เรื่องเด่น ร่วมทำบุญถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์ที่อาพาธ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครอง เทวดารักษา ร่ำรวยเงินทอง

ในห้อง 'ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์' ตั้งกระทู้โดย ษิตา, 10 พฤศจิกายน 2018.

 1. ษิตา

  ษิตา ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  10,174
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,230
  ค่าพลัง:
  +34,649
  ร่วมทำบุญถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์ที่อาพาธ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครอง เทวดารักษา ร่ำรวยเงินทอง

  66271306-2315-4f8f-8987-cd3e2f303a78-2.jpg


  เชิญร่วมบุญถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธทั่วไทย อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษุสามเณรอาพาธ

  F03B357E213A4793BA3ADF63DB304C71.jpg

  – ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

  – อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้

  – เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม

  – สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี

  – เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้

  – จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

  – คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด

  – ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร

  – ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน

  – ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก

  – จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูแล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว

  – มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้

  – จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง

  – จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

  – จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล

  – จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย

  – จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม

  – ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน

  – ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้

  donation-thailand-ads-97.jpg

  เบอร์บัญชีธนาคารเพื่อร่วมบุญถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธทั่วไทยดังต่อไปนี้

  1 ร.พ. สงฆ์ กรุงเทพ

  โทร02-2471825-6, 023544310

  ธ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

  เลขบัญชี 013-1-85026-1

  ชื่อบัญชี ” เงินบริจาคบำรุง ร.พ. สงฆ์ ”

  ( หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ 02-3544273 )

  หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 1 เดือนจะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

  หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุก็ได้ 4 วัตถุประสงค์

  ค่าภัตตาหารและเลือด, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และบำรุงทั่ว ๆ ไป

  เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้นำไปรักษาพระสงฆ์อาพาธทันที

  2 มูลนิธิ ร.พ. สงฆ์ กรุงเทพ

  โทร 02-3544288 02-3544278

  02-6409537 02-3544293 ต่อ 4111 5125

  ธ. ทหารไทย สำนักพหลโยธิน

  เลขบัญชี 001-2-46180-2

  ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. สงฆ์ ”

  ( หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนทีเบอร์ 02-6449779 )

  หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 2 สัปดาห์จะได้ใบอนุโมทนาบัตร

  [ 1,000.- บาทขึ้นไปตั้งชื่อกองทุนได้ จะได้รับใบเสร็จรับเงินและสะสมไป เมื่อไรถึง 5,000.- บาทจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรอย่างแข็ง ]

  หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุก็ได้ มีหลายวัตถุประสงค์

  ค่าภัตตาหารและเลือด, ค่ายา, ค่ารักษา, ค่าเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์และบำรุงทั่ว ๆ ไป

  เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้น

  1436535700.jpg

  …………………………………………………………………………………………………

  3 ร.พ. จุฬาฯ

  ตึกวชิรญาณวงศ์ ( หอสงฆ์อาพาธจุฬา )

  โทร 02-2564505, 02-2564382

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

  เลขบัญชี 045-2-88000-6

  ชื่อบัญชี ” สภากาชาดไทย ”

  เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์

  1.ระบุ 430-0321 ” กองทุน 90 ปีเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ายาสำหรับพระภิกษุอาพาธ และ ผู้ป่วยอนาถา ”

  2.ระบุ 422-0075 ” ค่ายา-เวชภัณฑ์-อุปกรณ์การให้โลหิตพระภิกษุอาพาธ ”

  ร.พ. จุฬาฯ แฟกซ์ 02-2517901

  หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบเสร็จรับเงิน

  1,000.- บาทขึ้นไปรับใบอนุโมทนาใบใหญ่อย่างแข็ง

  20,000.- บาทขึ้นไปเมื่อแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมรูปมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย ได้รับสิทธิมากมายทั้งจาก ร.พ. จุฬาและ ร.พ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

  เช่น การลดราคาค่าห้องพักเมื่อเป็นผู้ป่วยในเป็นต้น

  %E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B42-023.jpg

  ………………………………………………………………………………………

  4 ร.พ. ศิริราช

  โทร 02-4198514-7 ศิริราชมูลนิธิ

  ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์

  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

  เลขบัญชี 157-1-08108-3

  ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”

  4.1

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

  เลขบัญชี 016-3-00049-4

  ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”

  4.2

  ธ. ทหารไทย สาขาราชดำเนิน

  เลขบัญชี 002-2-60700-6

  ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”

  4.3

  ธ. กรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน

  เลขบัญชี 211-0-15555-9

  ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”

  4.4

  ธ. กรุงไทย สาขาปิ่นเกล้า

  เลขบัญชี 031-004905-9

  ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”

  เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า

  เพื่อพระอาพาธศิริราช

  ที่เบอร์แฟกซ์ โทร 02-4112423

  ………………………………………………………………………………………

  5 ร.พ. วิชัยยุทธ

  โทร 02-6186200

  ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา

  ประเภทบัญชีฝากประจำ 12 เดือน

  เลขบัญชี 053-2-07758-2

  ชื่อบัญชี ” มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ ร.พ. วิชัยยุทธ ”

  ” MOONLANITHIPHUEPRAPISU… ”

  แฟกซ์ 02-2781017

  ………………………………………………………………………………………

  6 ที่พักสงฆ์ ก.ม. 27

  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อพระผู้ดูผมยังไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์ได้

  ธ. กรุงเทพฯ สาขาประชาชื่น

  เลขบัญชี 193-0-10107-4

  ชื่อบัญชี ” มูลนิธิจันทสาโร ( หลุยส์ ) ”

  หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาโทรศัพท์กราบเรียนถามพระว่าจะให้ทำอย่างไร หรือเขียนจดหมายถามพระ ที่อยู่ 75/15 ซอยแข็งขัน 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 64 กทม

  1433094372-1399914172-o.jpg

  ………………………………………………………………………………………

  7 ร.พ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

  โทร 055-659072

  ธ. กรุงเทพฯ สาขาทุ่งเสลี่ยม

  เลขบัญชี 460-0-02275-2

  ชื่อบัญชี ” วัดพิพัฒน์มงคล ”

  หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาสอบถามก่อน

  จุดเด่นของหอสงฆ์อาพาธ ร.พ. ทุ่งเสลี่ยมคือการใช้แพทย์แผนไทยเข้าร่วมการรักษาด้วย เบอร์บัญชีนี้เป็นการสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธแบบชั้นเดียว จำนวน 30 เตียง งบประมาณ 9 ล้านบาท

  ( หากเงินเกินค่าก่อสร้างจะนำไปใช้ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนต่อไป )

  จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ ท่านที่ร่วมทำบุญตั้งแต่ 1,000.- บาทขึ้นไปทางวัดพิพัฒน์มงคลจะมอบพระที่สะสมให้เป็นของที่ระลึก

  ขณะนี้ตึกสงฆ์อาพาธใกล้เสร็จแล้ว หากแต่ยังขาดปัจจัยค่าอาคารอยู่

  กำหนดการเปิดใช้อาคารสงฆ์อาพาธของ ร.พ. ทุ่งเสลี่ยม จะทำการเปิดให้บริการประมาณต้นปี 2553

  เมื่อโอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 055-659198

  หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

  ………………………………………………………………………………………

  8 ร.พ. เลย

  อาคารสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยใน 6 ชั้น 126 เตียง

  พื้นที่ใช้สอย 6,277.5 เมตร จำนวน 1หลัง

  ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 2 ปี (ปีงบประมาณ 2552-2553)

  งบประมาณการก่อสร้าง 70 ล้านบาท

  โดย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

  ประธานที่ปรึกษาโครงการ

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาภูเรือ ( จ. เลย )

  เลขบัญชี 758-2-00777-4

  ชื่อบัญชี ” วัดป่าม่วงไข่ ”

  ดำเนินการโดย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร

  8.1

  ธ. กรุงไทย สาขาเลย

  เลขบัญชี 403-1-06404-7

  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลเลย

  ในการโอนเงินเข้าบัญชีนี้ ต้องแจ้งทุกครั้งว่าเป็นการทำบุญสร้างหอสงฆ์อาพาธ

  ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตรหรือใบตอบรับสามารถแฟกซ์แจ้งที่หมายเลข FAX : 042-862147

  ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งให้ตามชื่อที่อยู่และใบนำฝากที่ท่านแจ้ง

  8%B2%E0%B8%98-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3.jpg

  ………………………………………………………………………………………

  9 ตึกพิเศษสงฆ์ 94 ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร ( 2 ) ร.พ. ศรีสมเด็จ

  โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 043-508151 หรือ 3

  ( ขอสัญญาณแฟกซ์ หากไม่มีคนรับจะเป็นออโต้ )

  หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

  วันที่ 3 พ.ค. 2553 จะมีพิธีมอบตึกสงฆ์อาพาธ

  แต่ยังสามารถบริจาคในส่วนอุปกรณ์การแพทย์ได้อยู่ ( ยังไม่จำกัดเวลาการบริจาค )

  ตึกศรีมหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์

  ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้างตึกศรีมหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์

  ณ วัดประชาคมวนาราม ( วัดป่ากุง ) สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่ศรีมหาวีโร

  สถานที่ก่อสร้าง ร.พ. ศรีสมเด็จ

  ธ. ทหารไทย สาขาร้อยเอ็ด

  เลขบัญชี 368-2-49705-6

  ชื่อบัญชี ” พระเจดีย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ”

  บัญชีนี้จะนำปัจจัยไปสร้างตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 ด้วย

  และ ธ. กรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขบัญชี 411-0-79328-9

  ชื่อบัญชี ” ตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 ”

  บัญชีนี้ใช้ปัจจัยสร้างเฉพาะตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์

  พระภิกษุผู้ประสานงานโทร 089-2752059

  ………………………………………………………………………………………

  10 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

  ธ. ทหารไทย สาขาบ้านผือ

  เลขบัญชี 362-2-36452-3

  ชื่อบัญชี ” กองทุนหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ร.พ. ศรีนครินทร์ ในอุปถัมภ์วัดป่านาคำน้อย ”

  บัญชีนี้อยู่ในการดูแลของหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย

  10.1 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เลขที่บัญชี 551-408797-6

  ชื่อบัญชี ” มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ”

  ” LUANGPOOMUN P… ”

  ทุกเดือนจะเบิกจ่ายค่ายา ค่ารักษาพระอาพาธจากบัญชีนี้ก่อน

  10.2 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

  โทร 043-366331

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา ม. ขอนแก่น

  เลขบัญชี 551-2-99665-8

  ชื่อบัญชี ” หอสงฆ์ตึก 19 ชั้น ”

  บัญชีนี้หากไม่แจ้งวัตถุประสงค์จะใช้ในการซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอสงฆ์

  ( หรือแจ้งเพื่อต้องการให้ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับสงฆ์อาพาธ )

  10.3 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา ม. ขอนแก่น

  เลขบัญชี 551-2-450767

  ชื่อบัญชี ” กองทุนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีเพื่อหอสงฆ์อาพาธ ”

  กองทุนนี้จะถูกใช้เมื่อกองทุนอื่นเหลือน้อย

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

  นายนิโรจน์ ประจุดทะสี โทรศัพท์ 043-202-606 และ 043-366-335

  โอนแล้วขอสัญญาณแฟกซ์เบอร์ 043-202606 และ 043-366335

  หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

  ………………………………………………………………………………………

  11 ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ จ. อุบลราชธานี

  โทร 045-319300-98

  ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางรัก

  เลขบัญชี 242-0-14567-0

  ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

  11.1

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

  เลขบัญชี 026-411418-8

  ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

  11.2

  ธ. ออมสิน สาขาสาทร

  เลขบัญชี 00-0017-20-051732-5

  ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

  11.3

  ธ. กรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม

  เลขบัญชี 071-1-22388-2

  ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

  11.4

  ธ. กสิกรไทย สาขายานนาวา

  เลขบัญชี 013-2-64636-8

  ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

  11.5

  ธ. กรุงไทย สาขาสี่แยกกิโลศูนย์ จ. อุบลราชธานี

  เลขบัญชี 287-1-09806-9

  ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

  โอนแล้วแฟกซ์ 02-6739940-1

  หลังรับแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

  โทรศัพท์ 045-319399, 02-6739940-3

  ( รายการนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส่วนสุดท้ายและสวนสมุนไพรไทยที่ต่อไปภายภาคหน้าอาจเป็นแพทย์ทางเลือกอีกแผนหนึ่ง )

  สำนักงานมูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เลขที่ 1648 อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เช็ค/ดร๊าฟ สั่งจ่ายในนาม

  ” มูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ”

  ธนาณัติ ปณ. กลาง 10501 สั่งจ่ายในนาม

  ” มูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ”

  ………………………………………………………………………………………

  12 ตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. อุดร

  10 ชั้น 200 ล้านบาท

  ขณะนี้ทราบว่าได้เงินทำบุญ 335 ล้านบาทแล้วเมื่อ 30 มี.ค. 2553

  ค่าอุปกรณ์การแพทย์อีกประมาณ 300 ล้านบาท

  รวมเป็นประมาณ 500 ล้านบาท

  โทร 042-348890 042-282258

  12.1

  ธ. กสิกรไทย สาขาเอกมัย

  เลขบัญชี 059-2-50100-9

  ชื่อบัญชี ” ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ”

  ” PHAPA 84,000 UNIT UDONTANEE HOSPITAL … ”

  หรือ 12.2

  ธ. กสิกรไทย สาขาอุดรธานี

  เลขบัญชี 110-2-20733-3

  ชื่อบัญชี ” ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ”

  หรือ 12.3

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาอุดร

  เลขบัญชี 510-4-18734-8

  ชื่อบัญชี ” ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ”

  ( โอนต่างสาขาไม่เสียค่าบริการ ถามได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร )

  แฟกซ์ 042-244249

  ………………………………………………………………………………………

  13 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  โทร 02-4122752

  ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางกอกน้อย

  เลขบัญชี 119-0-20013-7

  ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”

  โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด หากไม่ชัดบัญชีนี้จะเป็นค่ารถ ค่าเดินทางแก่พระ หรือค่าฟอกเลือด หรืออื่น ๆ

  13.1 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ธ. กสิกรไทย สาขาพรานนก

  เลขบัญชี 019-2-27502-4

  ชื่อบัญชี ” มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ”

  โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด หากไม่ชัดบัญชีนี้จะเป็นค่าจัดถวายภัตตาหารเลี้ยงพระที่มาพักหรือค่าอื่น ๆ

  13.2 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ธ. นครหลวงไทย สาขาจรัลสนิทวงศ์ 35

  เลขบัญชี 048-2-31975-9

  ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”

  บัญชีนี้หากโอนแล้วไม่แฟกซ์แจ้ง เงินบริจาคในบัญชีนี้จะถูกนำไปใช้เกี่ยวกับพระสงฆ์อาพาธโดยตรง เช่น ค่าฟอกไต ( พระภิกษุที่ล้างไตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง )

  ค่ารถค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะที่มูลนิธิใช้รับส่งพระอาพาธฉุกเฉินไป ร.พ. ศิริราชพยาบาล เมื่อค่อยยังชั่วก็ย้ายไปอยู่ ร.พ. สงฆ์

  13.3 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ทางมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้วางมัดจำที่ดินไว้ 341 ตรว. เป็นเงิน 500,000.- บาท ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2552 ได้รับเงินบริจาคเพื่อการนี้แล้ว 1 ล้านบาทเศษ

  ยังขาดปัจจัยอีกประมาณ 14 ล้านบาท จะถึงกำหนดโอนเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2553 จึงหวังในความศรัทธาที่ทุกท่านได้มอบให้แก่มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่ได้รับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วไป

  โดยเฉพาะสายหลวงปู่มั่นและสายวัดป่า

  จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีกำลังศรัทธา กำลังทรัพย์ร่วมทำบุญเพื่อซื้อที่ดินเพิ่ม โดยโอนเงินเข้าบัญชี

  ธ. กรุงเทพ สาขาแม็คโครจรัลสนิทวงศ์ 37

  เลขบัญชี 086-0-18034-8

  ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”

  หรือ

  13.4

  ธ. กรุงไทย สาขาแม็คโครจรัลสนิทวงศ์ 37

  เลขบัญชี 864-0-03399-4

  ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”

  บัญชีทั้ง 2 เลขด้านบนนี้ใช้เฉพาะการซื้อที่ดินเพิ่มให้แก่มูลนิธิเท่านั้น

  ………………………………………………………………………………………

  14 ร.พ. ไทยนครินทร์ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 3.5

  โทร 02-3612727 ต่อ 3316

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาบางนา-ตราด ก.ม. 3.5

  เลขบัญชี 117-2-06999-4

  ชื่อบัญชี ” กองทุนหลวงพ่อพุธ ฐานิโยเพื่อพระอาพาธ ”

  ” BUDDHA FOUNDATION … ”

  โอนแล้วต้องแฟกซ์แจ้ง 02-3612777

  ………………………………………………………………………………………

  15 กองทุนโลกทิพย์

  โทร 02-2483291-3

  ธ. กสิกรไทย สาขาอโศกดินแดง

  เลขบัญชี 049-2-08708-6

  ชื่อบัญชี ” มงคล เนินอุไร ”

  โอนแล้วต้องแฟกซ์เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ทุกครั้งว่า เพื่อพระอาพาธ

  แฟกซ์เบอร์ 02-2466463

  ( รายการนี้หากมีพระอาพาธไม่มีค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อการรักษาหรือค่าอื่นใด รวมทั้งค่ารักษาสามารถโทรไปแจ้งและขอได้โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องเป็นพระที่ป่วย เพียงแต่ทำตามกติกาของโลกทิพย์เท่านั้น )

  ………………………………………………………………………………………

  16 ร.พ. รามาธิบดี

  ตึกใหม่ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์

  โทร 02-2011205 02-2012522 02-2011655

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

  เลขบัญชี 026-2-58200-0

  ชื่อบัญชี ” ศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ”

  โอนแล้วแฟกซ์เบอร์ 02-2011481

  ( รายการนี้ไม่สามารถระบุว่า เพื่อพระอาพาธได้ เพราะเป็นรายการสร้างตึกใหม่ ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ตึกนี้สร้างเพื่อสาธารณโดยพระภิกษุสงฆ์สามารถมาใช้ได้ด้วย แต่ไม่สามารถว่าจะระบุให้เฉพาะพระสงฆ์ได้ )

  ………………………………………………………………………………………

  17 ร.พ. บ้านม่วง อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร

  สร้างตึกสงฆ์อาพาธ 2 ชั้น 60 เตียง

  ธ. กรุงเทพฯ สาขาบ้านม่วง

  เลขบัญชี 636-0-19053-9

  ชื่อบัญชี ” หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ”

  หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท วัดบ้านดงหวาย อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร

  ………………………………………………………………………………………

  18 ร.พ. พิจิตร

  ตึกสงฆ์อาพาธและหออายุกรรม

  โทร 056-611230 ต่อ 1311

  ขณะนี้ตึกสงฆ์อาพาธได้สร้างเสร็จแล้ว 90% เศษ

  และปิดรับเงินบริจาคร่วมทำบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธแล้ว

  หากแต่ทางโรงพยาบาลยังขาดเงินในการจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตึกสงฆ์อาพาธหลังนี้อยู่ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงได้เปิดบัญชีเพื่อเปิดรับเงินบริจาคร่วมทำบุญจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

  และหวังในจิตศรัทธาของทุก ๆ ท่าน โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

  ธ. กรุงไทย สาขาพิจิตร

  เลขบัญชี 610-0-22081-4

  ชื่อบัญชี ” กองทุนซื้อคุรุภัณฑ์ทั่วไปและอุปกรณ์การแพทย์ ”

  โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 056-611311

  1,000.- บาทขึ้นไปได้รับใบตอบขอบคุณและใบอนุโมทนา

  ………………………………………………………………………………………

  19 หลวงพ่อทอง จันทสิริ ( เจ้าอาวาสวัดอโศการาม )

  หลังการผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะอาหาร ท่านต้องฉันยา Glivec 1 เม็ดทุกวัน เม็ดละ 3,891.- บาท

  ธ. กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์ ก.ม. 14

  เลขบัญชี 253-0-11039-5

  ชื่อบัญชี ” พระทอง นารีวงษ์ ”

  ( รายการนี้ไม่ออกใบอนุโมทนานะครับ )

  ………………………………………………………………………………………

  20 หลวงปู่ถนอม ฐิติธัมโมผู้ผจญวิบากขันติบารมี

  ชื่อบัญชีคุณอาภา ก้องสนาม

  ธ. กสิกรไทย

  เลขที่ 523-2-06789-8

  ………………………………………………………………………………………

  21 สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. แม่ทา จ. ลำพูน

  22 เตียง งบ 6 ล้านบาท

  ค่าอาคาร 5 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ 1 ล้านบาท

  ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และ

  ครูบาคำตั๋น ปัญโญ วัดหม่อนปู่อิ่น อ.ดอยหล่อ

  ได้เมตตาเป็นประธาน

  21.1

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่ทา จ.ลำพูน

  ชื่อบัญชี : กองทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ รพ.แม่ทา

  เลขที่บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ 447-2-66049-1

  ตอนนี้โรงพยาบาลได้เปิดบัญชีเงินฝากอีกบัญชี ดังนี้

  21.2

  ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ทา จ. ลำพูน

  เลขที่ 531-0-09861-5

  ชื่อบัญชี “กองทุนตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลแม่ทา”

  โรงพยาบาลแม่ทา โทร. 053-976-000

  ถึงวันที่ 23 ก.ย. 2552 ได้รับเงินบริจาคแล้วประมาณ 2 แสนบาทเศษ

  โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 053-976019

  ………………………………………………………………………………………

  22 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่ ร.พ. สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

  ร่วมทำบุญสร้างตึกอุบัติเหตุถวายเป็นสังฆทาน เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระสงฆ์จึงบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่อไป ทำให้ได้บุญหลายต่อ

  และถ้าท่านต้องการรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษี โปรดส่งสลิปการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ของท่านกลับมาที่หมายเลขแฟกซ์ 02-412-8415

  ติดต่อสอบถามได้ที่

  พระอาจารย์ทองปาน จารุวณฺโณ 081-290-0519

  ผศ. ยุวดี ชาติไทย ( ร.พ.ศิริราช ) 089-816-4343

  ร่วมทำบุญได้โดยโอนเงินเข้า

  บัญชีออมทรัพย์

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  ชื่อบัญชี ” พระทองปาน จารุวัณโณ ”

  เลขที่ 428-1-10285-2

  ………………………………………………………………………………………

  23 รพ. แม่สอด

  175/16 ถ. ศรีพานิช อ. แม่สอด จ. ตาก

  หอสงฆ์ของ ร.พ. แม่สอดมีห้องพิเศษสำหรับพระภิกษุ 10 ห้องและมีเตียงสำหรับพระภิกษุอาพาธธรรมดาอีก 5 เตียง

  ฝ่ายการเงินและพัสดุ

  โทร 055-542736

  ธ. กรุงไทย สาขาแม่สอด

  เลขบัญชี 604-1-52689-4

  ชื่อบัญชี ” เงินบริจาคเพื่อ ร.พ. แม่สอด ”

  ต้องระบุวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธ ร.พ. แม่สอด หรือจะแบ่งย่อยวัตถุประสงค์ดังนี้

  บริจาคเพื่อค่ายาม ภัตตาหาร, เวชภัณฑ์หรือรวม ๆ กันเพื่อพระอาพาธ ร.พ. แม่สอด

  โทรสาร 055-542735

  หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

  ………………………………………………………………………………………

  24 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่

  110 ถ. อินทวโรรส อ. เมือง จ. เชียงใหม่

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

  เลขบัญชี 566-2-02332-1

  ชื่อบัญชี ” ทุนนิธิสงฆ์ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ”

  รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ

  ผู้อำนวยการ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่

  งานประชาสัมพันธ์

  โทร 053-945672

  โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 053-947888 ( งานคลัง )

  500.- บาทขึ้นไปได้รับใบตอบรับ

  1,000.- บาทขึ้นไปได้รับใบอนุโมทนาบัตร

  หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 20 วันจะได้รับใบเสร็จรับเงิน

  ………………………………………………………………………………………

  25 ร.พ. สมเด็จพระยุพราชปัว

  70 ม.6 ต. วรนคร อ. ปัว จ. น่าน 55120

  กองทุนรักษาสงฆ์

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  โทร 054-791104, 756407 ต่อ 203

  โทรสาร 054-791225

  ………………………………………………………………………………………

  26 ร.พ. สงขลา

  666 หมู่ที่ 2 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100

  ธ. กรุงเทพ สาขาห้าแยกจังหวัดสงขลาสะพานติณลสูลานนท์

  เลขบัญชี 499-0-45563-8

  ชื่อบัญชี ” กองทุนตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. สงขลา ”

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  โทร 074-338100 ต่อ 1939, 1049

  โทรสาร 074-480058

  หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1-2 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

  มูลนิธิตึกพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงขลา ใคร่ขอให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสิกา ( แม่ชี ) ที่เข้ารับการรักษาที่ ร.พ. สงขลา เตรียมบัตรทอง และ ใบสุทธิ หรือใบบวชของแม่ชี มาแสดงเพื่อใช้สิทธิ

  ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ ก็จะเลือกใช้สิทธิบัตรทองก่อน ส่วนค่ายาหรือค่าอุปกรณ์ที่บัญชีบัตรทองไม่ครอบคลุม ทางกองทุนตึกสงฆ์อาพาธจะออกในส่วนเกินนั้นให้

  ในกรณีใช้บัตรทองไม่ได้ก็จะใช้ใบสุทธิหรือใบบวช โดยกองทุนตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. สงขลาจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เช่นกัน

  ………………………………………………………………………………………

  27 ร.พ. คลองสาน อ. คลองสาน จ. ชัยภูมิ

  หลวงพ่อสายทอง ลูกศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  เมตตาเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

  ดำริสร้างโรงพยาบาลคลองสานขึ้นที่อำเภอคลองสานจังหวัดชัยภูมิ

  งบประมาณ 40 ล้านบาท ขณะนี้มีผู้ร่วมบุญไปแล้วประมาณ 38 ล้านบาท ยังขาดปัจจัยอีกประมาณ 2 ล้านบาท

  กล่องตู้รับบริจาคตั้งอยู่ที่มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จรัลสนิทวงศ์ 37

  ( ผมยังไม่ทราบเบอร์บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง )

  ………………………………………………………………………………………

  28 “ศ. ทุนนิธิสงเคราะห์ สงฆ์อาพาธ อ.ประถม อาจสาคร”

  (pratom foundation)

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส)

  บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 348-1-23245-9

  ………………………………………………………………………………………

  29 โครงการ:สังฆทานยาสามัญเพื่อวัด/สถานปฏิบัติธรรมที่กันดารทาง EMS

  วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหายาสามัญประจำบ้านคุณภาพสูงถวายแด่วัด สำนักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรมที่กันดารทมายังสถานพยาบาลได้ลำบาก

  ผู้รับผิดชอบโครงการ : นพ. ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย

  e-mail ติดต่อ :rojkajorn@hotmail.com

  งบประมาณ: สังฆทาน 1 ชุด รวมค่าจัดส่งและกล่องโดยประมาณ 1,000บาท x100 วัด = 100,000 บาท ( มี waiting list อีก 145 วัด =145,000 บาท

  ขึ้นกับงบประมาณว่ามีเพียงพอหรือไม่) จัดส่งแล้ว 200 กว่าวัด/สำนัก

  ชื่อบัญชี

  นายศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย เพื่องานพระพุทธศาสนา

  ธ. ทหารไทย สาขา ร.พ. ภูมิพล

  บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-276-3230

  ………………………………………………………………………………………

  30 โครงการเพื่อพระอาพาธเป็นค่าเดินทางและค่ายาเพิ่มเติมจากถังสังฆทานยา EMS และค่ารักษาพระใน รพ. เอกชน

  ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส วังหิน

  เลขที่บัญชี 401-661168-1

  ชื่อบัญชี สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  เมื่อโอนแล้วต้องแจ้งเพื่อตัดบัญชีได้ถูกต้องที่มือถือ 086-1050222

  ………………………………………………………………………………………

  31 โรงพยาบาลนครพนม

  โทร.0-4252-0868 ต่อ 1111, 2222, 3333, 4444

  ธ. กรุงไทย (สาขานครพนม)

  ชื่อบัญชี “กองทุนปรับปรุงห้องพิเศษสงฆ์”

  เลขที่บัญชี 408-035531-9

  ***********************************************************************

  32 รพ. สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

  อ. ด่านซ้าย จ. เลย

  โทร 042-891314 และ 042-891276

  ศูนย์ประกันสุขภาพ รพ. สมเด็จพระบยุพราชด่านซ้าย โทร 042-891276 ต่อ 555

  ธ. กรุงไทย สาขาด่านซ้าย

  เลขบัญชี 433-1-20727-7

  ชื่อบัญชี ” กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”

  ****************************************************************

  33 เชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อขยายที่พักสงฆ์สุจิตรา พุทธมณฑล สาย 2 กรุงเทพฯ

  ที่พักสงฆ์สุจิตราสร้างขึ้นตามดำริหลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร วัดถ้ำผาบึ้ง จ. เลย ต้องการขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อคณะสงฆ์และญาติโยม

  จำนวน 1 ไร่ 300 ตารางวา ตรว.ละ 15,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้าน 5 แสนบาท โอนเข้าบัญชี

  ธ. กรุงเทพ สาขาวังสะพุง จ. เลย

  บัญชีเลขที่ 416-0-68760-6

  ชื่อบัญชี พระอาจารย์ไสว งามศิริ

  ***********************************************************************

  หมายเหตุ

  คุณหมอ นพ. อนุสรณ์ ปัญญานุภาพ โทรมือถือ 089-4224330 รพ. จุฬา อาสาเป็นแพทย์ที่ปรึกษาคุยกับผู้ป่วยทางโทรศัพท์มือถือแด่พระภิกษุ สามเณร เถร และแม่ชี

  ทั่วประเทศไทยโดยไม่ได้คิดค่าตอบแทน

  นพ. อนุสรณ์ ปัญญานุภาพยังบอกว่า มีเบอร์โทรศัพท์หมายเลขหนึ่งที่น่าจดและบอกไปยังทุก ๆ คนที่รู้จักรวมทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วย

  คือหมายเลข 1669 เพื่อแจ้งในกรณีที่มีกรณีฉุกเฉินหรืออาพาธหนัก ในกรณีหาค่าเดินทางออกจากป่าไม่ได้ สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ เมื่อหน่วยงานรับทราบแล้วจะได้จัดส่งรถพยาบาลเข้าไปรับถึงสถานที่ที่ต้องการให้ไปรับ  ---------------
  ขอบคุณที่มา
  http://chakhiaw.com/archives/2345?f...Nf2C7sUmxaXC_UcdgYjTj4tzdeAIPuvDOnE1jy2IObmp8
   
 2. hyperz

  hyperz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  338
  ค่าพลัง:
  +3,420
  ร่วมทำกับโรงพยาบาลสงฆ์ 50 บาท ขอบคุณที่มาบอกบุญด้วยนะครับ

  สาธุ ยินดีในบุญด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • S__49987586.jpg
   S__49987586.jpg
   ขนาดไฟล์:
   138.2 KB
   เปิดดู:
   400
 3. one-zee

  one-zee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2011
  โพสต์:
  5,637
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +2,733
  ร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ 1,000 บาท
  ขออนุโมทนาบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลกับทุกท่านครับ สาธุๆๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 47645.jpg
   47645.jpg
   ขนาดไฟล์:
   104.2 KB
   เปิดดู:
   416
 4. สุรศักดิ์ ไกรเทพ

  สุรศักดิ์ ไกรเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  175
  ค่าพลัง:
  +785
  ร่วมทำบุญ ร.พ.สงฆ์ 300 บาท โอนแล้ว
   
 5. kiati_sak

  kiati_sak เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  7,279
  ค่าพลัง:
  +13,236
  ร่วมทำบุญ ร.พ.สงฆ์ ครับ สาธุ
  985647.jpg
   
 6. ลูกโดด

  ลูกโดด Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2008
  โพสต์:
  390
  ค่าพลัง:
  +682
  นาย กันยา อินปากดี ร่วมทําบุญดว้ย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. fon_twin

  fon_twin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2013
  โพสต์:
  221
  ค่าพลัง:
  +1,815
  กำลังหาทำบุญเกี่ยวกับรพ.อยู่พอดีค่ะ จะทำให้ครบทุกอันเลยนะคะ ทำวันละที่ เป็นประโยชน์มากๆเลยคะขอบคุณมากๆคะและขออนุโมทนกับทุกท่านด้วยคะ
   
 8. Earth n Water

  Earth n Water เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 พฤศจิกายน 2013
  โพสต์:
  885
  ค่าพลัง:
  +2,017

  ได้ให้คนในไทยช่วยโอนเงินแทนฉัน ๗๐๐ บาท
  เข้าบ.ช. เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑
  เวลา ๑๔.๓๑
  รหัสอ้างอิง : 201811130rPh5EjZIGwlXcl2n

  เข้าบ.ช. :

  ร.พ. สงฆ์ กรุงเทพ
  ธ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
  เลขบัญชี : ๐๑๓-๑-๘๕๐๒๖-๑
  ชื่อบัญชี : เงินบริจาคบำรุง ร.พ. สงฆ์

  เพื่อเป็นค่า...
  ภัตตาหารและเลือด,
  ค่ายา,
  ค่าเวชภัณฑ์ และ
  บำรุงทั่ว ๆ ไป ค่ะ

  บริจาคโดย...
  ทิพา เยบเศณอิ์

   
 9. Middle Earth

  Middle Earth Middle Earth

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤษภาคม 2007
  โพสต์:
  274
  ค่าพลัง:
  +799
  บริจาค ร.พ. สงฆ์ กรุงเทพ 100บาท สาธุ สาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • SME4103.jpg
   SME4103.jpg
   ขนาดไฟล์:
   144.4 KB
   เปิดดู:
   373
 10. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  1,190
  ค่าพลัง:
  +1,097
  sa216.jpg
   
 11. Unexpected

  Unexpected เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  683
  ค่าพลัง:
  +1,513
  โอนร่วมบุญ 300 เข้ากรุงไทย วันนี้ 9/12 เวลา 13.00 นะคะ
   
 12. Sskim

  Sskim สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +5
  โมทนาสาธุ ครับ
   
 13. ประณต

  ประณต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +249
  ข้าพเจ้าและครอบครัวร่วมทำบุญกับ ร.พ.สงฆ์ สาธุ สาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. วีระธมโม

  วีระธมโม สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กุมภาพันธ์ 2019
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +24
  ขออนุโมทนากับทุกๆท่านด้วยครับ
  อนุโมทนา สาธุ
   
 15. picko

  picko เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มกราคม 2014
  โพสต์:
  635
  กระทู้เรื่องเด่น:
  97
  ค่าพลัง:
  +2,126
  ร่วมบุญโรงพยาบาลสงฆ์ โอนวันที่ 3/4/62 จำนวน 100 บาทค่ะ สาธุๆๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. Earth n Water

  Earth n Water เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 พฤศจิกายน 2013
  โพสต์:
  885
  ค่าพลัง:
  +2,017
  เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๒, เวลา ๑๒.๐๑ น.
  ได้โอนเงิน ๒๐๐ บาท
  เพื่อร่วมทำบุญถวายเป็นค่ายาแด่พระสงฆ์ที่อาพาธ

  หมายเลขอ้างอิง ๓๑๐๓๔๐

  ทิพา เยบเศณอิ์
   
 17. ประณต

  ประณต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +249
  ข้าพเจ้าและครอบครัว ร่วมทำบุญกับ ร.พ.สงฆ์ สาธุ สาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  1,190
  ค่าพลัง:
  +1,097
  ข้าพเจ้า นาง สู้เช้ง แซ่โฮ้วและครอบครัว ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
  10.jpg
   
 19. Earth n Water

  Earth n Water เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 พฤศจิกายน 2013
  โพสต์:
  885
  ค่าพลัง:
  +2,017
  วันที่ ๑๓-๖-๒๕๖๒, เวลา ๐๙.๓๘ น.
  ได้โอน ๓๐๐ บาท เข้า....
  บัญชี : เงินบริจาคบำรุง ร.พ. สงฆ์
  ธนาคาร : กรุงเทพ

  หมายเลขอ้างอิง : ๔๔๗๔๕๑

  เพื่อเป็นค่า...
  ภัตตาหารและเลือด,
  ค่ายา,
  ค่าเวชภัณฑ์ และ
  บำรุงทั่ว ๆ ไป ค่ะ

  ทิพา เยบเศณอิ์

   
 20. champpangpang

  champpangpang สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +60
  นายสุริยะพรหม พูลอาด พร้อมครอบครัว ขอร่วมบุญ 222 บาทครับ โมทนาบุญร่วมกันนะครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...