ร่วมบุญถวายพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก แด่ อ.ตรัยตริณณ์ ณ ธรรมสถานไพบูลย์พูนสุข จ.เชียงใหม่

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 24 มิถุนายน 2022.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  32,281
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +45,704
  16313964171184.jpg


  ขอเชิญร่วมบุญในโครงการงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา.. บุญแห่งปัญญา 1f4a1.png 2728.png
  1f4d8.png "บุญถวายพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย และตู้พระไตรปิฎก" แด่ท่านอาจารย์ตรัยตริณณ์..
  ณ ธรรมสถานไพบูลย์พูนสุข อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  .
  เนื่องจากท่านอาจารย์มีความปรารถนามีความต้องการที่จะเผยแพร่พระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่อนุชนคนรุ่นหลังให้ได้มีพึ่งพาทางใจ และให้ได้มีปัญญาในการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร อันจะเป็นประโยชน์ เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
  .
  ทางคณะได้มองเห็นความตั้งใจ มองเห็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตา และเพียรสร้างเพียรกระทำในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนอย่างดีเสมอมา
  .
  ในโอกาสนี้ทางคณะจึงใคร่ปรารถนาจะน้อมนำถวายหนังสือพระไตรปิฎกแปลและตู้พระไตรปิฎกแด่ครูบาอาจารย์ เพื่อให้ท่านได้ใช้ประกอบในการงานเผยแพร่ธรรมะสืบไป
  .
  หากท่านใดที่สนใจร่วมบุญ
  สามารถร่วมบุญได้ที่
  เลขบัญชี : 020-366-687-182
  ธนาคารออมสิน
  ชื่อบัญชี : ภัคภร ปลั่งเปล่ง
  .
  อานิสงส์ผลบุญที่ท่านจะได้รับจากการถวายหนังสือพระไตรปิฏกแปลและตู้พระไตรปิฎกนี้มากมายไม่มีประมาณ เนื่องจากท่านได้ทำบุญใหญ่ คือช่วยเหลืองานในพุทธศาสนา ร่วมเผยแพร่พระธรรมคำสอนแห่งองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ... ทุกครั้งที่ท่านอาจารย์ตรัยตริณณ์นำหนังสือเหล่านี้มาเปิดอ่านเพื่อศึกษาพระธรรมและนำพระธรรมคำสอนนี้ออกมาส่งต่อผู้คน ทุกๆท่านจะได้รับอานิสงส์นี้ร่วมกันกับท่านอาจารย์และหมู่คณะสืบไป ..
  สุดท้ายนี้ทางคณะศิษย์ยานุศิษย์บ้านหอมศีลกลิ่นธรรม ขอน้อมอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกๆท่านด้วยทุกๆประการเทอญ 1f90d.png 1f64f.png 1f647_200d_2640.png 2728.png
  หมายเหตุ
  ผู้รับผิดชอบดูแลกองบุญ : ภัคภร ปลั่งเปล่ง
  ผู้ตรวจสอบดูแลควบคุมงาน : คุณนันท์ศมน รักษ์เลิศธนากุล
  (หัวหน้าทีมทนายความธรรมสถานไพบูลย์พูนสุข ) และคณะ

  ที่มา:
   
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  32,281
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +45,704
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. boradcard

  boradcard สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  873
  ค่าพลัง:
  +1,467
  ขอร่วมบุญ 20 บาท ครับ เเละขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   
 4. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  8,517
  ค่าพลัง:
  +15,355
  ######สร้างพระไตรปิฏกทั้งหมดบัญชีทองคำเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สร้างสมเด็จองค์ปฐมทั้งหมดขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญสังฆทานพระสงฆ์วัดท่าขนุนทุกรูปทั้งวัดโดยมีองค์หลวงพี่เล็กเป็นประธานรับสังฆทาน#########กระผมกดโมทนาบุญทุกบุญที่พบ(อานิสงส์การโมทนาบุญทั้งหมด)และขอท่านลุงพุฒิพญายมราชท่านลุงทุกท่านพระที่นิพพานทุกรูปทุกท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นสักขีพยานบุญให้ผมทั้งหมดโดยเฉพาะสังฆทานไม่ใช่ปาฏิปุคลิกทานนะครับและสร้างสมเด็จองค์ปฐม(ย้ำเกิน100ครั้ง)แล้วนะครับท่านลุงพุฒิพญายมราช###โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกบุญของหลวงพี่เล็กและทุกท่านทุกรูปตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกพระที่นิพพานแล้วทุกรูปและยังไม่นิพพานแต่กำลังจะนิพพานทุกรูปและยังไม่นิพพานแต่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและที่สำเร็จเป็นองค์พระพุทธเจ้าและอยู่ที่นิพพานแล้วทุกองค์ทุกบุญเก้าแสนล้านล้านล้านล้านล้านล้านอสงไขยกำไรแสนมหากัป+ทุกบุญทุกวันของพระสงฆ์ฆราวาสทุกบุญตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญและกระผมขอทำบุญทุกบุญโดยเฉพาะสร้างพระไตรปิฏกทั้งหมดสังฆทานสร้างสมเด็จองค์ปฐมทั้งหมดโดยตั้งจิตถวายเป็น"สังฆทาน"ตรงต่อองค์พระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลวงพี่เล็กและพระสงฆ์วัดท่าขนุนทุกรูปขอให้ผมบุญบารมีเต็มเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับขอเชิญทุกท่านมาโมทนาบุญกับผมทุกบุญและขอให้ผมสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาเล็กใหญ่อภิญญาผลสมาบัติเจโตปริยญาณ อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ทิพจักษุญาณ อภิญญา5สมาบัติ8ทุกขั้นปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมดตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบ(เกิน60ครั้ง) อบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราช##(เกิน105ครั้ง)##ท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน--พระสกิทาคามี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญกับวัดท่าขนุนวัดท่าซุงทั้งหมดและโมทนาบุญกับทุกท่านทุกรูปในชาตินี้ครับขอให้ภูติผีปีศาจสัมภเวสีมนุษย์อมนุษย์ทั้งหมดศัตรูผู้คิดร้ายปองร้ายผมทั้งกายและใจทั้งมนุษย์ อมนุษย์(เกิน60ครั้งอธิษฐานคับท่านลุงพุฒิท่านลุงทุกท่านพระที่พระนิพพานทุกรูป)ทำอะไรผมไม่ได้ถ้าทำผมแม้แต่นิดเดียวคิดร้ายแม้แต่นิดเดียวขอให้รูปนามเหล่านั้นทั้งหมดแพ้ภัยทำอะไรผมไม่ได้และโดนอย่างที่ทำกับผมตลอดไปตราบจนผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญโมทนาบุญทั้งหมดครับสาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 445628.jpg
   445628.jpg
   ขนาดไฟล์:
   125.5 KB
   เปิดดู:
   11

แชร์หน้านี้

Loading...