เรื่องเด่น วัดยานนาวารุกปั้นพระวิปัสสนาฯ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 6 กุมภาพันธ์ 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,954
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,725
  ค่าพลัง:
  +6,441
  e0b899e0b8b2e0b8a7e0b8b2e0b8a3e0b8b8e0b881e0b89be0b8b1e0b989e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a7e0b8b4.jpg
  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่วัดยานนาวา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา (กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 วัดยานนาวา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพฯ แห่งที่ 1 วัดยานนาวา จัดอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ เนื่องจากคณาจารย์ในฝ่ายวิปัสสนานั้นมีจำนวนลดน้อยลง ไม่เพียงพอต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติ

  อีกทั้งยังต้องการส่งเสริมในเรื่องวิชาการ และการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกัน ในปัจจุบันสังคมมีความต้องการพระนักปฏิบัติสอนกรรมฐาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญบารมีและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิต ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงได้มีการอาราธนาพระเถรานุเถระที่มีความรู้ความสามารถร่วมกันรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจ ได้เข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย

  ด้านพระครูอาทรประสิทธิโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพฯ แห่งที่ 1 วัดยานนาวา กล่าวว่า วัดยานนาวา ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กรมการศาสนา(ศน.) จัดอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ เฉลิมพระเกียรติฯขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.เพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติด้านปริยัติและวิปัสสนากรรมฐาน 3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พระภิกษุได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นำของชุมชนด้านการปฏิบัติธรรม 4.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก 5.เพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม ได้ทบทวนหลักปริยัติ และวิธีการปฏิบัติสมถและวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ให้เข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งนี้กำหนดดำเนินการอบรมวันที่ 6 ก.พ. – 8 มี.ค. รวม 32 วัน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 99 รูป

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/756112
   

แชร์หน้านี้

Loading...