วัดในจังหวัดนนทบุรี

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย jeab742, 26 สิงหาคม 2008.

 1. อธิมุตโต

  อธิมุตโต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  4,741
  ค่าพลัง:
  +13,084
  ขอบคุณครับ

  จะรออ่านจนจบครับ
   
 2. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ๑๘๑.วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ บ้านคลองบางน้อย ม.๖ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๑๙๖๓ สมัยสุโขทัยตอนปลาย (มีชุมชนเกิดขึ้นก่อนแล้ว) เดิมชื่อ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ๑๘๒.วัดใหม่ผดุงเขต ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ ถ.ผดุงสวัสดิ์ ม.๓ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๔ ต.ค.๒๔๘๒ เจ้าอาวาส พระครูนิมิตกิจโสภณ(อาภาธโร เดชา แซ่เตียว) อุปสมบทเมื่อ ๓๑ มี.ค.๒๕๑๖<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ๑๘๓.วัดอมฤต ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านคลองบางสีทอง ถ.พระราม ๕ ม.๑ ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๔ เคยถูกไฟไหม้ จนชาวบ้านเรียก
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ๑๘๔.วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต ตั้งอยู่ที่ บ้านเคหะการเกษตร ม.๑๐ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๓๑ ม.ค.๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๕ มี.ค.๒๕๔๑ เจ้าอาวาส พระอธิการจรินทร์ จนฺทปญฺโญ(เกตุแก้ว) อุปสมบทเมื่อ ๒๘ พ.ย.๒๕๒๒<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ๑๘๕.วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ม.๑๓ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ สร้าง พ.ศ.๒๑๗๕ ในสมัยพระเจ้าปราสาททองได้อพยพไพร่พล หนีโรคระบาดมาพักไพร่พลและสร้างวัดเดิมชื่อ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ๑๘๖.วัดอินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธงหิน บางใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๕๓ ชุมชนวัดอินทร์ สมัยโบราณเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เนื่องจากมีวัดในบริเวณแถบนี้หลายวัดแต่ละวัดอยู่ติด ๆ กันเป็นวัดขนาดใหญ่ มีเสนาสนะงดงามแทบทุกวัด อันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงของคนโบราณ ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูป พระประธานปางมารวิชัยสร้างด้วยหินทรายแดงฐานชุกชีอ่อนโค้งท้องสำเภา ตกแต่งด้วยผ้าพิมพ์และลายปูนปั้นที่สูงค่ายิ่ง เป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้นี้ยังมีร่องรอยการลงรักปิดทองประดับกระจกมาก่อน แสดงให้เห็นว่าเป็นช่างชั้นสูงที่มีฝีมือเป็นเลิศในแถบนี้ อุโบสถหลังเก่าและวิหารเป็นอาคารเครื่องก่อทั้ง ๒ หลัง เดิมหลังคามุงด้วยกระเบื้องเผากาบกล้วยไม่เคลือบสีด้านหน้าด้านหลัง มีหลังคาซ้อน ๒ ตอน หน้าบันเรียบไม่มีลวดลายเหมือนกันทั้ง ๒ หลัง อุโบสถมีประตูเข้า ๑ ประตู เจ้าอาวาส พระครูปลัด จรูญ ปภากโร(ปลั่งศรี) อุปสมบทเมื่อ ๓ มิ.ย.๒๕๔๐
  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ๑๘๗.วัดอินทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองบ้านแหลม ม.๑ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด นนทบุรี เป็นซากอิฐปรักหักพัง ไม่ทราบประวัติ มาบูรณะวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ เดิมชื่อ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ๑๘๘.วัดอุทยาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ คลองบางกอกย้อย ม.๕ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๒๐๐ สันนิษฐานว่าบรเวณนี้เป็นสวนผลไม้ของพระเจ้าแผ่นดิน เพราะแถวนี้มีวัดหลายวัด ขนาดใหญ่ เช่น วัดปราสาท วัดปรางค์หลวง วัดบ้านค่าย(แคใน) เจ้าอาวาส พระอธิการศรี โอภาโส(ดอกบัว) อุปสมบทเมื่อ ๒๐ เม.ย.๒๕๒๑<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  นายมี ก็พรรณนาไว้ใน นิราศสุพรรณ อีกว่า
  มาถึงวัดอุทยานสำราญรื่น
  ได้ชมชื่นช่อผกาพฤกษาไสว
  พระพายชายพัดพามายาใจ
  สุมาลัยลอยฟ้ามารินริน
  แมลงภู่ชูใจดอกไม้สด
  ครั้นสิ้นรสร่วงโรยโหยถวิล
  มิได้อยู่ชูชมนิยมยิน
  เที่ยวโบยบินหาอื่นมาชื่นชม
  เหมือนหญิงร้ายชายร้างให้ห่างห้อง
  ไม่หมายปองที่อยู่เป็นคู่สม
  เขาหลอกเล่นให้ตายด้วยรายลม
  เหมือนอารมณ์ภุมรากับมาลี ฯ<o:p></o:p>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ๑๘๙.วัดอุบลวนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ ม.๓ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๐ ไม่ทราบประวัติวัด เจ้าอาวาส พระมหาสกรัตน กิตฺติโก(วันดี อินทเกษร) อุปสมบทเมื่อ ๑๙ พ.ค.๒๕๒๙<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ๑๙๐.วัดเอนกดิษฐาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕ คลองบางใหญ่ ม.๓ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๒๔๐ เดิมชื่อ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  จบบริบูรณ์<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 0004.jpg
   0004.jpg
   ขนาดไฟล์:
   5.6 KB
   เปิดดู:
   512
 13. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  หนังสือ "วัดในจังหวัดนนทบุรี" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้รับความเมตตาจากท่านายกฯ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ 02-5890491 ถึง 5
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  หนังสือ "วัดในจังหวัดนนทบุรี" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กองการศึกษาฯ อ.พนม เกิดนวล 02-5890491 ถึง 5
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • a009002.jpg
   a009002.jpg
   ขนาดไฟล์:
   37.9 KB
   เปิดดู:
   516
 15. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ผม ชื่อ นายสุขนิรันดร์ ดาวเรือง นักบริหารงานช่าง 7 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 081-742-1986
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 0003.jpg
   0003.jpg
   ขนาดไฟล์:
   9.7 KB
   เปิดดู:
   504
 16. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  พระพุทธนนทมุนินท์ ประประจำจังหวัดนนทบุรี ประดิษฐานหลังพระวิหารวัดปรมัยฯ เกาะเกร็ด
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • PICT0047.jpg
   PICT0047.jpg
   ขนาดไฟล์:
   141.3 KB
   เปิดดู:
   38
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 พฤศจิกายน 2008
 17. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ขอขอบคุณทุกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ,ม.สุโขทัยธรรมาธิราช,คุณปุ้มปุ้ย,ชมรมจักรยาน,เมืองโบราณ,พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และผู้แต่งโครง ฉันท์ กาพท์ กลอน ฯลฯ ทุกๆ ท่าน (รวมผู้มีพระคุณที่มิได้เอ่ยนาม)
   
 18. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ผมนายสุขนิรันดร์ ดาวเรือง ต้องกราบขออภัย พบว่ามีวัดในจังหวัดนนทบุรีตกสำรวจอีกวัดหนึ่ง คือ 191-วัดธาราธรรมารามที่อยู่ ม.6 ตำบล : คลองข่อย อำเภอ : ปากเกร็ด จังหวัด : นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 11120
  แล้วผมจะแก้ตัวโดยนำข้อมูลมาลงรายละเอียดอีกที
   
 19. jeab742

  jeab742 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +269
  ตรวจสอบแล้วยังไม่พบ หากใครรู้จักช่วยที และขอประชาสัมพันธ์ใครต้องการข้อมูลทั้งหมดผมลงในแผ่น ซีดี แจกฟรีมีข้อแม้ต้องมารับเองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครับ 025890481-5 หรือ081-7421986 สุขนิรันดร์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 0-3-3.png
   0-3-3.png
   ขนาดไฟล์:
   84.3 KB
   เปิดดู:
   27
 20. guawn

  guawn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  10,642
  ค่าพลัง:
  +41,725
  เยี่ยมมากครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...