วัดประจำรัชกาลที่ ๔ : วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย J.Sayamol, 14 กันยายน 2009.

 1. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,192
  ค่าพลัง:
  +21,512
  [​IMG]
  ด้านหน้า : อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ (ราชสกุลรพีพัฒน์)
  ด้านหลัง : อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์


  อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ

  เป็นที่บรรจุพระสรีรางคารเจ้าจอมมารดาตลับ เกตุทัต
  และพระราชโอรส-พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  ผู้ได้รับพระสมญานามว่า พระบิดาและปรมาจารย์แห่งนักกฎหมายไทย
  พร้อมทั้งพระประยูรญาติแห่งราชสกุลรพีพัฒน์

  ด้านหน้าอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ มีป้ายชื่ออันเป็นลายเซ็น
  ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  ว่า รพีพัฒนศักดิ์ ติดไว้เป็นเอกลักษณ์

  [​IMG]
  อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ (ราชสกุลรพีพัฒน์) ตั้งอยู่ใกล้กับ
  อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน “เสาวภาประดิษฐาน”, อนุสาวรีย์พระปรางค์สามยอดแบบลพบุรี,
  อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ และอนุสาวรีย์สรีรนิธาน
   
 2. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,192
  ค่าพลัง:
  +21,512
  [​IMG]

  [​IMG]

  อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์

  ศิลปะแบบยุโรป เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
  พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเกสร (หม่อมราชวงศ์เกสร สนิทวงศ์)

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
   
 3. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,192
  ค่าพลัง:
  +21,512
  [​IMG]

  อนุสาวรีย์สรีรนิธาน

  ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็น รูปโบสถ์ศิลปะแบบโกธิคของยุโรป
  เป็นที่บรรจุพระสรีรางคารเจ้าจอมมารดาพร้อม อิศรางกูร ณ อยุธยา
  ธิดาเจ้าพระยาพิษณุโลกาธิบดี (บัว)
  และพระราชโอรส-พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  อนุสาวรีย์สรีรนิธาน มีลักษณะเป็นรูปโบสถ์ศิลปะแบบโกธิคของยุโรป
   
 4. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,192
  ค่าพลัง:
  +21,512
  [​IMG]

  - อนุสาวรีย์พระปรางค์สามยอดแบบลพบุรี
  - อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ
  - อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
  - อนุสาวรีย์สรีรนิธาน

  [​IMG]

  - อนุสาวรีย์พระปรางค์สามยอดแบบลพบุรี
  - อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
  - อนุสาวรีย์สรีรนิธาน

  [​IMG]

  - อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
  - อนุสาวรีย์สรีรนิธาน
  - อนุสรณ์สถาน “เสาวภาประดิษฐาน”

  [​IMG]

  - อนุสรณ์สถาน “เสาวภาประดิษฐาน”
  - อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ
  - อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
  - อนุสาวรีย์สรีรนิธาน
   
 5. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,192
  ค่าพลัง:
  +21,512
  [​IMG]

  [​IMG]

  - อนุสรณ์สถาน “เสาวภาประดิษฐาน”
  - อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
  - อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ


  [​IMG]

  - อนุสาวรีย์พระปรางค์สามยอดแบบลพบุรี
  - อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ
  - อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
  - อนุสาวรีย์สรีรนิธาน


  [​IMG]

  - อนุสาวรีย์พระปรางค์สามยอดแบบลพบุรี
  - อนุสรณ์สถาน “รังษีวัฒนา”
   
 6. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,192
  ค่าพลัง:
  +21,512
  [​IMG]

  [​IMG]

  อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วม

  ลักษณะของสถาปัตยกรรมคล้ายถ้ำ เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร
  เจ้าจอมมารดาอ่วม พิศลยบุตร และพระราชโอรส คือ
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
  พร้อมทั้งพระประยูรญาติแห่งราชสกุลกิติยากร

  ทั้งนี้ ครั้งล่าสุด อังคารของหม่อมราชวงศ์อดุลยกิติ์ กิติยากร
  พระบิดาของพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  และ อัฐิของคุณพุ่ม เจนเซ่น ก็ได้นำมาบรรจุไว้ ณ อนุสาวรีย์นี้ด้วยเช่นกัน

  [​IMG]
  อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วม (ราชสกุลกิติยากร)
   
 7. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,192
  ค่าพลัง:
  +21,512
  [​IMG]

  อนุสาวรีย์เอิบอนุสรณ์ ๒๔๘๗

  เป็นที่บรรจุพระสรีรางคารเจ้าจอมเอิบ บุนนาค
  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
   
 8. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,192
  ค่าพลัง:
  +21,512
  [​IMG]

  [​IMG]

  อนุสาวรีย์ฉัตรชยานุสสรณ์ ๒๔๘๐

  เป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
  (ต้นราชสกุลฉัตรชัย) ผู้ได้รับพระสมญานามว่า พระบิดาแห่งการรถไฟไทย
  พระชายา พระโอรส และพระธิดา พร้อมทั้งพระประยูรญาติแห่งราชสกุลฉัตรชัย

  [​IMG]

  [​IMG]
  อนุสาวรีย์ฉัตรชยานุสสรณ์ ๒๔๘๐ (ราชสกุลฉัตรชัย)
   
 9. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,192
  ค่าพลัง:
  +21,512
  [​IMG]
  ซ้ายมือ : อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์
  ขวามือ : อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเนื่อง (ราชสกุลรังสิต)  อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์

  เป็นที่บรรจุพระสรีรางคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์
  พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเลื่อน นิยะวานนท์

  ลานธรรมจักร • แสดงกระทู้ - “สุสานหลวง” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
   
 10. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,215
  ค่าพลัง:
  +41,002
  <EMBED id=flash name=flash pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://video.nationchannel.com/player.swf?file=http://video.nationchannel.com/data/1/2009/01/31/5j5baab5b6ghbakh8fjjc.flv&image=http://video.nationchannel.com/thump/1/2009/01/31/5j5baab5b6ghbakh8fjjc.jpg&autostart=false&showfsbutton=false width=425 height=355 type=application/x-shockwave-flash allowscriptaccess="always" quality="high" loop="false" wmode="transparent">


  <EMBED id=flash name=flash pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://video.nationchannel.com/player.swf?file=http://video.nationchannel.com/data/1/2009/02/03/5bjhba89d58ggg7b6b86d.flv&image=http://video.nationchannel.com/thump/1/2009/02/03/5bjhba89d58ggg7b6b86d.jpg&autostart=false&showfsbutton=false width=425 height=355 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" loop="false" quality="high" allowscriptaccess="always">


  วังเวงใจให้ชวนหวลรฤก
  แต่อีกใจไม่อยากนึกถึงคราก่อน
  มองดูรอบเขตขัณฑ์นั้นอาทร
  สุดทอดถอนฤทัยไห้ยลยิน
  โอ้เจ้าดอกลั่นทมช่างตรมนัก
  ต้นเจ้าแซมสลักปักปรกถิ่น
  สุดว้าเหว่หทัยให้อาจิณ
  ไม่เคยสิ้นคิดถึงวันพลัดพรากมา....
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กันยายน 2009

แชร์หน้านี้

Loading...