เรื่องเด่น ร่วมแชร์ความรู้สึกและประสบการณ์รับยันต์เกราะเพชร 23 มิ.ย. ได้ตั้งแต่หน้า 12 เป็นต้นไป

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย ญ.ผู้หญิง, 15 พฤษภาคม 2012.

 1. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,930
  <hr style="color:#FFFFFF; background-color:#FFFFFF" size="1">
  มิถุนายน  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  รายละเอียดการร่วมกิจกรรม
  ๑. ท่่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทาง กรุณาระบุชื่อกิจกรรมบุญที่ต้องการรวมถึงโอนเงินค่าพาหนะตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเข้าบัญชีตามข้างล่างนี้ และมาโพสต์แจ้งชื่อ-สกุล-เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และจำนวนเงิน-วัน เวลาที่โอนให้ทราบด้วย

  ชื่อบัญชี : น.ส. ณญาดา ศราภัยวานิช
  ธนาคาร : กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางบัวทอง
  เลขที่บัญชี : ๑๒๑-๐-๑๐๕๔๕-๔ (121-0-10545-4)
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)

  ๒. ในกรณีมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ร่วมเดินทางเข้ามาเกิน ๑๐ คน จะลงชื่อเป็นที่นั่งสำรองและจัดที่นั่งทดแทนให้ในกรณีมีสมาชิกถอนตัวเนื่อง จากงานเข้า และหรือพิจารณาจัดรถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนรถให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิก

  ๓. สมาชิกที่ชำระค่าเดินทางและประสงค์ยกเลิกการเดินทางหลังจากวันที่กำหนด จะทำการเปิดรับสมาชิกทดแทนและดำเนินการคืนเงินให้เต็มตามจำนวนหลังหักค่าธรรมเนียมการโอน ๒๕ บาทเมื่อมีผู้แจ้งความประสงค์และชำระเงินเข้ามา ยกเว้น ไม่มีสมาชิกทดแทน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าเดินทางให้หากการยกเลิกล่าช้าของท่านก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้จัด และในกรณีที่ขอชำระหลังวันที่ปิดรับการโอนแล้วแจ้งยกเลิกการเดินทางในภายหลัง จะต้องชำระค่าเดินทางเข้ามาเต็มจำนวน เนื่องจากทำให้เป็นการเสียสิทธิ์ของผู้อื่น และผู้จัดไม่สามารถรับภาระค่าเดินทางทดแทนได้ เนื่องจากทุกกิจกรรมบุญจะประมาณการค่าใช้จ่ายตามจริง

  ๔. เงินคงเหลือหลังจากชำระค่าเช่ารถและค่าใช้จ่ายทุกส่วนแล้ว ผู้จัดขออนุญาตนำเงินคงเหลือทั้งหมดเข้าร่วมบุญต่าง ๆ ในทุกกิจกรรมบุญของกองทุนบึงลับแลต่อไป
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 มิถุนายน 2012
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,930
  รายนามผู้ร่วมบุญ-ร่วมเดินทาง  [​IMG]


  สรุปจำนวนผู้แจ้งความประสงค์ร่วมเดินทาง
  ธรรมสัญจร (๑๒)
  แจ้งเดินทาง ๒๐ คน
  ปิดทริป


  ธรรมสัญจร (๑๓)
  แจ้งเดินทาง ๗๐ คน
  ปิดทริป


  ธรรมสัญจร (๑๔)
  แจ้งเดินทาง ๒๖๐ คน
  ปิดทริป


  [​IMG]
  ธรรมสัญจร (๑๒)
  ๑. แจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน : วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค. ๕๕
  ๒. ปิดรับการโอนชำระเงิน : วันศุกร์ที่ ๒๕ พ.ค. ๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๓. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๕๕
  ๔. ให้สิทธิ์ที่นั่ง ตามการชำระเงิน
  ๕. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง ๘ ท่าน
  ๖. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
  -------------------------

  ธรรมสัญจร (๑๓)
  ๑. แจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน : วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค. ๕๕
  ๒. ปิดรับการโอนชำระเงิน : วันศุกร์ที่ ๑ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๓. ประกาศผังที่นั่ง : วันอังคารที่ ๕ มิ.ย. ๕๕
  ๔. ให้สิทธิ์ที่นั่ง ตามการชำระเงิน
  ๕. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง ๘ ท่าน
  ๖. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
  -------------------------

  ธรรมสัญจร (๑๔)
  ๑. แจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน : วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๕
  ๒. ปิดรับการโอนชำระเงิน : วันศุกร์ที่ ๑๕ มิ.ย.. ๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๓. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๕
  ๔. ให้สิทธิ์ที่นั่ง ตามการชำระเงิน
  ๕. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง ๘ ท่าน
  ๖. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ


  * สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มิถุนายน 2012
 3. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,930
  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง

  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง และแจ้งการชำระเงิน


  เพื่อง่ายต่อการทำงาน และการตรวจสอบที่นั่ง รวมถึงการชำระเงิน ขอให้สมาิชิกที่ประสงค์จะร่วมเดินทาง กรุณา Copy แบบฟอร์มด้านล่างนี้


  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง


  ๑. นามที่จอง : ญ. ผู้หญิง

  ๒. ชื่อ-สกุล :
  ญญาดา ศราภัยวาินิช
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๒) : ที่นั่ง
  - ธรรมสัญจร (๑๓) : ที่นั่ง
  - ธรรมสัญจร (๑๔) :
  ที่นั่ง
  รวม ที่นั่ง

  ๔. วันที่โอนเงิน : ๑๕ พ.ค. ๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
  จำนวนเงิน : ๑,๗๐๐.๐๑ บาท
  (สามารถโพสตแจ้งเพิ่มเติมภายหลังได้)  หมายเหตุ
  ๑. สิทธิ์การเดินทางของทุกท่านจะมีผลสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้จัดได้รับทราบการชำระเงินแล้วเท่านั้น
  ๒.
  เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์
  ๓. การจัดที่นั่ง จะจัดให้ตามลำดับการชำระเงิน
   
 4. kcboy

  kcboy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  63
  ค่าพลัง:
  +421
  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง

  ๑. นามที่จอง : kcboy

  ๒. คงธวัช ชัยรัชวิทย์
  โทรศัพท์ 080-776-1795

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๓) : ๑ ที่นั่ง
  - ธรรมสัญจร (๑๔) : ๑ ที่นั่ง
  รวม 2 ที่ครับ โอนเงินแล้วจะแจ้งอีกทีนะครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 พฤษภาคม 2012
 5. econcu38

  econcu38 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  360
  ค่าพลัง:
  +1,649
  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง

  ๑. นามที่จอง : econcu38

  ๒. ชื่อ-สกุล : รัฐวิชญ์ ไพรวัน
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๗๔๔๑๓๗ (081-7744137)

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๒) : ๒ ที่นั่ง
  - ธรรมสัญจร (๑๓) : ๑ ที่นั่ง
  รวม ๓ ที่นั่ง

  ทริปเป่ายันต์ จัดเยอะๆเลยพี่หญิง
  คราวนี้คนลนหลามแน่ๆ :cool:
   
 6. AEKNARINS

  AEKNARINS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  40
  ค่าพลัง:
  +248
  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง

  ๑. นามที่จอง : AEKNARINS

  ๒. ชื่อ-สกุล :
  เอกนรินทร์

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๔) :
  ที่นั่ง
  รวม ที่นั่ง

  ๔. วันที่โอนเงิน : แจ้งภายหลัง
  จำนวนเงิน : บาท
  (สามารถโพสต์แจ้งเพิ่มเติมภายหลังได้)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 มีนาคม 2013
 7. cmhadtong

  cmhadtong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2008
  โพสต์:
  429
  ค่าพลัง:
  +2,038
  ๑. นามที่จอง : cmhadtong
  ๒. ชื่อ-สกุล :
  ชัยณรงค์ หมาดทอง
  โทรศัพท์ : (089-7976855)

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๔) : 2 ที่นั่ง
  รวม 2 ที่นั่ง
  ๔. วันที่โอนเงิน : โอนแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  จำนวนเงิน :

  (สามารถโพสตแจ้งเพิ่มเติมภายหลังได้)

   
 8. Ninana

  Ninana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  330
  ค่าพลัง:
  +1,674
  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง

  ๑. นามที่จอง : Ninana

  ๒. ชื่อ-สกุล :
  นินันท์ อาจศิริวัฒน์

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๔) : 2 ที่นั่ง

  ๔. วันที่โอนเงิน : จะโอนให้ประมาณวันที่ 30 พ.ค. 55 นี้ค่ะ

  เออ.. พี่หญิงลงวันปิดรับจองของทริปธรรมสัญจร (14) ในรายละเอียดการเดินทาง เป็น เดือน พ.ค. นี้ มันน่าจะเป็น มิ.ย. ใช่ป่ะ
   
 9. Juad

  Juad เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  131
  ค่าพลัง:
  +354
  ๑. นามที่จอง : Juad
  ๒. ชื่อ-สกุล : นาย สันติ วิชยภิญโญ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>

  โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๒๒๒๒๐๒ (086-5222202)

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๒) : ที่นั่ง
  - ธรรมสัญจร (๑๓) : ที่นั่ง
  - ธรรมสัญจร (๑๔) :
  ที่นั่ง
  รวม ที่นั่ง

  ๔. วันที่โอนเงิน :

  ๕. จำนวนเงิน : บาท

   
 10. Fishjacker

  Fishjacker เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  209
  ค่าพลัง:
  +735
  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง

  ๑. นามที่จอง : Fishjacker
  ๒. ชื่อ-สกุล : สุนทร บุตรโคตร
  โทร ๐๘๖-๘๙๔-๐๓๖๕

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๔)
  : ที่นั่ง

  ๔. วันที่โอนเงิน : จะโอนเงินจะแจ้งอีกครั้งครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 พฤษภาคม 2012
 11. del_piore

  del_piore เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +1,017
  ๑. นามที่จอง : คุณโอครับ
  ๒. ชื่อ-สกุล : ประเทือง เชื้อสอาด
  โทรศัพท์ : ๐๘๓-๔๒๘-๕๐๗๕ (083-428-5075)

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๒) : ๑ ที่นั่ง
  - ธรรมสัญจร (๑๓) : ๑ ที่นั่ง
  รวม ๒ ที่นั่ง
  ๔. วันที่โอนเงิน : วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๒๗ น.
  จำนวนเงิน : ๑,๒๓๔.๐๐ บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 18 พฤษภาคม 2012
 12. Sunshineman

  Sunshineman Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2006
  โพสต์:
  30
  ค่าพลัง:
  +85
  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง

  ๑. นามที่จอง : Sunshineman

  ๒. ชื่อ-สกุล : ปกรณ์ ไกรสิทธิ์

  โทรศัพท์ : 084-1495943

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๔) :
  ที่นั่ง
  รวม 1 ที่นั่ง

  ๔. วันที่โอนเงิน : 17 พ.ค. 2555 เวลา 14.51 น.
  จำนวน 509 บาทถ้วนครับ

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2012
 13. Amp119

  Amp119 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  223
  ค่าพลัง:
  +831
  ๑. นามที่จอง : amp119

  ๒. ชื่อ-สกุล :
  นโรตม์ เลี่ยมสกุล
  โทรศัพท์ : 089-123-5904

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๔) :
  ที่นั่ง
  รวม ที่นั่ง

  ๔. วันที่โอนเงิน : โอนแล้วจะแจ้งให้ทราบ

   
 14. kcboy

  kcboy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  63
  ค่าพลัง:
  +421
  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง (โอนเงินแล้วครับ)

  ๑. นามที่จอง : kcboy (จากกระทู้ที่ ๔)

  ๒. คงธวัช ชัยรัชวิทย์
  โทรศัพท์ 080-776-1795

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๓) : ๑ ที่นั่ง
  - ธรรมสัญจร (๑๔) : ๑ ที่นั่ง
  รวม ๒ ที่ครับ
  ๔. วันที่โอนเงิน : ๑๖ พ.ค. ๕๕ เวลา ๑๔.๒๔ น.
  จำนวนเงิน : ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
  ขอบคุณครับ

   
 15. tikking

  tikking เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  132
  ค่าพลัง:
  +221
  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง

  ๑. นามที่จอง : Tikking

  ๒. ชื่อ-สกุล : กัญพัชร์ ช่วยบุดดา
  โทรศัพท์ : 090-6519565

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๔) : 1 ที่นั่ง
  รวม 1 ที่นั่ง

  ๔. วันที่โอนเงิน : แจ้งภายหลัง
  จำนวนเงิน : บาท
  (สามารถโพสต์แจ้งเพิ่มเติมภายหลังได้)
   
 16. เอก_ekk

  เอก_ekk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +328
  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง

  ๑. นามที่จอง : เอก_ekk

  ๒. ชื่อ-สกุล : เอกชัย ไกรดิษฐ์
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๘๙๑๙๖๐

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๓) : ๑ ที่นั่ง
  - ธรรมสัญจร (๑๔) : ๑ ที่นั่ง
  รวม ๒ ที่นั่ง

  ๔. วันที่โอนเงิน : แจ้งภายหลัง
  จำนวนเงิน : บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 พฤษภาคม 2012
 17. Patiharn^^

  Patiharn^^ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2011
  โพสต์:
  91
  ค่าพลัง:
  +557
  ๑. นามที่จอง : Kim han

  ๒. ชื่อ-สกุล : ปาฏิหาริย์ ชัยรัตนอมรเลิศ
  โทรศัพท์ : ๐๘๙-๐๐๙๓-๙๙๙ (089-0093-999)

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๓) : ๑ ที่นั่ง
  รวม ๑ ที่นั่ง

  ๔. วันที่โอนเงิน : 18/05/12 16:44 700.55฿
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 พฤษภาคม 2012
 18. marine24

  marine24 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  2,224
  ค่าพลัง:
  +15,629
  ผมอยู่อยุธยา จะไปร่วมพิธีเป่ายันเกราะเพชร แต่คิดว่าจะต้องไปก่อน เอารถไปเอง ไปค้างแรมที่วัดท่าขนุน อยากทราบว่า ผมจะต้องติดต่อแจ้งความประสงค์จะขอเข้าพักแรมที่วัดท่าขนุนกับใคร ขอเบอร์ติดต่อด้วยครับ
   
 19. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,930
  ติดต่อได้ที่ ๐๘๔ - ๕๓๑ - ๙๒๓๑ พระธีราวุธ นิสโภ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนค่ะ
   
 20. poth

  poth เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  37
  ค่าพลัง:
  +266
  แบบฟอร์มการจองที่นั่ง

  ๑. นามที่จอง : ponlakrit

  ๒. ชื่อ-สกุล :
  พลกฤษณ์ ธัญาิธรพงษ์
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๒๕๑๔๒๖

  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๑๒) : ที่นั่ง
  - ธรรมสัญจร (๑๓) : ที่นั่ง

  รวม ๒ ที่นั่ง

  ๔. วันที่โอนเงิน :
  จำนวนเงิน :
  (สามารถโพสตแจ้งเพิ่มเติมภายหลังได้)
   

แชร์หน้านี้

Loading...