ปิดรับบริจาค ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 28 ต.ค. 60 (เพื่อสร้างเมรุที่เผาศพ)

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย พระธนนท์ ธฺมมสาโร, 18 กันยายน 2017.

 1. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  วัดหน้าเขื่อน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเพชรพัฒนา
  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160

  ขอเจริญพร... มายังคณะศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกๆๆท่านขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อร่วมสร้างฌาปณสถาน (เมรุที่เผาศพ)


  ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560 (ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน12)
  ทอด ณ วัดหน้าเขื่อน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเพชรพัฒนา
  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160

  21766764_120487395337316_7549042429764053352_n.jpg


  katin-vert-vert.jpg

  โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี้
  - ก่อสร้างฌาปณสถาน (เมรุที่เผาศพ) จำนวน 1 หลัง
  - งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)


  ภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุที่เผาศพ)

  a-3542919-jpg.jpg

  สุดท้ายนี้ ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน จงช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ จงมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ อริยทรัพย์ ขอคำว่า “ความสุขความเจริญ” จงปรากฏมีแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง และขออานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้ จงส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ ให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ เทอญ

  เอกสารยืนยันตัวบุคคล

  temp_hash-4dbd21fbdd9ec0bb4c6ef9603788bff9-jpg.jpg

  a-3542931-jpg.jpg

  a-3542932-jpg.jpg


  โดยสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่...
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทพสถิต
  ชื่อบัญชี พระธนนท์ ธมฺมสาโร อังกระโทก เลขที่บัญชี 003-1-47610-0

  โอนร่วมบุญจากต่างประเทศ
  Account № 003-1-47610-0
  Account Name Phra Tanon Angkrathok
  IBAN: KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
  Bank Address: 1 Soi Kasikornthai Ratburana Rd, Bangkok 10140 Tel: (66 2) 222-0000 Fax: (66 2) 470- 2749

  SWIFT : KASITHBK

  temp_hash-f5b07b4429978dfafc010800dc0d77e8-jpg-jpg.jpg


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (+66)082-8672501
  อีเมลล์ watnakuen@gmail.com
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2017
 2. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมอภิชัย ขัตติยาภิรักษ์ พร้อมครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 1,500 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
 3. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมจุติณัฏฐ์ พร้อมครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 101 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
 4. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 100 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กันยายน 2017
 5. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กันยายน 2017
 6. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 10 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กันยายน 2017
 7. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 100 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กันยายน 2017
 8. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมอนุชา บุญศิริ พร้อมเพื่อนๆเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 700 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมเพื่อนๆโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
 9. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างฌาปณสถาน (เมรุที่เผาศพ) ที่ทางวัดได้ปรับถมดินไว้เรียบร้อยแล้ว สาธุๆ

  20375673_156161958282088_2489406211500204325_n.jpg
  15442133_1364557950243129_5476046109839171112_n (1).jpg
  15621874_1364558060243118_5348927205945187934_n.jpg
   
 10. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ ดังต่อไปนี้
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 15 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 56 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 15 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 30 บาท


  ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
 11. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ ดังต่อไปนี้
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3 บาท


  ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
 12. kritsadakorn

  kritsadakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  271
  ค่าพลัง:
  +627
  ร่วมบุญกฐิน 100 บาท
   
 13. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 25 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
 14. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
 15. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ ดังต่อไปนี้
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 300 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 6 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 23 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5 บาท
  คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท


  ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
 16. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 10 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
 17. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมอุดมศิลป์ ฤทธิชัยกุล และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 2,000 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ

  IMG_8256.JPG
   
 18. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมอุดมศิลป์ ฤทธิชัยกุล และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 1,000 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
 19. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายังคุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 80 บาท ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จมายังคุณโยมพร้อมครอบครัวโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุๆ
   
 20. พระธนนท์ ธฺมมสาโร

  พระธนนท์ ธฺมมสาโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,982
  ค่าพลัง:
  +15,842
  ขออนุโมทนาบุญมายัง คุณโยมพี่ปัฐวิกรณ์ แก้วเมืองกลาง (schanty saeng) พร้อมครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ จำนวน 2,000 บาท ด้วยผลแห่งบุญนี้ ขอผลบุญนี้จงสำเร็จมายังท่านตลอดจนคนในครอบครัวโดยเร็ววันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ สาธุๆ

  22141332_121842381868484_488853038470122322_n.jpg
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างเมรุที่เผาศพ
 1. กลอง
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  483
 2. paidej
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  494
 3. paidej
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  1,029
 4. ไข่หวานน้อย
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  807

แชร์หน้านี้

Loading...