เพื่อการกุศล ร่วมถวายเทียน ๑๐๘ เล่ม-ร่วมปล่อยปลา ๑๐๘ ตัวทุกสัปดาห์ และบุญอื่น ๆ หน้า ๑๒๐ ค่ะ..

ในห้อง 'ตลาด พระเครื่องเพื่อการกุศล' ตั้งกระทู้โดย Numsai, 17 มีนาคม 2011.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 100 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 31 พ.ค.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  6.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  7.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  9.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  7.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  8.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  9.เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  10.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  11.เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  12.ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  13.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  14.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  15.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 พฤษภาคม 2015
 2. mooom

  mooom เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2010
  โพสต์:
  893
  ค่าพลัง:
  +9,307
  วันนี้ผมโอน500บาทเพื่อร่วมบุญกองบุญสมเด็จพระพุทธวิปีสสีประจำเดือนมิย. 2558 เรียบร้อยแล้วครับ
   
 3. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 50 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 6 มิ.ย.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระสุนามยศศิริราชาตถาคตเจ้า
  พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคตเจ้า พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคตเจ้า
  พระอโศกาวิชยตถาคตเจ้า พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคตเจ้า พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคตเจ้า

  พระเรวัตตะพุทธเจ้า พระสุมังคลพุทธเจ้า พระปทุมุตตระพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระสมณโคดมพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  พระสรณังกรไวยยพุทธเจ้า พระรัตนจันทรประภาสพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระรัตรไวยยกรณ์บรมโลกนาถพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระปริสุทธิไวฑูรยตถาคตเจ้า พระมหิทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสุทธิจันทรประภาสตถาคตเจ้า
  พระไวยยประภาสตถาคตเจ้า พระมังคลประภาสพุทธเจ้า พระสุทธิวงศ์ไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสิริจันทรประภาสพุทธเจ้า
  พระสัมโภคยวรรณพุทธเจ้า พระปัทมวิชัยยตถาคตเจ้า พระปัทมไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระศูทรไวยยพุทธเจ้า พระจันทรสูตรประภาสพุทธเจ้า
  พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระมหาอภิญญาคิรีราชตถาคตเจ้า พระศิริราชพุทธเจ้า พระสุริยประภาสโชตพุทธเจ้า พระภควันตประภาสพุทธเจ้า
  พระอัญญาไวยยพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระจันทรประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระเมธังกรไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า
  พระโลกุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมภาวรัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุทธิไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระศิรประภาสไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิพนมกรพุทธเจ้า พระมหิทธิประภาสไวฑูรณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระสุมังคลไวฑูรณ์บวรพุทธเจ้า พระคุณาไวฑูรย์ประภาสตถาคตเจ้า
  พระศิรประภาบูรณไวโรจน์พุทธเจ้า พระศีรอโศกไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธปราชญไตรโลกนาถพุทธเจ้า
  พระสมันตประภาสตถาคต พระจันทนประภาสตถาคต พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต พระชญาโลกประภาสตถาคต
  พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต พระมหาการุณิกประภาตถาคต พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  พระโลกวิศุทธประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระนิตยประภาสวัชตถาคต พระอาโลกประทีปตถาคต
  พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระสุเมรุประภาตถาคต พระสุมนปุษปประภาตถาคต
  พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต พระชญานประภาตถาคต พระสุวรรณสาครประภาตถาคต พระมหาภิภุประภาตถาคต
  พระรัตนจันทรประภาตถาคต พระประภาสศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระวิกรานตตถาคต พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระปัทมชโยติสตถาคต พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  6.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  7.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  9.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  7.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  8.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  9.เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  10.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  11.เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  12.ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  13.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  14.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  15.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  16.เทวดาทั้งหลายที่ทำหน้าที่ม้าแก้ว-ช้างแก้ว และช้างแก้ว-ม้าแก้วของข้าพเจ้า
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มิถุนายน 2015
 4. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 50 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 10 มิ.ย.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระสุนามยศศิริราชาตถาคตเจ้า
  พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคตเจ้า พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคตเจ้า
  พระอโศกาวิชยตถาคตเจ้า พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคตเจ้า พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคตเจ้า

  พระเรวัตตะพุทธเจ้า พระสุมังคลพุทธเจ้า พระปทุมุตตระพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระสมณโคดมพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  พระสรณังกรไวยยพุทธเจ้า พระรัตนจันทรประภาสพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระรัตรไวยยกรณ์บรมโลกนาถพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระปริสุทธิไวฑูรยตถาคตเจ้า พระมหิทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสุทธิจันทรประภาสตถาคตเจ้า
  พระไวยยประภาสตถาคตเจ้า พระมังคลประภาสพุทธเจ้า พระสุทธิวงศ์ไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสิริจันทรประภาสพุทธเจ้า
  พระสัมโภคยวรรณพุทธเจ้า พระปัทมวิชัยยตถาคตเจ้า พระปัทมไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระศูทรไวยยพุทธเจ้า พระจันทรสูตรประภาสพุทธเจ้า
  พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระมหาอภิญญาคิรีราชตถาคตเจ้า พระศิริราชพุทธเจ้า พระสุริยประภาสโชตพุทธเจ้า พระภควันตประภาสพุทธเจ้า
  พระอัญญาไวยยพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระจันทรประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระเมธังกรไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า
  พระโลกุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมภาวรัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุทธิไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระศิรประภาสไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิพนมกรพุทธเจ้า พระมหิทธิประภาสไวฑูรณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระสุมังคลไวฑูรณ์บวรพุทธเจ้า พระคุณาไวฑูรย์ประภาสตถาคตเจ้า
  พระศิรประภาบูรณไวโรจน์พุทธเจ้า พระศีรอโศกไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธปราชญไตรโลกนาถพุทธเจ้า
  พระสมันตประภาสตถาคต พระจันทนประภาสตถาคต พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต พระชญาโลกประภาสตถาคต
  พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต พระมหาการุณิกประภาตถาคต พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  พระโลกวิศุทธประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระนิตยประภาสวัชตถาคต พระอาโลกประทีปตถาคต
  พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระสุเมรุประภาตถาคต พระสุมนปุษปประภาตถาคต
  พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต พระชญานประภาตถาคต พระสุวรรณสาครประภาตถาคต พระมหาภิภุประภาตถาคต
  พระรัตนจันทรประภาตถาคต พระประภาสศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระวิกรานตตถาคต พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระปัทมชโยติสตถาคต พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  6.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  7.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  9.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  7.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  8.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  9.เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  10.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  11.เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  12.ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  13.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  14.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  15.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  16.เทวดาทั้งหลายที่ทำหน้าที่ม้าแก้ว-ช้างแก้ว และช้างแก้ว-ม้าแก้วของข้าพเจ้า
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
 5. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 50 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 13 มิ.ย.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระอาทิพุทธเจ้า พระอนันตกายพุทธเจ้า พระภัททิไวยฑูรณ์ตถาคตเจ้า
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระสุนามยศศิริราชาตถาคตเจ้า
  พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคตเจ้า พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคตเจ้า
  พระอโศกาวิชยตถาคตเจ้า พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคตเจ้า พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคตเจ้า
  พระธรรมกรศิรประภาสพุทธเจ้า พระมหาโภคมณพลพุทธเจ้า


  พระเรวัตตะพุทธเจ้า พระสุมังคลพุทธเจ้า พระปทุมุตตระพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระสมณโคดมพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  พระสรณังกรไวยยพุทธเจ้า พระรัตนจันทรประภาสพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระรัตนไวยยกรณ์บรมโลกนาถพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระปริสุทธิไวฑูรยตถาคตเจ้า พระมหิทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสุทธิจันทรประภาสตถาคตเจ้า
  พระไวยยประภาสตถาคตเจ้า พระมังคลประภาสพุทธเจ้า พระสุทธิวงศ์ไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสิริจันทรประภาสพุทธเจ้า
  พระสัมโภคยวรรณพุทธเจ้า พระปัทมวิชัยยตถาคตเจ้า พระปัทมไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระศูทรไวยยพุทธเจ้า พระจันทรสูตรประภาสพุทธเจ้า
  พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระมหาอภิญญาคิรีราชตถาคตเจ้า พระศิริราชพุทธเจ้า พระสุริยประภาสโชตพุทธเจ้า พระภควันตประภาสพุทธเจ้า
  พระอัญญาไวยยพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระจันทรประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระเมธังกรไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า
  พระโลกุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมภาวรัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุทธิไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระศิรประภาสไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิพนมกรพุทธเจ้า พระมหิทธิประภาสไวฑูรณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระสุมังคลไวฑูรณ์บวรพุทธเจ้า พระคุณาไวฑูรย์ประภาสตถาคตเจ้า
  พระศิรประภาบูรณไวโรจน์พุทธเจ้า พระศีรอโศกไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธปราชญไตรโลกนาถพุทธเจ้า
  พระสมันตประภาสตถาคต พระจันทนประภาสตถาคต พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต พระชญาโลกประภาสตถาคต
  พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต พระมหาการุณิกประภาตถาคต พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต
  พระโลกวิศุทธประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระนิตยประภาสวัชตถาคต พระอาโลกประทีปตถาคต
  พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระสุเมรุประภาตถาคต พระสุมนปุษปประภาตถาคต พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต พระชญานประภาตถาคต พระสุวรรณสาครประภาตถาคต พระมหาภิภุประภาตถาคต
  พระรัตนจันทรประภาตถาคต พระประภาสศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระวิกรานตตถาคต พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระปัทมชโยติสตถาคต พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.ท่านคุรุรินโปเช หรือ คุรุปัทมสมภพ
  6.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  7.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  9.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  10.เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  11.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  12.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  13.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  14..เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  15.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  16..เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  17..ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  18.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  19.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  20.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  21.เทวดาทั้งหลายที่ทำหน้าที่ม้าแก้ว-ช้างแก้ว และช้างแก้ว-ม้าแก้วของข้าพเจ้า
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มิถุนายน 2015
 6. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 50 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 19 มิ.ย.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระอาทิพุทธเจ้า พระอนันตกายพุทธเจ้า พระภัททิไวยฑูรณ์ตถาคตเจ้า
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระสุนามยศศิริราชาตถาคตเจ้า
  พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคตเจ้า พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคตเจ้า
  พระอโศกาวิชยตถาคตเจ้า พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคตเจ้า พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคตเจ้า
  พระธรรมกรศิรประภาสพุทธเจ้า พระมหาโภคมณพลพุทธเจ้า


  พระเรวัตตะพุทธเจ้า พระสุมังคลพุทธเจ้า พระปทุมุตตระพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระสมณโคดมพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  พระสรณังกรไวยยพุทธเจ้า พระรัตนจันทรประภาสพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระรัตนไวยยกรณ์บรมโลกนาถพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระปริสุทธิไวฑูรยตถาคตเจ้า พระมหิทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสุทธิจันทรประภาสตถาคตเจ้า
  พระไวยยประภาสตถาคตเจ้า พระมังคลประภาสพุทธเจ้า พระสุทธิวงศ์ไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสิริจันทรประภาสพุทธเจ้า
  พระสัมโภคยวรรณพุทธเจ้า พระปัทมวิชัยยตถาคตเจ้า พระปัทมไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระศูทรไวยยพุทธเจ้า พระจันทรสูตรประภาสพุทธเจ้า
  พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระมหาอภิญญาคิรีราชตถาคตเจ้า พระศิริราชพุทธเจ้า พระสุริยประภาสโชตพุทธเจ้า พระภควันตประภาสพุทธเจ้า
  พระอัญญาไวยยพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระจันทรประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระเมธังกรไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า
  พระโลกุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมภาวรัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุทธิไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระศิรประภาสไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิพนมกรพุทธเจ้า พระมหิทธิประภาสไวฑูรณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระสุมังคลไวฑูรณ์บวรพุทธเจ้า พระคุณาไวฑูรย์ประภาสตถาคตเจ้า
  พระศิรประภาบูรณไวโรจน์พุทธเจ้า พระศีรอโศกไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธปราชญไตรโลกนาถพุทธเจ้า
  พระสมันตประภาสตถาคต พระจันทนประภาสตถาคต พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต พระชญาโลกประภาสตถาคต
  พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต พระมหาการุณิกประภาตถาคต พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต
  พระโลกวิศุทธประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระนิตยประภาสวัชตถาคต พระอาโลกประทีปตถาคต
  พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระสุเมรุประภาตถาคต พระสุมนปุษปประภาตถาคต พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต พระชญานประภาตถาคต พระสุวรรณสาครประภาตถาคต พระมหาภิภุประภาตถาคต
  พระรัตนจันทรประภาตถาคต พระประภาสศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระวิกรานตตถาคต พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระปัทมชโยติสตถาคต พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.ท่านคุรุรินโปเช หรือ คุรุปัทมสมภพ
  6.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  7.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  9.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  10.เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  11.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  12.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  13.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  14.เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  15.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  16.เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  17.ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  18.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  19.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  20.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  21.เทวดาทั้งหลายที่ทำหน้าที่ม้าแก้ว-ช้างแก้ว และช้างแก้ว-ม้าแก้วของข้าพเจ้า
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
 7. วาสุเทพ

  วาสุเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  383
  ค่าพลัง:
  +5,173
  ขอร่วมบุญกองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  วันเวลาที่สั่งทำรายการ : 21/06/2558 - 11:47:04
  เลขที่บัญชีผู้รับเงิน 0802550227
  จำนวนเงินที่โอน : THB 1,006.00

  ขอเจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้
  ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ทิพยจักษุญาณ ได้ปฏิสัมภิทาญาณ เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปตั้งแต่บัดนี้และทุกภพทุกชาติ
  หากข้าพเจ้า ยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงไร ขอความไม่มี ไม่รู้ ไม่สามารถ จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพานเทอญ


  "บุญใดอันกองบุญแก้วบรมจักรพรรดิ ได้ทำไว้ ในอดีต, ปัจจุบัน และอนาคต
  ขอข้าพเจ้า มีส่วนร่วมในบุญนั้น จงทุกประการเทอญ"


  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ สาธุๆๆ
   
 8. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 100 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 25 มิ.ย.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระอาทิพุทธเจ้า พระอนันตกายพุทธเจ้า พระภัททิไวยฑูรณ์ตถาคตเจ้า
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระสุนามยศศิริราชาตถาคตเจ้า
  พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคตเจ้า พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคตเจ้า
  พระอโศกาวิชยตถาคตเจ้า พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคตเจ้า พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคตเจ้า
  พระธรรมกรศิรประภาสพุทธเจ้า พระมหาโภคมณพลพุทธเจ้า


  พระเรวัตตะพุทธเจ้า พระสุมังคลพุทธเจ้า พระปทุมุตตระพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระสมณโคดมพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  พระสรณังกรไวยยพุทธเจ้า พระรัตนจันทรประภาสพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระรัตนไวยยกรณ์บรมโลกนาถพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระปริสุทธิไวฑูรยตถาคตเจ้า พระมหิทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสุทธิจันทรประภาสตถาคตเจ้า
  พระไวยยประภาสตถาคตเจ้า พระมังคลประภาสพุทธเจ้า พระสุทธิวงศ์ไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสิริจันทรประภาสพุทธเจ้า
  พระสัมโภคยวรรณพุทธเจ้า พระปัทมวิชัยยตถาคตเจ้า พระปัทมไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระศูทรไวยยพุทธเจ้า พระจันทรสูตรประภาสพุทธเจ้า
  พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระมหาอภิญญาคิรีราชตถาคตเจ้า พระศิริราชพุทธเจ้า พระสุริยประภาสโชตพุทธเจ้า พระภควันตประภาสพุทธเจ้า
  พระอัญญาไวยยพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระจันทรประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระเมธังกรไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า
  พระโลกุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมภาวรัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุทธิไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระศิรประภาสไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิพนมกรพุทธเจ้า พระมหิทธิประภาสไวฑูรณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระสุมังคลไวฑูรณ์บวรพุทธเจ้า พระคุณาไวฑูรย์ประภาสตถาคตเจ้า
  พระศิรประภาบูรณไวโรจน์พุทธเจ้า พระศีรอโศกไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธปราชญไตรโลกนาถพุทธเจ้า
  พระสมันตประภาสตถาคต พระจันทนประภาสตถาคต พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต พระชญาโลกประภาสตถาคต
  พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต พระมหาการุณิกประภาตถาคต พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต
  พระโลกวิศุทธประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระนิตยประภาสวัชตถาคต พระอาโลกประทีปตถาคต
  พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระสุเมรุประภาตถาคต พระสุมนปุษปประภาตถาคต พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต พระชญานประภาตถาคต พระสุวรรณสาครประภาตถาคต พระมหาภิภุประภาตถาคต
  พระรัตนจันทรประภาตถาคต พระประภาสศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระวิกรานตตถาคต พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระปัทมชโยติสตถาคต พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.ท่านคุรุรินโปเช หรือ คุรุปัทมสมภพ
  6.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  7.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  9.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  10.เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  11.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  12.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  13.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  14.เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  15.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  16.เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  17.ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  18.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  19.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  20.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  21.เทวดาทั้งหลายที่ทำหน้าที่ม้าแก้ว-ช้างแก้ว และช้างแก้ว-ม้าแก้วของข้าพเจ้า
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
 9. widya

  widya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  1,092
  ค่าพลัง:
  +13,194
  ขออนุโมทนาบุญอันเป็นมหากุศลกับทุกท่านด้วยครับ

  ร่วมสมทบบุญในกองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๘.๑๖ น.

  ได้โอนปัจจัยเข้า ธ.ไทยพาณิชย์ ๐๘๐-๒๕๕-๐๒๒๗

  จำนวน ๕๑๑ บาท
   
 10. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 20 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 26 มิ.ย.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระอาทิพุทธเจ้า พระอนันตกายพุทธเจ้า พระภัททิไวยฑูรณ์ตถาคตเจ้า
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระสุนามยศศิริราชาตถาคตเจ้า
  พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคตเจ้า พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคตเจ้า
  พระอโศกาวิชยตถาคตเจ้า พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคตเจ้า พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคตเจ้า
  พระธรรมกรศิรประภาสพุทธเจ้า พระมหาโภคมณพลพุทธเจ้า


  พระเรวัตตะพุทธเจ้า พระสุมังคลพุทธเจ้า พระปทุมุตตระพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระสมณโคดมพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  พระสรณังกรไวยยพุทธเจ้า พระรัตนจันทรประภาสพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระรัตนไวยยกรณ์บรมโลกนาถพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระปริสุทธิไวฑูรยตถาคตเจ้า พระมหิทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสุทธิจันทรประภาสตถาคตเจ้า
  พระไวยยประภาสตถาคตเจ้า พระมังคลประภาสพุทธเจ้า พระสุทธิวงศ์ไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสิริจันทรประภาสพุทธเจ้า
  พระสัมโภคยวรรณพุทธเจ้า พระปัทมวิชัยยตถาคตเจ้า พระปัทมไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระศูทรไวยยพุทธเจ้า พระจันทรสูตรประภาสพุทธเจ้า
  พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระมหาอภิญญาคิรีราชตถาคตเจ้า พระศิริราชพุทธเจ้า พระสุริยประภาสโชตพุทธเจ้า พระภควันตประภาสพุทธเจ้า
  พระอัญญาไวยยพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระจันทรประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระเมธังกรไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า
  พระโลกุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมภาวรัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุทธิไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระศิรประภาสไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิพนมกรพุทธเจ้า พระมหิทธิประภาสไวฑูรณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระสุมังคลไวฑูรณ์บวรพุทธเจ้า พระคุณาไวฑูรย์ประภาสตถาคตเจ้า
  พระศิรประภาบูรณไวโรจน์พุทธเจ้า พระศีรอโศกไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธปราชญไตรโลกนาถพุทธเจ้า
  พระสมันตประภาสตถาคต พระจันทนประภาสตถาคต พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต พระชญาโลกประภาสตถาคต
  พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต พระมหาการุณิกประภาตถาคต พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต
  พระโลกวิศุทธประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระนิตยประภาสวัชตถาคต พระอาโลกประทีปตถาคต
  พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระสุเมรุประภาตถาคต พระสุมนปุษปประภาตถาคต พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต พระชญานประภาตถาคต พระสุวรรณสาครประภาตถาคต พระมหาภิภุประภาตถาคต
  พระรัตนจันทรประภาตถาคต พระประภาสศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระวิกรานตตถาคต พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระปัทมชโยติสตถาคต พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.ท่านคุรุรินโปเช หรือ คุรุปัทมสมภพ
  6.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  7.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  9.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  10.เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  11.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  12.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  13.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  14.เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  15.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  16.เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  17.ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  18.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  19.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  20.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  21.เทวดาทั้งหลายที่ทำหน้าที่ม้าแก้ว-ช้างแก้ว และช้างแก้ว-ม้าแก้วของข้าพเจ้า
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
 11. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 30 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 30 มิ.ย.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระอาทิพุทธเจ้า พระอนันตกายพุทธเจ้า พระภัททิไวยฑูรณ์ตถาคตเจ้า
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระสุนามยศศิริราชาตถาคตเจ้า
  พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคตเจ้า พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคตเจ้า
  พระอโศกาวิชยตถาคตเจ้า พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคตเจ้า พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคตเจ้า
  พระธรรมกรศิรประภาสพุทธเจ้า พระมหาโภคมณพลพุทธเจ้า


  พระเรวัตตะพุทธเจ้า พระสุมังคลพุทธเจ้า พระปทุมุตตระพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระสมณโคดมพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  พระสรณังกรไวยยพุทธเจ้า พระรัตนจันทรประภาสพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระรัตนไวยยกรณ์บรมโลกนาถพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระปริสุทธิไวฑูรยตถาคตเจ้า พระมหิทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสุทธิจันทรประภาสตถาคตเจ้า
  พระไวยยประภาสตถาคตเจ้า พระมังคลประภาสพุทธเจ้า พระสุทธิวงศ์ไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสิริจันทรประภาสพุทธเจ้า
  พระสัมโภคยวรรณพุทธเจ้า พระปัทมวิชัยยตถาคตเจ้า พระปัทมไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระศูทรไวยยพุทธเจ้า พระจันทรสูตรประภาสพุทธเจ้า
  พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระมหาอภิญญาคิรีราชตถาคตเจ้า พระศิริราชพุทธเจ้า พระสุริยประภาสโชตพุทธเจ้า พระภควันตประภาสพุทธเจ้า
  พระอัญญาไวยยพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระจันทรประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระเมธังกรไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า
  พระโลกุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมภาวรัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุทธิไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระศิรประภาสไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิพนมกรพุทธเจ้า พระมหิทธิประภาสไวฑูรณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระสุมังคลไวฑูรณ์บวรพุทธเจ้า พระคุณาไวฑูรย์ประภาสตถาคตเจ้า
  พระศิรประภาบูรณไวโรจน์พุทธเจ้า พระศีรอโศกไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธปราชญไตรโลกนาถพุทธเจ้า
  พระสมันตประภาสตถาคต พระจันทนประภาสตถาคต พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต พระชญาโลกประภาสตถาคต
  พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต พระมหาการุณิกประภาตถาคต พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต
  พระโลกวิศุทธประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระนิตยประภาสวัชตถาคต พระอาโลกประทีปตถาคต
  พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระสุเมรุประภาตถาคต พระสุมนปุษปประภาตถาคต พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต พระชญานประภาตถาคต พระสุวรรณสาครประภาตถาคต พระมหาภิภุประภาตถาคต
  พระรัตนจันทรประภาตถาคต พระประภาสศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระวิกรานตตถาคต พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระปัทมชโยติสตถาคต พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.ท่านคุรุรินโปเช หรือ คุรุปัทมสมภพ
  6.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  7.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  9.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  10.เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  11.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  12.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  13.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  14.เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  15.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  16.เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  17.ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  18.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  19.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  20.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  21.เทวดาทั้งหลายที่ทำหน้าที่ม้าแก้ว-ช้างแก้ว และช้างแก้ว-ม้าแก้วของข้าพเจ้า
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
 12. mooom

  mooom เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2010
  โพสต์:
  893
  ค่าพลัง:
  +9,307
  วันนี้ผมโอน500บาทเพื่อร่วมบุญกองบุญสมเด็จพระพุทธวิปีสสีประจำเดือนกค. 2558 เรียบร้อยแล้วครับ
   
 13. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 30 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 10 ก.ค.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระอาทิพุทธเจ้า พระอนันตกายพุทธเจ้า พระภัททิไวยฑูรณ์ตถาคตเจ้า
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระสุนามยศศิริราชาตถาคตเจ้า
  พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคตเจ้า พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคตเจ้า
  พระอโศกาวิชยตถาคตเจ้า พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคตเจ้า พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคตเจ้า
  พระธรรมกรศิรประภาสพุทธเจ้า พระมหาโภคมณพลพุทธเจ้า


  พระเรวัตตะพุทธเจ้า พระสุมังคลพุทธเจ้า พระปทุมุตตระพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระสมณโคดมพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  พระสรณังกรไวยยพุทธเจ้า พระรัตนจันทรประภาสพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระรัตนไวยยกรณ์บรมโลกนาถพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระปริสุทธิไวฑูรยตถาคตเจ้า พระมหิทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสุทธิจันทรประภาสตถาคตเจ้า
  พระไวยยประภาสตถาคตเจ้า พระมังคลประภาสพุทธเจ้า พระสุทธิวงศ์ไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสิริจันทรประภาสพุทธเจ้า
  พระสัมโภคยวรรณพุทธเจ้า พระปัทมวิชัยยตถาคตเจ้า พระปัทมไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระศูทรไวยยพุทธเจ้า พระจันทรสูตรประภาสพุทธเจ้า
  พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระมหาอภิญญาคิรีราชตถาคตเจ้า พระศิริราชพุทธเจ้า พระสุริยประภาสโชตพุทธเจ้า พระภควันตประภาสพุทธเจ้า
  พระอัญญาไวยยพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระจันทรประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระเมธังกรไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า
  พระโลกุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมภาวรัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุทธิไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระศิรประภาสไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิพนมกรพุทธเจ้า พระมหิทธิประภาสไวฑูรณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระสุมังคลไวฑูรณ์บวรพุทธเจ้า พระคุณาไวฑูรย์ประภาสตถาคตเจ้า
  พระศิรประภาบูรณไวโรจน์พุทธเจ้า พระศีรอโศกไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธปราชญไตรโลกนาถพุทธเจ้า
  พระสมันตประภาสตถาคต พระจันทนประภาสตถาคต พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต พระชญาโลกประภาสตถาคต
  พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต พระมหาการุณิกประภาตถาคต พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต
  พระโลกวิศุทธประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระนิตยประภาสวัชตถาคต พระอาโลกประทีปตถาคต
  พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระสุเมรุประภาตถาคต พระสุมนปุษปประภาตถาคต พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต พระชญานประภาตถาคต พระสุวรรณสาครประภาตถาคต พระมหาภิภุประภาตถาคต
  พระรัตนจันทรประภาตถาคต พระประภาสศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระวิกรานตตถาคต พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระปัทมชโยติสตถาคต พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.ท่าน Lopen Gembo Dorji and family และบริวาร พร้อมพระโพธิสัตว์ที่สืบเนื่องกันโดยสายเลือด
  พระโพธิสัตว์ พระมหาเทวี สายพุทธตันตระ-วัชรญาณทุกๆพระองค์

  6.ท่านคุรุรินโปเช หรือ คุรุปัทมสมภพ
  7.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  9.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  10.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  11.เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  12.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  13.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  14.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  15.เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  16.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  17.เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  18.ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  19.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  20.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  21.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  22.เทวดาทั้งหลายที่ทำหน้าที่ม้าแก้ว-ช้างแก้ว และช้างแก้ว-ม้าแก้วของข้าพเจ้า
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2015
 14. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 30 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 15 ก.ค.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระอาทิพุทธเจ้า พระอนันตกายพุทธเจ้า พระภัททิไวยฑูรณ์ตถาคตเจ้า
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระสุนามยศศิริราชาตถาคตเจ้า
  พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคตเจ้า พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคตเจ้า
  พระอโศกาวิชยตถาคตเจ้า พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคตเจ้า พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคตเจ้า
  พระธรรมกรศิรประภาสพุทธเจ้า พระมหาโภคมณพลพุทธเจ้า


  พระเรวัตตะพุทธเจ้า พระสุมังคลพุทธเจ้า พระปทุมุตตระพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระสมณโคดมพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  พระสรณังกรไวยยพุทธเจ้า พระรัตนจันทรประภาสพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระรัตนไวยยกรณ์บรมโลกนาถพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระปริสุทธิไวฑูรยตถาคตเจ้า พระมหิทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสุทธิจันทรประภาสตถาคตเจ้า
  พระไวยยประภาสตถาคตเจ้า พระมังคลประภาสพุทธเจ้า พระสุทธิวงศ์ไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสิริจันทรประภาสพุทธเจ้า
  พระสัมโภคยวรรณพุทธเจ้า พระปัทมวิชัยยตถาคตเจ้า พระปัทมไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระศูทรไวยยพุทธเจ้า พระจันทรสูตรประภาสพุทธเจ้า
  พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระมหาอภิญญาคิรีราชตถาคตเจ้า พระศิริราชพุทธเจ้า พระสุริยประภาสโชตพุทธเจ้า พระภควันตประภาสพุทธเจ้า
  พระอัญญาไวยยพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระจันทรประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระเมธังกรไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า
  พระโลกุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมภาวรัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุทธิไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระศิรประภาสไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิพนมกรพุทธเจ้า พระมหิทธิประภาสไวฑูรณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระสุมังคลไวฑูรณ์บวรพุทธเจ้า พระคุณาไวฑูรย์ประภาสตถาคตเจ้า
  พระศิรประภาบูรณไวโรจน์พุทธเจ้า พระศีรอโศกไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธปราชญไตรโลกนาถพุทธเจ้า
  พระสมันตประภาสตถาคต พระจันทนประภาสตถาคต พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต พระชญาโลกประภาสตถาคต
  พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต พระมหาการุณิกประภาตถาคต พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต
  พระโลกวิศุทธประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระนิตยประภาสวัชตถาคต พระอาโลกประทีปตถาคต
  พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระสุเมรุประภาตถาคต พระสุมนปุษปประภาตถาคต พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต พระชญานประภาตถาคต พระสุวรรณสาครประภาตถาคต พระมหาภิภุประภาตถาคต
  พระรัตนจันทรประภาตถาคต พระประภาสศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระวิกรานตตถาคต พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระปัทมชโยติสตถาคต พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.ท่าน Lopen Gembo Dorji and family และบริวาร พร้อมพระโพธิสัตว์ที่สืบเนื่องกันโดยสายเลือด
  พระโพธิสัตว์ พระมหาเทวี สายพุทธตันตระ-วัชรญาณทุกๆพระองค์

  6.ท่านคุรุรินโปเช หรือ คุรุปัทมสมภพ
  7.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  9.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  10.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  11.เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  12.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  13.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  14.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  15.เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  16.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  17.เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  18.ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  19.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  20.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  21.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  22.เทวดาทั้งหลายที่ทำหน้าที่ม้าแก้ว-ช้างแก้ว และช้างแก้ว-ม้าแก้วของข้าพเจ้า
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
 15. วาสุเทพ

  วาสุเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  383
  ค่าพลัง:
  +5,173
  ขอร่วมบุญกองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  วันเวลาที่สั่งทำรายการ : 21/07/2558 - 22:23:31
  เลขที่บัญชีผู้รับเงิน 0802550227
  จำนวนเงินที่โอน : THB 1,007.00

  ขอเจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้
  ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ทิพยจักษุญาณ ได้ปฏิสัมภิทาญาณ เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปตั้งแต่บัดนี้และทุกภพทุกชาติ
  หากข้าพเจ้า ยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงไร ขอความไม่มี ไม่รู้ ไม่สามารถ จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพานเทอญ


  "บุญใดอันกองบุญแก้วบรมจักรพรรดิ ได้ทำไว้ ในอดีต, ปัจจุบัน และอนาคต
  ขอข้าพเจ้า มีส่วนร่วมในบุญนั้น จงทุกประการเทอญ"


  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ สาธุๆๆ
   
 16. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 30 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 24 ก.ค.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระอาทิพุทธเจ้า พระอนันตกายพุทธเจ้า พระภัททิไวยฑูรณ์ตถาคตเจ้า
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระสุนามยศศิริราชาตถาคตเจ้า
  พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคตเจ้า พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคตเจ้า
  พระอโศกาวิชยตถาคตเจ้า พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคตเจ้า พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคตเจ้า
  พระธรรมกรศิรประภาสพุทธเจ้า พระมหาโภคมณพลพุทธเจ้า


  พระเรวัตตะพุทธเจ้า พระสุมังคลพุทธเจ้า พระปทุมุตตระพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระสมณโคดมพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  พระสรณังกรไวยยพุทธเจ้า พระรัตนจันทรประภาสพุทธเจ้า พระรัตนมงคลพุทธเจ้า
  พระมหรรัตนตถาคตเจ้า พระอิทธิรัตนตถาคตเจ้า พระอหิงสาบวรเมตตพุทธเจ้า
  พระสุริยประภาสไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระรัตนไวยยกรณ์บรมโลกนาถพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระปริสุทธิไวฑูรยตถาคตเจ้า พระมหิทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสุทธิจันทรประภาสตถาคตเจ้า
  พระไวยยประภาสตถาคตเจ้า พระมังคลประภาสพุทธเจ้า พระสุทธิวงศ์ไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสิริจันทรประภาสพุทธเจ้า
  พระสัมโภคยวรรณพุทธเจ้า พระปัทมวิชัยยตถาคตเจ้า พระปัทมไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระศูทรไวยยพุทธเจ้า พระจันทรสูตรประภาสพุทธเจ้า
  พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระมหาอภิญญาคิรีราชตถาคตเจ้า พระศิริราชพุทธเจ้า พระสุริยประภาสโชตพุทธเจ้า พระภควันตประภาสพุทธเจ้า
  พระอัญญาไวยยพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระจันทรประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระเมธังกรไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า
  พระโลกุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมภาวรัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุทธิไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระศิรประภาสไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิพนมกรพุทธเจ้า พระมหิทธิประภาสไวฑูรณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระสุมังคลไวฑูรณ์บวรพุทธเจ้า พระคุณาไวฑูรย์ประภาสตถาคตเจ้า
  พระศิรประภาบูรณไวโรจน์พุทธเจ้า พระศีรอโศกไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธปราชญไตรโลกนาถพุทธเจ้า
  พระสมันตประภาสตถาคต พระจันทนประภาสตถาคต พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต พระชญาโลกประภาสตถาคต
  พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต พระมหาการุณิกประภาตถาคต พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต
  พระโลกวิศุทธประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระนิตยประภาสวัชตถาคต พระอาโลกประทีปตถาคต
  พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระสุเมรุประภาตถาคต พระสุมนปุษปประภาตถาคต พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต พระชญานประภาตถาคต พระสุวรรณสาครประภาตถาคต พระมหาภิภุประภาตถาคต
  พระรัตนจันทรประภาตถาคต พระประภาสศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระวิกรานตตถาคต พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระปัทมชโยติสตถาคต พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.ท่าน Lopen Gembo Dorji and family และบริวาร พร้อมพระโพธิสัตว์ที่สืบเนื่องกันโดยสายเลือด
  พระโพธิสัตว์ พระมหาเทวี สายพุทธตันตระ-วัชรญาณทุกๆพระองค์

  6.ท่านคุรุรินโปเช หรือ คุรุปัทมสมภพ
  7.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  9.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  10.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  11.เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  12.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  13.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  14.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  15.เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  ท่านโมราโกมลเทพบุตร ท่านโสรจเทพบุตร ท่านมณีมาลาเทพธิดา
  ท่านศิรเดชเทพบุตร ท่านศรีมหาจักรเทพบุตร ท่านประวันวงศ์เทพบุตร ท่าวรากรเทพบุตร

  16.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  17.เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  18.ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  19.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  20.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  21.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  22.เทวดาทั้งหลายที่ทำหน้าที่ม้าแก้ว-ช้างแก้ว และช้างแก้ว-ม้าแก้วของข้าพเจ้า
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2015
 17. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,490
  กระทู้เรื่องเด่น:
  73
  ค่าพลัง:
  +104,220
  ร่วมทำบุญ กองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร
  จำนวน 30 บาท โอน ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่ 30 ก.ค.58


  ขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงสมเด็จองค์ปัจจุบัน
  พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้ง 5 พระองค์ พระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
  พระอาทิพุทธเจ้า พระอนันตกายพุทธเจ้า พระภัททิไวยฑูรณ์ตถาคตเจ้า
  พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระสุนามยศศิริราชาตถาคตเจ้า
  พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคตเจ้า พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคตเจ้า
  พระอโศกาวิชยตถาคตเจ้า พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคตเจ้า พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคตเจ้า
  พระธรรมกรศิรประภาสพุทธเจ้า พระมหาโภคมณพลพุทธเจ้า


  พระเรวัตตะพุทธเจ้า พระสุมังคลพุทธเจ้า พระปทุมุตตระพุทธเจ้า พระปุสสะพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  พระกกุสันโธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระสมณโคดมพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  พระสรณังกรไวยยพุทธเจ้า พระรัตนจันทรประภาสพุทธเจ้า พระรัตนมงคลพุทธเจ้า
  พระมหรรัตนตถาคตเจ้า พระอิทธิรัตนตถาคตเจ้า พระอหิงสาบวรเมตตพุทธเจ้า
  พระสุริยประภาสไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระรัตนไวยยกรณ์บรมโลกนาถพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระปริสุทธิไวฑูรยตถาคตเจ้า พระมหิทธิไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสุทธิจันทรประภาสตถาคตเจ้า
  พระไวยยประภาสตถาคตเจ้า พระมังคลประภาสพุทธเจ้า พระสุทธิวงศ์ไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระสิริจันทรประภาสพุทธเจ้า
  พระสัมโภคยวรรณพุทธเจ้า พระปัทมวิชัยยตถาคตเจ้า พระปัทมไวยฑูรยตถาคตเจ้า พระศูทรไวยยพุทธเจ้า พระจันทรสูตรประภาสพุทธเจ้า
  พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า พระมหาอภิญญาคิรีราชตถาคตเจ้า พระศิริราชพุทธเจ้า พระสุริยประภาสโชตพุทธเจ้า พระภควันตประภาสพุทธเจ้า
  พระอัญญาไวยยพุทธเจ้า พระสุริยประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระจันทรประภาสไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า พระเมธังกรไวฑูรยตถาคตพุทธเจ้า
  พระโลกุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมภาวรัตนสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุทธิไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า พระศิรประภาสไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า
  พระวิสุทธิพนมกรพุทธเจ้า พระมหิทธิประภาสไวฑูรณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระสุมังคลไวฑูรณ์บวรพุทธเจ้า พระคุณาไวฑูรย์ประภาสตถาคตเจ้า
  พระศิรประภาบูรณไวโรจน์พุทธเจ้า พระศีรอโศกไวฑูณ์ตถาคตพุทธเจ้า พระพุทธปราชญไตรโลกนาถพุทธเจ้า
  พระสมันตประภาสตถาคต พระจันทนประภาสตถาคต พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต พระชญาโลกประภาสตถาคต
  พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต พระมหาการุณิกประภาตถาคต พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต
  พระโลกวิศุทธประภาตถาคต พระสูรยจันทรประภาตถาคต พระนิตยประภาสวัชตถาคต พระอาโลกประทีปตถาคต
  พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต พระสุเมรุประภาตถาคต พระสุมนปุษปประภาตถาคต พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต พระชญานประภาตถาคต พระสุวรรณสาครประภาตถาคต พระมหาภิภุประภาตถาคต
  พระรัตนจันทรประภาตถาคต พระประภาสศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระวิกรานตตถาคต พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต พระปัทมชโยติสตถาคต พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต
  พระอาทิตบวรพุทธเจ้า พระรัตนมงคลพุทธเจ้า พระสิริสัมมาพุทธเจ้า

  และน้อมถวายบูชาแด่พระสุทธิมงคลวิสุทธิเทพ และพระมัณฑนวิสุทธิเทพ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
  อันมีหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เป็นที่สุด

  อีกทั้งขออุทิศบุญนี้ให้กับ
  1.พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  2.อ.ไก่ คนเมืองบัว พร้อมบริวารของท่าน
  3.พระสีหบดินทร์ฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  4.พระเกษรีฤาษี พร้อมบริวารของท่าน
  5.ท่าน Lopen Gembo Dorji and family และบริวาร พร้อมพระโพธิสัตว์ที่สืบเนื่องกันโดยสายเลือด
  พระโพธิสัตว์ พระมหาเทวี สายพุทธตันตระ-วัชรญาณทุกๆพระองค์

  6.ท่านคุรุรินโปเช หรือ คุรุปัทมสมภพ
  7.พระนารถธรรมราชาบดีโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  8.พระปวณพราชโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  9.พระสุโภชนโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  10.เทวดาที่รักษาสมบัติแผ่นดิน เทวดาที่รักษาสมบัติพระศาสนา เทวดาที่รักษาสมบัติพระจักรพรรดิ
  11.เทวดาที่รักษาดวงแก้ว พระเขี้ยวแก้ว พระขรรค์ของข้าพเจ้า และท่านพญาอัศดรนาคราช พร้อมคณะของท่านทั้ง 48 ท่าน และบริวาร
  12.ท่านศิวสีหนาทโพธิสัตว์ พร้อมบริวารของท่าน
  13.ท่านอัฒจักรมานพ พร้อมบริวารของท่าน
  14.ปราณริตาเทพธิดา พร้อมบริวารของท่าน
  15.เหล่านางแก้ว และลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
  ท่านโมราโกมลเทพบุตร ท่านโสรจเทพบุตร ท่านมณีมาลาเทพธิดา
  ท่านศิรเดชเทพบุตร ท่านศรีมหาจักรเทพบุตร ท่านประวันวงศ์เทพบุตร ท่าวรากรเทพบุตร

  16.บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าผู้มีพระคุณทั้งหลาย ท่่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ในทุกภพทุกชาติ
  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ และในอนาคตกาล จนถึงกว่าจะถึงพระนิพพาน
  17.เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าทุกท่านทุกองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  และสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอด 3 แดนโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาล
  18.ท้าวสหัมบดีพรหม พรหมผู้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว สมบัติจักรพรรดิ สมบัติแผ่นดิน
  19.ท่านท้าวสักกเทวราช พระมเหสีทั้ง ๔ ท่านมเหสักข์เทพทุกท่าน เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์จนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
  ตลอดทั้งเทพ-เซียนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
  20.ท่านท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านอินทกะ และบริวารทั้งหลาย อากาศเทวา ภุมเทวาทั้งหลาย
  21.ท่านพระยายมราช ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ นายนิริยบาลทั้งหลาย ตลอดทั้งท่านพระกาลโพธิสัตว์ และบริวาร
  22.เทวดาทั้งหลายที่ทำหน้าที่ม้าแก้ว-ช้างแก้ว และช้างแก้ว-ม้าแก้วของข้าพเจ้า
  ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าได้โปรดช่วยบอกกล่าวบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญด้วยเถิด

  ขอความปรารถนาอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์แล้ว ขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยเถิด

  ขอให้เกิดมาในยุคที่สามารถสร้างบารมีได้ง่าย ขอให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้ที่ศัตรู หมู่มารครอบงำไม่ได้
  เป็นผู้มีสัมมาทิฐิทุกภพชาติที่เกิดมา ขอให้วิชาความรู้ของเก่าที่เคยได้แล้ว สำเร็จแล้ว
  จงกลับมาทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำบารมีเพื่อพระโพธิญาณในชาติปัจจุบัน

  ขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
  ด้วยเถิด สาธุ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 กรกฎาคม 2015
 18. mooom

  mooom เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2010
  โพสต์:
  893
  ค่าพลัง:
  +9,307
  วันนี้ผมโอน500บาทเพื่อร่วมบุญกองบุญสมเด็จพระพุทธวิปีสสีประจำเดือนสค. 2558 เรียบร้อยแล้วครับ
   
 19. widya

  widya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  1,092
  ค่าพลัง:
  +13,194
  ขออนุโมทนาบุญอันเป็นมหากุศลกับทุกท่านด้วยครับ

  ร่วมสมทบบุญในกองบุญสมเด็จพระพุทธวิปัสสีโภคมหาบพิตร

  วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๑๓ น.

  ได้โอนปัจจัยเข้า ธ.ไทยพาณิชย์ ๐๘๐-๒๕๕-๐๒๒๗

  จำนวน ๕๑๑ บาท
   
 20. เอ๋ปากน้ำ

  เอ๋ปากน้ำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กรกฎาคม 2012
  โพสต์:
  816
  ค่าพลัง:
  +12,905
  4/8/2558

  จันทรกาล และครอบครัว
  โอนเงินร่วมบุญกับกองบุญพระพุทธวิปัสสีฯ จำนวน 300 บาท ค่ะ

  "บุญใดอันกองบุญแก้วบรมจักรพรรดิ ได้ทำไว้ ในอดีต, ปัจจุบัน และอนาคต
  ขอข้าพเจ้า มีส่วนร่วมในบุญนั้น จงทุกประการเทอญ" สาธุ สาธุ สาธุ
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...