่านพุทธทาสภิกขุ
  ผู้ที่ให้ความไว้วางใจแก่เพศหญิงอย่างเต็มที่ด้วยประโยคที่ว่า
  “เพศหญิงสอนเพศหญิงด้วยกันได้ดีกว่า สะดวกกว่า ผลแนบเนียนกว่า”
  “ใช่ว่า บุรุษ จะเป็นบัณฑิต ไปเสียในที่ทุกแห่ง ก็หาไม่, แม้สตรี เมื่อใช้วิ
  จักขณญาณ อยู่ในที่นั้นๆ ก็เป็นบัณฑิตได้”
  และการที่ท่านอาจารย์ได้ดำริให้จัดตั้ง….. ธรรมาศรมธรรมมาตา
  เพื่อให้เพศหญิงได้มีโอกาสศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมได้เต็มที่ แล้ว
  เผยแผ่และสืบอายุพระพุทธศาสนาได้สูงสุด ในลักษณะธรรมฑูตหญิง
  เป็นการเสริมแทนภิกษุณีบริษัทที่ยังขาดอยู่"
  ๑๑.คุณยายหมออุไรวรรณ ผู้ถวายที่ดินสร้างสวนแสงธรรม
  คุณยายถวายที่ดินให้หลวงตามหาบัว ท่านจะไม่รับของใครง่ายๆ แต่
  สำหรับรายคุณยาย หลวงตาได้รับไว้ด้วยความเมตตา และท่านคงเล็ง
  เห็นว่าสถานที่นี้จะทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาได้มาก คุณยายรู้ถึง
  นิสัยอาจารย์ของท่านว่าละเอียด รอบคอบ คุณยายเองก็เร่งจิตตภาวนา
  ไปด้วย เช่นการงดพูด ดูจิต ออกจากการเร่งความเพียรคุณยายก็จะ
  ตรวจสอบอารมณ์ของท่านเสมอ
  12.แม่ชีพิมพา วงศาอุดม ผู้ที่หลวงปู่เทสก์ยกย่องและได้รับสมยานามจาก
  หลวงปู่ว่า “ผู้หญิงใจสิงห์” และหลวงปู่เขียนได้พูดไว้ว่า ……
  “ชีพิมพาเป็นผู้หญิงใจสิงห์คนหนึ่ง ออกปฏิบัติกัมมัฎฐานยอมสละชีวิต
  อย่างไม่เสียดายอะไรเลย ไม่ยอมแพ้ผู้ชายอกสามศอก ได้ต่อสู้กับโจร
  ปล้นฆ่าคนมาสองครั้ง เสือและงูใหญ่อย่างละครั้ง ผีนับครั้งไม่ถ้วน
  อย่างไม่มีอาวุธอะไร นอกจากบารมี และอธิษฐานเป็นอาวุธ แต่ก็ได้
  ชัยชนะอย่างที่ทึ่งใจ”
  ที่มา
  http://pic001.tumblr.com/post/1395928...

   

แชร์หน้านี้

Loading...