วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นิวยอรค สหรัฐอเมริกา

ในห้อง 'ทวีป อเมริกา' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 28 พฤศจิกายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,608
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,608
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,608
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,608
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,608
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,608
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,257
  วัดพุทธไทยถาวรวนาราม
  ประวัติโดยสังเขป

  วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก มลรัฐนิวยอร์ก
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ----------------------------------------

  สถานที่ตั้ง วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก
  Wat Buddha Thaithavornvanaram Of New York
  76-16 46 Avenue,Elmhust, New York 11373
  มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ วันที่ 10 กรกฎาคม 2537

  เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2537
  ผู้เริ่มก่อตั้ง พระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร)
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
  และประธานบริหาร วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก

  จุดประกายนิมิต
  พระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร) ครั้งดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ พระภาวนาพิศาลเถร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนาราม หลังจากได้ประสบผลดีในการฝึกอบรมสมาธิภาวนา และการบำเพ็ญธุดงควัตร ตามคติแห่งพระพุทธศาสนา ก็เพียรเอาภาระ ธุระพระพุทธศาสนาอบรม สั่งสอนพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เข้ามาอบรมปฏิบัติจิตภาวนา และยังก่อให้สาธุชนได้ถวายตัวเป็นศิษยานุศิษย์เพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ และคฤหัสถ์ทั่วไปว่า เป็นพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักพัฒนา เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกรูปหนึ่ง

  เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สหรัฐอเมริกา
  ปี พุทธศักราช 2529 คณะพระธรรมทูตไทย โดยมติของมหาเถรสมาคม ได้อนุมัติให้พระสงฆ์รวม 5 รูป มีพระธรรมสิริวัฒน์ เลขานุการของสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธฯ เป็นหัวหน้าคณะ และพระราชพิพัฒนาทร (ขณะนั้นยังไม่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์) เป็นผู้ประสานงาน ได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณได้แสดงธรรมะและอบรมสมาธิภาวนา ให้แก่พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก หลายครั้ง ตลอดเวลาประมาณ 23 วัน คือระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2529

  วัดพุทธไทยถาวรวนาราม ได้รับการริเริ่มและก่อสร้างขึ้นโดย พระภาวนาพิศาลเถระ (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร) สมณศักดิ์เดิมในขณะนั้น พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ทั้งจากเมืองไทยและสหรัฐอเมริกา วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคม ของเมืองควีนส์ สามารถสัญจรไปมาสะดวก ไม่ห่างจากสนามบินทั้งในประเทศและต่างประเทศมากนัก

  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2538 ได้เกิดอัคคีภัยไหม้อุโบสถหลังเก่า ซึ่งใช้ประกอบการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์โดยการนำของพระราชพิพัฒนาทร พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมบริหาร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สร้างอาคารหล้งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 8 ประการคือ

  1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542
  2. เพื่อเป็นพระอุโบสถเอนกประสงค์ 4 ชั้น แบบสถาปัตยกรรมไทย ขนาด 12 เมตร คูณ 16 เมตร ค่าก่อสร้าง ประมาณ 2 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ
  3. เพื่อใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรม และพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา
  4. เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนวิชาการในทางพระพุทธศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย แก่เยาวชนไทยและชาวต่างชาติ
  5. เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธ เป็นแหล่งค้นวิชาการ ความรู้ ในทางพระพุทธศาสนา
  6. เพื่อปลูกฝังศรัทธาและธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรม
  7. ทำให้วัดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจแก่ประชาชนทั่วไป
  8. เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายสู่สังคมโลก
  :- http://www.watthainyc.com/index.php/wat-buddha-thaithavornvanaram/wat-buddha-thaithavornvanaram
   

แชร์หน้านี้

Loading...