#ร่วมบุญสร้างหัวใจพระบรรจุกลางองค์พระ หล่อ เป็นองค์สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่1

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย nanbatakeshi, 3 ธันวาคม 2021.

 1. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  5,678
  ค่าพลัง:
  +12,244
  2728.png #ขอเชินชวนร่วมบุญสร้างหัวใจพระ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองแหลือง แผ่นละ 199 บาท
  ร่วมเป็นเจ้าภาพแผนทองคำแท้ แผ่นละ 1559 บาท
  2728.png #ร่วมบุญสร้างหัวใจพระบรรจุกลางองค์พระ
  1f48e.png หล่อ เป็นองค์สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่1
  สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก ปิดทองคำเปลวแท้ ชำระหนี้สงฆ์
  ทำพิธีเททองหล่อ 5 ธ.ค. 2564
  ณ.วัดโคศุภราช ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง
  เวลา 16.59 น.
  ทางวัดได้มีการเพิ่มการหล่อหัวใจของ
  สมเด็จองค์ปฐม 4ศอก
  หล่อเป็นทองคำแท้ 98:99%
  และผมสนทองเหลือง 1fa94.png 1f3c6.png
  ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง 1f389.png
  บัญชีเลขที่ 118-0-63977-4 1f389.png
  ชื่อบัญชี สร้างพระ วัดโคศุภราช 1f389.png
  กราบโมทนาบุญสาธุทุกรูปและทุกบุญที่ได้ทำและทุกปัจจัยบุญกรรมฐานทุกท่านทุกรูปสวดมนต์เดินจงกรมทุกวันบุญบวชพระสามเณรทุกรูปทุกบาทสตางค์ที่ได้สละออกทั้งหมดขอให้การบอกบุญส่งผลให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้คับบุญบารมีเต็มสำเร็จพระโสดาบัน-พระอรหันต์ขั้นสูงสุด-นิโรธสมาบัติอภิญญาเล็กใหญ่อภิญญาผลสมาบัติทุกระดับชั้นตลอดไปตราบจนผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับ
  1f380.png 1f48e.png 1f48e.png 1f48e.png 1f48e.png 1f48e.png 1f48e.png 1f48e.png 1f380.png
  การหล่อองค์ปฐมด้วยทองคำไปนิพพานเร็วมาก เพราะเขาเข้า บัญชีสีทอง ไม่ใช่ตัวทอง บัญชีทั้งเล่มเป็นทอง ลงบัญชีเล่มนั้นหมายถึงเป็นเจ้าภาพหล่อองค์ปฐม จะทองคำก็ดี จะเป็นเงินก็ตาม เหมือนกันลงบัญชีเล่มเดียวกัน การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่มจดบันทึก
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง 1f64f_1f3fb.png 1f64f_1f3fb.png
  บัดนี้ให้พึงรำลึกไว้ว่านะกึ่งพุทธการ เราได้มาทำบุญสร้างสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณที่1 สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๔ ศอก การทำกุศลของเรา ณ ครั้งนี้ เป็นการถวายต่อพระพุทธองค์ ให้เราได้จดจำว่า ครั้งหนึ่งในชีวิต เราได้กลับมา ทำภารกิจที่งดงาม ถวายแด่พระพุทธองค์ ด้วยบารมีแห่งสมเด็จองค์ปฐม และในวันนี้จักพึ่งเป็นวันเริ่มต้นที่ประชาชนชาวไทย ทุกภาค ทุกอำเภอ ทุกตำบล จะได้ร่วมกันทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก ปิดทองคำเปลวแท้ หล่อด้วยแท่งทองเหลือง และแผ่นทองคำแท้ แผ่นเงินแท้ แผ่นทองเหลือง เพื่อหลอมรวมหล่อเป็นองค์สมเด็จองค์ปฐม หากในชีวิตของพวกเราที่ผ่านมา ได้เคยสร้างบุญสร้างกุศล ที่ถวายแด่พระพุทธองค์ ในพระพุทธเจ้าในทุกกัปที่ผ่านมา ก็ขอให้ทุกท่านได้รำลึกนึกถึงบุญกุศลทั้งปวงนั้นได้ ให้ได้จดจำว่า ตนเองนั้น
  ได้อธิฐานว่า เกิดชาติใดหนใด ให้ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์และเหล่าสาวกให้ได้เข้าใจในธรรมะ และให้ได้มีส่วนในการทำนุบำรุงพระศาสนา ครั้งนี้ในการเป็นต้นทาง ต้นบุญในการทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม ให้เราทุกคนจดจำ ขอให้กุศลที่ทุกท่าน ได้ตั้งใจทำบุญเป็นคนแรก ทำบุญด้วยจิตขณะที่หนึ่ง ทำบุญสำเร็จอย่างรวดเร็วทันที ให้มือของท่านที่ประนมกันไว้ ประทับแนบจดจำว่า ทุกครั้งที่ท่านประนมมือ อธิฐานจิตต่อหน้าสมเด็จองค์ปฐม เบื้องหน้าพระพุทธเจ้า พระอัครสาวก ให้ท่านได้จดจำเลยว่า ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ ว่าเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ เพื่อทำบุญกุศลนี้ ขอให้บุญกุศลนี้ส่งไปถึงทุกท่าน ที่ได้เห็น ที่ได้ยิน ที่ได้ทราบ ให้ได้บุญเสมอโดยทั่วกัน ดุจดั่งมาทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทั้งหมด ด้วยมือตนเอง ขอให้อานิสงส์นี้ส่งผลให้ทุกท่าน เกิดชาติใดหนใด ให้มีสัมมาทิฏฐิ มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอด เป็นเศรษฐีใจบุญแห่งพุทธกาล ที่มีทรัพย์มหาศาลในการสร้างทาน ได้ช่วยทำนุบำรุงพระศาสนา สิ่งใดที่ท่านคิดหวังไว้ขอให้สำเร็จ ให้ได้อยู่ในทานศีลภาวนา อันปราณีต อันงดงาม ท่ามกลางกัลยาณมิตรที่ดีงาม มีชีวิตที่มีความสุขความเจริญ เหมือนอยู่บนสรวงสวรรค์ ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าใจ 1fa99.png 1f6e1.png 1f64f_1f3fb.png 1f64f_1f3fb.png   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  5,678
  ค่าพลัง:
  +12,244
  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกบุญของหลวงพี่เล็กตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกพระที่นิพพานแล้วทุกรูปและยังไม่นิพพานแต่กำลังจะนิพพานทุกรูปและยังไม่นิพพานแต่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและที่สำเร็จเป็นองค์พระพุทธเจ้าและอยู่ที่นิพพานแล้วทุกองค์ทุกบุญเก้าแสนล้านล้านล้านล้านล้านล้านอสงไขยกำไรแสนมหากัป+ทุกบุญทุกวันของพระสงฆ์ฆราวาสทุกบุญตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญและกระผมขอทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทุกบุญทุกรูปโดยตั้งจิตถวายเป็น"สังฆทาน"ตรงต่อองค์พระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลวงพี่เล็กและพระสงฆ์วัดท่าขนุนทุกรูปขอให้ผมบุญบารมีเต็มเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับขอเชิญทุกท่านมาโมทนาบุญกับผมทุกบุญและขอให้ผมสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาเล็กใหญ่อภิญญาผลสมาบัติเจโตปริยญาณ อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ทิพจักษุญาณ อภิญญา5สมาบัติ8ทุกขั้นปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมดตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบริษยา(เกิน60ครั้ง) อบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราช##(เกิน105ครั้ง)##ท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน--พระสกิทาคามี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญและโมทนาบุญกับทุกท่านทุกรูปในชาตินี้ครับขอให้ภูติผีปีศาจสัมภเวสีมนุษย์อมนุษย์ทั้งหมดศัตรูผู้คิดร้ายปองร้ายผมทั้งกายและใจทั้งมนุษย์ อมนุษย์ทำอะไรผมไม่ได้ถ้าทำผมแม้แต่นิดเดียวคิดร้ายแม้แต่นิดเดียวขอให้รูปนามเหล่านั้นทั้งหมดแพ้ภัยทำอะไรผมไม่ได้และโดนอย่างที่ทำกับผมตลอดไปตราบจนผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญโมทนาบุญทั้งหมดครับสาธุครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 345773.jpg
   345773.jpg
   ขนาดไฟล์:
   146 KB
   เปิดดู:
   12
 3. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  6,578
  ค่าพลัง:
  +5,672
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. Shoo-2561

  Shoo-2561 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2018
  โพสต์:
  450
  ค่าพลัง:
  +652
  _ร่วมบุญ สร้างหัวใจ หล่อ เป็นองค์สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่1 เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบวรพระพุทธศาสนา จำนวน 10 บาท
  _ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข. ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาในการอธิษฐาน และอุทิศผลแห่งบุญกุศลกับทุกๆท่าน ดั่งตั้งใจทุกประการ.
  _และ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย สาธุ. สาธุ.. อนุโมทามิ...
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...