ปิดรับบริจาค วันที่ 16 มีค ถวายพระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬา ณ วัดป่าสุวัฑฒนาราม สมุทรสาครแล้ว นะคะ **น 5

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 4 ธันวาคม 2018.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,871
  ค่าพลัง:
  +14,272
  อนุโมทนาบุญกับคุณพันธ์ุเทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง นส.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว ร่วมบุญ 350 บาท
   
 2. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,044
  ค่าพลัง:
  +2,155
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬา ถวายวัดป่าสุวัฑฒาราม สมุทรสาคร


  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬา ถวายวัดป่าสุวัฑฒาราม สมุทรสาคร  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,044
  ค่าพลัง:
  +2,155
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬา ถวายวัดป่าสุวัฑฒาราม สมุทรสาคร


  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬา ถวายวัดป่าสุวัฑฒาราม สมุทรสาคร  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,044
  ค่าพลัง:
  +2,155
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬา ถวายวัดป่าสุวัฑฒาราม สมุทรสาคร


  จำนวน 50 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

  ขอร่วมร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬา ถวายวัดป่าสุวัฑฒาราม สมุทรสาคร  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้า จงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,871
  ค่าพลัง:
  +14,272
  กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะจะส่งให้ทางโรงพิมพ์เขาพิมพ์ชื่อใส่หน้าปกด้านในของเล่มแล้วค่ะ หมดเขตวันที่ 1 กพ 62 นะคะ
  ---------------------------------------------------

  1 กองบุญทองเพียรครอบจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้แด่ นายนรินทร์ อัครโชติกวนิชย์
  2 คุณกิตติ อังคณาภักดี
  3 คุณสมบัติ แซ่ซิ้ม
  4 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ
  5 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง
  6 คุณวิษณุ พวงมาลัย
  7 คุณโกวิทย์ Pertinex
  8 คณะต้นไม้ ของพ่อ
  9 คุณอาแอล แซ่เล้า
  10 คุณชลิวัฒน์ สวัสดี
  11 คุณปัญจมา หาสนนท์
  12 คุณโชติกา ยมจินดา
  13 คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล
  14 คุณต่าย ธัญทิพย์
  15 คุณสุภารัตน์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์
  16 คุณสุทธินันท์ ตั๊นชีวะวงค์
  17 คุณธีรวุธ เจริญสุข
  18 คุณชาตพัชร เพชรมาก
  19 น้องตูนรัตติยา นิปัจการ
  20 คุณศศิวิมล อรรถสวรี
  21 คุณศุภรัศมิ์ ศิริวรเกียรติ์
  22 คุณพิสิฐ บุญลาภ
  23 คุณ Famiyong Yong
  24 คุณหนู มา
  25 คุณมานะ ดีมงคล
  26 คุณ Monny Yojaa
  27 คุณ Neykung Et TonLiu
  28 คุณธนิตศาสตร์ ทุมเกิด
  29 คุณกิตติพงษ์ กินร
  30 คุณNualnapa Chullasutthi
  31 คุณนงลักษณ์ จินตประชา
  32 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา
  33 คุณศิริมาโนชญ์ จันทรคุปต์
  34 คุณ eakvega
  35 คุณโชติกา เพื่อนคุณเหม่ยฮั้ว
  36 คุณธนิดา
  37 คุณนเรศ (แจ้แจ้)
  38 คุณชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา
  39 คุณเอกชัย พรหมแก้ว
  40 คุณ อรุฒ อ่อนเฉวียง และครอบครัว
  41 คุณไพรินทร์
  42 คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล
  43 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี
  44 คุณนพชัย เดชเสน
  45 คุณ Hyperz
  46 พระมหากุลวัฒน์ธนะ
  47 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์
  48 คุณอัมรินทร์ ปรีชาอนุวงศ์ และ อลิสา เมืองมูล
  49 คุณ รักษ์พล เจริญพานิช
  50 คุณนิพนธ์ จงเจริญ
  51 คุณ เบญจมา กาบัว
  52 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประขา อุทิศให้แก่คุณแม่นงลักษณ์ จินตประชา
  53 คุณสนธยา ห้วยใหญ่
  54 หลวงพี่ศรไชย วัดโนนสะอาด นครพนม
  55 คุณนพชัย เดชเสน
  56 คุณพงศ์สิริ รัตนจิราภรณ์ และทุกคนในครอบครัวรัตนจิราภรณ์
  57 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ
  58 คุณกี และลักษมีญา บุญหมั่น
  59 คุณ sindhus
  60 คุณจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์
  61 คุณภูดิศ จินตสินธุ์
  62 คุณแม่นิตยา สิงห์น้อยและครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อพูลพงษ์สิงห์น้อย
  63 คุณพ่ออรรณพ - คุณแม่จารุณี พุ่มพับ
  64 คุณจงกลณี สิงห์น้อยและครอบครัว อุทิศให้ คุณ ธีรวัฒน์ นิติพัฒนาภิรักษ์
  65 คุณกาญจนา เนย์เลอร์ และคุณสตีเฟ่น พอล เนย์เลอร์
  66 คุณฐิตินันท์ ชูคง
  67 คุณนิวัตร กลั่นเงิน
  68 คุณศักดิ์สิทธิ์ เรียงสันเที๊ยะ
  69 คุณนพพร ดิลกรัตน์วณิช คุณพ่อ ชุนเซี้ย แซ่เตีย คุณแม่ เอ็ง แซ่ตั้ง
  70 คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร
  71 คุณธิดารัตน์ พรมแดง, ครอบครัว, แม่และน้อง
  72 คุณธาริดา ศรีไกรไทยและพ่อแม่ของข้าพเจ้าคือร.ต.ต.ละออง ศรีไกรไทยและนางยินดี ศรีไกรไทยและน้องสาวคือตรีทิพย์นิภา ศรีไกรไทย
  73 คุณณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง
  74 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  75 คุณ Wiraphat 1
  76 คุณชิดชัย-คุณวลัยภรณ์ ชัยกิจสิริพันธุ์และครอบครัว
  77 คุณสิทธิสาร-คุณสุจนา พรหมอุบลและครอบครัว
  78 คุณนิตินันท์ คงสิริ
  79 คุณสมชาย ทิพย์เวสารท
  80 คุณโยม มรกต ไตรรัตน์รักษา
  81 คุณอรไท ชูสวัสดิ์
  82 คุณกมลา สันธิศิริ
  83 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์
  84 คุณชัยกฤต เรือนเพชร
  85 คุณศุภณัฎฐ์ บำรุงสุข
  86 คุณสิทธิศักดิ์ ศรีประไหม
  87 คุณอำไพ บุษบงค์ และลูกๆ
  88 น.ส.กัลญวัจณ์ รุ่งรัตนกาล
  89 คุณพงศ์สิริ รัตนจิราภรณ์ ครอบครัว รัตนจิราภรณ์
  90 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  91 นายแก้ว สมบัติเจริญบูลย์
  92 นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์
  93 นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋(นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร
  94 คุณนรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช
  95 คุณจันนี เลิศ
  96 คุณ tchalat
  97 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ อุทิศให้อากงเลี่ยงล้วง แซ่อึ้ง และคุณพ่อชัยชนะ โอสถจันทร์
  98 คุณ อัศวิน ภู่นิพานันท์ และครอบครัว
  99 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์
  100 คุณกาญจนาวดี แซ่อื้อ
  101 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์
  102 คุณสุภัสสรณ์ วงศ์แสงอรุณศรี
  103 คุณสมคิด สิวะพิริยะวงศ์
  104 คุณอริญชย์ เจริญอัครวิชญ์
  105 คุณอภิศักดิ์ เจริญอัครวิชญ์
  106 คุณภัคษิมณฐ์ แก้วสมนึก และพีรวัฒน์ ยุทธนารัฐ
  107 คุณชุติกาญจน์ ผามั่น
  108 ผู้มีจิตศรัทธา 116 ท่าน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 มกราคม 2019
 6. หัวมัน

  หัวมัน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2013
  โพสต์:
  2,189
  ค่าพลัง:
  +6,930
  สาธุอนุโมทนาบุญค่ะ
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,871
  ค่าพลัง:
  +14,272
  รายชื่อวันนี้ส่งโรงพิมพ์แล้วนะคะ
  ชื่อท่านใดตกหล่นหรือผิด ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วค่ะ
  ---------------------------------------
  1 กองบุญทองเพียรครอบจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้แด่ นายนรินทร์ อัครโชติกวนิชย์
  2 คุณกิตติ อังคณาภักดี
  3 คุณสมบัติ แซ่ซิ้ม
  4 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ
  5 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง
  6 คุณวิษณุ พวงมาลัย
  7 คุณโกวิทย์ Pertinex
  8 คณะต้นไม้ ของพ่อ
  9 คุณอาแอล แซ่เล้า
  10 คุณชลิวัฒน์ สวัสดี
  11 คุณปัญจมา หาสนนท์
  12 คุณโชติกา ยมจินดา
  13 คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล
  14 คุณต่าย ธัญทิพย์
  15 คุณสุภารัตน์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์
  16 คุณสุทธินันท์ ตั๊นชีวะวงค์
  17 คุณธีรวุธ เจริญสุข
  18 คุณชาตพัชร เพชรมาก
  19 น้องตูนรัตติยา นิปัจการ
  20 คุณศศิวิมล อรรถสวรี
  21 คุณศุภรัศมิ์ ศิริวรเกียรติ์
  22 คุณพิสิฐ บุญลาภ
  23 คุณ Famiyong Yong
  24 คุณหนู มา
  25 คุณมานะ ดีมงคล
  26 คุณ Monny Yojaa
  27 คุณ Neykung Et TonLiu
  28 คุณธนิตศาสตร์ ทุมเกิด
  29 คุณกิตติพงษ์ กินร
  30 คุณNualnapa Chullasutthi
  31 คุณนงลักษณ์ จินตประชา
  32 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา
  33 คุณศิริมาโนชญ์ จันทรคุปต์
  34 คุณ eakvega
  35 คุณโชติกา เพื่อนคุณเหม่ยฮั้ว
  36 คุณธนิดา
  37 คุณนเรศ (แจ้แจ้)
  38 คุณขัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา
  39 คุณเอกชัย พรหมแก้ว
  40 คุณ อรุฒ อ่อนเฉวียง และครอบครัว
  41 คุณไพรินทร์
  42 คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล
  43 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี
  44 คุณนพชัย เดชเสน
  45 คุณ Hyperz
  46 พระมหากุลวัฒน์ธนะ
  47 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์
  48 คุณอัมรินทร์ ปรีชาอนุวงศ์ และ อลิสา เมืองมูล
  49 คุณ รักษ์พล เจริญพานิช
  50 คุณนิพนธ์ จงเจริญ
  51 คุณเบญจมา กาบัว
  52 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประขา อุทิศให้แก่คุณแม่นงลักษณ์ จินตประชา
  53 คุณสนธยา ห้วยใหญ่
  54 หลวงพี่ศรไชย วัดโนนสะอาด นครพนม
  55 คุณนพชัย เดชเสน
  56 คุณพงศ์สิริ รัตนจิราภรณ์ และทุกคนในครอบครัวรัตนจิราภรณ์
  57 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ
  58 คุณกี และลักษมีญา บุญหมั่น
  59 คุณ sindhus
  60 คุณจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์
  61 คุณภูดิศ จินตสินธุ์
  62 คุณแม่นิตยา สิงห์น้อยและครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อพูลพงษ์สิงห์น้อย
  63 คุณพ่ออรรณพ - คุณแม่จารุณี พุ่มพับ
  64 คุณจงกลณี สิงห์น้อยและครอบครัว อุทิศให้ คุณ ธีรวัฒน์ นิติพัฒนาภิรักษ์
  65 คุณกาญจนา เนย์เลอร์ และคุณสตีเฟ่น พอล เนย์เลอร์
  66 คุณฐิตินันท์ ชูคง
  67 คุณนิวัตร กลั่นเงิน
  68 คุณศักดิ์สิทธิ์ เรียงสันเที๊ยะ
  69 คุณนพพร ดิลกรัตน์วณิช คุณพ่อ ชุนเซี้ย แซ่เตีย คุณแม่ เอ็ง แซ่ตั้ง
  70 คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร
  71 คุณธิดารัตน์ พรมแดง, ครอบครัว, แม่และน้อง
  72 คุณธาริดา ศรีไกรไทยและพ่อแม่ของข้าพเจ้าคือร.ต.ต.ละออง ศรีไกรไทยและนางยินดี ศรีไกรไทยและน้องสาวคือตรีทิพย์นิภา ศรีไกรไทย
  73 คุณณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง
  74 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  75 คุณ Wiraphat 1
  76 คุณชิดชัย-คุณวลัยภรณ์ ชัยกิจสิริพันธุ์และครอบครัว
  77 คุณสิทธิสาร-คุณสุจนา พรหมอุบลและครอบครัว
  78 คุณนิตินันท์ คงสิริ
  79 คุณสมชาย ทิพย์เวสารท
  80 คุณโยม มรกต ไตรรัตน์รักษา
  81 คุณอรไท ชูสวัสดิ์
  82 คุณกมลา สันธิศิริ
  83 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์
  84 คุณชัยกฤต เรือนเพชร
  85 คุณศุภณัฎฐ์ บำรุงสุข
  86 คุณสิทธิศักดิ์ ศรีประไหม
  87 คุณอำไพ บุษบงค์ และลูกๆ
  88 น.ส.กัลญวัจณ์ รุ่งรัตนกาล
  89 คุณพงศ์สิริ รัตนจิราภรณ์ ครอบครัว รัตนจิราภรณ์
  90 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  91 นายแก้ว สมบัติเจริญบูลย์
  92 นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์
  93 นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋(นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร
  94 คุณนรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช
  95 คุณจันนี เลิศ
  96 คุณ tchalat
  97 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ อุทิศให้อากงเลี่ยงล้วง แซ่อึ้ง และคุณพ่อชัยชนะ โอสถจันทร์
  98 คุณ อัศวิน ภู่นิพานันท์ และครอบครัว
  99 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์
  100 คุณกาญจนาวดี แซ่อื้อ
  101 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์
  102 คุณสุภัสสรณ์ วงศ์แสงอรุณศรี
  103 คุณสมคิด สิวะพิริยะวงศ์
  104 คุณอริญชย์ เจริญอัครวิชญ์
  105 คุณอภิศักดิ์ เจริญอัครวิชญ์
  106 คุณภัคษิมณฐ์ แก้วสมนึก และพีรวัฒน์ ยุทธนารัฐ
  107 คุณชุติกาญจน์ ผามั่น
  108 ผู้มีจิตศรัทธา 116 ท่าน
   
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,871
  ค่าพลัง:
  +14,272
  อัพเดทบุญพระไตรปิฏก มจร. 45 เล่มของวัดป่าสุวัฑฒนาราม ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ทางร้านได้แจ้งมาว่า รุ่นใหม่เขาจะพิมพ์ปกเป็นสีเหลือง แล้วค่ะ จึงแจ้งมาให้เจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาทราบ ขณะนี้ยังรอป้ายชื่อสำหรับติดหน้าตู้ คาดว่าอีก 2-3 วัน ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งหนังสือและตู้ไปถึงวัดค่ะ
  51461743_233662707570789_3561357293813497856_n-01.jpg 51019902_364876657429112_4359511952855138304_n.jpg
   
 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,871
  ค่าพลัง:
  +14,272
  ขณะนี้ตู้และหนังสือได้ดำเนินการจัดส่งไปถึงวัดป่าสุวัฑฒนาราม ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เรียบร้อยแล้ว วันเสาร์ที่ 9 กพ จะได้ถวายทันทีค่ะ
  51801022_2353750984854917_3057374093155237888_n.jpg
   
 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,871
  ค่าพลัง:
  +14,272
  ตู้และหนังสือพระไตรปิฏกไปถึงวัดวันนี้แล้วค่ะ วันที่ 9 กพ 62 จะเดินทางไปเป็นตัวแทนเจ้าภาพถวาย ณ วัดป่าสุวัฑฒนาราม ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เวลา 09.00 น

  ท่านใดจะร่วมไปถวายด้วยกัน ขอเรียนเชิญนะคะ วัดจะอยู่ในซอยวัดชัยมงคล


  51511102_395940361140897_6750092996076634112_n.jpg 51461743_233662707570789_3561357293813497856_n-01.jpg 51564360_603217623451682_8443836889969983488_n.jpg 51253930_2310636095838490_7742346865131126784_n.jpg 51556244_354453332059746_7795964760113020928_n.jpg
   
 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,871
  ค่าพลัง:
  +14,272
  ลืมบอกไปเลยค่ะว่า เมื่อวันที่ 9 กพ 62 ท่านเจ้าอาวาสไม่อยู่ จึงไม่ได้ไปถวาย และอีกอย่าง ไข่หวานก็ติดภารกิจงานบุญวัดอื่นๆ

  พรุ่งนี้ 16 มีค 62 จะเดินทางไปถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ที่ค้างถวาย ณ วัดป่าสุวัฑฒนาราม ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

  ลืมบอกว่า ได้ประสานงานกับท่านพระครูสังฆรักษ์ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสุวัฑฒนาราม แล้ว พอดีท่านไม่อยู่ติดกิจนิมนต์ที่ นครพนม จึงได้มอบให้ รองเจ้าอา่วาส รับถวายแทน ค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกทานที่ได้ร่วมบุญสละปัจจัยในครั้งนี้
  ****************************
  รายชื่อเจ้าภาพมีดังนี้ค่ะ
  1 กองบุญทองเพียรครอบจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้แด่ นายนรินทร์ อัครโชติกวนิชย์
  2 คุณกิตติ อังคณาภักดี
  3 คุณสมบัติ แซ่ซิ้ม
  4 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ
  5 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง
  6 คุณวิษณุ พวงมาลัย
  7 คุณโกวิทย์ Pertinex
  8 คณะต้นไม้ ของพ่อ
  9 คุณอาแอล แซ่เล้า
  10 คุณชลิวัฒน์ สวัสดี
  11 คุณปัญจมา หาสนนท์
  12 คุณโชติกา ยมจินดา
  13 คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล
  14 คุณต่าย ธัญทิพย์
  15 คุณสุภารัตน์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์
  16 คุณสุทธินันท์ ตั๊นชีวะวงค์
  17 คุณธีรวุธ เจริญสุข
  18 คุณชาตพัชร เพชรมาก
  19 น้องตูนรัตติยา นิปัจการ
  20 คุณศศิวิมล อรรถสวรี
  21 คุณศุภรัศมิ์ ศิริวรเกียรติ์
  22 คุณพิสิฐ บุญลาภ
  23 คุณ Famiyong Yong
  24 คุณหนู มา
  25 คุณมานะ ดีมงคล
  26 คุณ Monny Yojaa
  27 คุณ Neykung Et TonLiu
  28 คุณธนิตศาสตร์ ทุมเกิด
  29 คุณกิตติพงษ์ กินร
  30 คุณNualnapa Chullasutthi
  31 คุณนงลักษณ์ จินตประชา
  32 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา
  33 คุณศิริมาโนชญ์ จันทรคุปต์
  34 คุณ eakvega
  35 คุณโชติกา เพื่อนคุณเหม่ยฮั้ว
  36 คุณธนิดา
  37 คุณนเรศ (แจ้แจ้)
  38 คุณชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา
  39 คุณเอกชัย พรหมแก้ว
  40 คุณ อรุฒ อ่อนเฉวียง และครอบครัว
  41 คุณไพรินทร์
  42 คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล
  43 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี
  44 คุณนพชัย เดชเสน
  45 คุณ Hyperz
  46 พระมหากุลวัฒน์ธนะ
  47 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์
  48 คุณอัมรินทร์ ปรีชาอนุวงศ์ และ อลิสา เมืองมูล
  49 คุณ รักษ์พล เจริญพานิช
  50 คุณนิพนธ์ จงเจริญ
  51 คุณเบญจมา กาบัว
  52 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประขา อุทิศให้แก่คุณแม่นงลักษณ์ จินตประชา
  53 คุณสนธยา ห้วยใหญ่
  54 หลวงพี่ศรไชย วัดโนนสะอาด นครพนม
  55 คุณนพชัย เดชเสน
  56 คุณพงศ์สิริ รัตนจิราภรณ์ และทุกคนในครอบครัวรัตนจิราภรณ์
  57 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ
  58 คุณกี และลักษมีญา บุญหมั่น
  59 คุณ sindhus
  60 คุณจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์
  61 คุณภูดิศ จินตสินธุ์
  62 คุณแม่นิตยา สิงห์น้อยและครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อพูลพงษ์สิงห์น้อย
  63 คุณพ่ออรรณพ - คุณแม่จารุณี พุ่มพับ
  64 คุณจงกลณี สิงห์น้อยและครอบครัว อุทิศให้ คุณ ธีรวัฒน์ นิติพัฒนาภิรักษ์
  65 คุณกาญจนา เนย์เลอร์ และคุณสตีเฟ่น พอล เนย์เลอร์
  66 คุณฐิตินันท์ ชูคง
  67 คุณนิวัตร กลั่นเงิน
  68 คุณศักดิ์สิทธิ์ เรียงสันเที๊ยะ
  69 คุณนพพร ดิลกรัตน์วณิช คุณพ่อ ชุนเซี้ย แซ่เตีย คุณแม่ เอ็ง แซ่ตั้ง
  70 คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร
  71 คุณธิดารัตน์ พรมแดง, ครอบครัว, แม่และน้อง
  72 คุณธาริดา ศรีไกรไทยและพ่อแม่ของข้าพเจ้าคือร.ต.ต.ละออง ศรีไกรไทยและนางยินดี ศรีไกรไทยและน้องสาวคือตรีทิพย์นิภา ศรีไกรไทย
  73 คุณณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง
  74 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  75 คุณ Wiraphat 1
  76 คุณชิดชัย-คุณวลัยภรณ์ ชัยกิจสิริพันธุ์และครอบครัว
  77 คุณสิทธิสาร-คุณสุจนา พรหมอุบลและครอบครัว
  78 คุณนิตินันท์ คงสิริ
  79 คุณสมชาย ทิพย์เวสารท
  80 คุณโยม มรกต ไตรรัตน์รักษา
  81 คุณอรไท ชูสวัสดิ์
  82 คุณกมลา สันธิศิริ
  83 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์
  84 คุณชัยกฤต เรือนเพชร
  85 คุณศุภณัฎฐ์ บำรุงสุข
  86 คุณสิทธิศักดิ์ ศรีประไหม
  87 คุณอำไพ บุษบงค์ และลูกๆ
  88 น.ส.กัลญวัจณ์ รุ่งรัตนกาล
  89 คุณพงศ์สิริ รัตนจิราภรณ์ ครอบครัว รัตนจิราภรณ์
  90 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  91 นายแก้ว สมบัติเจริญบูลย์
  92 นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์
  93 นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋ (นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร
  94 คุณนรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช
  95 คุณจันนี เลิศ
  96 คุณ tchalat
  97 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ อุทิศให้อากงเลี่ยงล้วง แซ่อึ้ง และคุณพ่อชัยชนะ โอสถจันทร์
  98 คุณ อัศวิน ภู่นิพานันท์ และครอบครัว
  99 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์
  100 คุณกาญจนาวดี แซ่อื้อ
  101 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์
  102 คุณสุภัสสรณ์ วงศ์แสงอรุณศรี
  103 คุณสมคิด สิวะพิริยะวงศ์
  104 คุณอริญชย์ เจริญอัครวิชญ์
  105 คุณอภิศักดิ์ เจริญอัครวิชญ์
  106 คุณภัคษิมณฐ์ แก้วสมนึก และพีรวัฒน์ ยุทธนารัฐ
  107 คุณชุติกาญจน์ ผามั่น
  108 ผู้มีจิตศรัทธา 116 ท่าน

  และขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทางร้านค้าที่ได้ส่งไปถึงวัดล่วงหน้าเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งไข่หวานไม่ได้ไปถวายด้วยตัวเองเพราะติดภารกิจสำคัญงานบุญหลายจังหวัด วันพรุ่งนี้มีเวลาแค่ครึ่งวัน ก็จะรีบไปถวายให้สำเร็จลุล่วงไป เกรงเจ้าภาพจะหาว่า เอาของมาค้างทิ้งไว้ ไม่เห็นถวายสักที

  จึงแจ้งบอกมายังเจ้าภาพทุกท่านค่ะ ว่าเดินสายบุญแบบโปรงใส มีการแจ้งสรุปยอดรายชื่อทุกครั้งที่ปิดบุญแล้ว และถ้าวัดไหนไกลมากก็จะส่งไปทางขนส่ง แต่ถ้าไปได้ก็จะเดินทางไปถวายเอง
   
 12. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,871
  ค่าพลัง:
  +14,272
  วันนี้ 16 มีค 62 ได้เดินทางไปเป็นตัวแทนเจ้าภาพทั้งหลายถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ณ วัดป่าสุวัฑฒนาราม ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญด้วยดีเสมอมา

  เปิดฟ้า เปิดดิน เปิดมหาสมุทร เปิดอินพรหม ยม ยักษ์ ครุฑ นาค คนธรรพ์ ..เปิดหน้าที่การงานการเงิน เปิดโชค เปิดชัย .เปิดมนต์คาถาอักขระ มนต์ตรัง ยันตรัง สันตรัง วิกรึงฆะเร เปิดด้วยนะโมพุทธานะ ยะธาพุทธโมนะ

  นับจากบัดนี้เป็นต้นไป. ขอให้ทุกๆพระองค์ทุกๆสายญาณ. จงเกษมสำราญ มีญาณบารมีสูงยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ สาธุ และให้ทุกๆร่าง ทุกๆสังขาร. ขอให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ปรารถนาอันใดที่มงคลแล้วไซร้ขอให้พลันสำเร็จ พลันสำเร็จ พลันสำเร็จด้วยทุกอย่างทุกประการด้วย อิติปิโส ภควา ขออัญเชิญ สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูแห่งโลกธาตุทั่วทุกๆจักรวาลได้โปรดเสด็จมาปราบมารด้วย นะโม พุทธายะ นะมะพะทะ เทอญ. ขออัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้ง16 ชั้นฟ้า 15. ชั้นดิน 20 ชั้นพรหม 14. ชั้นบาดาล 21 พระแม่ธรณี ทั่วทุกๆจักรวาล พระแม่โพสพ พญาครุฑ พญานาคา. พญานาคี นาคานาคราชเจ้าที่ดูแลปฐพีทั่วไทย และที่ข้าพเจ้าเคารพและบูชาอยู่ อีกทั้งพญายมราชที่ดูแลวิญญาณทั้งหลายได้โปรดเมตตาอำนวยช่วยให้ทุกท่านและสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงรอดพ้นภยันตรายใดๆ ทั้งปวง และเจ้าภาพที่ได้ช่วยข้าพเจ้าในการบำรุงค้ำชูพระพุทธศาสนาด้วยจิตบริสุทธิ์ได้เจริญด้วยโชคลาภสมบูรณ์ ด้วยบารมีของทุกๆพระองค์เทอญ.
  ขอน้อมนำปัจจัยและบริวารนี้ไปดำเนินการเป็นสะพานบุญ สร้างวิหารทาน วัตถุทาน ไทยทานบารมี ปัญญาบารมี ทานบารมีทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วในอดีตและปัจจุบัน และที่จะกระทำในอนาคตนี้ ถวายหน่อเนื้อแห่งพุทธะ เพื่อการหลุดพ้น และจรรโลงศาสนาพุทธให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานตามเจตนารมณ์ของท่านนะคะ
  ขออานิสงส์แห่งบารมีทานอันยิ่งใหญ่นี้ จงส่งผลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ปราศจากทุกข์ทั้งปวงมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม ขอคำว่า "ไม่มี ไม่สำเร็จ" จงอย่าบังเกิดกับท่านและครอบครัว ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ..สาธุ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
  DSC_0066-01.JPG DSC_0033-02.JPG DSC_0036-03.JPG DSC_0027.JPG DSC_0044-05.JPG DSC_0052-06.JPG DSC_0058-07.JPG
   

แชร์หน้านี้

Loading...