เสียงธรรม ลอยบาป ล้างบาป หลวงพ่อปัญญานันทะ ภิกขุ

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 19 ตุลาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  พระที่แท้จริง/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ..วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

  สุขภาพดีเพราะปัญญาดี/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ..วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
  Published on Nov 7, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 พฤศจิกายน 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  ตัวปฏิบัติคือศีล สมาธิ ปัญญา/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ..วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๗

  ปัญญามีเพราะใจสงบ/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ..วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๔

  ยิ่งให้ ยิ่งได้/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ..วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๕

  ตัวอย่างสกุลที่มั่นคง/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ...วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๘

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
  Published on Sep 30, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤศจิกายน 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  พระพุทธองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  ธรรมะที่ไม่ใช่คำสอน/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  ควรทำบุญอายุอย่างไร/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ.. วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๒

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
  Published on Nov 12, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 พฤศจิกายน 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  โลกธรรม/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ...วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐

  ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ..วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

  ความถูกต้องเป็นฐานของชีวิต/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ..วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
  Published on Nov 17, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤศจิกายน 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  ธรรมะในวันลอยกระทง/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ...วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

  ธรรมะ คือธรรมชาติสร้างสุขได้อย่างไร?/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ..วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๕

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
  Published on Nov 21, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 พฤศจิกายน 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  ธรรมชาติของชีวิต/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  การระวัง กาย วาจา จิต/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุ / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

  Published on Nov 24, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  วัดผลด้วยตนเอง/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  ธรรมะเป็นหลักใจสู้ภัยร้าย / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  เป็นทาสเป็นไท อยู่ที่ใจของเรา/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ


  ถอนตนให้พ้นทุกข์

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
  Published on Nov 26, 2018

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 ธันวาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  สร้างวัฒนธรรมทางใจกันเถิด/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ...วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๐

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
  Published on Nov 28, 2018
  บวช ทรงเจ้า เข้าผี ☼ หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

  อุดมการณ์หลวงพ่อปัญญานันทะ

  กำหนดรู้ที่จิตไม่ผิดทาง / หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

  ธรรมดีต่อใจ

  Published on Jun 7, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 ธันวาคม 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  พระคุณพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  พระมหากษัตริย์ไทยกับพุทธศาสนา/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  ในหลวงของเรา/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

  Published on Dec 3, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 ธันวาคม 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  ชีวิตคืออะไร | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  ฉลาดเป็นสุขทุกข์เพราะโง่ | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  #วัดชลประทานรังสฤษดิ์ #หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ #ความสุขแท้จากธรรมะ
  ความสุขแท้จากธรรมะ | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
  Published on Dec 7, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 ธันวาคม 2018
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  ฐานของใจ | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  ทุกข์มีเพราะการยึดถือ | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  แนวทางแก้ไขความทุกข์ | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 22Dec,2534

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
  Published on Dec 10, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 ธันวาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  สู้กิเลสด้วยธรรมาวุธ | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ....วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

  คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  ทำงานด้วยจิตว่าง | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

  Published on Dec 11, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ธันวาคม 2018
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ธันวาคม 2018
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  ยกย่องคนดีที่สร้างสรรค์ | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  จุดมุ่งหมายที่เราต้องการ | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  อบายมุข (สุรา)/ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
  Published on Dec 19, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 ธันวาคม 2018
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  สร้างความคิดริเริ่ม เสริมคุณค่าชีวิต | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ...วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๐

  ตัวอย่างของผู้มีความเพียร | หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ....วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๙

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
  Published on Dec 24, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 ธันวาคม 2018
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ธันวาคม 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,259
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,498

แชร์หน้านี้

Loading...