เสียงธรรม รู้อสุภะอย่างไร หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 20 ตุลาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตามหาบัว เทศน์ แจงพระอรหันต์สี่ประเภทแบบภาคปฏิบัติ 26-10-2542

  หลวงตามหาบัว เทศน์ จิตพระอรหันต์เป็นอย่างนี้ 10-06-2543

  หลวงตามหาบัว เทศน์ ถือธรรมเป็นที่ตั้ง 17-04-2546

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Jun 6, 2016
  ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประทับสดับพระธรรม ณ สวนแสงธรรม กทม.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มีนาคม 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตาพระมหาบัว-ความละเอียดแหลมคมของกิเลส...วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๐

  หลวงตาพระมหาบัว-วิธีการต่อสู้กิเลส...วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

  dhamma osoth
  Published on Mar 7, 2019
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มีนาคม 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มีนาคม 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตาพระมหาบัว-โมฆภิกษุ...วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๓

  หลวงตาพระมหาบัว-งานสำคัญของพระ


  หลวงตาพระมหาบัว-นักเกิด นักตาย

  dhamma osoth
  Published on Mar 13, 2019

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มีนาคม 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตาพระมหาบัว-ที่พึ่งเป็นพึ่งตาย...วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

  dhamma osoth
  Published on Feb 27, 2019
  หลวงตามหาบัว เทศน์ พิจารณาโลกให้เป็นของว่างเปล่า 29-05-2546

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Mar 17, 2019

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มีนาคม 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตาพระมหาบัว-เราจะจริงหรือไม่เท่านั้น...วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

  dhamma osoth
  Published on Mar 4, 2019
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตามหาบัว-คำบริกรรมเหมือนรอยโค

  dhamma osoth
  Published on Sep 11, 2013
  Luangta Maha Bua: His last Dhammatalk to his monks in 2010 (sub en/de)

  Luangta Maha Bua
  Published on Aug 11, 2014

  This is a video from Wat Pa Baan Taad, the forest monastery of Baan Taad, Udon Thani, 41000 Thailand


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2019
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตามหาบัว-เรียงลำดับอริยภูมิ...วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗

  dhamma osoth
  Published on Dec 21, 2012
  พิธีบำเพ็ญกุศลในงาน พระอาจารย์ปัญญา (ปัญญาวัฑโฒ) 27-08-2547 (ค่ำ) (VDO 3/7)

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Jan 24, 2016

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 มีนาคม 2019
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตามหาบัว เทศน์ ความเสมอภาคในธรรมธาตุ 31-05-2546

  หลวงตามหาบัว เทศน์ ในวันเปิดโลกธาตุ 30-05-2546

  หลวงตามหาบัว เทศน์ ชาวพุทธเรากวนศาสนา 16-06-2546

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ

  Published on Mar 18, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 มีนาคม 2019
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตามหาบัว-รากแก้วของวัฏจักร...๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๑

  dhamma osoth
  Published on Apr 11, 2014
  หลวงตามหาบัว เทศน์ ชอบเพศเดียวกัน... 18-06-2546

  หลวงตามหาบัว เทศน์ เพราะบุพเพนิวาสชาติปางก่อน 24-05-2546


  หลวงตามหาบัว เทศน์ แม่นยำคือภาคปฏิบัติ 19-11-2546

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Mar 13, 2019

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  การฟังเทศน์ ทั้งกลางวัน กลางคืน ด้วยปัญญา

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on May 15, 2019
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตามหาบัว เทศน์ อย่าประมาทศาสดาองค์เอก 20-11-2546

  หลวงตามหาบัว เทศน์ ให้เชื่อบุญเชื่อบาป 22-11-2546

  หลวงตามหาบัว เทศน์ เรื่องจอมปลอมแทรกธรรม 23-11-2546

  หลวงตามหาบัว เทศน์ ตรวจสอบจิตใจตัวเอง 24-11-2546

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on May 20, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2019
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตามหาบัวฯเทศน์เกี่ยวกับหลวงปู่มั่น

  SBT TV AND RADIO CHANEL
  Published on Sep 28, 2014
  "มวยไม่มีกรรมการ" หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
  เทศน์ ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 26 สิงหาคม 2550 (เช้า)
  หลวงตามหาบัว เทศน์ ผู้จะทรงศาสนาไว้ได้ 25-11-2546

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on May 21, 2019

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 พฤษภาคม 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตามหาบัว เมตตาแสดงธรรมที่ วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน 20-06-2542

  หลวงตามหาบัว เมตตาแสดงธรรมที่ วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน 21-06-2542 (ค่ำ)

  หลวงตามหาบัว เมตตาพักและแสดงธรรม ณ วัดป่าบ้านทัพไทย จ.สุรินทร์ 3-12-2548 (ค่ำ)

  หลวงตามหาบัว เมตตาที่ไร่บุญรอดบริวเวอรี่ จ.เชียงราย 23/24-06-2542 (เช้า)

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Jun 20, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 มิถุนายน 2019
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตามหาบัว เมตตารับผ้าป่าช่วยชาติและรับปริญญาที่ ม.ขอนแก่น 24-06-2542

  หลวงตามหาบัว เมตตาแสดงธรรมที่ วัดน้ำตกจำปาทอง จ.พะเยา 24-06-2542 (เย็น)

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Jun 27, 2019
  พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เมตตาแสดงธรรมณ วัดน้ำตกจำปาทอง อ.เมือง จ.พะเยา (พักค้างคืน)
  หลวงตามหาบัว เมตตาเยี่ยมศพหลวงปู่แนน สุภัทโท 15-08-2542

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Feb 24, 2015
  พระครูวินัยธร (หลวงปู่แนน สุภัทโท) วัดซำขามถ้ำยาว ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ถวายเพลิงเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2542

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2019
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,500
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,106
  หลวงตามหาบัว เมตตาแสดงธรรมที่ วัดน้ำตกจำปาทอง จ.พะเยา 26-06-2542 (เช้า)

  หลวงตามหาบัว เมตตาแสดงธรรมที่วัดแพร่ธรรมาราม จ.แพร่ 29-06-2542 (เย็น)

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Jun 30, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กรกฎาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...