วัดไทยในสิงคโปร์

ในห้อง 'ทวีป เอเซีย' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 26 ตุลาคม 2008.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,566
  กระทู้เรื่องเด่น:
  103
  ค่าพลัง:
  +62,598
  <!-- HERE START --><!-- NAME: show_here.tpl -->
  <TABLE borderColor=#ffffff cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1><TBODY><TR><TD background=images/bg.jpg height=39> อยู่ที่ <!-- BEGIN DYN: row -->>หน้าแรก ></B>ทวีป เอเซีย ></B>Singapore <!-- END DYN: row --></TD></TR><TR><TD background=images/bg_orange.gif></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- END: show_here.tpl --><!-- HERE START --><!--category </span>:--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR bgColor=#f6f6f6><TD width="50%" height=22> We found 18 results:</TD><TD align=right width="50%"> </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <FORM action=index.php method=post>

  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดชัยมงคล - WAT CHAIMONGKOL </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 287-1232
  ที่อยู่ 24 SIRAT ROAD, SINGAPORE 1954 .,SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดกาญจนาราม - WAT KANCANARAMA (BUDDHIST TEMPLE) </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 288-6945
  ที่อยู่ NO. 2 LORONG ONE LYE OFF UPPER LABAR RD..,SINGAPORE 536358 ., SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดธรรมจักร - WAT DHAMMACAKKRA </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 745-2788
  ที่อยู่ 8 JALAN SIKUDANGAN OF MACPHERSON RD. .,SINGAPORE 368393., SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดสุวรรณคีรีวนาราม - WAT SUWANKIRIWANARAMA </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 542-3468, 542-7635
  ที่อยู่ 2030 V PULAU UBIN, SINGAPORE 508388 ., SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดอานันทเมตยาราม - WAT ANANDA METAYARAMA </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 273-6582, 272-4240
  ที่อยู่ 50-B JALAND BUKIT MERAH,SINGAPORE 169545 SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดป่าเลไลยก์ - PALELAI BUDDHIST TEMPLE </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 443-3324
  ที่อยู่ 49 BEDOK WALK, SINGAPORE 469145 .,SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดดอนยายหอม - WAT DHONYAIHOM (TIAN FO GONG) </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 841-8532
  ที่อยู่ 9 LORONG 30 GEYLANG, SINGAPORE 388121.,SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดอโศการาม - WAT ASOKARAMA </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 746-2528
  ที่อยู่ 21-23 LORONG 9 GEYLANG ROAD.,SINGAPORE 388763/4 ., SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดพุทธจักรรัตนาราม - WAT BUDDHACAKRARATANARAMA </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 453-0407
  ที่อยู่ 21 SERAYA CRESENT (OFF UPPER THOMSON RD.)., SINGAPORE 575839 ., SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดพุทธสันติธรรม - WAT BUDDHASANTIDHAMMA </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 846-8227 TEL/FAX 846-0635
  ที่อยู่ 20 LORONG MARICAN, SINGAPORE 417215 ., SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดอุตตมญาณมุนี - WAT UTTAMAYAN MUNI </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 769-1751
  ที่อยู่ 32-B TRACK 4, CHOA CHU KANG RD.,SINGAPORE 689382 .,SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดพุทธางกูร - WAT BUDDHANGURA </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 445-8337 FAX 443-2180
  ที่อยู่ 27 JALAN SENYUM, SINGAPORE 418151 .,SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดสังฆรัตนาราม - WAT SANGHARATANARAMA </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 352-5761
  ที่อยู่ 17 JARAN DATOH (OFF BALESTIER RD.).,SINGAPORE 329415.,SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดสัทธาปูชนียาราม - WAT SATTHAPUCHANIYARAM </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 562-4935
  ที่อยู่ 395 BUKIT BATOK WEST AVE.8, SINGAPORE 658963., SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดพุทธอรุณชัย - WAT BUDDHA-ARUNCHAI </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 383-9916
  ที่อยู่ 17 VAUNGHAN ROAD (OFF UPPER SERANGOON RD.).,SINGAPORE 358103.,SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดพรชัยยาราม - WAT PORNCHAIYARAMA (THAI BUDDHIST TEMPLE) </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 841-9131
  ที่อยู่ 550 GAYLAND LORONG 3 .,SINGAPORE 388769.,SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดพุทธสันติสุข - WAT BUDDHASANTISOOK </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 344-4913
  ที่อยู่ 24 MANGIS ROAD (OFF JOO CHIAT PLACE) ., SINGAPORE 424962., SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>


  <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" borderColor=#e8e8e8 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=760 bgColor=#ffffff border=1><TBODY><TR><TD borderColor=#e8e8e8 width=550 bgColor=#e8e8e8>[​IMG] วัด วัดธรรมทินนาราม - WAT DHAMMATINNARAMA </TD><TD borderColor=#e8e8e8 width=184 bgColor=#e8e8e8> [ ดูรายละเอียด ] [โหวต] [​IMG] </TD></TR><TR><TD width=746 bgColor=#ffffff colSpan=2>TEL 297-6672
  ที่อยู่ 67 KERBAU ROAD, SINGAPORE 219189.,SINGAPORE</SPAN> ตำบล :
  อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

  Website http:// </TD></TR></TR></TBODY></TABLE>​

  http://www.palungjit.org/buddhism/temple/index.php?cat=108</FORM>
   
 2. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,580
  ขอบพระคุณมากค่ะ
   
 3. I am Mint

  I am Mint เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +120
  ขอบพระคุณมากค่ะ เคยไปแต่วัดอนันต์ ตรงบูกิส มิร่าค่ะ อยากไปวัดอื่นดูบ้างพอแนะนำได้ไหมคะ บ้านอยู่แถวทานจงค่ะ
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  update

  WAT UTTAMAYAN MUNI
  32-B Hong San Terrace Singapore 688785
  Tel/Fax +65 67691751
  Home Page
   

แชร์หน้านี้

Loading...