วัดพุทธธัมมธโร (สาขาของวัดอโศการาม)มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ในห้อง 'ทวีป อเมริกา' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 26 กันยายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,236
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,088
  tplee.jpg
  วัดพุทธธัมมธโร (สาขาของวัดอโศการาม)
  ประวัติวัดพุทธธัมมธโร
  อำนวยการผลิตโดย

  พระครูวิวิธศาสนกิจวิธาน (หลวงพ่อเริ่มชัย ชินวังโส)
  พระอาจารย์รักษพล กุลวัฑฒโน
  รวบรวม
  คุณตะวัน-คุณอุไรวรรณ คำสุจริต
  บรรยาย/เรียบเรียง

  Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.
  วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.
  วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระคุณและเป็นอนุสรณ์สถานแด่ท่านพ่อลี ธัมมธโร แห่งวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ลูกศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน และได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในวัดสาขาอย่างเป็นทางการของวัดอโศการามจำนวนไม่กี่แห่งในต่างแดน


  พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส พรรษา 37 เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร ท่านอุปสมบทสู่เพศบรรพชิตที่วัดอโศการามในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 จึงดำริเลือกนามอันเป็นมงคลของวัดนี้มาจากนามฉายาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร) แห่งวัดอโศการาม
  วัดพุทธธัมมธโร
  (Wat Buddhadhammadharo)
  วัดพุทธธัมมธโร ตั้งอยู่เลขที่ 1217 Babel Lane. Concord, CA94518 ซึ่งมีพื้นที่ 0.39 เอเคอร์ แบ่งออกเป็นสองอาคาร คือ ที่พักสงฆ์ และศาลาเอนกประสงค์ โดยมีพระพุทธเมตตาพิชิตมาร เป็นพระประธานวัด

  ประวัติความเป็นมา

  จุดประกายสืบเนื่องมาจากการที่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า และคณะศรัทธาชาวเมือง Concord-Oakland-San Francisco และบริเวณใกล้เคียง มีความต้องการสร้างวัดธรรมยุตในเขตซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย รัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   • เพื่อเป็นที่พักพระภิกษุสงฆ์และพระธรรมทูต ที่มาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
   • เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และประกอบพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา
   • เพื่อเป็นศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรในต่างประเทศ
   • เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่า
   • เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่างๆ
  ประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญ

  วัดพุทธธัมมธโร เดิมชื่อวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร เพราะตั้งชื่อตามสถานที่วัดตั้งอยู่คือเมืองโอคแลนด์ (Oakland) ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ใหม่ที่เมืองคองคอร์ด (Concord) จึงได้ตัดชื่อเมืองออกไปให้เหลือแต่คำว่า “พุทธธัมมธโร”

   • วันที่ 19 มิถุนายน 2548 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีมติรับวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร (ปัจจุบันชื่อวัดพุทธธัมมธโร) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้เป็นวัดลำดับที่ 44 ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา และอนุมัติให้พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัด

   • วันที่ 17 มิถุนายน 2549 พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส ได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร (ปัจจุบันชื่อวัดพุทธธัมมธโร)

   • วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ตั้งแห่งใหม่ชั่วคราวประมาณ 1 เดือน (โดยความอุปถัมภ์ของคุณพรรณี อุปฮาต และคุณเสนาะ สินโพธิ์) ณ อาคารเลขที่ 55 Bayview. Bay Point, CA 94565 ซึ่งในระหว่างนี้คุณโอฬาร แฮนดี้ และคณะกรรมการสร้างวัด ณ สถานที่แห่งใหม่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ มาโดยลำดับจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

   • วันที่ 27 มิถุนายน 2550
    ได้ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร เป็นวัดพุทธธัมมธโร(WatBuddhadhammadharo)อย่างเป็นทางการ

   • วันที่ 29 มิถุนายน 2550
    พระสงฆ์ได้ย้ายเข้าพักและปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสถานที่มีความเหมาะสมหลายประการ โดยเฉพาะพื้นที่ในการรองรับคณะศรัทธาสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญกุศลที่วัดอย่างเพียงพอ ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นโดยลำดับ

   • วันที่ 8 กรกฎาคม 2550
    ทางวัดได้อัญเชิญพระพุทธเมตตาพิชิตมาร เข้าประดิษฐานเป็นพระประธานในศาลาเอนกประสงค์ และจัดงานประชุมสามัญประจำปีของวัดครั้งที่ 1/2550

   • วันที่ 30 กรกฎาคม 2550
    มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 5 รูป คือ
    พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส (เจ้าอาวาส)
    พระมหาบรรลือ ฐานิสสโร ป.ธ. ๘ (ปัจจุบันกลับไปจำพรรษาที่ประเทศไทย)
    หลวงพ่อโชคชัย อิสฺสรเตโช (ปัจจุบันกลับไปจำพรรษาที่ประเทศไทย)
    พระอานุภาพ จิรวํโส (ลาสิกขา)
    และพระรักษพล กุลวฑฺฒโน (ปัจจุบันเป็นเจ้าสำนักสงฆ์วัดโอไฮโอธรรมาราม)

   • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2550
    งานกฐินสามัคคีครั้งแรกที่สถานที่ใหม่ มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


   • ปัจจุบัน 2555
    มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 2 รูป คือ
    พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส (เจ้าอาวาส)
    และพระอาจารย์ศิริชัย มารชิโน

   • ทางด้านศาสนวัตถุ
    เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างใหม่ จึงได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่หลายประการ (1) ที่พักพระสงฆ์ มีขนาด 1,141 sq. ft (2) ศาลาเอนกประสงค์ มีขนาด 550 sq. ft. ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใช้เป็นศูนย์การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามและคงทนถาวร จึงได้ดำเนินการต่างๆ เช่น ปูพื้นศาลา ทาสีอาคาร และลาดพื้นปูนซีเมนต์ ฯลฯ มาโดยลำดับ

    ทางด้านศาสนบุคคล
    -ฝ่ายบรรพชิต มีพระสงฆ์และพระธรรมทูต มาปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลัก และข้อบังคับคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาเป็นแบบแผนในการปกครองของวัด มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและบริหารพัฒนาในกิจการต่างๆ ของวัด รวมทั้งพระลูกวัดได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ซึ่งทางวัดได้กำหนดกิจวัตรประจำวันที่สำคัญมีดังนี้

    06:00 น. ทำวัตรเช้าและเจริญเมตตาภาวนา

    10:00 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต

    10:30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

    18:30 น. ทำวัตรเย็นและเจริญเมตตาภาวนา

    -ฝ่ายคฤหัสถ์ มีคณะกรรมการบริหารวัดช่วยดูแลจัดการเรื่องอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งทางวัดได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า โดยยึดหลักสามัคคีธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญ

    ทางด้านศาสนพิธี
    ในแต่ละเดือนของทุกๆ ปี ทางวัดได้กำหนดงานงานบำเพ็ญบุญกุศล ที่สำคัญดังนี้คือ งานบุญวันขึ้นปีใหม่, งานบุญวันมาฆบูชา, งานนมัสการพระพุทธเมตตาพิชิตมาร (พระประธานวัด), งานบุญวันวิสาขบูชา, งานบุญผ้าป่าบูชาคุณแผ่นดิน, งานวันอาสาฬหบูชา, งานบุญวันเข้าพรรษา, งานวันแม่, งานบุญวันสารท, งานวันออกพรรษา, งานบุญกฐินสามัคคี, งานวันพ่อ

    ทางด้านศาสนธรรม
    ทางวัดมุ่งเน้นและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการแจกหนังสือและเทปธรรมะ (ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็นธรรมวิทยาทาน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กันยายน 2017
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,236
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,088
  AsalahaPuja2012.jpg
  วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๕๕| Asalaha Puja 2012
  5.jpg
  วันครบรอบ 5 ปีวันก่อตั้งวัดพุทธธัมมธโร

  aUonGC.jpg
  ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต

  gDDBcG.jpg
  พระธรรมคำสอน หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

  255502.jpg
  บุญสงกรานต์ 2555

  2555.jpg
  สวดปาฏิโมกข์เดือนกุมภาพันธ์ 2555

  nnZSS.jpg
  หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล บูรพาจารย์กรรมฐาน

  IEdIhI.jpg
  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน-การ์ดธรรมะ

  zobIrE.jpg
  พระธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  KELIPI.jpg
  บทสวดมนต์

  hTwhgG.jpg
  เที่ยววิเวกธรรมชาติหลังออกพรรษา แค

  August72011.jpg
  August 7, 2011 เทศน์มหาชาติ "ทานกัณฑ์"

  FQblmI.jpg
  รับภัตตาหารที่บ้านคุณไพบูลย์

  2554AsalhaPujaBuddhistLent2011.jpg
  อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2554| Asalha Puja-Buddhist Lent 2011
  CleanupBeforeBuddhistLent.jpg
  Cleanup before Buddhist Lent

  OffSiteMediationOnMtDiabloMtDiablo.jpg
  Off Site Mediation on Mt. Diablo | ภาวนานอกสถานที่ Mt Diablo
  AcariyaAjaanMunBhuridattaThera.jpg
  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ| Acariya Ajaan Mun Bhuridatta Thera
  2554MonasteryAnniversaryDay2011.jpg
  งานฉลองวันก่อตั้งวัด 2554| Monastery Anniversary Day 2011
  SanghaConsensusExistingSiteOfWatPaColoradoIsUnsuitableForATempleSMission.gif
  Sangha Consensus--Existing Site of Wat Pa Colorado is unsuitable for a temple's mission.

  VenTanporLeeDhammadharo.jpg
  ท่านพ่อลี ธัมมธโร| Ven Tanpor Lee Dhammadharo

  wrzVIB.jpg
  งานฉลองพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์ ที่วัดภูริทัตตวนาราม ออนทาริโอ แคลิฟอร์เนีย

  2121ReveredForestMonksAtWatConcord.jpg
  21 พระกรรมฐานสายพระป่าวิปัสสนามาวัดคอนคอร์ด| 21 Revered Forest Monks at Wat Concord

  WatBuddhadhmmadharoWatConcord.jpg
  วัดพุทธธัมมธโร (วัดคอนคอร์ด)-Wat Buddhadhmmadharo (Wat Concord)
  201102.jpg
  สวดมนต์ข้ามคืนวิสาขบูชา ปี 2011

  2011.jpg
  งานประเพณีสงกรานต์ที่วัดพุทธธัมธโร ประจำปี 2011

  wVZIjI.jpg
  อัฐิธาตุ อังคารธาตุ รูปหล่อองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงตามหาบัว,
  PMaKrK.jpg
  งานพระราชทานเพลิงสรีระหลวงตามหาบัว,

  AhHCqE.jpg
  งานวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่โชคชัย,

  MsPvzE.jpg
  สวดพระอภิธรรม บูชาคุณหลวงตามหาบัว,

  IyZhNC.jpg
  เจริญพระพุทธมนต์ บูชาคุณและรักษาธาตุขันธ์หลวงตามหาบัว,
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กันยายน 2017
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,236
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,088
  http://watconcord.org/about-us
  การร่วมทำบุญกุศล
  นอกจากการมาทำบุญที่วัดโดยตรงแล้ว ยังสามารถส่งเช็คหรือโอนเข้าธนาคาร
  เลขที่บัญชี 9341186743 CHASE BANK สั่งจ่ายในนาม WAT BUDDHADHAMMADHARO

  วัดพุทธธัมมธโร (สาขาของวัดอโศการาม)
  WAT BUDDHADHAMMADHARO

  (Buddhist Meditation Center)
  1217 Babel Lane
  Concord, California 94518 USA.
  Tel: 925-825-1645
  picconcord@gmail.com
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กันยายน 2017
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,236
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,088
  นานาสาระ
  ประวัติวัดพุทธธัมมธโร Written by watconcord
  ความเป็นมาแห่งการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์โดย พระครูสุขุมสังฆการ (วรเมธ โพธิสาโร) Written by watconcord
  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย Written by watconcord
  ผัก ผลไม้ และกัปปิยะ โดย พิมพการัง Written by watconcord
  สิ่งควรรู้เรื่องการประเคนของพระ Written by watconcord
  ถ้อยคำและสรรพนามต่างๆที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ Written by watconcord
  ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ เกร็ดประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับท่านอาจารย์ขาว อนาลโย จากหนังสือของคุณทองทิว สุวรรณทัต Written by watconcord
  พระพุทธบัณฑรนิมิต ผลรวมความน่าพิควง โดย อวย เกตุสิงห์ Written by watconcord
  History of King Asoka Written by watconcord
  การ์ตูนสอนภาษาบาลีและอังกฤษ|Animation ebook to teach Pali and English Written by watconcord
  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์| Benjangkapradit Prostration Written by watconcord
  หลักสูตรพระอภิธรรม Written by watconcord
  ธุดงควัตร 13 Written by watconcord
  สารคดี ๙ คำพ่อสอน| Nine Teachings of Our Father Written by watconcord
  วิธีการตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผล โดย ธ. ธรรมรักษ์ Written by watconcord
  ทำไมการอธิษฐานจิตจึงไม่ค่อยประสบผล โดย tonsawet หมื่น Written by watconcord
  หน่วยของเวลาในพุทธศาสนา Written by watconcord
  พระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย Written by watconcord
  หลักสูตรเปรียญธรรม Written by watconcord
  หลักสูตรนักธรรมตรี-โท-เอก Written by watconcord
  ความเห็นเรื่องสิกขาบท 150 ข้อ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) Written by watconcord
  พระธรรมทูต โดย ตะวัน คำสุจริต| Missionary Bhikkhus by Tawan Kamsujarit Written by watconcord
  รายการธรรมะบันดาลใจ ตอน'กรรมทันตา' Written by watconcord
  แสงสว่างแห่งธรรม ดร วรภัทร์ ภู่เจริญ| Illumination of Dhamma by Dr. Woraphat Phucharoen Written by watconcord
  ตำนาน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร Written by watconcord
  มุมสงบของบ้าน|My Zen Corner Written by watconcord
  สารคดีพระธาตุมหัศจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา| Miraculous relics in Buddhism Written by watconcord
  พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน| The Royal Cremation of Ven Maha Boowa Written by watconcord
  เป็นชาวพุทธมืออาชีพ อย่างฉลาด โดย ดร. วรภัทร ภู่เจริญ Written by watconcord
  Siddhartha by Herman Hesse Written by watconcord
  เคล็ดลับสุขได้อีก เยอะเล้ย โดย ดร วรภัทร์ ภู่เจริญ Written by watconcord
  Tibatan Book of the Dead คัมภีร์มรณะ Written by watconcord
  กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม โดยดังตฤณ Written by watconcord
  โอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฝาน ถอดความโดย เจือจันทน์ อัชพรรณ (มิสโจ) Written by watconcord
  หนังสือสวดมนต์ประจำวัดพุทธธัมมธโร Written by watconcord
  Relaxing sounds for meditation or quiet time Written by watconcord
  หลวงตาพาพ่อพ้นนรก เรื่องเล่าจากหนังสือหลวงตา วัดป่าบ้านตาด Written by watconcord
  ชีวิตที่วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน Written by watconcord
  สังเวชนียสถาน| Buddhist Holy Sites Written by watconcord
  The Mindful Way Written by watconcord
   

แชร์หน้านี้

Loading...