เรื่องเด่น ร่วม หล่อเทียน ตักบาตรดอกไม้ผ่านช่องทางออนไลน์

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 5 กรกฎาคม 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,783
  ค่าพลัง:
  +6,688
  0b988e0b8ade0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b899-e0b895e0b8b1e0b881e0b89ae0b8b2e0b895e0b8a3e0b894e0b8ad.jpg

  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัดให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ได้ โดย “วันที่ 1 5 กรกฎาคม” www.เข้าพรรษาออนไลน์.com

  988e0b8ade0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b899-e0b895e0b8b1e0b881e0b89ae0b8b2e0b895e0b8a3e0b894e0b8ad-1.jpg

  มีกิจกรรมตามแนวทางปฏิบัติทางพุทธศาสนาโดยสามารถร่วมสวดมนต์ หล่อเทียนคุณธรรมซึ่งเป็นข้อธรรมมะในเรื่องมงคลชีวิต 38ประการ ทั้งยังสามารถชวนเพื่อน Challenge และ Share โดยเลือก ปวารณาตนจะงดเหล้าเข้าพรรษา หรือ ถือศีล ตามวันที่แต่ละคนสะดวก นอกจากนี้ “วันที่ 6 กรกฎาคม”ยังจะมีกิจกรรมตักบาตรดอกไม้โดยใช้ดอกเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้ง 8

  พระอรหันต์องค์ที่ ๑ : พระอัญญาโกณฑัญญะ (พระอรหันต์ประจำทิศบูรพาภิกษุสาวกผู้เลิศด้านรัตตัญญู)

  พระอรหันต์องค์ที่ ๒ : พระควัมปติ (พระอรหันต์ประจำทิศพายัพภิกษุผู้ห้ามน้ำท่วมตามพุทธบัญชา) พระอรหันต์องค์ที่

  988e0b8ade0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b899-e0b895e0b8b1e0b881e0b89ae0b8b2e0b895e0b8a3e0b894e0b8ad-2.jpg

  ๓ : พระสารีบุตร(พระอรหันต์ประจำทิศทักษิณ ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีปัญญามาก) พระอรหันต์องค์ที่

  988e0b8ade0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b899-e0b895e0b8b1e0b881e0b89ae0b8b2e0b895e0b8a3e0b894e0b8ad-3.jpg

  ๔ :พระมหาโมคคัลลานะ (พระอรหันต์ประจำทิศอุดร ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีฤทธ์มาก)พระอรหันต์องค์ที่

  988e0b8ade0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b899-e0b895e0b8b1e0b881e0b89ae0b8b2e0b895e0b8a3e0b894e0b8ad-4.jpg

  ๕ : พระมหากัสสปะ (พระอรหันต์ประจำทิศอาคเนย์ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านธุดงค์)

  988e0b8ade0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b899-e0b895e0b8b1e0b881e0b89ae0b8b2e0b895e0b8a3e0b894e0b8ad-5.jpg

  พระอรหันต์องค์ที่ ๖ : พระราหุล(พระอรหันต์ประจำทิศอีสาน ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านใคร่ศึกษา)

  988e0b8ade0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b899-e0b895e0b8b1e0b881e0b89ae0b8b2e0b895e0b8a3e0b894e0b8ad-6.jpg

  พระอรหันต์องค์ที่ ๗ :พระอานนท์ (พระอรหันต์ประจำทิศปัจฉิม ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า)

  988e0b8ade0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b899-e0b895e0b8b1e0b881e0b89ae0b8b2e0b895e0b8a3e0b894e0b8ad-7.jpg

  พระอรหันต์องค์ที่ ๘ : พระอุบาลี (พระอรหันต์ประจำทิศหรดีภิกษุสาวกผู้เลิศด้านวินัย) ซึ่งการตักบาตร

  988e0b8ade0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b899-e0b895e0b8b1e0b881e0b89ae0b8b2e0b895e0b8a3e0b894e0b8ad-8.jpg

  ดอกไม้เป็นประเพณีที่มีตำนานมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีความเชื่อกันว่าการตักบาตรดอกไม้เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่งทำให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข วิธีการร่วมบุญเข้าพรรษาออนไลน์ -ก่อนอื่นเข้าไปที่ www.เข้าพรรษาออนไลน์.com -กดเลือกช่องทางการเข้าสู่ระบบของท่าน -กดเริ่มเพื่อเข้าสู่การเข้าพรรษาออนไลน์ -กดเลือกคาแรกเตอร์ของตัวท่านเอง-สามารถอัพโหลดรูปภาพของตัวท่านเองลงในคาแรกเตอร์-ค้นชื่อวัดที่ต้องการไปทำบุญเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดยืนยัน -กดเริ่มสวดมนต์ -ท่านสามารถร่วมหล่อเทียนพรรษาด้วยการกดหล่อเทียน -หน้าจอของท่านจะปรากฎมงคลชีวิต38 ประการ โดยจะเป็นการสุ่มเลือกมาให้ท่าน ร่วมถวายเทียนจำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ด้วยการ กด กดถวาย -ท่านสามารถร่วมปวารณาตนสำหรับการเข้าพรรษาในปีนี้

  988e0b8ade0b980e0b897e0b8b5e0b8a2e0b899-e0b895e0b8b1e0b881e0b89ae0b8b2e0b895e0b8a3e0b894e0b8ad-9.jpg

  วิธีการตักบาตรดอกไม้-เข้าไปที่ www.เข้าพรรษาออนไลน์.com-กดเลือกช่องทางเข้าสู่ระบบ-กดเริ่มเพื่อเข้าสู่การตักบาตรดอกไม้-กดเลือกคาแรกเตอร์-เลือกอัปโหลดรูปภาพของท่าน-ค้นหาชื่อวัดที่ต้องการทำบุญ-กดเริ่มสวดมนต์-จะสุ่มคำอธิฐานกดสุ่มเพื่อเลือกคำอธิฐานใหม่ที่ตรงใจได้-กดถวายเพื่อตักบาตรดอกไม้-เสร็จสิ้นการตักบาตรดอกไม้

  เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.nationtv.tv/main/content/378783540/
   

แชร์หน้านี้

Loading...