ล่องใต้...ชมเกาะ เลาะหาด

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย สร้อยฟ้ามาลา, 21 พฤษภาคม 2013.

 1. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]


  พระพุทธรูปที่ระเบียงคด
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7857_1a.jpg
   IMG_7857_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   514.1 KB
   เปิดดู:
   131
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 2. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]


  พระวิหารหลวง
  พระวิหารหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขององค์เจดีย์พระบรมธาตุไชยา สร้างยื่นล้ำเข้าไปในพระวิหารคด ภายในพระวิหารหลวงมีพระรูปน้อยใหญ่ประดิษฐานอยู่หลายองค์ ด้านหลังพระวิหารหลวงด้านตะวันตก เดิมเป็นห้องลับแล สำหรับนมัสการพระบรมธาตุ ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี (วัดพระบรมธาตุไชยา) สำหรับแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ แล้วยังใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลและประชุมคณะสงฆ์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7897_1a.jpg
   IMG_7897_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   430.7 KB
   เปิดดู:
   134
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 3. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]

  พระพุทธรูปในพระวิหารหลวง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7879_1a.jpg
   IMG_7879_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   470.9 KB
   เปิดดู:
   136
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 4. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]

  พระพุทธรูปในพระวิหารหลวง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7880_1a.jpg
   IMG_7880_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   421.9 KB
   เปิดดู:
   130
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 5. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]

  พระพุทธรูปในพระวิหารหลวง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7886_1a.jpg
   IMG_7886_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   380.3 KB
   เปิดดู:
   131
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 6. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  พระอุโบสถ (ไม่ได้ถ่ายรูปมา เพราะว่าคนในคณะไหว้พระเร็วมาก แล้วก็ขึ้นรถกันเร็ว จึงหมดเวลาเดินชมวัด)
  พระอุโบสถตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระบรมธาตุไชยาอยู่นอกกำแพงวิหารคด สันนิษฐานว่าสร้างใน พ.ศ.๑๓๓๐ สมัยอาณาจักรศรีวิชัย เขตพัทธสีมากว้าง ๑๓.๑๕ เมตร ยาว ๑๘.๘๐ เมตร แต่เดิมมีใบพัทธสีมาใบเดียว เรียงรายรอบพระอุโบสถ จนถึง พ.ศ.๑๘๐๐ พระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบลังกาได้แผ่เข้ามา พระสงฆ์ลังกาได้ทำพิธีผูกพันธสีมาซ้ำในอุโบสถที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้พุทธศาสนามีความบริสุทธิ์มั่นคงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ใบพัทธสีมาจึงปักเป็นคู่แฝดโดยมากมักจะเป็นพระอารามหลวง ด้วยเหตุนี้วัดพระบรมธาตุไชยา จึงมีใบพัทธสีมา ๒ ใบ ภายในพระอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปศิลาทรายแดง ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา
  พระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งผิดกับพระอุโบสถทั่วไป ที่นิยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทั้งนี้อาจเป็นเพาะเมื่อกราบไหวพระประธานในโบสถ์แล้วก็กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระบรมธาตุเจดีย์ด้านหลังไปพร้อมๆ กัน
   
 7. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]


  พระพุทธรูปศิลาทรายแดง ๓ องค์
  พระพุทธรูปศิลาทรายแดง ๓ องค์ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง บนลานภายในกำแพงแก้ว ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างในสมัยอยุธยา โดยฝีมือสกุลช่างไชยา อาสน์ที่นั่งเป็นของใหม่เพื่อยกให้พระพุทธรูปสูงขึ้น สันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งพระพุทธรูปศิลาทรายแดง เดิมเป็นวิหาร แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็ชำรุดทรุดโทรมหรือจากภัยสงคราหรือภัยธรรมชาติ จนปัจจุบันไม่มีวิหารหลงเหลืออยู่อีกแล้ว นอกจากพระพุทธรูปศิลาทรายแดง ๓ องค์ เศียรหักไป ๒ องค์ จนกระทั่งท่านเจ้าคุณพระชยาภิวัฒน์ (หนู) กับพระวินัยธรรมยวด สุริโย ได้บูรณะพระพุทธรูปทั้ง ๓ จนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ ดังที่เห็นในปัจจุบัน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7914_1a.jpg
   IMG_7914_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   536.8 KB
   เปิดดู:
   130
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 8. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  รูปปั้นหล่อ พระชยาภิวัฒน์ (หนู ติสฺโส)
  พระราชทินนามเต็มว่า “พระชยาภิวัฒน์ สุภัทรสังฆปาโมกข์” เป็นชาวบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน (แม่น้ำพุมดวง) สุราษฎร์ธานี เคยแสดงตลกหลวงหน้าพระที่นั่งในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง ได้อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านได้ปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาคือ การบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ไชยา และเสนาสนะของวัดจนสำเร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ ๕ รวมเวลาบูรณะ ๑๔ ปี

  เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ.๒๔๕๘ นมัสการพระบรมธาตุไชยา ทรงโปรดให้พระชยาภิวัฒน์เจริญชัยมงคลคาถา ทรงถวายน้ำมนต์ที่ฝ่าพระหัตถ์และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ลูกเสือป่า ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเวลา ๔๐ ปี จนถึง พ.ศ.๒๔๗๓ จึงลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด เพราะชราภาพ และถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุได้ ๘๖ ปี พรรษา ๖๖
   
 9. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]

  ตรงนี้เรียกว่าอะไร เรียกไม่ถูก จะว่าพระสถูป เจดีย์ ก็เรียกได้ไม่เต็มที่นัก ภายในเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต สามารถเดินเข้าไปได้ แต่ต้องก้นศีรษะนิดนึง เพราะทางเข้าเป็นซุ้มประตูไม่สูง

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7898_1a.jpg
   IMG_7898_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   363.4 KB
   เปิดดู:
   138
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 10. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]

  หลวงพ่อโต
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7905_1a.jpg
   IMG_7905_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   393.5 KB
   เปิดดู:
   127
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 11. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7906_1a.jpg
   IMG_7906_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   412.4 KB
   เปิดดู:
   126
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 12. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]


  ปิดท้ายวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ด้วยภาพพระพุทธรูปที่พระวิหารคด(ระเบียงคด)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7866_1a.jpg
   IMG_7866_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   454.5 KB
   เปิดดู:
   144
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 13. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  พวกเราทำบุญและกราบนมัสการพระบรมธาตุไชยยาแล้วจึงเดินทางกันต่อ ตอนนี้ก็นั่งรถมานานถึงเวลาเที่ยง ไปเติมพลังกันแถวๆ บ้านแหลมโพธิ์ ริมชายทะเลกันก่อน....


  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7915_1b.jpg
   IMG_7915_1b.jpg
   ขนาดไฟล์:
   383.4 KB
   เปิดดู:
   125
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 14. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7917_1a.jpg
   IMG_7917_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   413.1 KB
   เปิดดู:
   118
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 15. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]

  และเหมือนเดิม อาหารมีอีกหลายรายการ แต่ถ่ายรูปไม่สวย จึงไม่ขอโชว์

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7919_1a.jpg
   IMG_7919_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   431.7 KB
   เปิดดู:
   118
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มิถุนายน 2016
 16. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]

  สร้อยฟ้าฯ ทานเสร็จแล้ว คนอื่นยังทานไม่เสร็จ ก็เลยลุกออกมาเก็บภาพ พลับพลา กับชายทะเลแถวๆ นี้...

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 17. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7927_1a.jpg
   IMG_7927_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   507.8 KB
   เปิดดู:
   164
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 18. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7937_1a.jpg
   IMG_7937_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   475.9 KB
   เปิดดู:
   166
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 19. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7930_1a.jpg
   IMG_7930_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   504.2 KB
   เปิดดู:
   163
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013
 20. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,794
  ค่าพลัง:
  +41,396
  [​IMG]


  ทานอาหารกันอิ่นแล้ว ก็รีบขึ้นรถ ด้วยหนทางยังอีกไกลโขกว่าจะถึงกรุงเทพฯ

  ...Bye Surat Thani...


   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7943_1a.jpg
   IMG_7943_1a.jpg
   ขนาดไฟล์:
   506.2 KB
   เปิดดู:
   158
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2013

แชร์หน้านี้

Loading...