ปิดรับบริจาค ร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างเจดีย์บูรพาจารย์สุจิณโณ วัดป่าโนนศรีทอง จ.อุดรธานี 5 ธค.64

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 28 พฤศจิกายน 2021.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  23,325
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +29,208
  9g_EYokfOcJ1w&_nc_ohc=SsJF4GB8kTUAX_bsSrR&tn=h10CIWF1nFQpPOjK&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk12-3.jpg
  บุญใหญ่ส่งท้ายปี ๒๕๖๔

  เนื่องด้วย วัดป่าโนนศรีทอง
  อ. บ้านดุง
  จ. อุดรธานี
  ซึ่งในปีนี้มีพระภิกษุจำพรรษาเพียง ๔รูป

  ดังนั้นทางวัดฯ จึงดำเนินการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นแทน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔นี้

  ขอเรียนเชิญศรัทธาญาติธรรมทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพสามัคคี "ผู้ริเริ่ม" สร้างเสาเข็มพร้อมฐานรากเจดีย์บูรพาจารย์สุจิณโณ
  จำนวน ๓๙ต้น
  ต้นละ ๑๐๐,๐๐๐บาท
  หรือ ตามกำลังศรัทธา

  ###
  ทำบุญวันดี วันเดียว
  วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

  ##ผลบุญมหาศาล ทั้ง
  ครูบาอาจารย์
  บิดามารดา
  องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

  *ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ผู้ริเริ่ม" ถวาย "เสาเข็มพร้อมฐานราก"
  เจดีย์บูรพาจารย์สุจิณโณ
  @วัดป่าโนนศรีทอง
  อ. บ้านดุง
  จ. อุดรธานี

  น้อมถวายแด่:
  องค์หลวงปู่หนูพิณ ฐานุตตโม
  (อดีตพระอุปัฏฐากองค์หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)

  *ความสำคัญ:
  การเป็น "ผู้ริเริ่ม" ในส่วนเสาเข็มพร้อมฐานราก (โครงสร้างฐานรากเจดีย์บูรพาจารย์สุจิณโณ)นั้นมีความสำคัญมาก เพราะส่วนต่อจากนี้ อาทิ โครงสร้างภายนอก, ภายใน, ผนัง, ตัวอาคาร, หลังคาจวบจนยอดบนสุดของเจดีย์นี้ หากไม่มีเสาเข็มและฐานรากก็ไม่แล้วเสร็จได้

  ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเป็น"ผู้ริเริ่มสร้างเสาเข็มพร้อมฐานราก" จึงมีความสำคัญยิ่ง อีกทั้งยังเป็นผู้รองรับงานกุศลผลบุญทั้งหมดที่จะตามมาภายหลังเจดีย์บูรพาจารย์สุจิณโณแห่งนี้แล้วเสร็จตราบชั่วนิรันดร์

  โบราณกาล ท่านว่าไว้ บุญที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนาคือ บุญกฐิน เพราะต้องรอ ๑ปี มีครั้งเดียว แต่การเป็น "ผู้ริเริ่ม" และมีส่วนร่วมกับการเป็นเจ้าภาพสร้างเสาเข็มพร้อมฐานรากเจดีย์บูรพาจารย์สุจิณโณแห่งนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างมากทีเดียวและการจะหาโอกาสที่จะมีส่วนร่วมนั้นยิ่งยากขึ้นไปอีก

  ………………………………
  อีกทั้งพุทธสถานแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่บรรจุความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธามากมายมหาศาล
  อาทิ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, อัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชา อันได้แก่พระพุทธเจ้า, พระปัจเจกพุทธเจ้า, พระอริยสงฆ์, พระเจ้าจักรพรรดิ และยังรวมไปถึง อัฐิธาตุ องค์ ลป. มั่น ภูริทัตโต,
  อัฐิธาตุ องค์ ลป. แหวน สุจิณโณ
  รวมถึงอัฐิธาตุและอัฐบริขารของพ่อแม่ครูอาจารย์อีกมากมายไว้ภายใน และยังผลเพื่อให้บวรพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุต่อไปจนถึง ๕,๐๐๐ปี อีกทั้งยังเป็นการสร้างมงคลสูงสุดให้กับตนเองอีกด้วย

  ........................................
  #ศรัทธาญาติธรรมทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่:
  *ชื่อบัญชี: พระหนูพิณ หลวงหลาก
  *ธนาคาร: กรุงเทพ
  *สาขา : บ้านดุง อุดรธานี
  *บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  *เลขที่บัญชี: ๗๓๕-๗-๒๐๐๐๐-๐


  *ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนในการเป็น "ผู้ริเริ่ม" ในครั้งนี้ด้วยครับ*

  …………………………………………

  ..การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์และพระเจ้าจักรพรรดิเป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด..

  1. เมื่อตายไปย่อมสู่สุคติโลกสวรรค์ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย
  2. เมื่อท่านตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนยานทิพย์เทียมด้วยม้าสินธพพันตัว วิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำ ศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง
  3. ท่านได้ชักชวนประชาชนให้ไปสักการะ บูชาด้วยความเลื่อมใส กุศลจะส่งผลให้ขึ้นสวรรค์ ด้วยบุญนี้เองทำให้ได้มาเสวยสุขอยู่ในเทวสถาน
  4. อำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์
  5. ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ
  6. จะไม่ตกไปรับทุกข์ทรมานในนรก
  7. ได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย
  8. เป็นที่รักของภรรยาหรือสามี
  9. เป็นเศรษฐีทุกชาติไป
  10. ภยันตรายใดๆ ไม่แพ้วพาน
  11. มียศบริวารพร้อมพรัก
  12. เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์
  13. ผิวพรรณผุดผ่องใสดั่งทองคำ
  14. เป็นประธาน หัวหน้า ผู้นำของปวงชน
  15. กุศลนำให้ได้เกิดเป็นพระราชา
  16. จะบรรลุอภิญญาทั้งหก
  17. ปิดประตูนรกโลกันต์
  18. ประตูสวรรค์ทุกชั้นเปิด
  19. บังเกิดเป็นจอมเทพหัวหน้าเทวดา
  20. สมความปรารถนาทุกประการ

  (คัมภีร์ขุททกนิกาย อปทาน และคัมภีร์มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1)

  ……………………………………………

  #อานิสงส์การสร้างวิหารทาน อุโบสถ เจดีย์

  เพื่อถวายแด่สงฆ์ผู้เดินทางมาจากทิศทั้งสี่ และให้ผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรมได้ใช้สอย เป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงยกย่อง เพราะเป็นเครื่องชี้ว่า พระพุทธศาสนาจะปักหลักมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง เป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดา นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่พุทธศาสนิกชน

  การมีเจดีย์ อุโบสถ วิหาร ศาลา แสดงว่า พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในอาณาบริเวณนั้น ผู้ที่มีส่วนในการก่อสร้างถาวรวัตถุเหล่านี้ แม้จะเป็นเพียง #ตะปูสักตัวหนึ่ง_ไม้สักแผ่นหนึ่ง อานิสงส์อันไพศาล ก็ย่อมบังเกิดขึ้น จะให้คน ๑ นหุต หรือ ให้คนจำนวน ๑ แสนคนช่วยกันพรรณนาอานิสงส์การถวายวิหาร ตลอดชีวิตก็พรรณนาไม่หมด เพราะบุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายเกินที่จะคาดถึง

  ขออนุโมทนาอย่างสูงครับ

  …………………………………………

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่านด้วยครับ


  ที่มา:
   
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  23,325
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +29,208
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...