ปิดรับบริจาค ร่วมทอดถวายผ้ากฐินถวาย 400-500วัด กับคณะท่องถิ่นธรรม ปิดรับ 15 พย.

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 18 ตุลาคม 2021.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  21,290
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +26,994
  4891_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=110474&_nc_ohc=c1tAaZ6ne0AAX-eMlYf&_nc_ht=scontent-kut2-1.jpg


  #กำหนดวันทอดกฐินวัดป่ากัมมัฏฐาน_๒๕๖๔
  รวมรายชื่อ ๔๗๘ วัด (อัพเดต อา.17 ต.ค.64/ 22:35 น.)
  #วันศุกร์ที่_22ตุลาคม_2564
  วัดป่าภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร/หลวงปู่อ้ม สุขกาโม ผ้าป่าบังสกุลวัดใกล้เคียง 18 วัด /ศ.22 ต.ค.64
  .
  วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ /หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑฺโฒ/ ศ.22 ต.ค.64
  .
  วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์/หลวงปู่บัวศรี ชุตินฺธโร/ ศ.22 ต.ค.64
  .
  วัดป่าเทสรังสี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี/ พระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม มาเป็นประธานสงฆ์/ ศ.22 ต.ค.64
  .
  วัดสิริสาลวัน จ.หนองบัวลำภู/หลวงปู่ไสว สุวโจ/ ศ.22 ต.ค.64
  .
  วัดป่าขันติอุดมธรรม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย/ ศ.22 ต.ค.64
  .
  วัดป่าเวฬุวัน อ.เมือง จ.เลย/พระอาจารย์แป๊ะ /ศ.22 ต.ค.64
  .
  วัดเจดีย์ชัยมงคล(วัดสาขาหลวงปู่ศรี มหาวีโร) อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด/ศ.22 ต.ค.64
  .
  วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทิ์วนาราม(วัดสาขาหลวงปู่ศรี มหาวีโร) อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด/ศ.22 ต.ค.64
  .
  วัดป่าหนองแข้ดง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด/ หลวงปู่บวร สุชีโว /ศ.22 ต.ค.64
  .
  สถานปฏิบัติธรรมเสริมรังษี ต.หนองน่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี/ หลวงปู่ทิวา อาภากโร/ ศ 22 ต.ค.64
  .
  วันป่าสันติธรรม(ห้วยเดื่อ) วังสะพุง จ.เลย/หลวงปู่ขันตี ญาณวโร
  ......................................

  #วันเสาร์ที่_23ตุลาคม_2564

  วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี /หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม /ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าดงสว่างธรรม จ.ยโสธร /หลวงปู่แสง จันดะโชโต/ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี /ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ /ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน จ.กาญจนบุรี/ หลวงพ่อภสิต ขันติธโร/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าภูไม้ฮาว อ.ดงหลวงจ.มุกดาหาร /ท่านพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดโคกปราสาท อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา/ หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร /ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าอัตตมโนพัฒนาราม อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี/หลวงตาสมหมาย อัตตมโน /ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดภูหล่มขุม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร /หลวงปู่พล ยโสธโร/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าโคกสว่าง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร(สาขาวัดใหม่บ้านตาล)/พระอาจารย์ปัญญา /ส.23 ต.ค.64/
  .
  วัดชัยมงคล ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู/ หลวงพ่อดำรงค์ ถิรจิตฺโต/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าศาลาน้อย อ.ด่านซ้าย จ.เลย/หลวงพ่อนิพนธ์ อภิปสันโน/ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าบ้านมูเซอสามหมื่นทุ่ง อ.แม่สอด จ.ตาก /ท่านพระอาจารย์เชาว์ ชวนปัญโญ/ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร /หลวงปู่แปลง สุนทโร /ส.23 ต.ค.64/
  .
  วัดป่าม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย(วัดหลวงพ่อขันตี /พระอาจารย์อดุลย์ ปิยธัมโม/ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าน้ำภู จ.เลย(วัดหลวงปู่พัน /ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าเขาวง อ.เขาวง จ.ชัยภูมิ(วัดสาขาหลวงปู่จื่อ)/พระอาจารย์ใจ สมาหิโต /ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิ์ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าศรีถาวรอยุธยา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา /อา. 23 ต.ค.64
  .
  วัดป่ายวนผึ้ง จ.ภูเก็ต/หลวงพ่อประดุง อาภาธโร /ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าอัตตมโนพัฒนาราม อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี/พระอาจารย์ธีรศักดิ์/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าศรีถาวร อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าบ้านบ่อร้าง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/ หลวงพ่อจิตจำลอง ธนปาโล / ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดถ้ำเป็ด อ.ส่องดาว จ.สกลนคร/ หลวงปู่ก้าน จิตฺตธัมโม / ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดอุดมสิทธิกุล อ.บางเลน จ.นครปฐม/ พระอาจารย์ไพบูลย์ ญาณโสภโณ/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าโคกเจริญ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์/หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม เมตตาเป็นองค์ประธานสงฆ์/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดบุญรักษาธรรมาราม จ.แพร่/(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา)/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าดงดั่ง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์/พระอาจารย์สมจิตร อาภากโร /ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดเทพธารทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี(วัดหลวงปู่พิศดู)/พระอธิการเกรียงไกร กิตฺติธโร/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าจันทราวาส(สาขาที่ 36 วัดหนองป่าพง) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี/ ส.23 ต.ค.64/
  .
  วัดป่าโนนรัง-หนองบัวคง(สาขาที่ 245 วัดหนองป่าพง) อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี / ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดกตปุญโญอินทราราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด(วัดสาขาหลวงปู่ทองอินทร์)/ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดศรีอินทราสามัคคี(รักษาใจ)ห้วยหินแตก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210/(วัดสาขาหลวงปู่ทองอินทร์)/ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าอนุตตโร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดสระประสานสุข อ.เมือง จ.อุบลราชธานี(วัดหลวงปู่บุญมี โชติปาโล)/ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าธัมมธโรคุ้มประเทือง(สาขาวัดอโศการาม) จ.นครราชสีมา/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าจันทรังษี อ.เมือง จ.สกลนคร /พระอาจารย์จรัส จันทวังโส/ ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ อ.เมือง จ. ลำพูน
  .
  วัดดอยพระเจ้าตนหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่/หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ/ ส.23 ต.ค.64
  ......................................

  #วันอาทิตย์ที่_24ตุลาคม_2564

  วัดป่านาคนิมิตต์ จ.สกลนคร/ หลวงปู่อว้าน เขมโก/ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดสันติวนาราม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี/หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร /ส.23 ต.ค.64
  .
  วัดป่ากกสะทอน จ.อุดรธานี /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี /หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย/ หลวงพ่อบุญทวี สีตจิตฺโต/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดช่องลมนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี/สาขาวัดของหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร/อา.24 ต.ค.64/
  .
  วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา/หลวงปู่อุทัย สิริธโร/ อา.24 ต.ค.64/
  .
  วัดเขาตาเงาะอุดมพร อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ/หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต
  .
  วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี/ หลวงปู่บุญจันทร์(ดำ) สีลคุโณ /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก จ.บึงกาฬ/ หลวงตาแยง สุขกาโม/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดมาบจันทร์ ต.แกลง จ.ระยอง /พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน
  .
  วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่/(วัดหลวงปู่เปลี่ยน)/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าคำพระองค์ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย(วัดเก่าหลวงปู่วงค์ สุภาจาโร) /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก/ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว) ต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดเขาสอยดาวเหนือ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี(สาขาวัดเขาสุกิม)/หลวงพ่อโอภาส ธัมโมภาโส/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่ากุสลธโรปฏิปทาราม อ.กุดจับ จ.อุดรธานี/(วัดสาขาหลวงปู่ลี ภูผาแดง)/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร/(วัดหลวงปู่ฝั้น) /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าถ้ำเขาล้อม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง/(สาขาวัดหลวงตาพร วิมโล)/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดกระโจมทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี/หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าหนองใต้(สาขาวัดป่ากุง) อ.วาปีปทุม จ.มหาสาราม/พระอาจารย์สุวรรณ อาภาธโร/หลวงปู่ทองอินท์ กตปุญฺโญ เป็นประธานสงฆ์
  .
  วัดสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี/ หลวงตาสมหมาย อัตตมโน /อา.24 ต.ค.64
  .
  สำนักสงฆ์ภูเพียงดิน อ.เมือง จ.มุกดาหาร/ พระอาจารย์ดลวัฒน์ ทีปังกโร /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าธรรมวิเวก อ.ลี้ จ.ลำพูน/(สาขาวัดหนองป่าพง) พระอาจารย์สุริยา สุริยทโย
  .
  วัดเกาะทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น/พระอาจารย์นิธิ โสภณสีโล / อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าหนองบัวคำ อ.ฝาง เชียงใหม่ /ท่านพระอาจารย์สมชัย อุทฺโย / อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดน้ำตกจำปาทอง อ.เมือง จ.พะเยา/ พระอาจารย์ธวัชชัย สุตธัมโม/อา.24 ต.ค.64
  .
  สำนักสงฆ์สุขสมบูรณ์ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี/ หลวงปู่สมบูรณ์ ขันติโก/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าปูชนียาจารย์ (วัดสาขาหลวงตาศิริ) อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม/อา.24 ต.ค.64/หลวงตาศิริ อินฺทสิริ เมตตาเป็นประธานสงฆ์
  .
  วัดป่าดงแสนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดสันติวนาราม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดญาณโศภิตวนาราม(วัดป่าสูงเนิน) จ.นครราชสีมา/(วัดเก่าหลวงปู่มี ญาณมุนี)/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพฯ /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี(วัดหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)
  .
  วัดป่าภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ /พระอาจารย์วัชระ วิจิตฺโต /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดบ้านเฉนียง(วัดป่าโคกหม่อน) อ.เมือง จ.สุรินทร์ /วัดหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดสะพานดำ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์/ หลวงปู่แผ่นทอง จาครโต /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดไกลกังวล(เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อ.หันคา จ.ชัยนาท(วัดหลวงพ่อสำรวม)/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดเขาโอภาส(สาขาวัดบุญญาวาส) อ.วังจันทร์ จ.ระยอง /พระอาจารย์ประทีป คุตฺตธัมโม/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ/(สาขาวัดหนองป่าพง)/พระอาจารย์เกษม จันทวังโส/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าภูแปก อ.วังสะพุง จ.เลย /หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์/ หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าถ้ำแกลบ อ.เมือง จ.เลย / (วัดหลวงปู่อร่าม ชินวังโส) /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่/ หลวงพ่อศรีนวล วิมโล อา.24 ต.ค.64
  .
  สำนักสงฆ์สุทธิธรรมมงคล อ.แม่สอด จ.ตาก /พระอาจารย์เชาว์ ชวนปัญโญ /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม/หลวงพ่อสิงห์โต โฆษโก/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าดอนบ้านเทือน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี/ หลวงพ่อสนอง ชินวังโส /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าภูมาศ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง/ พระมหาศิรัส ปสนฺนจิตฺโต/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าภูทองเขมโก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี(สาขาวัดหลวงปู่อว้าน)/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าหนองหัวหมู อ.เมือง จ.อุดรธานี/หลวงพ่อวสันต์ สันตมโน /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ /หลวงปู่อุดม ญาณรโต /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่านพชัยมงคลธรรม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ/ พระอาจารย์สาธิต /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดดอยอุดมธรรม(เวียงด้ง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(สาขาวัดหลวงปู่เปลี่ยน)/พระอาจารย์วิไล/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา/ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม/ อา. 24 ต.ค.64
  .
  วัดสุนันทวนาราม(สาขาวัดหนองป่าพง) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี/ พระอาจารย์หนูพรม สุชาโต/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี/ พระอาจารย์อำนวย จิตฺตสํวโร /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าแก่นธรรมหุบใหญ่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา(วัดสาขาหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร)/อา.24 ต.ค.64
  .
  ที่พักสงฆ์ดอนบงบุญญาราม อ.พังโคน จ.สกลนคร /พระอาจารย์บุญเลิศ ปริปุณโณ /อา. 24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าโคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู/อา.24 ต.ค.64/ พระพงษ์ภิญโญ สัญญะโม
  .
  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ /อา. 24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าศรีถาวร อ.วังทอง จ.พิษณุโลก /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าศรีถาวร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ /อา. 24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าศรีถาวร อ.หนองแซง จ.มหาสารคาม /อา.24 ต.ค.64
  .
  ที่พักสงฆ์ศรีถาวรห้วยองคต อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี /อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดหลวงปู่สังวาลย์เขมโก (สาขาวัดสังฆทาน) อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี/ อา.24 ต.ค.64/หลวงพ่ออรุณ อายุวัฑฒโก
  .
  วัดถ้ำภูมิดล อ.ส่องดาว จ.สกลนคร/หลวงพ่อบุญหลาย อัคคธัมโม(หลวงปู่ป่อง/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าศรีสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/ หลวงพ่อเติมศักดิ์(พระอ.ตุ๊) ยุตฺตธัมโม/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น/ อา.24 ต.ค.64 (วัดหลวงพ่อกล้วย)
  .
  วัดป่าโพธิ์ชัยญาณสัมปันโน อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี/หลวงปู่สม ขันติโก/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม อ.เมือง อุตรดิตถ์ /(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา)/ อา.24 ต.ค.64/หลวงพ่อกานต์ วรธัมโม
  .
  วัดบึงลัฎฐิวัน อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา/ หลวงพ่อโสภณ โอภาโส/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่านาสำราญ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าเขาลม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ/ อา.24 ต.ค.64/ พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม
  .
  วัดสุทธิธรรมาราม (สาขาวัดหลวงพ่อเยื้อน) อ.เมือง จ.สุรินทร์/ อา. 24 ต.ค.64
  .
  สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านเลียบ-ยวนยาง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา /อา.24 ต.ค.64/พระปลัดสรรพชัยมงคล ขันติจิตโต
  .
  วัดพุทธาราม อ.สวี จ.ชุมพร/ หลวงปู่นวล อัคควัณโณ/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่ามณีรัตน์(สาขาวัดหนองป่าพง) อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี / พระอาจารย์อุเทน กัลยาโณ/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่านาเกษม(สาขาที่56 วัดหนองป่าพง) อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 / หลวงปู่ปา สุธัมโม/อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าเขาวันชัยนวรัตน์ (สาขาที่ 82 วัดหนองป่าพง) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา / หลวงพ่อโสภา อุตฺตโม/ อา.24 ต.ค.64/
  .
  วัดป่าเจริญสันติธรรม(สาขาวัดหนองป่าพง) อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี / อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าสามัคคีธรรม อ.เมือง จ.นครพนม/ หลวงปู่เสมอ อุตฺตโร
  .
  วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี (หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต)/ พระอุดมคัมภีรญาณ/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าศรัทธาวนาราม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์/ หลวงปู่วี ธีรปัญโญ/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดถ้ำผาขาวคีรีวงกลด (วัดสาขาหลวงตาศิริ) อ.เมือง จ.กระบี่/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าน้ำริน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ / อา. 24 ต.ค.64 /หลวงพ่อคำหล้า วรสุวัณโณ)
  .
  วัดป่าชัยมงคล(สาขาวัดป่ากุง) บ้านอีเม้ง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
  .
  วัดป่าน้ำคำพัฒนา บ้านน้ำคำน้อย ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
  .
  วัดป่าศรีโพธิ์ทองบ้านหนองชมพู ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
  .
  วัดป่าเหล่าเสือ บ้านเหล่าเสือ ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
  .
  วัดสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านโคกสี ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
  .
  วัดป่านาดอกไม้ บ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
  .
  วัดทุ่งโพธาราม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี/ อา.24 ต.ค.64
  .
  วัดป่าญาณสัมปันโน อารยาราม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  .
  วัดป่าเทสรังสี(เขาตุ๊กปุ๊ก) บ้านดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา/พระอาจารย์ประพันธ์ศักดิ์
  .
  วัดป่าท่าสุด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่/พระอาจารย์มหาธวัชชัย ธัมมธโช/อา.24 ต.ค.64
  ......................................

  #วันจันทร์ที่_25ตุลาคม_2564
  วัดเจริญสมณกิจ จ.ภูเก็ต/หลวงพ่อจำรัส จันทโชโต/ จ.25 ต.ค.64
  .
  วัดไตรสิกขาราม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร/ หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ /จ. 25 ต.ค.64
  .
  วัดป่าถ้ำหม้อ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ/หลวงพ่อคำสิงห์ สุนิมฺมโล/ จ.25 ต.ค.64
  .
  วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์/หลวงปู่อาจ อาวุธปญฺโญ /จ.25 ต.ค.64
  .
  วัดป่าแก้วเจริญธรรม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร/หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร/ จ.25 ต.ค.64
  .
  วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี/ หลวงปู่ศรี สิริธโร/ จ.25 ต.ค.64
  .
  วัดป่าทองบางพุฒาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี/พระอาจารย์วัน /จ.25 ต.ค.64
  .
  วัดป่ามหาวีระวโนทยาน บ้านคำผักกูด ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
  .
  วัดป่าคางฮุง บ้านคางฮุง ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
  .
  วัดป่าอริยวงศ์ บ้านคุ้มเหนือ ต.หัวช้าง อ.จตุพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
  .
  วัดป่าสนามชัย(สาขาป่ากุง) บ้านดงหนาม ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
  .
  วัดพระธรรมวิสุทธิมงคล อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี/พระอาจารย์พรหม กิตติวัณโณ / จ.25 ต.ค.64

  .......................................

  #วันอังคารที่_26ตุลาคม_2564
  วัดป่าวีระธรรม อ.พังโคน จ.สกลนคร/ หลวงปู่อินตอง สุภวโร /อ. 26 ต.ค.64
  .

  วัดป่ามหาวีราราม(สาขาวัดป่ากุง) อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์/ หลวงตาอ้ม / อ.26 ต.ค.64/ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ เมตตามาเป็นประธานสงฆ์
  .
  วัดโพธิสัมพันธ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / อ.26 ต.ค.64
  .
  วัดป่าทรงธรรม อ.กุดจับ จ.อุดรธานี /พระอาจารย์ยุทธยา อภิคุโณ / อ.26 ต.ค.64
  .
  วัดป่าศรีอุดมธรรม บ้านจิกใหญ่ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ /พระอาจารย์ชัยยุทธ ชวนปัญโญ
  .
  วัดป่าศรีมหาวีราราม(สาขาวัดป่ากุง) บ้านห้วยหวาย ต.โคกสะอาก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
  ......................................

  #วันพุธที่_27ตุลาคม_2564
  วัดท่าสิมมา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี /หลวงปู่ศิลา สุมังคโล/ พ.27 ต.ค.64
  .
  วัดศิริสัมปันโน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี /พ.27 ต.ค.64/พระธวัชชัย ธมฺมวโร
  .
  วัดป่าศรีแสงธรรม(สาขาวัดป่ากุง) บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
  .......................................

  #วันพฤหัสบดีที่_28ตุลาคม_2564
  วัดโนนสำเริง(วัดภูดินแดง/สาขาวัดหนองป่าพง) อ.กันทรลักษ์ จ.อุบลราชธานี /28 ต.ค.64
  .
  วัดป่าขวัญเมือง ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
  .
  วัดมหาวีราราม(สาขาวัดป่ากุง) บ้านหัน ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
  .......................................

  #วันศุกร์ที่_29ตุลาคม_2564
  วัดทรายงาม อ.เมือง จ.จันทบุรี/วัดท่านพ่อลี-หลวงปู่กงมา)/ศ.29 ต.ค.64
  .
  วัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา/หลวงพ่อฟิลลิป ญาณธัมโม /ศ.29 ต.ค.64
  .......................................

  #วันเสาร์ที่_30ตุลาคม_2564
  วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย(วัดหลวงปู่ขาน)หลวงพ่อสุขเลิศ กันตธัมโม/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู /วัดหลวงปู่ขาว อนาลโย/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี/วัดหลวงปู่เจี๊ยะ /หลวงพ่อบุญช่วย ปุญฺญวันโต/ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดวิเวการาม (เขาน้อยท่าแฉลบ) อ.เมือง จ.จันทบุรี/ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี/ หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตฺโต /ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าโพธิญาน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี/ หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ /ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าฐานสโมบูชา อ.เมือง จ.เลย(สาขาวัดอโศการาม)/ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์ อ.เมือง จ.ราชบุรี/ / ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าพระธาตุจอมกิตติ(สาขาวัดบุญญาวาส อ.เชียงกลาง จ.น่าน/ พระอาจารย์สมัย สมาจาโร/ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าคีรีเขต อ. แก่งหางแมว จ.จันทบุรี /หลวงพ่อสนิท จิรสินิทฺโธ /ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าไทยพัฒนา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี/ หลวงปู่คำ นิสฺโสโก/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดเจติยบรรพต อ.พร้าว จ.เชียงใหม่(วัดหลวงพ่อเสวต สุกฺกสิริ)/(ทอดกฐินถวายในวันเดียว ๙ สถานที่) /ส. 30 ต.ค.64
  .
  วัดพุทโธศรัทธาราม ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี/ พระมหากบ / ส.30 ต.ค.64
  .
  ที่พักสงฆ์ป่าบุญสัมฤทธิ์(สาขาวัดสังฆทาน) อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี / ส.30 ต.ค.64/ หลวงพ่อผาสุข สุขปัญโญ
  .
  วัดถ้ำเขาวง(สาขาวัดสังฆทาน) ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม(สาขาวัดสังฆทาน) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา/ส.30 ต.ค.64
  .
  สวนป่าสมุนไพรหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ(สาขาวัดสังฆทาน) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา /ส.30 ต.ค.64 บ่าย
  .
  วัดอุดมธรรมวิมุตติ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ /ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าบ้านปลวก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/ หลวงป่สอน ชีวสุทโธ/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าฐิติธรรมาราม(วัดเหวลึก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/ หลวงพ่อสุภาพ ฉันทชาโต/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม/ หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น /พระธรรมดิลก/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าปทีปาราม อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์/(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา)/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าตาขีดธรรมาราม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์//(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา)/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม อ.หางดง จ.เชียงใหม่/(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา)/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดภูหมากพริก อ.กุดชุม จ.ยโสธร /หลวงพ่อพล สุพลชโย / ส.30 ต.ค.64
  .
  สำนักสงฆ์จารุวัณโณ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ/ พระอาจารย์ก้อง อุชุจาโร/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าอรัญญวาสี (สาขาที่ 1 วัดหนองป่าพง) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี /ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าวิไลสามัคคีธรรม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี/พระอาจารย์พิชัยสามัคคี ปัณฑิโต / ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น/พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดธุดงคนิมิต(เขาพุรางล่าง) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี/หลวงปู่สงวน ยุตฺตธมฺโม/ ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่ อ.พาน จ.เชียงราย / ส.30 ต.ค.64
  .
  วัดป่าอารยวังสาราม อ.บางไทรจ.พระนครศรีอยุธยา /ส.30ต.ค.64
  ......................................

  #วันอาทิตย์ที่_31ตุลาคม_2564

  วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย/วัดหลวงปู่ท่อน ญาณธโร/อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดธาตุฝุ่น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/หลวงตาเลื่อน โอภาโส /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดภูตูวนาราม อ.วังสะพุง จ.เลย /หลวงปู่เหลี่ยม สุจิณฺโณ/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดสามัคคีบุญญาราม จ.ลำปาง /หลวงพ่อชายแดน สีลสุทฺธโธ /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง จ.อุดรธานี/ หลวงพ่อสุนทร ฐิติโก/อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ์/ หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าเทสรังสีแสนตุ้ง อ.แสนตุ้ง จ.ตราด หลวงพ่ออุทัย ฌานุตฺตโม มาเป็นประธานสงฆ์ /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดประชาสันติ อ.เมือง จ.พังงา /หลวงปู่เชือน ปภัสสโร/ อา.31 ต.ค.64
  .
  สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต (วัดสาขาหลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าสิริสีลคุณ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ /สาขาวัดหลวงปู่บุญจันทร์(ดำ) สีลคุโณ /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วงจ.สกลนคร/(วัดหลวงปู่แฟ้ป สุภัทโท) / อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ/หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม
  .
  วัดป่าธรรมสันติ อ.หางดง จ.เชียงใหม่/ หลวงปู่อินสม สุวีโร/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าอุดมสันติธรรม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม/หลวงปู่วิไล ยุตฺตธัมโม /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดรังสีรัตนวารี(วัดป่าเชิงเลน กรุงเทพฯ/พระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา/พระอาจารย์มหาธีรนาถ อัคคธีโร /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าเคียนพิง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี/ หลวงตาพร วิมโล/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าญาณสิริสุทธาราม อ.ศรีมหาโพธิ อ.ปราจีนบุรี/หลางปู่แปลง สุนทโร เมตตามาเป็นประธานสงฆ์
  .
  วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย/ หลวงพ่อวิชัย เขมิโย /อา.31 ต.ค.64/
  .
  วัดป่าเจริญราช อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี/ พระครูปลัดวีรนนท์ วีรนันโท/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดศรีรัตนธรรมาราม(สาขาวัดธรรมมงคล หลวงพ่อวิริยังค์) จ.สมุทรปราการ /พระเมธีธรรมสาร(สมพร จิตตโสภโณ) / อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าสามัคคีธรรม(บ้านโจด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด/ หลวงปู่ประเวศ ปัญญาธโร /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดซำขามถ้ำยาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น/(วัดหลวงปู่แนน สุภัทโท) พระอาจารย์โกศล จิตฺตปาโล/อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดมหาธาตุแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่/หลวงปู่เนตร จิรปุญโญ/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าหนองแวง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี /หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิต อ.กุดจับ จ.อุดรธานี หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าชลิตานุสรณ์(วัดหุบชะนี) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์/ พระอาจารย์เปรา โสภโณ /เป็นจุลกฐิน/อา.31 ต.ค.64
  .
  ที่พักสงฆ์ป่ามหาวัน(สาขาวัดบุญญาวาส) อ.ภูเพียง จ.น่าน/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดดอยธรรมาราม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย/ หลวงปู่ประครอง ปิยธัมโม/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง/พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ/อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดดอยน้ำตกพัฒนา อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย/ หลวงปู่จรัส ธัมมธโร /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าหนองแหวน อ.นาหว้า จ.นครพนม/ท่านพระอาจารย์เจริญรัตน์ ชยธมฺโม /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าดอยเต่า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี/ พระอาจารย์ประวิทย์ ยติโก/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าห้วยทรายหนองน่อง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร(วัดที่แม่ชีแก้วถวายที่ดินหลวงปู่มั่น)/ พระอาจารย์ธนพล ธนพโล/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าชัยวารินทร์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น/หลวงปู่แสง อมโร/ อา.31 ต.ค.64
  .
  สำนักสงฆ์ป่าเขาล้อม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา /พระอาจารย์มหาศักดิ์/ อา.31 ต.ค. 64
  .
  วัดป่าโนนค้อ อ.เมือง จ.ยโสธร /หลวงพ่อผดุง ปัญญาวโร/อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดภูสว่างแสงธรรม อ.นายูง จ.อุดรธานี/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น(วัดหลวงปู่มหาโส กัสสโป)/อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดสวนป่าสิริธโร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา/พระอาจารย์มณี สุมโณ/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าทองฤาษีอาภาธโร อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา(วัดสาขาหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร)/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าปัญญาปทีโป อ.เมือง จ.อุดรธานี/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าสะเดา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง/พระอาจารย์บุญเย็น ปริปุญโญ/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี /หลวงปู่มหาเข้ม จิตฺตธัมโม /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าหัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี/ พระอาจารย์ก้องเกียรติ จัตตวิโล/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดสันป่าตั้งถาวรวนาราม อ.ปากพลี จ.นครนายก /อา.31ต.ค.64
  .
  วัดป่าศรีถาวรวังตาว อ.เมือง จ.น่าน/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าหนองแฝก (สาขาวัดสังฆทาน) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าภาวนาวิเวก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (สาขาวัดสังฆทาน)/หลวงพ่อบุญลือ ธัมมกาโม/อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดเสาหิน อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย (สาขาวัดสังฆทาน)/ อา. 31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าผาตาดธารสวรรค์(สาขาสังฆทาน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดเขาถ้ำเทพพิทักษ์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี/ หลวงพ่อสมใจ ปัญญาวุโธ/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดแพร่ธรรมมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา)/พระอาจารย์เอกราช เขมานันโท/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดสวนป่าวังกระแจะเฉลิมพระเกียรติ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี/(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา)/ อา.31 ต.ค.64
  .
  สำนักป่าวิโมกขธรรม (สาขาวัดสังฆทาน) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา/ พระวุฒิชัย มทุทโว / อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าวิสุทธิชาติ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู/ พระอาจารย์พันธุ์ชาติ สุรวิธุโร / อา.31 ต.ค.64
  .
  ที่พักสงฆ์ถ้ำแม่แก่ง อ.เถิน จ.ลำปาง(สาขาวัดหลวงปู่บัวเกตุ)/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดอาคเนย์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น/ หลวงปู่ประสาท มหานาโค/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าโนนจันทร์(สาขาวัดหนองป่าพง) อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี / อา.31 ต.ค.64/
  .
  วัดป่าจังกาจิตต์ (สาขาที่23 วัดหนองป่าพง)อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าวิเวกธรรมชาน์(สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าพิทักษ์ธรรม(สาขาที่ 67 วัดหนองป่าพง) อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110/ หลวงพ่อคำผอง ฐิตปุญฺโญ/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าบ้านเพิ่ม อ.นายูง จ.อุดรธานี/หลวงพ่อคำสด อรุโณ/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่ากุดฉิม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู/หลวงพ่อบุญจันทร์ กตปุญฺโญ/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่ารวมธรรม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150/พระอาจารย์รัตนะ เขมรตฺโน /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดภูจันแดงภาวนาราม ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี/ พระอาจารย์เศรษฐวุฒิ ปิยวัณโณ / อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดป่าดอยแสงธรรม อ.เวียงเก่าจ.ขอนแก่น /อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดศิริบรรพต (วัดสาขาหลวงตาศิริ) บ้านซับตาเมา ต.หนองตาคง อ.โป่งนํ้าร้อน จ.จันทบุรี/ อา.31 ต.ค.64 /พระพงษ์สวัสดิ์
  .
  วัดป่าคลองน้อย(หุบเสือโฮก) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์/พระอาจารย์มหาพงษ์ศักดิ์ ฐิตธัมโม/ อา.31 ต.ค.64
  .
  วัดเขารยา รักษาใจ อ.เมือง จ.จันทบุรี(สาขาหลวงปู่ทองอินทร์)/พระเรวัต
  ......................................

  #วันจันทร์ที่_1พฤศจิกายน_2564
  วัดป่าหนองกุง ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน สกลนคร/หลวงตาสำเร็จ ธมฺมกาโม /จ.1 พ.ย.64
  .
  วัดป่าโนนสูงสุปัฏนาราม(สาขาที่ 97 วัดหนองป่าพง) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี / จ.1 พ.ย. 64
  .
  ที่พักสงฆ์วิมุตติยาราม(วัดป่าหนองโดนน้อย) ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์/(สาขาวัดป่ากุง) / พระอาจารย์ชัยยุทธ(พอ.ไก่) ชวนปัญโญ/ จ.1 พ.ย.64
  .
  วัดถ้ำพระเทสก์รังสี(เขาใหญ่) ต.หมู่สี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา/ จ.1 พ.ย.64
  ......................................

  #วันอังคารที่_2พฤศจิกายน_2564

  อีสานธรรมสถานอารยวังโส อ.วังน้ำเขียวจ.นครราชสีมา/ อ.2 พ.ย.64
  .......................................

  #วันพุธที่_3พฤศจิกายน_2564

  วัดป่าศรีธรรมาราม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช/ หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ให้ / พุธ 3 พ.ย.64
  .......................................

  #วันพฤหัสบดีที่_4พฤศจิกายน_2564
  วัดป่าอินทสิริ (วัดสาขาหลวงตาศิริ) บ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี/ พฤ.4 พ.ย.64/พระจักรพันธ์ อคฺคปัญฺโญ/ 089-9939352
  ......................................

  #วันศุกร์ที่_5พฤศจิกายน_2564
  วัดป่าไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี/พระอาจารย์มานพ/ ศ.5 พ.ย.64
  .
  วัดป่าหนองหวาย(วัดสาขาหนองป่าพง) อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ/หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม/ ศ.5 พ.ย.64
  ......................................

  #วันเสาร์ที่_6พฤศจิกายน_2564

  วัดหัวตลุกวนาราม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์/หลวงปู่ลี ตาณังกโร /ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู/หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ/ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดป่าโนนสมบูรณ์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี/หลวงปู่บุญมา กัลยาณคุตฺโต/กฐินและพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์ศรีรวมธรรม /ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดมกุฏวิมุตติคีรี อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น/ส.6 พ.ย.64/
  .
  วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่/ ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดป่ามหาวีรวงศ์ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี/ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดวังทองธัมมธโร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย(สาขาวัดอโศการาม)/ส.6 พ.ย.64
  .
  สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู อ.แก่งคอย จ.สระบุรี /พระอาจารย์สมภพ(ปิ๋ว) อภิวัณโณ/ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดป่าโนนหิน อ.ศรีเชียงใหม่จ.หนองคาย /หลวงปู่ฉลวย อชิโต / ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดบ้านพลับ อ.เมือง จ.สระบุรี(สาขาวัดสังฆทาน)/ ส.6 พ.ย.64
  .
  สำนักสงฆ์ภูกามยาวอาภาธโร ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา(วัดสาขาหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร)/ ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดป่าเทพนิมิตไชยาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี/ พระอาจารย์ต่อม /ส.6 พ.ย.64
  .
  สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคล (สาขาวัดสังฆทาน) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี/ ส.6 พ.ย.64
  .
  สำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวฬุวัน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย/พระอาจารย์โสภณ ภูริจิตฺโต/ ส.6 พ.ย.64 / พระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ วัดหลวงขุนวิน จ.เชียงใหม่ มาเป็นประธานสงฆ์
  .
  วัดเขาช้างฟุบถาวรวนาราม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ /ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดป่าศรีถาวรชัยพัฒนา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว /ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดป่ามงคลญาณ บ้านโนนร้าง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/(วัดสาขาหลวงตาน้อย ปัญญาวุโธ)/พระอาจารย์เตี้ย / ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดป่าคุณวนาราม อ.เอราวัณ จ.เลย(วัดสาขาหลวงปู่เสถียร)/พระอาจารย์อมร กิตฺติโก/ ส.6 พ.ย.64/พระอาจารย์อมร กิตติโก
  .
  วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่/พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์/ ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดป่าดอนม่วย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/พระครูโชติคุณาภรณ์ / ส.6 พ.ย.64
  .
  วัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู(วัดหลวงปู่สาย)/พระอาจารย์สงัด ฉันทโก
  ......................................

  #วันอาทิตย์ที่_7พฤศจิกายน_2564
  วัดสามัคคีสิริมงคล (วัดป่าสุขเกษม) อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู/ อา.7 พ.ย.64/หลวงปู่บุญมา สุชีโว
  .
  วัดป่าสีห์พนมประชาคม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร /หลวงปู่ประสาร สุมโน/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์/หลวงปู่หา สุภโร / อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น/หลวงปู่ปรีชา สุปัญโญ/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่ากกโพธิ์วังกำ อ.ด่านซ้าย จ.เลย/ท่านพระอาจารย์แสง จิรวัฑฒโก /อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าเพิ่มบุญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา/ หลวงพ่อสมบูรณ์ ปุญฺญกาโม/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าอัมไพรวัลย์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด/พระอาจารย์วิชิต ปัญญาวโร/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดผาเทพนิมิต อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร/หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าภูหายหลง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา/พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล
  .
  สำนักสงฆ์ป่าอัญญาวิโมกข์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา /พระอาจารย์เพชร(อัญญา)วชิรมโน / อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าคัมภีร์โรอนุสรณ์ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร/หลวงพ่อบุญธาร ปภัสสโร/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าพัฒนมงคล อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม/ เจ้าอธิการโชคชัย จิรธัมโม/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดดอยเทพนิมิต (ถ้ำเกีย) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี /พระอาจารย์กุศล พุทธสโร / อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าภูตะคาม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร/ หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าเลิศธรรมนิมิต คลอง 11 อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี(สาขาวัดหลวงพ่อวิริยังค์) / อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดมเหยงคณ์ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา/หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดสันติวราราม(วัดสวนพริก) อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา/หลวงปู่กันต์ กันตสีโล / อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดกัลยาณธัมโม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร(วัดหลวงตาแตง กัลยาณธัมโม)/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าอุดมญาณสัมปันโน(วัดป่าห้วยซวก) อ.เชียงคาน จ.เลย/ อา.7 พ.ย.64
  .
  สำนักสวนป่าเมตตาธรรม(สาขาวัดบุญญาวาส) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี/ อา.7 พ.ย.64/
  .
  วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี/หลวงปู่อุทัย ธัมมวโร/ อา.7 พ.ย.64/
  .
  วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร/(วัดหลวงปู่หล้า เขมปัตโต)/หลวงพ่อสมคิด สุทฺธิจิตฺโต/ อา.7 พ.ย.64/
  .
  วัดถ้ำเขาปรางค์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี(วัดหลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ)/พระอาจารย์ปวริศ วิชาธโร/อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าศิริมงคล (ช่องฮวก) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น(สาขาวัดหลวงตาศิริ อินฺทสิริ)/ อา.7 ต.ค.64 พระอาจารย์ศักดิ์
  .
  วัดเสนาวงศ์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี/พระอาจารย์บุญทวี อภิปุญฺโญ /อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ /พระอาจารย์เมธา สุเมโธ/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดถ้ำมโหฬาร อ.หนองหิน จ.เลย/(พรรษานี้หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ จำพรรษาที่นี่)/อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย/หลวงปู่ดาด สิริปัญโญ/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร(วัดหลวงปู่สิงห์ทอง-หลวงปู่อุ่นหล้า)/หลวงพ่อหนูทับ ธัมมปทีโป /อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าศรีวิลัย อ.ส่องดาว จ.สกลนคร/ หลวงพ่อปฐม ธัมมธีโร / อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี(หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าปางมะนาว (ถ้ำประกายแก้ว) อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร/ หลวงพ่อทวีป กมโล/ อา. 7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าห้วยชันเหนือ(วัดป่าโนนนิเวศน์) อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี/ หลวงปู่เข็ม สุชีโว/อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่ากุลสุวรรณ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี/ อา.7 พ.ย.64
  .
  สำนักสงฆ์ป่ากิ๋วฮองอาภาธโร อ.แม่ทะ จ.ลำปาง(วัดสาขาหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร)/อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าภูผาชัน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา/ หลวงปู่ทองปาน ทันตจิตโต /อา.7 พ.ย.64

  วัดป่าบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี/หลวงปู่คลาด ครุธัมโม/อา.7 พ.ย.64
  .
  ที่พักสงฆ์ระนองถาวรวนาราม อ.เมือง จ.ระนอง /อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าศรีถาวร อ.บางแพ จ.ราชบุรี /อา.7 พ.ย.64
  .
  ที่พักสงฆ์ศรีถาวร (เขาหมี) จ.กาญจนบุรี /อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดดอยสวรรค์ถ้ำสูง อ.นาแก จ.นครพนม/ พระอาจารย์พนม/ อา.7 พ.ย.64
  .
  มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ/ อา. 7 พ.ย.64
  .
  วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย(วัดหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)/ อา.7 ต.ค.64
  .
  วัดดอนตำลึง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา)/อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าธรรมคีรี อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา/ พระอาจารย์คม อภิวโร /อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าภูเขาวง(สาขาวัดป่านาคำน้อย) อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดหนองบัวคำแสน อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู /หลวงปู่คำแปลง ปุณฺณชิ /อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าสุธรรมรังษี(สาขาที่ 40 วัดหนองป่าพง) อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี / อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดป่าคำน้ำเกิ่ง(สาขาที่25 วัดหนองป่าพง) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี/ อา.7 ต.ค.64
  .
  วัดศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร(วัดหลวงปู่สรวง)/ พระอธิการพรสวรรค์ วิสุทธธัมโม/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดธรรมิการาม(วัดดอยผาเด็ง) อ.แม่แตงจ.เชียงใหม่/พระอาจารย์เดช เตชวัณโณ/ อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดทรงศิลา(ถ้ำกวาง) อ.เวียงเก่าจ.ขอนแก่น(วัดหลวงปู่ทองมา สุตธัมโม) /อา.7 พ.ย.64
  .
  วัดอนาลโย(ดอนบุษราคัม) จ.พะเยา/หลวงปู่ทองสุข อุตรปัญโญ/จุลกฐิน/อา.7 พ.ย.64
  .
  ที่พักสงฆ์ป่าลันวา(สาขาวัดสังฆทาน) ต.บางพระ อ.เมือง จ.ชลบุรี /โทร. 0815788218
  .
  สำนักสงฆ์บ้านจันทร์หอม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ/หลวงปู่โกศล ธนปุญฺโญ
  .
  วัดป่าสวนหงษ์ ต.บ้านขาว จ.อุดรธานี /พระอาจารย์ลำพูน ยติโก
  .
  วัดป่านาอีเลิศ อ.วังสะพุง จ.เลย/ อา.7 พ.ย.64

  ......................................

  #วันจันทร์ที่_8พฤศจิกายน_2564
  วัดศรีกมลาวาส อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/พระอาจารย์ชา /จ.8 พ.ย.64
  .
  วัดป่าพระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ /จ.8 พ.ย.64
  .

  #วันพุธที่_10พฤศจิกายน_2564
  วัดป่าสุขเกษมนิราศภัย(วัดป่าหนองไผ่) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงพ่อเสถียร ปริสุทฺโธ/ พ.10 พ.ย.64
  .

  #วันพฤหัสบดีที่_11พฤศจิกายน_2564
  วัดป่าเขาภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา/พฤ.11 พ.ย.64/ หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เมตตามาเป็นประธานสงฆ์
  .
  วัดป่าห่องเตย(สาขาที่176 วัดหนองป่าพง) ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี/พระครูสุภัทรปุณณธาดา/ พฤ.11 พ.ย.64
  .
  วัดป่าโพธิ์สุวรรณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี /หลวงปู่คูณ อัคคธัมโม/ พฤ.11 พ.ย.64
  ......................................

  #วันศุกร์ที่_12พฤศจิกายน_2564
  สำนักสงฆ์อภัยคีรีวงศ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ /ศ.12 พ.ย.64
  .
  วัดป่าโนนทอง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี/พระครูอดุลธรรมโกศล/ ศ.12 พ.ย.64

  ......................................

  #วันเสาร์ที่_13พฤศจิกายน_2564
  วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี/หลวงปู่เสน ปัญญาธโร/ส.13 พ.ย.64
  .
  วัดอัมพวันม่วงน้อย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์/ท่านพระอาจารย์บุญเกิด อริโย/ส.13 พ.ย.64
  .
  วัดตาดน้ำพุ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี/หลวงพ่อไชยา อภิชโย/ส.13 พ.ย.64
  .
  วัดป่าอมาตภูริทัต อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี/ส.13 พ.ย.64/พระวุฒิพงษ์ วุฑฒิวงฺโส
  .
  วัดป่าภูกระแต อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู/หลวงพ่อทองพูน กาญจโน/ส.13 พ.ย.64
  .
  วัดป่าปฐมชัย อ.เมือง จ.นครปฐม/ ส.13 พ.ย.64/
  .
  สำนักสงฆ์พระธาตุดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่/ หลวงพ่อบุญหนัก ถาวโร/ ส.13 พ.ย.64
  .
  สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรม (สาขาวัดสังฆทาน) อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี/ พระอาจารย์สมชาย ถิรจิตฺโต/ ส.13 พ.ย. 64
  .
  วัดป่าโนนศิลาเลิง ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ /ส.13พ.ย.64
  .
  วัดป่าบ่อแก้ว อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี/หลวงปู่วิมล /ส.13 พ.ย.64
  .
  วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง(วัดเลยหลง) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย/ หลวงปู่มหาสุพัฒน์ สุวัฑฒโน/ ส.13 พ.ย.64
  .
  วัดป่าไทรงาม(สาขาวัดหนองป่าพง) อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี/ หลวงปู่เอนก ยสทินฺโน /ส.13 พ.ย. 64
  .
  วัดช่องเม็กธรรมมาราม(ภูนกยูง) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา)/ ส.13 พ.ย.64
  .
  วัดป่านานาชาติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310 /พระอาจารย์เกวลี/ ส.13 พ.ย.64
  .
  สำนักปฏิบัติธรรมเขาขุนน้ำคีรีวง อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
  .
  วัดถ้ำบางเตย จ.พังงา(วัดเก่าหลวงปู่คลาด ครุธัมโม)/ส.13 พ.ย.64
  ......................................

  #วันอาทิตย์ที่_14พฤศจิกายน_2564
  วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อ.เชียงของ จ.เชียงราย/หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล/ อา.14 พ.ย.64/
  .
  วัดภูเขาดิน อ.เชียงคาน จ.เลย/หลวงปู่ทองผุด ญาณวโร /อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดถ้ำผาแดงผานิมิต อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น/หลวงตาศิริ อินฺทสิริ/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดเหล่าหลวง (วัดป่าอรัญวิเวก) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี/หลวงปู่บัวทอง อัตตทันโต/อา.14 พ.ย.64
  .
  สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ วัดอโศการาม2 จ.ปทุมธานี พระอาจารย์มหาบรรลือ ฐานิสฺสโร
  .
  วัดถ้ำอินทนิล อ.แม่สอด จ.ตาก /หลวงพ่อบุญลั่น กันโตภาโส /อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่ามัชฌิมวาส อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์/หลวงปู่เมือง พลวัฑโฒ/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าดอยลับงา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร/ หลวงพ่อนพดล นันทโน /อา.14 พ.ย.64/
  .
  วัดป่าหนองนกกด อ.พังโคน จ.สกลนคร/หลวงปู่แหวน ทยาลุโก/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าโนนสวรรค์ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี /หลวงพ่อสมควร ธัมมวโร/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าโรงถ่าน อ.เกาะช้าง จ.ตราด / พระอาจารย์เผชิญ ญาณสิริ/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี/พระอาจารย์อัครเดช(พระอ.ตั๋น) ถิรจิตฺโต/อา.14 พ.ย.64/
  .
  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย/หลวงพ่อถวิล จันทสโร/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดหลวงขุนวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่/ หลวงพ่อจรัญ ทักขิญาโณ/ อา.14 พ.ย.64/
  .
  วัดป่าศิลาอาสน์ อ.เมือง จ.ยโสธร/ พระอาจารย์สุรินทร์ กุสลจิตฺโต /อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี(วัดหลวงปู่ทูล ขิปฺปปญฺโญ)/หลวงพ่อไชยา อภิชโย/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโน อ.แม่จัน จ.เชียงราย / พระอาจารย์สมบูรณ์ ภูริปัญโญ /อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าอนุสรณ์ อ.ห้วยเม็ก จกาฬสินธุ์/หลวงพ่อประมัย เตชะธัมโม/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าถ้ำกะพุงธาราคีรีเขต อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าเวฬุวนาราม อ.วังสะพุง จ.เลย/หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าสุขใจ(บางบ่อ) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ/หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่ากิ่วดู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่/หลวงปู่บุญจันทร์ จันทสีโล/อา.14 พ.ย.64
  .
  ที่พักสงฆ์มงคลญาณแม่วงก์(สาขาที่2 หลวงตาคำพอง(น้อย)ปัญญาวุโธ) อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์/หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญฺโญ เมตตามาเป็นประธานสงฆ์/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร(วัดหลวงปู่วัน อุตฺตโม)/หลวงปู่หลอ นาถกโร/หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดเทพกัญญาราม อ.เมือง จ.สกลนคร/หลวงปู่สุธัม ธัมมปาโล/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าสันติมงคล (บ้านพอก) อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี /หลวงพ่ออัมพร ปัญญาวโร/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าเนินเกศแก้วเทพประทาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ /หลวงปู่หงวย ญาณวโร/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าบัญฑิตตาราม(วัดป่าโคกช้างไห้) อ.เมือง จ.เลย/หลวงพ่อมานะ อตุโล /อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดทับทิมแดง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี(สาขาวัดหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม) /พระอาจารย์สมัย อินทมุตโต/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี/หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าแก้วกุลเจริญ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี(สาขาวัดเวฬุวัน)/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน อ.เมือง จ.อุดรธานี/พระอาจารย์พิพัฒน์ ธัมมวโร(พระอ.แบ)/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าชมภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าชัยมงคล บ้านท่าไคร้ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน/หลวงพ่อคำปัน ฐิตปุญฺโญ/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดถ้ำจุนโทปฏิปทาราม อ.แม่สอด จ.ตาก/ พระอาจารย์สัมฤทธิ์(พระอ.เขียว) ฐิตฺตสิทฺธิ/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดศรีมงคลเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร/ หลวงปู่ล้วน จันทสาโร/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดอภัยสุพรรณภูมิ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก /14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าอนาลโย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ /อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าศรีถาวรวัฒนา อ.โนนสูง จ. นครราชสีมา /อา.14พ.ย.64
  .
  วัดถาวรวนาราม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี /อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าศรีถาวรคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม /14พ.ย.64
  .
  วัดสระเมืองท้าว อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี / พระอธิการประสาร สังวโร (หลวงพ่อนิด)/ อา.14 พ.ย.64/
  .
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญ ธรรมกิจสุนทร จ.สุพรรณบุรี/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าโนนสวรรค์ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี/ หลวงตาสมควร/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าทองหนุนธรรมาราม จ.ขอนแก่น /อา.14 พ.ย.64
  .
  ที่พักสงฆ์ภูกุ้มข้าว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี/ หลวงพ่อสมคิด อจโล /อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดคามวาสี บ้านเหล่าใหญ่-นาเตียง) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/พระอาจารย์กัญหา / อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์/ หลวงพ่อปารมี สุรยุทฺโธ/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ.บัวเชด จ.สุรินทร์/ อา. 14 พ.ย.64/ หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล
  .
  วัดป่าสุทธิภาวัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดสันติวัฒนา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์(วัดหลวงปู่เปรื่อง)/ พระอาจารย์ฉลอง อริยวังโส/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าแสงธรรม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา/อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่านาแก(สาขาที่ 106 วัดหนองป่าพง) อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี/ อา.14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด(วัดหลวงปู่สุข สุจิตฺโต/สาขาวัดป่ากุง)/ พระครูวรสารโชติวัฒน์/ อา.14 ต.ค.64
  .
  วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (วัดเขาม่วง) จ.พังงา/พระอาจารย์เขียว อัตตสาโร/อา.14 พ.ย.64
  .
  สำนักสงฆ์สายธารคีรีพฤกษ์เฉลิมสุข (วัดป่าท่าน้ำ) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี /ท่านพระอาจารย์ธีรยุทธ (พระอาจารย์น้อย) ธีรยุธฺโน /อา. 14 พ.ย.64
  .
  วัดป่าเทสก์รังสี มหาวีโรคลอง ๑๕ ถ.เลียบคลอง ๑๕ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
  .
  วัดภูผาหมาน ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย/สาขาหลวงพ่อขันตี
  .
  วัดป่ามหาชัย 50/3 หมู่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองจ.สมุทรสาคร 74000/หลวงพ่อมหาประกอบ ธัมมชีโว
  .
  วัดป่าห้วยปลาดุก บ.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย(วัดพระอาจารย์สงกรานต์)
  ......................................

  #วันจันทร์ที่_15พฤศจิกายน_2564
  วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี /(วัดหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)/ จ. 15 พ.ย.64
  .
  วัดถาวรศรีอำไพธรรม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ /จ.15 พ.ย.64
  .
  วัดป่าเมตตาศรัทธาธรรม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร/พระอาจารย์สม / จ.15 พ.ย.64
  .......................................

  #วันอังคารที่_16พฤศจิกายน_2564
  วัดอัมพวัน อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี/พระอาจารย์ปัญญา/ อ.16 พ.ย.64
  .
  วัดแม่ปาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน/(สาขาวัดหลวงปู่บัวเกตุ)/ พระครูประสิทธิคณารักษ์ ญาณปาโล/ อ.16 พ.ย.64
  .
  วัดทุ่งเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน /(สาขาวัดหลวงปู่บัวเกตุ)/พระอาจารย์สำเริง อุชุจาโร/ อ.16 พ.ย.64
  .
  วัดอัมพวัน ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี/ พระครูเกษมธรรมานุรักษ์/อ.16 พ.ย.64/ โทร.0611525299
  .......................................

  #วันพุธที่_17พฤศจิกายน_2564
  วัดป่าแก้วนันทพร อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน/(สาขาวัดหลวงปู่บัวเกตุ)
  .......................................

  #วันพฤหัสบดีที่_18พฤศจิกายน_2564
  วัดเขาคิชฌกูฎภาวนาราม(ทุ่งกบิล) อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี/ "งานกองบุญบูชาคุณระลึกถึงองค์หลวงปู่แบน ธนากโร" /พฤ. 18 พ.ย.64/หลังจากบิณฑบาต พิจารณากองบุญตามปฏิปทาหลวงปู่แบน พาดำเนิน(ไม่ใช่กฐิน)
  ......................................

  วัดป่าหนองบก อ.เมือง จ.ยโสธร/พระอาจารย์ถวัลย์ อิสฺสรธัมโม/ พฤ.18 พ.ย.64
  .......................................

  #วันศุกร์ที่_19พฤศจิกายน_2564

  วัดปางกึ้ดกิตติธรรม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่/หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร /ศ.19 พ.ย.64
  .
  วัดวาชูคุ ทุ่งใหญ่นเรศวร อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี/(วัดหลวงปู่เสถียร สมาจาโร)/ศ.19 พ.ย.64
  .
  วัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี /ศ.19 พ.ย.64
  .
  วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ/พระเทพมงคลญาณ(หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย)/ศ.19 พ.ย.64
  .
  วัดป่ารุกขาราม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย/ ศ.19 พ.ย.64/ พระอาทิตย์ อนากุโล
  .
  วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย/พระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม/ ศ.19 พ.ย.64
  .
  วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี/ศ. 19 พ.ย.64
  .
  วัดป่ามุจลินท์วิหาร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา/ ศ.19 พ.ย.64/ พระครูเกษมโพธิวิเทศ(คิม เขมจาโร)
  .
  วัดป่าหนองผือ(สาขาวัดสันติกาวาส) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี/พระอาจารย์ลี / ศ.19 พ.ย.64
  .
  วัดป่าท่าไท อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี/ ศ.19 พ.ย.64
  .
  วัดป่าเขื่อนผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์(วัดสาขาหลวงพ่อกัณหา)/พระอาจารย์วรภพ เขมปัญโญ/ ศ.19 พ.ย.64
  .
  วัดสุภัทโทสามัคคีธรรม อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู / ศ.19 พ.ย.64
  .
  สำนักสงฆ์วัดป่าเทสรังสี (ภูหว้ารัตนคีรี) อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
  .
  วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี/ หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม/ ศ.19 พ.ย.64
  ..........................................................................

  #จบกฐินปี2564 #กฐินสามัคคี
  รายละเอียด เบอร์บัญชีวัดต่าง ๆ ใส่ไว้ในหน้าถัดไป

  ◎○◎○◎○◎○◎○◎○◎○◎○◎○◎○◎○◎○◎

  ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้ากฐินกับคณะท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน ไปตามวัดป่าต่าง ๆ ประจำปี 2564
  ปัจจัยทั้งหมดเพื่อร่วมบุญในการซื้อผ้าขาวถวายในงานกฐินเท่านั้น 400-500 วัด (ปีที่แล้ว 487 วัด)
  ท่านสามารถร่วมบุญ โดยการโอนได้ที่บัญชี
  ธนาคารกรุงศรี เลขที่ 264-1-75304-4
  ชื่อบัญชี เฉลิมชัย จารุพัฒนเดช
  (ชื่อของแอดมินเพจท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน)
  *เปิดรับโอนถึงวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
  ถ้าโอนหลังจากนั้นจะส่งผ้าไปตามวัดไม่ทันครับ


  รวบรวมโดย เอ ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน และขอขอบคุณท่านกัลยาณมิตรญาติธรรมทุกท่านที่แจ้งมา สาธุ

  ขออนุญาตโพสต์เพื่อบอกบุญ อนุโมทนาสาธุค่ะ
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4674212135962624&id=100001216522700


  ที่มา:


  https://th-th.facebook.com/thindham...sl9Ahf0UfKF_BndG6uA3VEOrBrqdcN0&ref=nf_target
   
 2. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  5,366
  ค่าพลัง:
  +11,952
  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกบุญของหลวงพี่เล็กตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพาน9หมื่นล้านล้านอสงไขยกำไรแสนมหากัป+พระที่นิพพานแล้วทุกบุญทุกรูปทุกบุญทุกบุญของพระสงฆ์ฆราวาสทุกบุญตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญและทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกบุญมหาอาจิณกรรมขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญบารมีเต็มในชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาผลสมาบัติตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบ อบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราชท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน--พระสกิทาคามี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญและโมทนาบุญกับทุกท่านทุกรูปในชาตินี้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  21,290
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +26,994
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  4,349
  ค่าพลัง:
  +8,489
  ขอร่วมบุญ 50 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  21,290
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +26,994
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  5,917
  ค่าพลัง:
  +5,207
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. tai chi

  tai chi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  515
  ค่าพลัง:
  +3,037
  ร่วมบุญด้วยครับ
  อนุโมทนาทั้งหมดทั้งมวลทุกประการ สาธุๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. Fourthman

  Fourthman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  699
  ค่าพลัง:
  +3,651
  ผมและคณะร่วมทอดถวายผ้ากฐินถวาย 400-500วัด กับคณะท่องถิ่นธรรม
  จำนวน 100 บาท โอนวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14:26 น
  อานิสงค์การร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชา จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ที่
  ๑. ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชาติตระกูลสูง
  ๒. ย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
  ๓. ย่อมเป็นผู้มีศรัทธามั่นคง เป็นสัมมาทิฎฐิบุคคล
  ๔. ย่อมเป็นผู้ทรงจำดี มีปฏิภาณว่องไว มีปัญญาดี
  ๕. ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป
  ๖. ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดา
  ๗. ย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย
  ๘. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม
  ๙. ย่อมมีอิสระเสรี มีอำนาจมาก
  ๑๐. เมื่อยังไม่หมดกิเลส เมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาหรือพรหม
  ๑๑. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผล นิพพาน ได้ง่าย สาธุๆอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
   
 9. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  4,349
  ค่าพลัง:
  +8,489
  ขอร่วมบุญ50บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. มิตร

  มิตร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  473
  ค่าพลัง:
  +1,781
  ขออนุโมทนาและร่วมทำบุญครับ
  1634816178645.PNG
   
 11. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  21,290
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +26,994
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  4,349
  ค่าพลัง:
  +8,489
  ขอร่วมบุญ 50 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  4,349
  ค่าพลัง:
  +8,489
  ขอร่วมบุญ 50 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. DRAKOY

  DRAKOY เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2013
  โพสต์:
  776
  ค่าพลัง:
  +1,081
  ขอร่วมบุญด้วยครับ จำนวน46บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  1,118
  ค่าพลัง:
  +932
  ข้าพเจ้านาย ปัญญา แซ่กิมและครอบครัว ขอร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยครับ

  ร่วมบุญถวายผ้าไตร 500 วัดป่ากรรมฐาน คณะท่องถิ่นธรรม.jpg
   
 16. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  1,118
  ค่าพลัง:
  +932
  ข้าพเจ้านาย ปัญญา แซ่กิมและครอบครัว ขอร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยครับ

  เปิดดูไฟล์ 5791549
   
 17. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  1,118
  ค่าพลัง:
  +932
  ข้าพเจ้านาย ปัญญา แซ่กิมและครอบครัว ขอร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยครับ

  เปิดดูไฟล์ 5791549
   
 18. BiMode

  BiMode เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  303
  ค่าพลัง:
  +2,320
  ร่วมบุญด้วยครับ 100 บาทและขอให้อานิสงค์แห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยเถิดและขออนุโมทนาสาธุกับกุศลของทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในงานกุศลนี้ด้วยเถิดสาธุๆๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 2.png
   2.png
   ขนาดไฟล์:
   20.1 KB
   เปิดดู:
   4
 19. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  21,290
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +26,994
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. สักการะ

  สักการะ ชิวิตดั่งอาทิตย์อัศดง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  3,714
  ค่าพลัง:
  +4,632
  ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอร่วมบุญ 500 บาท ได้โอนเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 26 ตค. ครับ
  อนุโมทนาครับ
   
 21. hyperz

  hyperz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  337
  ค่าพลัง:
  +3,418
  สาธุๆๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 100.jpg
   100.jpg
   ขนาดไฟล์:
   190.9 KB
   เปิดดู:
   1

แชร์หน้านี้

Loading...