เรื่องเด่น ปิดรับบริจาค ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน กับโครงการกฐินแสนกอง

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 17 พฤศจิกายน 2018.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,565
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,596
  ภาพถวายผ้ากฐิน เพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถสมเด็จองค์ปฐม
  ที่วัดป่าศิริสมบูรณ์ สาขาวัดหนองป่าพงที่ 234
  บ้านไร่สมบูรณ์ ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

  วันที่ 18 พฤษจิกายน 2561 เป็นวันทอดถวาย
  46513387_356042054954988_4908700281304252416_n.jpg 46514264_1025717907607094_8424996818357583872_n.jpg 46519508_270735210256296_4376059508363886592_n.jpg 46519808_2218885025021591_5177455493324472320_n.jpg 46520160_2157163204601032_1842817385489235968_n.jpg 46525715_906298612896054_3405900905290137600_n.jpg 46525899_2273072776294201_2672368642011693056_n.jpg 46682457_307586540093363_6904548390932054016_n.jpg 46749882_293264961166715_1279046835616350208_n.jpg 46812929_196432837928657_7844021488490381312_n.jpg 46963791_1415883315210150_6505007529213296640_n.jpg 46519238_277230756473084_7914060894575788032_n.jpg 46521104_569024053538078_110294983499579392_n.jpg 46522549_769290590076506_2611044824081498112_n.jpg 46522680_399093840629755_6059582995000459264_n.jpg 46524323_317033128883352_7334802533719736320_n.jpg 46525453_295833804596817_7205727290322321408_n.jpg 46720476_2195529420713491_1195786369142620160_n.jpg 46516641_353163805488684_4380800074221879296_n.jpg 46519553_333006773961255_4886431395565535232_n.jpg 46519786_376330019777963_3380266465998405632_n.jpg 46523547_2197713883821876_7781979809726332928_n.jpg 46662378_300611433995322_5126137488905076736_n.jpg 46764427_205388740370229_2755699494409469952_n.jpg 46767559_2072094583081640_4311349289109422080_n.jpg 46508225_1090281661133455_6348902828261507072_n.jpg 46519245_193030074958470_4537604257842462720_n.jpg 46525603_690652094650782_1531178831983935488_n.jpg 46641072_256302848395855_7691337381097504768_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2018
 2. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,565
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,596
  ภาพถ่ายผ้ากฐิน ที่เจ้าภาพถวาย ตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไป
  เพื่อให้เจ้าภาพเก็บไว้ดูเพื่อเป็นจาคานุสสติ

  1. คุณนภสกร มหิสรากุล และครอบครัว
  1.jpg

  2. วีระชัย แก่นภักดี และครอบครัว
  2.jpg 2-2.jpg

  3. นางปรานอม นายอวบ นางสาวจุฬารัตน์ นางสาวณัทชาภา คำเภา และครอบครัว พร้อมนายนันทวัฒน์ อุดมมีชัย
  3.jpg

  4. น.ส.สุพรรณี สุวรรณชาติ
  4.jpg

  5. นายกันตรัง ลำพันบอง อุทิศให้ นางเนเฟอตารี่ บำรุงผล ลำพันบอง
  5.jpg

  6. นิธิรุจน์ นราศิริกุลพัทธ์ และครอบครัว
  6.jpg

  7. ภูวกร เมธีรัฐภัทร และครอบครัว
  7.jpg
  7-1.jpg

  8. พิสัย นิมมานานุเคราะห์ และครอบครัว
  8.jpg

  9. เสกสรรค์ ปุณณกะศิริกุล และครอบครัว
  9.jpg

  10. นายวัฒนา สุขอวยชัย
  10.jpg
   
 3. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,565
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,596
  11. นายชาญ เขตจัตุรัส และครอบครัว
  11.jpg

  12. นายวุฒิชัย ด่านวิวัฒน์อนันต์ และ นายเกรียงไกร สุขปานทิพย์ ร่วมกับครอบครัว
  12.jpg

  13. ธนัญชัย-ชนิดา แสงสุขเอี่ยม
  13.jpg

  14. สุภาพัน ปุปลั่ง และครอบครัว
  14.jpg

  15. นส. วรัตน์ชพร สายปานรัศมี
  15.jpg

  16. พิชญา ประจันพาณิชย์
  16.jpg

  17.นายพิเศษ สงฆ์ประชาและครอบครัว
  17.jpg

  18. พิสัย นิมมานานุเคราะห์ และครอบครัวครับ
  18.jpg

  19.นางสิริกร จงสมจิตและครอบครัว
  19.jpg

  20. อรุณ-ศิริพร กัมปนาท
  20.jpg
   
 4. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,565
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,596
  21. นาย รณกฤต รังษีธรรม และครอบครัว
  21.jpg

  22. สุดาพร ตงศิริ และครอบครัว
  22.jpg

  23. น.ส.กันยกร เทพเขียว พร้อมครอบครัว
  23.jpg

  24.นายชำนาญ ตันติธรรมฐิติ และคุณแม่พรสวรรค์ ตันติธรรมฐิติ
  24.jpg

  25. น.ส.ชนกสุดา - ลูกจุ้ย - ลูกน้ำ สุวรรณวัฒน์
  25.jpg

  26. พจน์ ใจใส และ ครอบครับ
  26.jpg
  26-2.jpg

  27. พ.ต.ท.ชยุต นิลประเสริฐ
  27.jpg
  27-2.jpg

  28. มานพ และครอบครัว เติมพิทยาไพสิฐ
  28.jpg

  29. นางสาว กษมา วรรณศิลป์
  29.jpg

  30.นายศุภกร ค้าเจริญ และครอบครัว
  30.jpg
   
 5. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,565
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,596
  31.นายฐิตินาถ วีรธรรมพูลสวัสดิ์ และ ครอบครับ
  31.jpg

  32.นครัช พฤทธิ์รัตนาภา และครอบครัว
  32.jpg

  33. ธนัญชัย ศรีมกุฏ
  33.jpg

  34. นส.พัชรี อยเชย - สำเลิง พรมวิบุตร
  34.jpg
  34-2.jpg

  35. นายเจษฎา ชัยกิจ และนางนิตยา แสงสุข
  35.jpg

  36. ปัทมา คำผาโสภณ ไชยเสริม และนวลตอง ศรีติณณภพ
  36.jpg

  37. นายเศรษฐภักค์ รุจวงศ์สกุล และ ฐาณิญา เศรษฐสถิต
  received_1164327257064721.jpeg

  38. น.ส.วิลัยรัตน์ แสนสุภา ด.ญ.พรรณวลักษณ์ สันติวงษ์ นายพัฒนา แสนสุภา นางสีวัน แสนสุภา
  38.jpg
  38-2.jpg

  39. รุ่งอรุณ ชาญมิ่งพร
  39.jpg

  40. กรพงศ์ สุทัตตากูล

  40.jpg 40-2.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2018
 6. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,565
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,596
  41. นายกลยุทธ แก้วบัวดีและครอบครัว
  41.jpg

  42. นายไพศาล ถุนนอก พร้อมครอบครัว
  42.jpg

  43. นายนพพล ล้อศิรินันท์ และครอบครัว
  43.jpg 43-2.jpg

  44. นายพิทักษ์ สุขเข และครอบครัว
  44.jpg 44-2.jpg

  45. นายวิรัช เกียรติกังวาฬไกล และครอบครัว
  45.jpg

  46. นายพีรยุทธ์ กับ นางกนกรส ทศบุศย์ พร้อมทั้งครอบครัว และโรงเรียนเค.ดี.เอส.ทุกสาขา
  46.jpg 46-2.jpg

  47. ชัยวัฒน์ ชูกรณ์
  47.jpg

  48. อภิวัฒน์ ภิรมย์รื่นและครอบครัว
  48.jpg

  49. นางสาว มนัญญา ลักษณ์อำนวยพรและครอบครัว เสน่ห์จันทร์ - บุหลัน - ดั้นเมฆ
  49.jpg

  50. นายปรีชา ตันสกุล
  50.jpg 50-2.jpg
   
 7. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,565
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,596
  51. นายสัจจา-นางอรสา-นายฐาปนา-นายสุวิทชญา จารุสังวร
  51.jpg

  52. อรสา จารุสังวร
  52.jpg

  53. นายนิติเวช บุญหนัก พร้อมครอบครัว
  53.jpg

  54. คุณธนิดา พิมุขวรการและครอบครัว
  54.jpg

  55. นายพิทักษ์ สุขเข และครอบครัว
  55.jpg

  56. สุวรรณ ตั้งจิตเจริญสิน
  56.jpg

  57. น.ส ยุพาวัลย์ วิไลเนตรนิล และครอบครัว
  57.jpg

  58. กิตติชัย ศรีจันทร์ฉายและพจมาน ศรีจันทร์ฉาย
  58.jpg 58-2.jpg

  59. ณัชชา ใจซื่อกุล และ ประเชิญ เชิงขุนทด
  59.jpg

  60. เบ้า - บุญตา แก่นภักดี
  60.jpg
  60-2.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2018
 8. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,565
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,596
  61. โครงการกฐินแสนกอง และ ทุกท่านที่ทำไม่ถึง 1,000 บาทรวมกัน
  61.jpg
  61-2.jpg
  61-3.jpg


  62. พัชรินทร พงศ์พันธุ์สุข และครอบครัว
  62.jpg


  63. ภาวิดา จิตต์แจ้ง
  63.jpg


  64. นายกฤษดา เหล่าสินชัย และครอบครัว
  64.jpg

  65. นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก บิดามารดาและครอบครัว
  65.jpg

  66. ณัฐนันท์ ชินศุภวัฒน์
  66.jpg
  66-2.jpg

  67. ธัญลักษณ์ พงษ์ดี
  67.jpg

  68. นายยุทธยงค์ หาญพาณิชย์เเละครอบครัว
  68.jpg

  69. สุธีรา ฤทธีราวี และ ลาสโลว จาคอป(Laszlo Jakab)
  69.jpg

  70.นิพพิชฌน์ -พิมพ์ธิชา ควรมงคลเลิศ และครอบครัวบิดา-มารดา และบุตรชายบุตรสาว
  70.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2018
 9. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,565
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,596
 10. thawat32

  thawat32 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  207
  ค่าพลัง:
  +311
  กราบ อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...