ลูกแก้วจักรพรรดิ์ แบบคริสตัล รุ่น ๑ สมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย รตนหทัย, 4 ธันวาคม 2018.

 1. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,807
  ค่าพลัง:
  +2,309
  BA9262ED-8053-4A1E-9E10-536C80F3473A.jpeg 3AFA1D15-522F-48DE-A9E1-C8679F475375.jpeg 1E5D6193-ED02-42A5-8BB5-C0C984BD675D.jpeg 1D0009E3-6345-4B77-854D-098E4EB4ADE7.jpeg 9A89DBAB-B580-4EE7-BC4D-7C29B72F2F00.jpeg C8F0F9BE-C908-4593-B3E6-FB17EFA2BA4F.jpeg 62D05BFD-5B7C-4B88-A444-BDAEB87889D6.jpeg 867D3CAE-9C4A-41C2-9FE9-BB5AF37F55BC.jpeg 52D2B47A-D05B-47FB-BA2D-9BB9AAC33196.jpeg 29F97E6E-DA90-4C2D-BDF6-A95EC87213D2.jpeg เปิดบูชา
  ลูกแก้วจักรพรรดิ์ คริสตัลแบบเจียระไน ขนาดกลางประมาณ ๒.๕ -๓ ซม. หรือ ๑ นิ้วเศษๆ แท้และทันสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พุทธาภิเษก
  หายากมากๆ ใช้เป็นองค์ประธานที่บ้านได้ครับ
  ได้จากศิษย์ที่รับใช้งานสมัยหลวงพ่อ
  รับประกันแท้ตลอดชีพ
  เปิดบูชาองค์ละ 1599 บาท จัดส่งฟรี

  มีจำนวน ๑๕ องค์
  โอนปัจจัย ๓ วัน นับจากวันจองจัดส่งวันที่ ๘ ธค ๖๑ เป็นต้นไป
  ..............................................................
  ลูกแก้วจักรพรรดิ์ เป็นองค์ลูกแก้วคริสตัลเจียระไน
  ในสมัยนั้นหลวงพ่อทำพิธีพุทธาภิเษก ลูกแก้วมณีรัตนะรูปทรงต่างๆ รวมถึงแหวนเพชรแบบต่างๆ ท่านจะใช้ลูกแก้วจักรพรรดิ์องค์จริงเป็นประธาน พระท่านบอกกับหลวงพ่อท่านว่า ผลจะได้ถึง 99%ของลูกแก้วองค์จริง

  การอาราธนา ท่านบอกให้ทำเป็นกรรมฐานจะเกิดผลมากและยิ่งใหญ่ คือทิพจักขุญาณ ให้อาราธนาทุกวันควบคู่กับการภาวนาพระคาถาเงินล้านไปด้วย จะมีความคล่องตัว จะบังเกิดให้เห็นทันตา และยังป้องกันอันตรายต่างๆเหมือนพระเครื่องทุกประการ เมื่อสวดมนต์บูชาแล้ว ควรอธิษฐานว่า “ขอความปราถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าจงสำเร็จทุกประการ”

  ***********************************************

  เพื่อความคล่องตัวในด้านการเงิน ให้จับภาพขององค์แก้วไว้พร้อมกับท่องพระคาถาเงินล้านครับ การเงินจะคล่องตัว

  พระคาถาเงินล้าน

  (ตั้ง นะโม ๓ จบ )

  สัมปจิตฉามิ
  นาสังสิโม
  พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
  พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
  มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
  มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
  พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
  วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
  สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
  เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ
  (บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

  ***********************************************

  (วิธีการใช้ลูกแก้ว….คัดจากหนังสือสมบัติพ่อให้หน้า ๑๒๑ ดังนี้ครับ)

  ..”ก่อนที่จะภาวนาคาถาให้มองดูลูกแก้วเสียก่อน จำภาพแก้วได้ ก็หลับตานึกถึงภาพแก้วนั้นแล้วก็ภาวนา นี่ทำเป็นกรรมฐาน จะภาวนา พุทโธ หรือ นะมะพะทะ ว่าได้ทุกอย่างเพราะว่าแก้วเป็นอาโลกกสิณ สำหรับอาโลกสิณนี่เป็นกสิณพื้นฐานของทิพจักขุญาณ หากว่าขณะที่หลับตาภาวนา ภาพลูกแก้วเลือนไปจากใจ ให้ลืมตาดูใหม่ จำภาพลูกแก้วแล้วภาวนาต่อไป จนกระทั่งภาพลูกแก้วติดตาติดใจ คราวหลังเราไม่ต้องมองดูลูกแก้ว แต่นึกภาพลูกแก้วได้เป็นปกติอย่างนี้ท่านเรียกว่า “อุคหนิมิต”

  อุคหนิมิต นี่เป็น อุปจารสมาธิ เป็นผลของทิพจักขุณาณ เมื่อทำอย่างนี้เรื่อยๆ ไปจนกระทั่งภาพลูกแก้วติดตาติดใจอยู่เสมอ ต่อมาก็อธิฐานให้ลูกแก้วโตขึ้น ก็จะเห็นภาพลูกแก้วโตขึ้น อธิฐานให้เล็กลงก็จะเล็กลง ให้อยู่สูงก็อยู่สูง ให้อยู่ต่ำก็อยู่ต่ำ อยู่หน้าก็ได้ อยู่หลังก็ได้ตามชอบใจ อย่างนี้เป็น ปฏิภาคนิมิต ถือว่าเป็นนิมิตสูงสุดส่วนหนึ่ง…”

  “ในเมื่อเห็นลูกแก้วชัดเจนแจ่มใสดีเท่าไหร่ ความเป็นทิพจักขุญาณของท่านพุทธบริษัทที่จะเห็นภาพอื่นก็จะเห็นชัดเจนเท่านั้น แต่ว่าถ้าเห็นลูกแก้วชัดเจนดีแล้ว ต่อไปก็อธิฐานขอให้ภาพลูกแก้วหายไป ขอภาพของพระพุทธเจ้าจงปรากฏ ในเมื่อเห็นภาพของพระพุทธเจ้าปรากฏแทน ขอให้อธิฐานให้พระองค์โตขึ้น ภาพของพระพุทธเจ้าโตขึ้น ขอให้พระองค์ทรงเล็กลงก็เล็กลง ให้สูงให้ต่ำได้ตามความต้องการ อย่างนี้ถือว่าถึงที่สุด ของ มโนมยิทธิ

  ถ้าทำมโนมยิทธิได้ตามนี้แล้วจึงเคลื่อนออก ถ้าเคลื่อนไปไหนจิตกับกายจะตัดกันเด็ดขาด คือว่าไป สุดตัว ถ้าไปสุดตัวก็จะได้พบทุกอย่าง จะพบเทวดา จะพบพรหมก็ดี พบพระอรหันต์ก็ดี เราก็จะมีสภาพไปนั่งคุยกันอย่างสบาย เหมือนนั่งคุยกันอยู่นี่ ถือว่าเป็นการเต็มมโนมยิทธิที่ศึกษา เพราะมโนมยิทธิที่ศึกษากันอยู่เวลานี้ เราใช้กำลังครึ่งเดียว…”

  “แต่ว่าเพื่อผลประโยชน์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทว่า

  “ทุกคนยังต้องกินต้องใช้ พระพุทธเจ้าก็ทรงห่วงเหมือนกัน ท่านถือว่าถ้าทุกคนยากจนเสียจริงๆ ไม่มีกินมีใช้ การเจริญสมาธิก็ไม่มีผล เพราะมีความเดือดร้อน”

  ฉนั้นท่านจึงแนะนำว่า ถ้าทำสมาธิในด้านของกรรมฐานครบถ้วนพอใจแล้ว หลังจากนั้นให้ต่อด้วย คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า (คาถาเงินล้านปัจจุบัน) และเวลาที่เจริญพระกรรมฐานทรงฌาณเท่าไร คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะทรงฌาณเท่านั้น เมื่อคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเป็นฌาณ การเงินของท่านพุทธบริษัทจะมีการคล่องตัวดีมาก ถ้าปฏิบัติได้เป็นฌาณจริงๆ คือ เห็นภาพชัดจริงให้สังเกตุดูว่า หลังจากทำไป ๓ เดือน ผลการปฏิบัติลาภสักการะจะเกิด การเงินไม่ฝืดเคือง ยิ่งทำนานมากเงินก็จะยิ่งขังตัว…”

  “เงินเดือนที่ไม่ค่อยพอเดือน มันก็จะเริ่มพอเดือน เดือนหน้ากับเดือนหลัง มันสวัสดีกันได้ก็พอตัวแล้ว ต่อมาเจ้าเดือนหน้ามันไม่ยอมไป เดือนใหม่ก็ยังมีมาอีก มันเริ่มขังตัว มันเริ่มขังตัวแน่นะ รวมความว่า มันนอนคุยกันในกระเป๋าได้ ทำตามนี้มีผลจริงๆ นะ และวิธีที่ใช้เงินในคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีแบบหนึ่ง ซึ่งเคยได้กล่าวไว้แล้ว..”
  *****************************************************
  ร่วมโอนปัจจัยได้ที่ :
  นายธเนศร์ เอกอรพรรณ
  1.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเตาปูน เลขที่ 1412184292
  2.ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองสาม เลขที่ 8922217840
  3. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา cyberwolrd เลขที่ 0197038177
  นายคัคเนศวร์ เอกอรพรรณ
  1. ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิตนครนายก เลขที่ 9860640483
  หรือ promtpay พร้อมเพย์ ไม่เสียค่าธรรมเนียม เลขที่ 3102400454110
  *****************************************************
  Line : phantaii
   
 2. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,807
  ค่าพลัง:
  +2,309
  เหลืออีก ๑๐ องค์ครับ
   
 3. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,807
  ค่าพลัง:
  +2,309
  ปิดรายการครับ
   
 4. rappan1

  rappan1 ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2011
  โพสต์:
  368
  ค่าพลัง:
  +428
  เหลืออีกสักลูกไหมคะ
   
 5. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,807
  ค่าพลัง:
  +2,309
  มีลูกเล็กขนาด ๒ ซม ราคา 1399 บาทส่งฟรีครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,807
  ค่าพลัง:
  +2,309
  มีครับ
   
 7. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,807
  ค่าพลัง:
  +2,309
  85E344ED-EA53-451D-BCDD-EC32527965A4.jpeg มีลูกขนาดกลางเพิ่มมา 1599 บาท จำนวน ๓ ลูกครับ
   
 8. oorocker

  oorocker สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2018
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +31
  จอง 1 ลูกหมดยังครับ
   
 9. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,807
  ค่าพลัง:
  +2,309
  มีครับ
   
 10. รตนหทัย

  รตนหทัย ธเนศร์ โทร 0819197488 สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2015
  โพสต์:
  5,807
  ค่าพลัง:
  +2,309
  จองครบกันแล้วครับ ขอปิดรายการครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...