วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดตามแนวพระราชดำริ

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย vacharaphol, 7 มิถุนายน 2006.

 1. vacharaphol

  vacharaphol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  8,849
  ค่าพลัง:
  +27,137
  [​IMG]


  เพราะ บ้าน-วัด-ราชการ หรือ "บวร" เป็น 3 พลังที่ประสานกันขับเคลื่อนสังคมไทย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีแนวพระราชดำริให้จัดตั้งวัดขึ้นในบริเวณบึงพระราม 9 เพื่อให้เป็นสถานที่ของสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในการประกอบกิจกรรมทั้งด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ รวมถึงเพื่อให้เป็นเรี่ยวแรงในการพัฒนาชุมชนร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ตามหลัก "บวร"

  [​IMG]

  พระราชทานชื่อวัดว่า วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ที่ 999 ซอย 19 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร 10320

  เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2534 ไม่ใช้งบฯฟุ่มเฟือย เน้นความเรียบง่าย และคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย

  ไม่นานนัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานที่ดินให้กรุงเทพมหานครสร้างโรงเรียน และพระราชทานนามว่า "โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก" เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2539

  [​IMG]

  ต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเลือกแบบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ให้เป็นพระประธานของวัด

  วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอย่างสำคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีบูชาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้มาเข้าร่วม จัดการเผยแพร่และอบรมความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนของโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกและคนทั่วไป


  สมดังหลัก "บวร" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์
   

แชร์หน้านี้

Loading...