ปิดรับบริจาค ร่วมซื้อที่ดินเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา กับพระครูบาไตรภพ

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย มูลนิธิพระวิศวาธารอโรคยาธรรมศาล, 5 มิถุนายน 2019.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. มูลนิธิพระวิศวาธารอโรคยาธรรมศาล

  มูลนิธิพระวิศวาธารอโรคยาธรรมศาล สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2019
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +32
  ปิดรับการร่วมบุญซื้อที่ดินเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา กับพระครูบาไตรภพ เนื่องจากได้งบประมาณพอตามที่ระบุไว้แล้ว

  ปัจจัยที่เกินมา ทางวัดขอใช้ในกิจกรรมสำคัญที่จำเป็นเช่นการสร้างอาคารวิหารเป็นต้นเน้อ สาธุ

  VOKV-4DaeMOXk0qW_K6KY0lG1sOkmOhO6JV9uxZ8wWy3H7rmvPWVhx27ZP0LFare3A9bPvLq&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.jpg

  ณ วัดป่าโคกเจริญธรรม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

  โทร 098-789-1561

  จำนวน 3 ไร่ 1 งาน โดยแบ่งออกเป็น 2 แปลง
  แปลงแรก จำนวน 2 ไร่ 1 งาน
  แปลงที่ 2 จำนวน 1 ไร่
  รวมค่าที่ดินที่จะต้องจ่ายเป็น 300,000 บาท

  tzi6Ccmz3_lDvx2upz5dvWipKdF4KSnVhfafHYcOyBYokkqMVU8y5e6PshcrV8oCrvC57vAg&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.jpg

  tsyEGYGPzEA5kCsV8ItVKRZsUOwsprB-C9g1id0jrF8yqwxrQIsQMgUyann0P5CW9NGBUX14&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.jpg


  การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญใน ฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัย แห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับ อานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติ หากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง ๑๐ ประการแล้ว การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้

  จึงจักได้ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังได้เรียบเรียงมาดังนี้

  - จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป

  - ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ

  - มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก

  - ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์

  - ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ

  - ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล

  - มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

  - มีพร้อมด้วยสุข ๓ ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดย ไม่เนิ่นช้า

  - จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก

  - ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ

  - เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้ แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

  หมายเหตุ ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำให้บังเกิดในสวรรค์ภูมิ และสุขคติภูมิต่างๆนับจำนวนกัปป์ไม่ถ้วน ตลอดจนทิพย์สมบัติอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลแห่ง ทั้ง สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน อันจะบังเกิดขึ้นจากการถวายที่ดินนี้เป็นเหตุอีกนานัปประการ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 สิงหาคม 2019
 2. mypolicexp

  mypolicexp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  257
  ค่าพลัง:
  +1,411
  ร่วมทำบุญ 100 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. cdawboxer

  cdawboxer สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  102
  ค่าพลัง:
  +273
  38961FF4-903C-4D0D-BD42-2F1595D39F56.jpeg
  ร่วมซื้อที่ดินเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา กับพระครูบาไตรภพ
  ทำบุญในนาม นส. พิมพ์ลดา ลิ้มกมลทิพย์ พ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษและญาติ บุญกุศลความดีทั้งหมดทั้งมวลขออุทิศมอบถวาย.... พุทธะธรรมะสังฆะบิดรมารดาครูบาอาจารย์เจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์คนสัตว์และโลกวิญญาณตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันและอนาคต....ด้วยบุญกุศลที่ทำในครั้งนี้,ตลอดจนบุญกุศลที่ทำมาในอดีตชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาติ....ขอส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบพบเจอแต่ความดี,สิ่งที่ดีปราศจากความทุกข์....ทั้งทางโลกและทางธรรม(มีความเจริญ,สว่าง, คล่องตัว, ประสบความสำเร็จดั่งใจปรารถนา, อายุมั่นยืนยาว) มีโชคลาภ อำนาจวาสนาเดชเดชะตบะบารมีศีลสมาธิปัญญาอายุมั่นยืนยาวทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ...สาธุๆ

  และขออุทิศบุญที่เกิดขึ้นจากการทำทานศีลภาวนาที่สำเร็จแล้วในวันนี้และที่เคยทำมาในอดีตชาติรวมถึงที่จะมีขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา....ขอถวายและมีส่วนร่วมในพระบุญบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันต์เจ้าพระโพธิสัตว์พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเพื่อโมทนาพระคุณความดีของพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกองค์ทุกท่านจนถึงที่สุดโดยเฉพาะหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่วัดสะแกหลวงปู่แสงสมเด็จโตครูบาศรีวิชัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฝั้นหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤๅษีลิงดำหลวงพ่อสดหลวงพ่อโอภาสีหลวงปู่โต๊ะ หลวงพ่อเกษมหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมหลวงปู่กวย หลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดินและพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้เอ่ยนามทั้งสิ้นทั้งปวงและ... อุทิศแด่พรหมเทพเทวดาทั้ง16 ชั้นฟ้า15 ชั้นดินเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวเทวดาที่รักษาเคหะสถานและกิจการการค้าดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบรรพบุรุษปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสรรพสัตว์เหล่าสรรพวิญญาณทั้งหลาย

  และอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมและถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆที่ท่านทำให้เกิดขึ้นทั้งปวงและข้าพเจ้าและครอบครัวให้อโหสิกรรมต่อท่านขอถอนคำสาปแช่งคาถาเวทมนต์ที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  หากท่านทั้งหลายไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านท้าวยมราชนายนิริยะบาลแม่พระธรณีท้าวจตุโลกบาลทั้ง4 โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอความเมตตาฝากบุญกุศลนี้ไว้กับท่านเมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วยขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีและความดีทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดจนปราศจากความทุกข์ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ ฯ...สาธุๆ

  และขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญกับทุกท่านด้วยสาธุๆ
   
 4. Wickilish

  Wickilish Here and Now ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤษภาคม 2019
  โพสต์:
  26
  ค่าพลัง:
  +51
  ร่วมซื้อที่ดินถวายวัดค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. kukritar

  kukritar เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  124
  ค่าพลัง:
  +540
  ร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าโคกเจริญธรรม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 200 บาท โอนแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16:47 น. ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
   
 6. walanrat

  walanrat naga ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2019
  โพสต์:
  123
  ค่าพลัง:
  +231
  โอนเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 เวลา 05:48 น. จำนวน 448 บาท ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่
  -นาคราช-วลัญช์รัช-รวี
  -นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช
  -นายรวี อาณานุการ
  -นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ
  -นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง
  ที่เหลือให้แก่
  1.นาคราช 2.เจ้ากรรมนายเวร 3.เทวาอารักษ์กาย 4.ผู้ถือบุญถือบาป 5.ศัตรูผู้คิดร้ายกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติไหนๆก็ตาม รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี 6.โรคาพยาธิในร่างกายและเจ้าที่ผู้ตายซับตายซ้อน ณ.ที่บ้านและที่ทำงาน 7.ญาติพี่น้อง 9 ชั่วโคตร ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์ คำว่าไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จอย่าพึงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ทุกภพทุกชาติขอให้เกิดมาในตระกูลพ่อแม่มีสัมมาทิฐิ ขอให้มีปัญญาเหมือนพระสาลีบุตร เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์เหมือนพระอานนท์ มีลาภผลเหมือนพระสีวลี เป็นคนดีเหมือนพระองคุลีมาร อายุยืนนานเหมือนพระพากุล
   
 7. T@o@T

  T@o@T เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  234
  ค่าพลัง:
  +1,845
  ร่วมบุญด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. lightup

  lightup สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +8
  ขอร่วมซื้อที่ดินถวายวัดครับ 1000 บาทครับ และอนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. surachuadz

  surachuadz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2012
  โพสต์:
  129
  ค่าพลัง:
  +501
  ขอร่วมบุญและอนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. Ann AIA

  Ann AIA สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +6
  ขอร่วมซื้อที่ดินเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา กับพระครูบาไตรภพ ณ วัดป่าโคกเจริญธรรม เจ้าค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. peekmaii

  peekmaii ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กันยายน 2014
  โพสต์:
  169
  ค่าพลัง:
  +774
  ร่วมซื้อที่ดินเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา กับพระครูบาไตรภพ ณ วัดป่าโคกเจริญธรรม 231บาท/ 1 ต.ร.ว....รวมเป็นเงิน 231 บาท โอนให้แล้วที่
  ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกี่
  เลขบัญชี: 986-4-87033-5
  ชื่อบัญชี: วัดป่าโคกเจริญธรรม
  เมื่อ 23/07/62 เวลา 19.47 น.

  ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย ครับ
   
 12. aofธีรวัฒน์

  aofธีรวัฒน์ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กุมภาพันธ์ 2019
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +75
  ร่วมซื้อที่ดินเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา สาธุสาธุสาธุ
  screenshot_20190724_135435.png
   
 13. บันลือธรรม

  บันลือธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  636
  ค่าพลัง:
  +2,126
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 14. apichat

  apichat สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2018
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +7
  ผมถวาย 500 บา และครอบครัวคุณพิพัฒน์ ทับสุวรรณ ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายสร้างวัด 4 ตรว.924 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. สายสัมพันธ์99

  สายสัมพันธ์99 ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2018
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +24
  ถวาย 1 ตรว.ครับ โอนเวลา 14.53 น. 25 กค.62
   
 16. kannat

  kannat สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +35
  ร่วมซื้อที่ดิน 1 ตรว โอนเมือ่วันที่ 26 เวลา 16:05 น ค่ะ
   
 17. Higtmax

  Higtmax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,491
  ค่าพลัง:
  +3,862
  ครอบครัวคงทะ
  ร่วมซื้อที่ดินเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา กับพระครูบาไตรภพ

  ณ วัดป่าโคกเจริญธรรม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

  1 ตารางวา

  อุทิศบูชาแด่คุณพระพุทธ
  คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ที่แผ่พระบารมีในหมื่นโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาลนี้

  ขออุทิศแด่บิดา มารดา ญาติ สหาย และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทุกชาติ

  แด่พระสยามเทวาธิราข และบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
  แด่ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ และเทพ พรหม ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า

  แด่พญายมราชทุกพระองค์ แด่นายนิรยบาลทุกตน

  แด่อมนุษย์ทุกตนและแด่ดวงวิญญาณทุกดวง ที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี
  ที่พักอาศัยของข้าพเจ้าก็ดี หรือในสถานที่ทั่วไป

  แด่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งในชาตินี้ และในอนันตชาติที่ผ่านมา

  ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศล
  และร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแล้วนี้

  ขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีผลมาก มีอานิสงส์ไพศาล จงบังเกิดแด่
  ท่านทั้งหลายเหล่านี้ นั้บตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด

  พุทธประสิทธิ์ ธรรมประสิทธิ์ สังฆประสิทธิ์

  เวลาที่สั่งทำรายการ : 26/07/2019 19:11
  วันที่ทำการโอนเงิน : 26/7/2019
  หมายเลขอ้างอิง : 25651020522019726
  บัญชีที่โอน : นาย จาตุรงค์ คงทะ A/C No. : 9817XXXXX2
  บัญชีผู้รับโอน : วัดป่าโคกเจริญธรรม A/C No. : 9864XXXXX5
  จำนวนเงินที่โอน : THB 231.00
  ค่าธรรมเนียม : THB 0.00
  บันทึกช่วยจำ :
   
 18. Jigrace

  Jigrace สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +5
  ร่วมทำบุญบริจาคที่ดิน1ตารางวาค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. jikkiijang

  jikkiijang ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  210
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +315
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 91524.jpg
   91524.jpg
   ขนาดไฟล์:
   91.6 KB
   เปิดดู:
   12
 20. champpangpang

  champpangpang สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  41
  ค่าพลัง:
  +37
  นาย สุริยะพรหม พูลอาด พร้อมครอบครัว ขอร่วมบุญ 120 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...