ปิดรับบริจาค วันนี้ 6 ตค เดินทางไปถวายพระไตรปิฏกเรียบร้อยแล้วค่ะ น.9

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 12 เมษายน 2019.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  อัพเดทวันที่ 28 กค 62
  ยังขาดอีก 17,498 บาท
  -----------------------------------
  1 ไข่หวานและน้องชาย ร่วมบุญ 50 บาท
  2 แม่ชีทิพย์เกสร เอื้ออรุณ ร่วมบุญ 50 บาท
  3 คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  4 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 10 บาท
  5 คุณวิษณุ พวงมาลัย ร่วมบุญ 100 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  7 คุณสุกัญญา ปี่ทอง ร่วมบุญ 100 บาท
  8 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  9 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  12 อาจารย์สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง ร่วมบุญ 1,000 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  15 คุณโชติกา ยมจินดา ร่วมบุญ 150 บาท
  16 คุณธีรวัจน์ จงทวีผล
  นางกนกกุล จงทวีผล นางสาวรัชชาภา จงทวีผล นางวชิรา ชีวะวัฒนชัย นางสุนี แฟรงคาวสิ ร่วมบุญ 50 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  18 คุณประวิตร ร่วมบุญ 150 บาท
  19 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 50 บาท
  20 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง ร่วมบุญ 15 บาท
  21 คุณสมหญิง ศิริจานุสรณ์ ดช. ปุญญพัฒน์ แก่นทอง พอ.วัชรินทร์ แก่นทอง ร่วมบุญ 100 บาท
  22 คุณดนัยพงศ์ ขจรกิตติยุทธ ร่วมบุญ 50 บาท
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  24 คุณกมลชนก ชาวบ้านกร่าง ร่วมบุญ 50 บาท
  25 คุณจตุพร Arm Chatuporn ร่วมบุญ 50 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  27 คุณสมชาย ทิพยเวสารท ร่วมบุญ 100 บาท
  28 คุณชาตรี ตรีอรุณ ร่วมบุญ 100 บาท
  29 คุณแม่เล้า+คุณสุรภา บุญถาวรวัฒน์พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ ร่วมบุญ 100 บาท
  30 คุณรักพงษ์ โชคประเสริฐถาวร และครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  31 คุณกฤตธน+สุกฤตา บุญถาวรวัฒน และครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  32 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ ร่วมบุญ 50 บาท
  33 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  35 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  37 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  39 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  41 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  42 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 99 บาท
  43 คุณแม่เล้า บุญถาวรวัฒน ร่วมบุญ 50 บาท
  44 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา ร่วมบุญ 11 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  46 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  47 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  50 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  54 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 29 บาท
  55 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  56 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  57 คุณเดี่ยว วัดปราง ร่วมบุญ 50 บาท
  58 คุณพันธุ์เทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง น.ศ.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  59 คุณบุญเกิด ด.ญ.สุวิชญา ยิ่งพรภัสสร คุณบุญมั่น วาทิตอนุสรณ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  60 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  61 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  62 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  64 อาจารย์ปนัดดา สังสกฤต ร่วมบุญ 200 บาท
  65 พระมหาพงศ์ธร กมฺมสฺทฺโธ ร่วมบุญ 200 บาท
  66 คุณธราภุช โพธิ์แสงและครอบครัว ร่วมบุญ 25 บาท
  67 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  68 คุณนรินทร์สาคร ร่วมบุญ 50 บาท
  69 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 50 บาท
  70 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  71 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  72 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  73 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 11 บาท
  74 คุณ โตก-กานดา กลั่นเงิน ร่วมบุญ 275 บาท
  75 คุณนิวัตร-สัมฤทธิ์ กลั่นเงิน ร่วมบุญ 125 บาท
  76 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  79 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  80 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  81 คุณ T@o@T, ร่วมบุญ 25 บาท
  82 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  83 คุณเอกชัย Eak Sang ร่วมบุญ 50 บาท
  84 คุณอชิตะ พึ่งสังข์และพระจันทร์ ยิ้ม ร่วมบุญ 20 บาท
  85 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  86 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท
  87 คุณจิรกิตติ์ เผียดนอก ร่วมบุญ 16 บาท
  88 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว ร่วมบุญ 25 บาท
  89 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  90 คุณพีรวัฒน์ perawatza ร่วมบุญ 400 บาท
  91 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  92 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  93 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  94 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  95 คุณศุภรัศมิ์ ศิริวรเกียรติ ร่วมบุญ 100 บาท
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  98 คุณ นรินทนสาคร ร่วมบุญ 50 บาท
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  101 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  102 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  104 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  105 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 200 บาท
  106 คุณประวิทย์ พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท
  107 คุณวิชาญ อินตาโสภี ร่วมบุญ 50 บาท
  108 คุณ eakvega ร่วมบุญ 50 บาท
  109 คุณต่าย ธัญทิพย์ ร่วมบุญ 50 บาท
  110 คุณนิพนธ์ จงเจริญ ร่วมบุญ 50 บาท
  111 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ ร่วมบุญ 50 บาท
  112 คุณพิชญธิดา สุรเตมีย์กุล ร่วมบุญ 22 บาท
  113 คุณวัฒนดิษฐ์ ศรีวิไลเลิศ ร่วมบุญ 300 บาท
  114 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  115 คุณศศิวิมล อรรถสวรี ร่วมบุญ 50 บาท
  116 คุณสุรัช ป้องพาล ร่วมบุญ 100 บาท
  117 คุณศุภวิชญ์ ชื่นพิมาย ร่วมบุญ 9 บาท
  118 คุณณราทร สุวรรณกำจาย ร่วมบุญ 50 บาท
  119 คุณmypolicexp ร่วมบุญ 50 บาท
  120 คุณสุวรรณ สามัคคี ร่วมบุญ 20 บาท
  121 คุณสุวสขา บุญหนัก ร่วมบุญ 50 บาท
  122 คุณชัยนรินทร์ ศุวศักดิ์ศุภศิริและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  123 คุณชายเมืองเพชร เรียกทรัพย์ ร่วมบุญ 30 บาท
  124 คุณ พิมพ์ลดา ลิ้มกมลทิพย์ ร่วมบุญ 50 บาท
  125 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  126 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 20 บาท
  127 คุณกุศโลบาย ร่วมบุญ 20 บาท
  128 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  129 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 40 บาท
  130 นาง ลัดดา ช่อพกา ขออุทิศบุญนี้ให้ นายสุชาติ ช่อพกา ร่วมบุญ 250 บาท
  131 คุณกาญจนา เนยเล่อร์ ร่วมบุญ 275 บาท
  132 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 40 บาท
  133 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  134 คุณอัยย์รดา รัม เรซิ่น ร่วมบุญ 50.34 บาท ร่วมบุญ 50 บาท
  135 คุณ Arm Chatuporn ร่วมบุญ 100 บาท ร่วมบุญ 100 บาท
  136 คุณศศิธร สายด้วง ร่วมบุญ 20 บาท
  137 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  138 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  139 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 50 บาท
  140 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  141 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  142 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ ร่วมบุญ 20 บาท
  143 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  144 คุณถวัลย์รัตน์ จูมพลาศรี ร่วมบุญ 55 บาท
  145 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  146 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 50 บาท
  147 คุณซาฟรัน โสดาหวัน ร่วมบุญ 50 บาท
  148 Mr.Wang muh jin น.ส.ธัญนันท์ อุดมศิทธิพัฒน์ พร้อมครอบครัว และบริษัท ฟินนี่ซีเอ็ม จำกัด ร่วมบุญ 3,500 บาท
  149 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  150 คุณชินโชติ ชวชาติ ร่วมบุญ 1,689 บาท
  151 คุณภานุพงศ์ นนท์เสนา ร่วมบุญ 1,000 บาท
  152 คุณวีระ ติ๊กต๊อก เทพบุตรอุดร ร่วมบุญ 100 บาท
  153 คุณณทิพรดา ทองคำศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  154 คุณมาลี เยาวลอง ร่วมบุญ 100 บาท
  155 คุณประเสริฐ แต้มคงคา ร่วมบุญ 100 บาท
  156 คุณ Nobodysabuy ร่วมบุญ 100 บาท
  157 คุณนิรันดร์ รุ่งรัตนชัย ร่วมบุญ 135 บาท
  158 คุณสมรรถชัย เพชรคล้าย ร่วมบุญ 500 บาท
  159 คุณบวร มาดี ร่วมบุญ 250 บาท
  160 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  161 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  162 คุณศศิวิมล อรรถสวรี ร่วมบุญ 99 บาท
  163 คุณวิชิต ภูขุมดิน ร่วมบุญ 50 บาท
  164 คุณณราทร สุวรรณกำจาย ร่วมบุญ 100 บาท
  165 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆและหลาน ร่วมบุญ 100 บาท
  166 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 50 บาท
  167 คุณอนันต์ ตรงสถิตกุล ร่วมบุญ 250 บาท
  168 แล้วแต่จะคิด นี่แหละชีวิตกู ร่วมบุญ 2,254 บาท
  169 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  170 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  171 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  172 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  173 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  174 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 4 บาท
  175 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  176 คุณสุรภา คุณแม่เล้า บุญถาวรวัฒน และครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  177 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  178 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ และครอบครัว ร่วมบุญ 300 บาท
  179 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  180 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  181 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  182 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  183 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  184 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  185 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  186 คุณจักรินทร์ คุ้มพันธ์ และคณะ ร่วมบุญ 500 บาท
  187 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  188 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  189 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  190 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  191 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  192 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  193 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  194 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  195 คุณรักษ์พล เจริญพานิช ร่วมบุญ 505 บาท
  196 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,513 บาท
  197 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  198 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  199 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  200 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 100 บาท
  201 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  202 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,480 บาท
  203 คุณยศพล เลิศวิสิฐกุล ร่วมบุญ 20 บาท
  204 คุณกลยุทธ แก้วบัวดี ร่วมบุญ 100 บาท
  205 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท
  206 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  207 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  208 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  209 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  210 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  211 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  212 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  213 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  214 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  215 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  216 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  217 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  218 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  219 คุณ Bbfoxy ร่วมบุญ 500 บาท
  220 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  221 คุณทวีไชย ร่วมบุญ 1 บาท
  222 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  223 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16 บาท
  224 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  225 คุณวีรเกียรติ Weerakiat Wattanasuksopol ร่วมบุญ 20 บาท
  226 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 20 บาท
  227 คุณจันทร์สมุทร เบ้าชัย (พร้อมครอบครัว) ร่วมบุญ 200 บาท
  228 คุณศุภกร ณ ถลาง ร่วมบุญ 50 บาท
  229 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  230 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  231 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 29 บาท
  232 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  233 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  234 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16 บาท
  235 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  236 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  237 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  238 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  239 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  240 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  241 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  242 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  243 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  244 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  245 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  246 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  247 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  248 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  249 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  250 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  251 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,000 บาท
  252 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  253 คุณรัม เรซิ่น ร่วมบุญ 100 บาท
  254 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  255 คุณมนยพรรณ บุญยง ร่วมบุญ 50 บาท
  256 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  257 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  258 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  259 น้องปุ๋ม Lilajan Lilajanh ร่วมบุญ 50 บาท
  260 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  261 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  262 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
   
 2. tk_mamy

  tk_mamy สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +41
   
 3. tk_mamy

  tk_mamy สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +41
  ข้าพเจ้าน.ส.พิมพ์มาดา บุญมาพร้อมครอบครัวขอร่วมถวายปัจจัยจำนวน 910 บาท(โอนแล้วเช้านี้ กสิกรไทย)เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างพระไตรปิฎกพร้อมตู้ เพื่อถวายแด่สำนักปฏิบัติธรรม กระปุกบุญ ขออำนาจแห่งบุญนี้จงถึงวิญญาณบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลาย ถึงแด่มารดาบิดาทุกภพชาติ ถึงแด่เทพพรหมที่คุ้มครองกายจิตของข้าพเจ้าและทุกคนในครอบครัว ถึงแด่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตา ถึงแด่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลาย และบุญนี้ก็ขอให้สำเร็จไปยังพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง บูรพามหากษัติย์ทุกพระองค์ ถึงแด่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศให้ได้รับบุญนี้ด้วยกันเทอญ สาธุๆๆๆ
   
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  สาธุๆๆ ค่ะ
   
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  อนุโมทนาบุญกับ
  262 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  263 คุณพิมพ์มาดา บุญมาพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 910 บาท

  ขอให้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และเจริญรุ่งเรื่องก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปค่ะ สาธุๆๆ
   
 6. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,818
  ค่าพลัง:
  +4,258
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม
  "
  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมบุญ 10 บาท และมารดา ข้าพเจ้า นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ขอร่วมบุญ 10 บาทครับ

  รวมทั้งหมด 20 บาทครับ

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม

  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   
 7. neetum

  neetum เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  315
  ค่าพลัง:
  +1,271
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพร้อมตู้พระไตรปิฎก 91 เล่มภาษาไทย ของมหามกุฎราชวิทยาลัยฯ และหนังสือมนต์พิธี จำนวน 100 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม กระปุกบุญศรัทธาธรรม ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 20 บาท โอนเมื่อครู่ค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านด้วยค่ะ
   
 8. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,818
  ค่าพลัง:
  +4,258
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม
  "
  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมบุญ 10 บาท และมารดา ข้าพเจ้า นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ขอร่วมบุญ 10 บาทครับ

  รวมทั้งหมด 20 บาทครับ

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม

  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  อัพเดทวันที่ 5 สค 62
  ยังขาดอีก 16,182 บาท
  ------------------------------------
  264 คุณพิมพ์มาดา บุญมาพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 910 บาท
  265 คุณเพชร โภคา ร่วมบุญ 50 บาท
  266 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 4 บาท
  267 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  268 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และ มารดา นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  269 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  270 คุณ Neetum ร่วมบุญ 20 บาท
  271 คุณกฤษฎิ์ อภิโรจนนันท์ ร่วมบุญ 100 บาท
  272 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  273 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  274 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
   
 10. BBfoxy

  BBfoxy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  79
  ค่าพลัง:
  +392
  โอนปัจจัยร่วมทำบุญ 500 บาท วันที่ 5/8/2019 ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะ
   
 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  อนุโมทนาสาธุค่ะ ขอชื่อด้วยนะคะ จะได้ใส่ในหนังสือค่ะ
   
 12. BBfoxy

  BBfoxy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  79
  ค่าพลัง:
  +392
  กุ
   
 13. Boon bundaan

  Boon bundaan สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +28
  ร่วมบุญเจ้าภาพถวายพระไตรปิฏก91เล่มพร้อมตู้ อ.บางเลน จ.นครปฐม
  นายวัชระชัย ศิลาคม ร่วมบุญ 50 บาท
  ด.ญ.ปฐพร ศิลาคม ร่วมบุญ 25 บาท
  ด.ญ.ภัทรธิดา ศิลาคม ร่วมบุญ 25 บาท
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ สาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  สาธุๆๆ ค่ะ
   
 15. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  อัพเดทวันที่ 7 สค 62
  ยังขาดอีก 15,132 บาท
  ---------------------------------------
  1 ไข่หวานและน้องชาย ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่
  2 แม่ชีทิพย์เกสร เอื้ออรุณ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 15 เมย 62
  3 คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 13 เมย 62
  4 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 14 เมย 62
  5 คุณวิษณุ พวงมาลัย ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 15 เมย 62
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท โอนวันที่ 15 เมย 62
  7 คุณสุกัญญา ปี่ทอง ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 15 เมย 62
  8 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 15 เมย 62
  9 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 14 เมย 62
  10 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 13 เมย 62
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 13 เมย 62
  12 อาจารย์สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง ร่วมบุญ 1,000 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  14 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  15 คุณโชติกา ยมจินดา ร่วมบุญ 150 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  16 "คุณธีรวัจน์ จงทวีผล
  นางกนกกุล จงทวีผล นางสาวรัชชาภา จงทวีผล นางวชิรา ชีวะวัฒนชัย นางสุนี แฟรงคาวสิ" ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  18 คุณประวิตร ร่วมบุญ 150 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  19 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  20 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง ร่วมบุญ 15 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  21 คุณสมหญิง ศิริจานุสรณ์ ดช. ปุญญพัฒน์ แก่นทอง พอ.วัชรินทร์ แก่นทอง ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  22 คุณดนัยพงศ์ ขจรกิตติยุทธ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  24 คุณกมลชนก ชาวบ้านกร่าง ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  25 คุณจตุพร Arm Chatuporn ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 16 เมย 62
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 17 เมย 62
  27 คุณสมชาย ทิพยเวสารท ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 17 เมย 62
  28 คุณชาตรี ตรีอรุณ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 17 เมย 62
  29 คุณแม่เล้า+คุณสุรภา บุญถาวรวัฒน์พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 17 เมย 62
  30 คุณรักพงษ์ โชคประเสริฐถาวร และครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 17 เมย 62
  31 คุณกฤตธน+สุกฤตา บุญถาวรวัฒน และครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 17 เมย 62
  32 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 18 เมย 62
  33 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 18 เมย 62
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 18 เมย 62
  35 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 18 เมย 62
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 18 เมย 62
  37 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 18 เมย 62
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท โอนวันที่ 18 เมย 62
  39 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 18 เมย 62
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท โอนวันที่ 18 เมย 62
  41 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 19 เมย 62
  42 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 99 บาท โอนวันที่ 19 เมย 62
  43 คุณแม่เล้า บุญถาวรวัฒน ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 19 เมย 62
  44 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา ร่วมบุญ 11 บาท โอนวันที่ 19 เมย 62
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 19 เมย 62
  46 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 20 เมย 62
  47 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 20 เมย 62
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท โอนวันที่ 20 เมย 62
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 20 เมย 62
  50 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 20 เมย 62
  51 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท โอนวันที่ 20 เมย 62
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท โอนวันที่ 20 เมย 62
  53 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 21 เมย 62
  54 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 29 บาท โอนวันที่ 21 เมย 62
  55 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 21 เมย 62
  56 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 22 เมย 62
  57 คุณเดี่ยว วัดปราง ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 22 เมย 62
  58 คุณพันธุ์เทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง น.ศ.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 23 เมย 62
  59 คุณบุญเกิด ด.ญ.สุวิชญา ยิ่งพรภัสสร คุณบุญมั่น วาทิตอนุสรณ์ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 23 เมย 62
  60 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 23 เมย 62
  61 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 23 เมย 62
  62 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 24 เมย 62
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 24 เมย 62
  64 อาจารย์ปนัดดา สังสกฤต ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 25 เมย 62
  65 พระมหาพงศ์ธร กมฺมสฺทฺโธ ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 25 เมย 62
  66 คุณธราภุช โพธิ์แสงและครอบครัว ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 25 เมย 62
  67 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท โอนวันที่ 25 เมย 62
  68 คุณนรินทร์สาคร ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 25 เมย 62
  69 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 26 เมย 62
  70 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 26 เมย 62
  71 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 26 เมย 62
  72 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 26 เมย 62
  73 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 11 บาท โอนวันที่ 26 เมย 62
  74 คุณ โตก-กานดา กลั่นเงิน ร่วมบุญ 275 บาท โอนวันที่ 27 เมย 62
  75 คุณนิวัตร-สัมฤทธิ์ กลั่นเงิน ร่วมบุญ 125 บาท โอนวันที่ 27 เมย 62
  76 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 27 เมย 62
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 28 เมย 62
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 28 เมย 62
  79 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 29 เมย 62
  80 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 29 เมย 62
  81 คุณ T@o@T, ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 29 เมย 62
  82 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 30 เมย 62
  83 คุณเอกชัย Eak Sang ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 30 เมย 62
  84 คุณอชิตะ พึ่งสังข์และพระจันทร์ ยิ้ม ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 30 เมย 62
  85 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 30 เมย 62
  86 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท โอนวันที่ 30 เมย 62
  87 คุณจิรกิตติ์ เผียดนอก ร่วมบุญ 16 บาท โอนวันที่ 30 เมย 62
  88 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 1 พค 62
  89 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 1 พค 62
  90 คุณพีรวัฒน์ perawatza ร่วมบุญ 400 บาท โอนวันที่ 1 พค 62
  91 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 1 พค 62
  92 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 1 พค 62
  93 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 1 พค 62
  94 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 2 พค 62
  95 คุณศุภรัศมิ์ ศิริวรเกียรติ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 2 พค 62
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 2 พค 62
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 3 พค 62
  98 คุณ นรินทนสาคร ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 3 พค 62
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 3 พค 62
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 3 พค 62
  101 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 4 พค 62
  102 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 4 พค 62
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 4 พค 62
  104 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 6 พค 62
  105 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 6 พค 62
  106 คุณประวิทย์ พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 7 พค 62
  107 คุณวิชาญ อินตาโสภี ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 7 พค 62
  108 คุณ eakvega ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 8 พค 62
  109 คุณต่าย ธัญทิพย์ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 8 พค 62
  110 คุณนิพนธ์ จงเจริญ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 8 พค 62
  111 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 8 พค 62
  112 คุณพิชญธิดา สุรเตมีย์กุล ร่วมบุญ 22 บาท โอนวันที่ 8 พค 62
  113 คุณวัฒนดิษฐ์ ศรีวิไลเลิศ ร่วมบุญ 300 บาท โอนวันที่ 8 พค 62
  114 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 8 พค 62
  115 คุณศศิวิมล อรรถสวรี ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 8 พค 62
  116 คุณสุรัช ป้องพาล ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 9 พค 62
  117 คุณศุภวิชญ์ ชื่นพิมาย ร่วมบุญ 9 บาท โอนวันที่ 9 พค 62
  118 คุณณราทร สุวรรณกำจาย ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 9 พค 62
  119 คุณmypolicexp ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 10 พค 62
  120 คุณสุวรรณ สามัคคี ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 10 พค 62
  121 คุณสุวสขา บุญหนัก ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 11 พค 62
  122 คุณชัยนรินทร์ ศุวศักดิ์ศุภศิริและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 9 พค 62
  123 คุณชายเมืองเพชร เรียกทรัพย์ ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 13 พค 62
  124 คุณ พิมพ์ลดา ลิ้มกมลทิพย์ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 14 พค 62
  125 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 27 พค 62
  126 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 3 มิย 62
  127 คุณกุศโลบาย ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 4 มิย 62
  128 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 4 มิย 62
  129 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 40 บาท โอนวันที่ 6 มิย 62
  130 นาง ลัดดา ช่อพกา ขออุทิศบุญนี้ให้ นายสุชาติ ช่อพกา ร่วมบุญ 250 บาท โอนวันที่ 6 มิย 62
  131 คุณกาญจนา เนยเล่อร์ ร่วมบุญ 275 บาท โอนวันที่ 8 มิย 62
  132 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 40 บาท โอนวันที่ 8 มิย 62
  133 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 9 มิย 62
  134 คุณอัยย์รดา รัม เรซิ่น ร่วมบุญ 50.34 บาท ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 9 มิย 62
  135 คุณ Arm Chatuporn ร่วมบุญ 100 บาท ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 10 มิย 62
  136 คุณศศิธร สายด้วง ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 10 มิย 62
  137 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 12 มิย 62
  138 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท โอนวันที่ 13 มิย 62
  139 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 13 มิย 62
  140 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 13 มิย 62
  141 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 13 มิย 62
  142 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 13 มิย 62
  143 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 13 มิย 62
  144 คุณถวัลย์รัตน์ จูมพลาศรี ร่วมบุญ 55 บาท โอนวันที่ 14 มิย 62
  145 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 14 มิย 62
  146 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 15 มิย 62
  147 คุณซาฟรัน โสดาหวัน ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 15 มิย 62
  148 Mr.Wang muh jin น.ส.ธัญนันท์ อุดมศิทธิพัฒน์ พร้อมครอบครัว และบริษัท ฟินนี่ซีเอ็ม จำกัด ร่วมบุญ 3,500 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  149 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  150 คุณชินโชติ ชวชาติ ร่วมบุญ 1,689 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  151 คุณภานุพงศ์ นนท์เสนา ร่วมบุญ 1,000 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  152 คุณวีระ ติ๊กต๊อก เทพบุตรอุดร ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  153 คุณณทิพรดา ทองคำศรี ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  154 คุณมาลี เยาวลอง ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  155 คุณประเสริฐ แต้มคงคา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  156 คุณ Nobodysabuy ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  157 คุณนิรันดร์ รุ่งรัตนชัย ร่วมบุญ 135 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  158 คุณสมรรถชัย เพชรคล้าย ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  159 คุณบวร มาดี ร่วมบุญ 250 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  160 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  161 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  162 คุณศศิวิมล อรรถสวรี ร่วมบุญ 99 บาท โอนวันที่ 17 มิย 62
  163 คุณวิชิต ภูขุมดิน ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 18 มิย 62
  164 คุณณราทร สุวรรณกำจาย ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 18 มิย 62
  165 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆและหลาน ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 18 มิย 62
  166 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 18 มิย 62
  167 คุณอนันต์ ตรงสถิตกุล ร่วมบุญ 250 บาท โอนวันที่ 19 มิย 62
  168 แล้วแต่จะคิด นี่แหละชีวิตกู ร่วมบุญ 2,254 บาท โอนวันที่ 20 มิย 62
  169 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 20 มิย 62
  170 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 20 มิย 62
  171 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 20 มิย 62
  172 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 20 มิย 62
  173 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 21 มิย 62
  174 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 4 บาท โอนวันที่ 21 มิย 62
  175 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 21 มิย 62
  176 คุณสุรภา คุณแม่เล้า บุญถาวรวัฒน และครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 21 มิย 62
  177 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 21 มิย 62
  178 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ และครอบครัว ร่วมบุญ 300 บาท โอนวันที่ 21 มิย 62
  179 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 22 มิย 62
  180 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 22 มิย 62
  181 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 22 มิย 62
  182 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 23 มิย 62
  183 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 23 มิย 62
  184 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 24 มิย 62
  185 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 24 มิย 62
  186 คุณจักรินทร์ คุ้มพันธ์ และคณะ ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 25 มิย 62
  187 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 25 มิย 62
  188 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 26 มิย 62
  189 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 26 มิย 62
  190 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 26 มิย 62
  191 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 26 มิย 62
  192 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 26 มิย 62
  193 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 27 มิย 62
  194 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 27 มิย 62
  195 คุณรักษ์พล เจริญพานิช ร่วมบุญ 505 บาท โอนวันที่ 27 มิย 62
  196 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,513 บาท โอนวันที่ 27 มิย 62
  197 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 28 มิย 62
  198 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 28 มิย 62
  199 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท โอนวันที่ 28 มิย 62
  200 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 28 มิย 62
  201 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 29 มิย 62
  202 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,480 บาท โอนวันที่ 29 มิย 62
  203 คุณยศพล เลิศวิสิฐกุล ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 29 มิย 62
  204 คุณกลยุทธ แก้วบัวดี ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62
  205 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62
  206 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท โอนวันที่ 1 กค 62
  207 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 2 กค 62
  208 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 2 กค 62
  209 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 2 กค 62
  210 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 3 กค 62
  211 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 3 กค 62
  212 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 4 กค 62
  213 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 5 กค 62
  214 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 5 กค 62
  215 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 6 กค 62
  216 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 7 กค 62
  217 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 8 กค 62
  218 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 9 กค 62
  219 คุณ Bbfoxy ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 9 กค 62
  220 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 10 กค 62
  221 คุณทวีไชย ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 11 กค 62
  222 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 11 กค 62
  223 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16 บาท โอนวันที่ 12 กค 62
  224 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 12 กค 62
  225 คุณวีรเกียรติ Weerakiat Wattanasuksopol ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 12 กค 62
  226 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 12 กค 62
  227 คุณจันทร์สมุทร เบ้าชัย (พร้อมครอบครัว) ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 12 กค 62
  228 คุณศุภกร ณ ถลาง ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 12 กค 62
  229 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 12 กค 62
  230 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 13 กค 62
  231 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 29 บาท โอนวันที่ 13 กค 62
  232 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 13 กค 62
  233 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 15 กค 62
  234 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16 บาท โอนวันที่ 15 กค 62
  235 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 15 กค 62
  236 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 15 กค 62
  237 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 15 กค 62
  238 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 15 กค 62
  239 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 15 กค 62
  240 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท โอนวันที่ 16 กค 62
  241 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 16 กค 62
  242 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 16 กค 62
  243 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 16 กค 62
  244 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 16 กค 62
  245 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 17 กค 62
  246 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 18 กค 62
  247 คุณสุรางค์ โภโค ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 18 กค 62
  248 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 18 กค 62
  249 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 19 กค 62
  250 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆหลานๆ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 19 กค 62
  251 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,000 บาท โอนวันที่ 19 กค 62
  252 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 21 กค 62
  253 คุณรัม เรซิ่น ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 21 กค 62
  254 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 22 กค 62
  255 คุณมนยพรรณ บุญยง ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 22 กค 62
  256 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 22 กค 62
  257 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 22 กค 62
  258 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 23 กค 62
  259 น้องปุ๋ม Lilajan Lilajanh ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 25 กค 62
  260 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 25 กค 62
  261 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 25 กค 62
  262 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 27 กค 62
  263 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 28 กค 62
  264 คุณพิมพ์มาดา บุญมาพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 910 บาท โอนวันที่ 28 กค 62
  265 คุณเพชร โภคา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 28 กค 62
  266 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 4 บาท โอนวันที่ 29 กค 62
  267 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 29 กค 62
  268 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และ มารดา นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 30 กค 62
  269 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 1 สค 62
  270 คุณ Neetum ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 2 สค 62
  271 คุณกฤษฎิ์ อภิโรจนนันท์ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 4 สค 62
  272 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 4 สค 62
  273 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 4 สค 62
  274 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท โอนวันที่ 4 สค 62
  275 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 5 สค 62
  276 คุณเสรี วงศ์ทองเหลือ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 5 สค 62
  277 คุณกัญญานาค สิงห์พร้อม พร้อมลูกหลานและญาติมิตร ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 5 สค 62
  278 คุณ กุลธิดา กุลนาวิน Bbfoxy ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 5 สค 62
  279 คุณวิโรจน์ อุดขาว ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 5 สค 62
  280 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 5 สค 62
  281 คุณ วัชระชัย ศิลาคม ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 6 สค 62
  282 ด.ญ.ปฐพร ศิลาคม ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 6 สค 62
  283 ด.ญ.ภัทรธิดา ศิลาคม ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 6 สค 62
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 สิงหาคม 2019
 16. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,818
  ค่าพลัง:
  +4,258
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม
  "
  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมบุญ 10 บาท และมารดา ข้าพเจ้า นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ขอร่วมบุญ 10 บาทครับ

  รวมทั้งหมด 20 บาทครับ

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม

  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  สาธุๆๆ ค่ะ
   
 18. นรินสาคร

  นรินสาคร สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2017
  โพสต์:
  245
  ค่าพลัง:
  +517
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้

  จำนวน 50 บาท ถวายเป็นพุทธบูชา สาธุครับ
   
 19. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  สาธุๆๆ ค่ะ
   
 20. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,818
  ค่าพลัง:
  +4,258
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม
  "
  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมบุญ 10 บาท และมารดา ข้าพเจ้า นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ขอร่วมบุญ 10 บาทครับ

  รวมทั้งหมด 20 บาทครับ

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม

  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...