ปิดรับบริจาค วันนี้ 6 ตค เดินทางไปถวายพระไตรปิฏกเรียบร้อยแล้วค่ะ น.9

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 12 เมษายน 2019.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  สาธุๆๆ ค่ะ
   
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  อัพเดทวันที่ 5 กย 62
  ยังขาดอีก 8,724 บาท
  ------------------------------------
  1 ไข่หวานและน้องชาย ร่วมบุญ 50 บาท
  2 แม่ชีทิพย์เกสร เอื้ออรุณ ร่วมบุญ 50 บาท
  3 คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  4 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 10 บาท
  5 คุณวิษณุ พวงมาลัย ร่วมบุญ 100 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  7 คุณสุกัญญา ปี่ทอง ร่วมบุญ 100 บาท
  8 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  9 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  12 อาจารย์สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง ร่วมบุญ 1,000 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  15 คุณโชติกา ยมจินดา ร่วมบุญ 150 บาท
  16 คุณธีรวัจน์ จงทวีผล
  นางกนกกุล จงทวีผล นางสาวรัชชาภา จงทวีผล นางวชิรา ชีวะวัฒนชัย นางสุนี แฟรงคาวสิ ร่วมบุญ 50 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  18 คุณประวิตร ร่วมบุญ 150 บาท
  19 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 50 บาท
  20 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง ร่วมบุญ 15 บาท
  21 คุณสมหญิง ศิริจานุสรณ์ ดช. ปุญญพัฒน์ แก่นทอง พอ.วัชรินทร์ แก่นทอง ร่วมบุญ 100 บาท
  22 คุณดนัยพงศ์ ขจรกิตติยุทธ ร่วมบุญ 50 บาท
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  24 คุณกมลชนก ชาวบ้านกร่าง ร่วมบุญ 50 บาท
  25 คุณจตุพร Arm Chatuporn ร่วมบุญ 50 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  27 คุณสมชาย ทิพยเวสารท ร่วมบุญ 100 บาท
  28 คุณชาตรี ตรีอรุณ ร่วมบุญ 100 บาท
  29 คุณแม่เล้า+คุณสุรภา บุญถาวรวัฒน์พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ ร่วมบุญ 100 บาท
  30 คุณรักพงษ์ โชคประเสริฐถาวร และครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  31 คุณกฤตธน+สุกฤตา บุญถาวรวัฒน และครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  32 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ ร่วมบุญ 50 บาท
  33 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  35 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  37 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  39 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  41 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  42 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 99 บาท
  43 คุณแม่เล้า บุญถาวรวัฒน ร่วมบุญ 50 บาท
  44 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา ร่วมบุญ 11 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  46 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  47 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  50 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  54 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 29 บาท
  55 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  56 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  57 คุณเดี่ยว วัดปราง ร่วมบุญ 50 บาท
  58 คุณพันธุ์เทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง น.ศ.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  59 คุณบุญเกิด ด.ญ.สุวิชญา ยิ่งพรภัสสร คุณบุญมั่น วาทิตอนุสรณ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  60 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  61 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  62 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  64 อาจารย์ปนัดดา สังสกฤต ร่วมบุญ 200 บาท
  65 พระมหาพงศ์ธร กมฺมสฺทฺโธ ร่วมบุญ 200 บาท
  66 คุณธราภุช โพธิ์แสงและครอบครัว ร่วมบุญ 25 บาท
  67 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  68 คุณนรินทร์สาคร ร่วมบุญ 50 บาท
  69 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 50 บาท
  70 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  71 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  72 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  73 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 11 บาท
  74 คุณ โตก-กานดา กลั่นเงิน ร่วมบุญ 275 บาท
  75 คุณนิวัตร-สัมฤทธิ์ กลั่นเงิน ร่วมบุญ 125 บาท
  76 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  79 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  80 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  81 คุณ T@o@T, ร่วมบุญ 25 บาท
  82 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  83 คุณเอกชัย Eak Sang ร่วมบุญ 50 บาท
  84 คุณอชิตะ พึ่งสังข์และพระจันทร์ ยิ้ม ร่วมบุญ 20 บาท
  85 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  86 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท
  87 คุณจิรกิตติ์ เผียดนอก ร่วมบุญ 16 บาท
  88 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว ร่วมบุญ 25 บาท
  89 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  90 คุณพีรวัฒน์ perawatza ร่วมบุญ 400 บาท
  91 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  92 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  93 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  94 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  95 คุณศุภรัศมิ์ ศิริวรเกียรติ ร่วมบุญ 100 บาท
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  98 คุณ นรินทนสาคร ร่วมบุญ 50 บาท
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  101 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  102 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  104 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  105 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 200 บาท
  106 คุณประวิทย์ พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท
  107 คุณวิชาญ อินตาโสภี ร่วมบุญ 50 บาท
  108 คุณ eakvega ร่วมบุญ 50 บาท
  109 คุณต่าย ธัญทิพย์ ร่วมบุญ 50 บาท
  110 คุณนิพนธ์ จงเจริญ ร่วมบุญ 50 บาท
  111 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ ร่วมบุญ 50 บาท
  112 คุณพิชญธิดา สุรเตมีย์กุล ร่วมบุญ 22 บาท
  113 คุณวัฒนดิษฐ์ ศรีวิไลเลิศ ร่วมบุญ 300 บาท
  114 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  115 คุณศศิวิมล อรรถสวรี ร่วมบุญ 50 บาท
  116 คุณสุรัช ป้องพาล ร่วมบุญ 100 บาท
  117 คุณศุภวิชญ์ ชื่นพิมาย ร่วมบุญ 9 บาท
  118 คุณณราทร สุวรรณกำจาย ร่วมบุญ 50 บาท
  119 คุณmypolicexp ร่วมบุญ 50 บาท
  120 คุณสุวรรณ สามัคคี ร่วมบุญ 20 บาท
  121 คุณสุวสขา บุญหนัก ร่วมบุญ 50 บาท
  122 คุณชัยนรินทร์ ศุวศักดิ์ศุภศิริและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  123 คุณชายเมืองเพชร เรียกทรัพย์ ร่วมบุญ 30 บาท
  124 คุณ พิมพ์ลดา ลิ้มกมลทิพย์ ร่วมบุญ 50 บาท
  125 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  126 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 20 บาท
  127 คุณกุศโลบาย ร่วมบุญ 20 บาท
  128 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  129 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 40 บาท
  130 นาง ลัดดา ช่อพกา ขออุทิศบุญนี้ให้ นายสุชาติ ช่อพกา ร่วมบุญ 250 บาท
  131 คุณกาญจนา เนยเล่อร์ ร่วมบุญ 275 บาท
  132 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 40 บาท
  133 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  134 คุณอัยย์รดา รัม เรซิ่น ร่วมบุญ 50.34 บาท ร่วมบุญ 50 บาท
  135 คุณ Arm Chatuporn ร่วมบุญ 100 บาท ร่วมบุญ 100 บาท
  136 คุณศศิธร สายด้วง ร่วมบุญ 20 บาท
  137 1.นายแก้ว สมบัติเจริญบูลย์ 2.นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์ 3.นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋(นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไป 20 บาท
  138 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  139 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  140 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 50 บาท
  141 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  142 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  142 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ ร่วมบุญ 20 บาท
  143 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  144 คุณถวัลย์รัตน์ จูมพลาศรี ร่วมบุญ 55 บาท
  145 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  146 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 50 บาท
  147 คุณซาฟรัน โสดาหวัน ร่วมบุญ 50 บาท
  148 Mr.Wang muh jin น.ส.ธัญนันท์ อุดมศิทธิพัฒน์ พร้อมครอบครัว และบริษัท ฟินนี่ซีเอ็ม จำกัด ร่วมบุญ 3,500 บาท
  149 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  150 คุณชินโชติ ชวชาติ ร่วมบุญ 1,689 บาท
  151 คุณภานุพงศ์ นนท์เสนา ร่วมบุญ 1,000 บาท
  152 คุณวีระ ติ๊กต๊อก เทพบุตรอุดร ร่วมบุญ 100 บาท
  153 คุณณทิพรดา ทองคำศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  154 คุณมาลี เยาวลอง ร่วมบุญ 100 บาท
  155 คุณประเสริฐ แต้มคงคา ร่วมบุญ 100 บาท
  156 คุณ Nobodysabuy ร่วมบุญ 100 บาท
  157 คุณนิรันดร์ รุ่งรัตนชัย ร่วมบุญ 135 บาท
  158 คุณสมรรถชัย เพชรคล้าย ร่วมบุญ 500 บาท
  159 คุณบวร มาดี ร่วมบุญ 250 บาท
  160 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  161 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  162 คุณศศิวิมล อรรถสวรี ร่วมบุญ 99 บาท
  163 คุณวิชิต ภูขุมดิน ร่วมบุญ 50 บาท
  164 คุณณราทร สุวรรณกำจาย ร่วมบุญ 100 บาท
  165 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆและหลาน ร่วมบุญ 100 บาท
  166 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 50 บาท
  167 คุณอนันต์ ตรงสถิตกุล ร่วมบุญ 250 บาท
  168 แล้วแต่จะคิด นี่แหละชีวิตกู ร่วมบุญ 2,254 บาท
  169 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  170 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  171 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  172 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  173 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  174 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 4 บาท
  175 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  176 คุณสุรภา คุณแม่เล้า บุญถาวรวัฒน และครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  177 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  178 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ และครอบครัว ร่วมบุญ 300 บาท
  179 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  180 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  181 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  182 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  183 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  184 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  185 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  186 คุณจักรินทร์ คุ้มพันธ์ และคณะ ร่วมบุญ 500 บาท
  187 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  188 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  189 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  190 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  191 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  192 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  193 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  194 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  195 คุณรักษ์พล เจริญพานิช ร่วมบุญ 505 บาท
  196 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,513 บาท
  197 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  198 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  199 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  200 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 100 บาท
  201 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  202 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,480 บาท
  203 คุณยศพล เลิศวิสิฐกุล ร่วมบุญ 20 บาท
  204 คุณกลยุทธ แก้วบัวดี ร่วมบุญ 100 บาท
  205 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท
  206 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  207 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  208 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  209 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  210 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  211 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  212 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  213 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  214 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  215 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  216 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  217 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  218 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  219 คุณ Bbfoxy ร่วมบุญ 500 บาท
  220 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  221 คุณทวีไชย ร่วมบุญ 1 บาท
  222 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  223 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16 บาท
  224 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  225 คุณวีรเกียรติ Weerakiat Wattanasuksopol ร่วมบุญ 20 บาท
  226 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 20 บาท
  227 คุณจันทร์สมุทร เบ้าชัย (พร้อมครอบครัว) ร่วมบุญ 200 บาท
  228 คุณศุภกร ณ ถลาง ร่วมบุญ 50 บาท
  229 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  230 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  231 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 29 บาท
  232 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  233 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  234 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16 บาท
  235 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  236 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  237 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  238 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  239 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  240 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  241 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  242 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  243 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  244 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  245 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  246 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  247 คุณสุรางค์ โภโค ร่วมบุญ 50 บาท
  248 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  249 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  250 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆหลานๆ ร่วมบุญ 100 บาท
  251 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,000 บาท
  252 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  253 คุณรัม เรซิ่น ร่วมบุญ 100 บาท
  254 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  255 คุณมนยพรรณ บุญยง ร่วมบุญ 50 บาท
  256 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  257 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  258 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  259 น้องปุ๋ม Lilajan Lilajanh ร่วมบุญ 50 บาท
  260 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  261 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  262 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  263 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  264 คุณพิมพ์มาดา บุญมาพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 910 บาท
  265 คุณเพชร โภคา ร่วมบุญ 50 บาท
  266 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 4 บาท
  267 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  268 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และ มารดา นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  269 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  270 คุณ Neetum ร่วมบุญ 20 บาท
  271 คุณกฤษฎิ์ อภิโรจนนันท์ ร่วมบุญ 100 บาท
  272 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  273 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  274 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  275 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  276 คุณเสรี วงศ์ทองเหลือ ร่วมบุญ 100 บาท
  277 คุณกัญญานาค สิงห์พร้อม พร้อมลูกหลานและญาติมิตร ร่วมบุญ 100 บาท
  278 คุณ กุลธิดา กุลนาวิน Bbfoxy ร่วมบุญ 500 บาท
  279 คุณวิโรจน์ อุดขาว ร่วมบุญ 50 บาท
  280 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  281 คุณ วัชระชัย ศิลาคม ร่วมบุญ 50 บาท
  282 ด.ญ.ปฐพร ศิลาคม ร่วมบุญ 25 บาท
  283 ด.ญ.ภัทรธิดา ศิลาคม ร่วมบุญ 25 บาท
  284 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  285 คุณนรินสาคร ร่วมบุญ 50 บาท
  286 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  287 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  288 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  289 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  290 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 150 บาท
  291 คุณSurasak Makkan ร่วมบุญ 100 บาท
  292 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  293 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  294 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6 บาท
  295 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  296 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  297 คุณจารุดา โภคศิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  298 คุณศศิธร สายด้วง ร่วมบุญ 20 บาท
  299 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  300 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  301 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 20 บาท
  302 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  303 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  304 คุณสุรศักดิ์ จักรสถาพรและครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท
  305 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  306 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  307 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  308 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 26 บาท
  309 คุณวัชระ ปัญญาธีระ ร่วมบุญ 10 บาท
  310 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  311 คุณจักริน สิริกุลธร ร่วมบุญ 400 บาท
  312 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 100 บาท
  313 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  314 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  315 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 46 บาท
  316 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท
  317 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  318 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  319 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  320 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  321 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  322 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  323 คุณขวัญชาติ-ด.ช. รชต-ด.ช.ธนกร นวลพูลทองและครอบครัว ร่วมบุญ 28 บาท
  324 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  325 คุณนิรันดร์ รุ่งรัตนชัย ร่วมบุญ 100 บาท
  326 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  327 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 20 บาท
  328 คุณ Mod Mod Nattapat ร่วมบุญ 20 บาท
  329 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  330 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 110 บาท
  331 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  332 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  333 คุณพันธุ์ทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง นส.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว อุทิศแด่นายบุญเกิด- ด.ญ.สุวิชญา ยิ่งพรภัสสร นายบุญมั่น วาทิตอนุสรณ์ ร่วมบุญ 200 บาท
  334 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  335 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  336 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  337 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  338 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  339 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 100 บาท
  340 คุณวิชิต ขุนอ่อน ร่วมบุญ 63 บาท
  341 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  342 คุณกมลา สันธิศิริ ร่วมบุญ 200 บาท
  343 คุณภคปภา โชติสุนันท์ และคุณวสวรรธน์ ร่วมบุญ 100 บาท
  344 คุณธัญทิพย์ อธิชัยธนพงศ์ ร่วมบุญ 74 บาท
  345 คุณกบ กฤดินิธิ ร่วมบุญ 150 บาท
  346 คุณบุษบา จำปาหอม ร่วมบุญ 59 บาท
  347 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  348 คุณพุทธา นุสติ ร่วมบุญ 10 บาท
  349 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  350 คุณศรสวรรค์ (Aomy Sornsawan) ร่วมบุญ 200 บาท
  351 คุณธาริดา ศรีไกรไทยและครอบครัวและพ่อกับแม่ ร่วมบุญ 88 บาท
  352 คุณศศธร ชมภูโคตร ร่วมบุญ 100 บาท
  353 ปู่สมบัติ เนียมสวรรค์ ร่วมบุญ 333 บาท
  354 คุณอัศวิน ภวมัย และ ครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท
  355 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  356 คุณต้นไม้ของพ่อ ร่วมบุญ 100 บาท
  357 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี ร่วมบุญ 108 บาท
  358 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 100 บาท
  359 หลวงพี่ศรไชย ปภากโร วัดโนนสะอาด นครพนม ร่วมบุญ 50 บาท
  360 คุณรักษ์ ต้นไทร ร่วมบุญ 80 บาท
  361 คุณสมชาย ทิพยเวสารท ร่วมบุญ 100 บาท
  362 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  363 คุณพ่อบุญแม่เล็กและลูกๆ หลานแม่ชี ร่วมบุญ 100 บาท
  364 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ และครอบครัว ร่วมบุญ 300 บาท
  365 คุณกัจนา ลิ้มทรงเกียรติและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  366 คุณจรัสศรี นันทพันธ์ ร่วมบุญ 100 บาท
   
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  ท่านใดร่วมบุญกรุณาแจ้งชื่อสกุลให้ชัดเจนเพื่อใส่ในหนังสือตามตัวอย่างด้วยนะคะ
  69560283_2442371842708420_7877174182134415360_n.jpg
   
 4. DRAKOY

  DRAKOY เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2013
  โพสต์:
  563
  ค่าพลัง:
  +860
  นายพิสิษฐ์ จำรัสเจริญวานิช
  นสจิรนันท์ ธูปบูชา
  ด.ช.การ์โต้ ด.ญ.โอปอล
  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอร่วมต่อยอดเจ้าภาพบุญสร้างพระไตรปิฏก จำนวน55บาทครับ
  ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงได้อานิสงส์ทุกประการ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • image.jpeg
   image.jpeg
   ขนาดไฟล์:
   118.4 KB
   เปิดดู:
   13
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  สาธุๆๆ ค่ะ
   
 6. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,818
  ค่าพลัง:
  +4,258
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม
  "
  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมบุญ 10 บาท และมารดา ข้าพเจ้า นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ขอร่วมบุญ 10 บาทครับ

  รวมทั้งหมด 20 บาทครับ

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม

  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  อัพเดทวันที่ 6 กย 62
  ยังขาดอีก 6,016 บาท
  --------------------------------
  ท่านใดโอนมาแล้วไม่แจ้งชื่อ ขอรบกวนช่วยแจ้งชื่อสกุลมาด้วยนะคะ
  367 คุณกัจนา ลิ้มทรงเกียรติและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  368 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  369 คุณจรัสศรี นันทพันธ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  370 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  371 นายพิสิษฐ์ จำรัสเจริญวานิช นส.จิรนันท์ ธูปบูชา ด.ช.การ์โต้ ด.ญ.โอปอล ร่วมบุญ 55 บาท
  372 คุณรัม เรซิ่น อัยย์รดา ร่วมบุญ 50 บาท
  373 คุณสมพิศ แสงเย็น ร่วมบุญ 50 บาท
  374 คุณพจนาจ ทับลอย ร่วมบุญ 100 บาท
  375 คุณอิสรีย์ สวัสดิ์ศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  376 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  377 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,000 บาท
  378 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  379 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  380 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  381 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100.55 บาท
  382 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 320 บาท
  383 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 111 บาท
  384 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  385 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  386 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  387 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  388 คุณอรรถพร พฤทธิพงษ์ ร่วมบุญ 200 บาท
  389 คุณสุนิสา จารุวัฒนประดิษฐ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  390 คุณเย็นใจ รุ่งอรุณ ร่วมบุญ 10 บาท
   
 8. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,818
  ค่าพลัง:
  +4,258
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม
  "
  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมบุญ 10 บาท และมารดา ข้าพเจ้า นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ขอร่วมบุญ 10 บาทครับ

  รวมทั้งหมด 20 บาทครับ

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม

  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. สายรุ้ง Sairung

  สายรุ้ง Sairung สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2014
  โพสต์:
  224
  ค่าพลัง:
  +475
  ร่วมบุญสร้างพระไตรปิฎก 70 บาท โอนเงินแล้ววันนี้ ขอโมทนาสาธุบุญค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. Earth n Water

  Earth n Water เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 พฤศจิกายน 2013
  โพสต์:
  205
  ค่าพลัง:
  +946
  วันนี้วันจันทร์ที่ 9 ก.ย. 2562 , เวลา 06.22 น.
  ได้โอน 100 บาท มาร่วมบุญค่ะ

  หมายเลขอ้างอิง : 395991
   
 11. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,818
  ค่าพลัง:
  +4,258
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม
  "
  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมบุญ 10 บาท และมารดา ข้าพเจ้า นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ขอร่วมบุญ 10 บาทครับ

  รวมทั้งหมด 20 บาทครับ

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม

  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  อัพเดทวันที่ 10 กย 62
  -----------------------------
  391 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  392 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  393 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 4 บาท
  394 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  395 คุณอรรถพร พฤทธิพงษ์ ร่วมบุญ 200 บาท
  396 คุณสุนิสา จารุวัฒนประดิษฐ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  397 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  398 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  399 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  400 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  401 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 14 บาท
  402 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  403 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 27 บาท
  404 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  405 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 24 บาท
  406 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  407 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 108 บาท
  408 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  409 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  410 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  411 คุณปัญญา บารมี ร่วมบุญ 10 บาท
  412 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  413 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  414 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  415 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 21 บาท
  416 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  417 นางสาวธิดา เที่ยงแท้ นายจิรวัฒน์ จันดี นางสาวกัณหา เที่ยงแท้ ร่วมบุญ 100 บาท
  418 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  419 คุณเย็นใจ รุ่งอรุณ ร่วมบุญ 10 บาท
  420 คุณชลธี สรรพโชติ ร่วมบุญ 20 บาท
  421 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  422 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  423 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  424 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 20 บาท
  425 คุณกฤษฏิ์ อภิโรจนนันท์ ร่วมบุญ 50 บาท
  426 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ ร่วมบุญ 59 บาท
  427 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  428 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  429 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  430 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 70 บาท
  431 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว ร่วมบุญ 150 บาท
  432 คุณวัฒนดิษฐ์ ศรีวิไลเลิศ ร่วมบุญ 800 บาท
  433 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  434 คุณทิพา เยบเศณอิ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  435 คุณนิพนธ์ จงเจริญ ร่วมบุญ 100 บาท
  436 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
   
 13. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  ปิดยอดแล้วค่ะ ขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพคุณชาญ มาปิดยอดให้ค่ะ
  อนุโมทนาสาธุอานิสงค์แห่งการพระไตรปิฏกจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเจริญรุ่งเรืองในด้านความคิดจะทำการงานใดๆจะสำเร็จสมความมุ่งมาดปารถนาทุกๆประการ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กันยายน 2019
 14. charkh

  charkh สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  12
  ค่าพลัง:
  +86
  ขออนุญาติปิดยอดให้นะครับ โดยการโอนเงิน 3 ครั้ง ด้วยยอด 1,070 + 140 + 10 = 1,220 บาท
  ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ
   
 15. charkh

  charkh สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  12
  ค่าพลัง:
  +86
 16. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  อนุโมทนาสาธุกับคุณ charkh ด้วยค่ะ
   
 17. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  รวมยอดทั้งสิ้น 46,254 บาท มียอดเกินมา 754 บาท ขอนำไปสมทบกับพระไตรปิฏกที่จะบอกวัดสันติสุข อ.เมือง กำแพงเพชร ต่อไปนะคะ
  มีรายชื่อเจ้าภาพดังนี้ค่ะ
  1 ไข่หวานและน้องชาย ร่วมบุญ 50 บาท
  2 แม่ชีทิพย์เกสร เอื้ออรุณ ร่วมบุญ 50 บาท
  3 คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  4 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 10 บาท
  5 คุณวิษณุ พวงมาลัย ร่วมบุญ 100 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  7 คุณสุกัญญา ปี่ทอง ร่วมบุญ 100 บาท
  8 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  9 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  12 อาจารย์สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง ร่วมบุญ 1,000 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  15 คุณโชติกา ยมจินดา ร่วมบุญ 150 บาท
  16 คุณธีรวัจน์ จงทวีผล
  นางกนกกุล จงทวีผล นางสาวรัชชาภา จงทวีผล นางวชิรา ชีวะวัฒนชัย นางสุนี แฟรงคาวสิ ร่วมบุญ 50 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  18 คุณประวิตร ร่วมบุญ 150 บาท
  19 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 50 บาท
  20 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง ร่วมบุญ 15 บาท
  21 คุณสมหญิง ศิริจานุสรณ์ ดช. ปุญญพัฒน์ แก่นทอง พอ.วัชรินทร์ แก่นทอง ร่วมบุญ 100 บาท
  22 คุณดนัยพงศ์ ขจรกิตติยุทธ ร่วมบุญ 50 บาท
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  24 คุณกมลชนก ชาวบ้านกร่าง ร่วมบุญ 50 บาท
  25 คุณจตุพร Arm Chatuporn ร่วมบุญ 50 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  27 คุณสมชาย ทิพยเวสารท ร่วมบุญ 100 บาท
  28 คุณชาตรี ตรีอรุณ ร่วมบุญ 100 บาท
  29 คุณแม่เล้า+คุณสุรภา บุญถาวรวัฒน์พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ ร่วมบุญ 100 บาท
  30 คุณรักพงษ์ โชคประเสริฐถาวร และครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  31 คุณกฤตธน+สุกฤตา บุญถาวรวัฒน และครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  32 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ ร่วมบุญ 50 บาท
  33 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  35 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  37 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  39 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  41 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  42 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 99 บาท
  43 คุณแม่เล้า บุญถาวรวัฒน ร่วมบุญ 50 บาท
  44 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา ร่วมบุญ 11 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  46 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  47 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  50 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  54 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 29 บาท
  55 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  56 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  57 คุณเดี่ยว วัดปราง ร่วมบุญ 50 บาท
  58 คุณพันธุ์เทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง น.ศ.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  59 คุณบุญเกิด ด.ญ.สุวิชญา ยิ่งพรภัสสร คุณบุญมั่น วาทิตอนุสรณ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  60 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  61 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  62 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  64 อาจารย์ปนัดดา สังสกฤต ร่วมบุญ 200 บาท
  65 พระมหาพงศ์ธร กมฺมสฺทฺโธ ร่วมบุญ 200 บาท
  66 คุณธราภุช โพธิ์แสงและครอบครัว ร่วมบุญ 25 บาท
  67 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  68 คุณนรินทร์สาคร ร่วมบุญ 50 บาท
  69 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 50 บาท
  70 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  71 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  72 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  73 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 11 บาท
  74 คุณ โตก-กานดา กลั่นเงิน ร่วมบุญ 275 บาท
  75 คุณนิวัตร-สัมฤทธิ์ กลั่นเงิน ร่วมบุญ 125 บาท
  76 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  79 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  80 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  81 คุณ T@o@T, ร่วมบุญ 25 บาท
  82 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  83 คุณเอกชัย Eak Sang ร่วมบุญ 50 บาท
  84 คุณอชิตะ พึ่งสังข์และพระจันทร์ ยิ้ม ร่วมบุญ 20 บาท
  85 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  86 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท
  87 คุณจิรกิตติ์ เผียดนอก ร่วมบุญ 16 บาท
  88 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว ร่วมบุญ 25 บาท
  89 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  90 คุณพีรวัฒน์ perawatza ร่วมบุญ 400 บาท
  91 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  92 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  93 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  94 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  95 คุณศุภรัศมิ์ ศิริวรเกียรติ ร่วมบุญ 100 บาท
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  98 คุณ นรินทนสาคร ร่วมบุญ 50 บาท
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  101 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  102 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  104 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  105 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 200 บาท
  106 คุณประวิทย์ พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท
  107 คุณวิชาญ อินตาโสภี ร่วมบุญ 50 บาท
  108 คุณ eakvega ร่วมบุญ 50 บาท
  109 คุณต่าย ธัญทิพย์ ร่วมบุญ 50 บาท
  110 คุณนิพนธ์ จงเจริญ ร่วมบุญ 50 บาท
  111 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ ร่วมบุญ 50 บาท
  112 คุณพิชญธิดา สุรเตมีย์กุล ร่วมบุญ 22 บาท
  113 คุณวัฒนดิษฐ์ ศรีวิไลเลิศ ร่วมบุญ 300 บาท
  114 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  115 คุณศศิวิมล อรรถสวรี ร่วมบุญ 50 บาท
  116 คุณสุรัช ป้องพาล ร่วมบุญ 100 บาท
  117 คุณศุภวิชญ์ ชื่นพิมาย ร่วมบุญ 9 บาท
  118 คุณณราทร สุวรรณกำจาย ร่วมบุญ 50 บาท
  119 คุณmypolicexp ร่วมบุญ 50 บาท
  120 คุณสุวรรณ สามัคคี ร่วมบุญ 20 บาท
  121 คุณสุวสขา บุญหนัก ร่วมบุญ 50 บาท
  122 คุณชัยนรินทร์ ศุวศักดิ์ศุภศิริและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  123 คุณชายเมืองเพชร เรียกทรัพย์ ร่วมบุญ 30 บาท
  124 คุณ พิมพ์ลดา ลิ้มกมลทิพย์ ร่วมบุญ 50 บาท
  125 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  126 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 20 บาท
  127 คุณกุศโลบาย ร่วมบุญ 20 บาท
  128 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  129 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 40 บาท
  130 นาง ลัดดา ช่อพกา ขออุทิศบุญนี้ให้ นายสุชาติ ช่อพกา ร่วมบุญ 250 บาท
  131 คุณกาญจนา เนยเล่อร์ ร่วมบุญ 275 บาท
  132 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 40 บาท
  133 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  134 คุณอัยย์รดา รัม เรซิ่น ร่วมบุญ 50.34 บาท ร่วมบุญ 50 บาท
  135 คุณ Arm Chatuporn ร่วมบุญ 100 บาท ร่วมบุญ 100 บาท
  136 คุณศศิธร สายด้วง ร่วมบุญ 20 บาท
  137 1.นายแก้ว สมบัติเจริญบูลย์ 2.นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์ 3.นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋(นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไป 20 บาท
  138 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  139 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  140 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 50 บาท
  141 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  142 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  142 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ ร่วมบุญ 20 บาท
  143 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  144 คุณถวัลย์รัตน์ จูมพลาศรี ร่วมบุญ 55 บาท
  145 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  146 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 50 บาท
  147 คุณซาฟรัน โสดาหวัน ร่วมบุญ 50 บาท
  148 Mr.Wang muh jin น.ส.ธัญนันท์ อุดมศิทธิพัฒน์ พร้อมครอบครัว และบริษัท ฟินนี่ซีเอ็ม จำกัด ร่วมบุญ 3,500 บาท
  149 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  150 คุณชินโชติ ชวชาติ ร่วมบุญ 1,689 บาท
  151 คุณภานุพงศ์ นนท์เสนา ร่วมบุญ 1,000 บาท
  152 คุณวีระ ติ๊กต๊อก เทพบุตรอุดร ร่วมบุญ 100 บาท
  153 คุณณทิพรดา ทองคำศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  154 คุณมาลี เยาวลอง ร่วมบุญ 100 บาท
  155 คุณประเสริฐ แต้มคงคา ร่วมบุญ 100 บาท
  156 คุณ Nobodysabuy ร่วมบุญ 100 บาท
  157 คุณนิรันดร์ รุ่งรัตนชัย ร่วมบุญ 135 บาท
  158 คุณสมรรถชัย เพชรคล้าย ร่วมบุญ 500 บาท
  159 คุณบวร มาดี ร่วมบุญ 250 บาท
  160 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  161 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  162 คุณศศิวิมล อรรถสวรี ร่วมบุญ 99 บาท
  163 คุณวิชิต ภูขุมดิน ร่วมบุญ 50 บาท
  164 คุณณราทร สุวรรณกำจาย ร่วมบุญ 100 บาท
  165 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆและหลาน ร่วมบุญ 100 บาท
  166 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 50 บาท
  167 คุณอนันต์ ตรงสถิตกุล ร่วมบุญ 250 บาท
  168 แล้วแต่จะคิด นี่แหละชีวิตกู ร่วมบุญ 2,254 บาท
  169 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  170 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  171 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  172 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  173 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  174 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 4 บาท
  175 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  176 คุณสุรภา คุณแม่เล้า บุญถาวรวัฒน และครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  177 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  178 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ และครอบครัว ร่วมบุญ 300 บาท
  179 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  180 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  181 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  182 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  183 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  184 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  185 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  186 คุณจักรินทร์ คุ้มพันธ์ และคณะ ร่วมบุญ 500 บาท
  187 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  188 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  189 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  190 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  191 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  192 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  193 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  194 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  195 คุณรักษ์พล เจริญพานิช ร่วมบุญ 505 บาท
  196 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,513 บาท
  197 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  198 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  199 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  200 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 100 บาท
  201 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  202 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,480 บาท
  203 คุณยศพล เลิศวิสิฐกุล ร่วมบุญ 20 บาท
  204 คุณกลยุทธ แก้วบัวดี ร่วมบุญ 100 บาท
  205 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท
  206 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  207 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  208 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  209 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  210 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  211 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  212 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  213 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  214 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  215 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  216 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  217 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  218 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  219 คุณ Bbfoxy ร่วมบุญ 500 บาท
  220 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  221 คุณทวีไชย ร่วมบุญ 1 บาท
  222 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  223 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16 บาท
  224 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  225 คุณวีรเกียรติ Weerakiat Wattanasuksopol ร่วมบุญ 20 บาท
  226 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 20 บาท
  227 คุณจันทร์สมุทร เบ้าชัย (พร้อมครอบครัว) ร่วมบุญ 200 บาท
  228 คุณศุภกร ณ ถลาง ร่วมบุญ 50 บาท
  229 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  230 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  231 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 29 บาท
  232 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  233 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  234 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16 บาท
  235 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  236 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  237 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  238 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  239 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  240 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  241 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  242 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  243 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  244 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  245 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  246 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  247 คุณสุรางค์ โภโค ร่วมบุญ 50 บาท
  248 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  249 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  250 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆหลานๆ ร่วมบุญ 100 บาท
  251 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,000 บาท
  252 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  253 คุณรัม เรซิ่น ร่วมบุญ 100 บาท
  254 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  255 คุณมนยพรรณ บุญยง ร่วมบุญ 50 บาท
  256 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  257 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  258 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  259 น้องปุ๋ม Lilajan Lilajanh ร่วมบุญ 50 บาท
  260 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  261 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  262 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  263 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 10 บาท
  264 คุณพิมพ์มาดา บุญมาพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 910 บาท
  265 คุณเพชร โภคา ร่วมบุญ 50 บาท
  266 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 4 บาท
  267 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  268 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และ มารดา นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  269 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  270 คุณ Neetum ร่วมบุญ 20 บาท
  271 คุณกฤษฎิ์ อภิโรจนนันท์ ร่วมบุญ 100 บาท
  272 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  273 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  274 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  275 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  276 คุณเสรี วงศ์ทองเหลือ ร่วมบุญ 100 บาท
  277 คุณกัญญานาค สิงห์พร้อม พร้อมลูกหลานและญาติมิตร ร่วมบุญ 100 บาท
  278 คุณ กุลธิดา กุลนาวิน Bbfoxy ร่วมบุญ 500 บาท
  279 คุณวิโรจน์ อุดขาว ร่วมบุญ 50 บาท
  280 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  281 คุณ วัชระชัย ศิลาคม ร่วมบุญ 50 บาท
  282 ด.ญ.ปฐพร ศิลาคม ร่วมบุญ 25 บาท
  283 ด.ญ.ภัทรธิดา ศิลาคม ร่วมบุญ 25 บาท
  284 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  285 คุณนรินสาคร ร่วมบุญ 50 บาท
  286 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  287 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  288 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  289 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  290 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 150 บาท
  291 คุณSurasak Makkan ร่วมบุญ 100 บาท
  292 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  293 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  294 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6 บาท
  295 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  296 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  297 คุณจารุดา โภคศิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  298 คุณศศิธร สายด้วง ร่วมบุญ 20 บาท
  299 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  300 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  301 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 20 บาท
  302 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  303 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  304 คุณสุรศักดิ์ จักรสถาพรและครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท
  305 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  306 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  307 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  308 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 26 บาท
  309 คุณวัชระ ปัญญาธีระ ร่วมบุญ 10 บาท
  310 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  311 คุณจักริน สิริกุลธร ร่วมบุญ 400 บาท
  312 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 100 บาท
  313 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  314 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  315 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 46 บาท
  316 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท
  317 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  318 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  319 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  320 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  321 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  322 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10.10 บาท
  323 คุณขวัญชาติ-ด.ช. รชต-ด.ช.ธนกร นวลพูลทองและครอบครัว ร่วมบุญ 28 บาท
  324 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  325 คุณนิรันดร์ รุ่งรัตนชัย ร่วมบุญ 100 บาท
  326 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  327 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 20 บาท
  328 คุณ Mod Mod Nattapat ร่วมบุญ 20 บาท
  329 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  330 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 110 บาท
  331 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  332 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  333 คุณพันธุ์ทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง นส.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท
  อุทิศแด่นายบุญเกิด- ด.ญ.สุวิชญา ยิ่งพรภัสสร นายบุญมั่น วาทิตอนุสรณ์
  334 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  335 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ร่วมบุญ 20 บาท
  336 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  337 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  338 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  339 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 100 บาท
  340 คุณวิชิต ขุนอ่อน ร่วมบุญ 63 บาท
  341 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  342 คุณกมลา สันธิศิริ ร่วมบุญ 200 บาท
  343 คุณภคปภา โชติสุนันท์ และคุณวสวรรธน์ ร่วมบุญ 100 บาท
  344 คุณธัญทิพย์ อธิชัยธนพงศ์ ร่วมบุญ 74 บาท
  345 คุณกบ กฤดินิธิ ร่วมบุญ 150 บาท
  346 คุณบุษบา จำปาหอม ร่วมบุญ 59 บาท
  347 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  348 คุณพุทธา นุสติ ร่วมบุญ 10 บาท
  349 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  350 คุณศรสวรรค์ (Aomy Sornsawan) ร่วมบุญ 200 บาท
  351 คุณธาริดา ศรีไกรไทยและครอบครัวและพ่อกับแม่ ร่วมบุญ 88 บาท
  352 คุณศศธร ชมภูโคตร ร่วมบุญ 100 บาท
  353 ปู่สมบัติ เนียมสวรรค์ ร่วมบุญ 333 บาท
  354 คุณอัศวิน ภวมัย และ ครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท
  355 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  356 คุณต้นไม้ของพ่อ ร่วมบุญ 100 บาท
  357 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี ร่วมบุญ 108 บาท
  358 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 100 บาท
  359 หลวงพี่ศรไชย ปภากโร วัดโนนสะอาด นครพนม ร่วมบุญ 50 บาท
  360 คุณรักษ์ ต้นไทร ร่วมบุญ 80 บาท
  361 คุณสมชาย ทิพยเวสารท ร่วมบุญ 100 บาท
  362 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  363 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  364 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  365 คุณพ่อบุญแม่เล็กและลูกๆ หลานแม่ชี ร่วมบุญ 100 บาท
  366 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ และครอบครัว ร่วมบุญ 300 บาท
  367 คุณกัจนา ลิ้มทรงเกียรติและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  368 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  369 คุณจรัสศรี นันทพันธ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  370 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  371 คุณ พิชญะ เอกะปรมะ ร่วมบุญ 20 บาท
  372 คุณ wittawat Ramk เฟส Live Oliver ร่วมบุญ 30 บาท
  373 นายพิสิษฐ์ จำรัสเจริญวานิช ร่วมบุญ 55 บาท
  นส.จิรนันท์ ธูปบูชา ด.ช.การ์โต้ ด.ญ.โอปอล
  374 คุณสุพิณญา มอน์นาท ร่วมบุญ 20 บาท
  375 คุณศิรวุฒิ อรรัตนสกุล ร่วมบุญ 20 บาท
  376 คุณรัม เรซิ่น อัยย์รดา ร่วมบุญ 50 บาท
  377 คุณสมพิศ แสงเย็น ร่วมบุญ 50 บาท
  378 คุณพจนาจ ทับลอย ร่วมบุญ 100 บาท
  379 คุณอิสรีย์ สวัสดิ์ศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  380 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  381 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,000 บาท
  382 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  383 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  384 คุณ Komsorn Chanthorn ร่วมบุญ 100 บาท
  385 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100.55 บาท
  386 ร.ต.ต. ยงค์ แสงระยับ และ นางสาวจามิญช์ญา มหาสมบัติชูสิริ และครอบครัว ร่วมบุญ 320 บาท
  387 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 111 บาท
  388 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  389 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  390 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  391 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  392 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  393 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 4 บาท
  394 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  395 คุณอรรถพร พฤทธิพงษ์ ร่วมบุญ 200 บาท
  396 คุณสุนิสา จารุวัฒนประดิษฐ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  397 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  398 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  399 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  400 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  401 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 14 บาท
  402 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  403 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 27 บาท
  404 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  405 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 24 บาท
  406 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  407 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 108 บาท
  408 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  409 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  410 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  411 คุณปัญญา บารมี ร่วมบุญ 10 บาท
  412 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  413 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  414 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  415 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 21 บาท
  416 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  417 นางสาวธิดา เที่ยงแท้ นายจิรวัฒน์ จันดี นางสาวกัณหา เที่ยงแท้ ร่วมบุญ 100 บาท
  418 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  419 คุณเย็นใจ รุ่งอรุณ ร่วมบุญ 10 บาท
  420 คุณชลธี สรรพโชติ ร่วมบุญ 20 บาท
  421 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  422 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  423 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  424 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 20 บาท
  425 คุณกฤษฏิ์ อภิโรจนนันท์ ร่วมบุญ 50 บาท
  426 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ ร่วมบุญ 59 บาท
  427 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  428 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  429 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  430 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 70 บาท
  431 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว ร่วมบุญ 150 บาท
  432 คุณวัฒนดิษฐ์ ศรีวิไลเลิศ ร่วมบุญ 800 บาท
  433 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  434 คุณทิพา เยบเศณอิ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  435 คุณนิพนธ์ จงเจริญ ร่วมบุญ 100 บาท
  436 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  437 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  438 คุณนรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช ร่วมบุญ 200 บาท
  439 น.ส.สุภาพร เอื้ออรุณและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  440 คุณเกียรติศักดิ์ รอดบุญ ร่วมบุญ 100 บาท
  441 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  442 คุณสมรัก ร่วมบุญ 80 บาท
  443 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  444 คุณบวร มาดี ร่วมบุญ 100 บาท
  445 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  446 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  447 คุณ Sunsing Singsilp ร่วมบุญ 300 บาท
  448 ด.ช.กฤติน วงศ์ทองเหลือ และด.ช.ธรรศธรรม มั่นรักษ์ธรรม ร่วมบุญ 40 บาท
  449 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  450 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 90 บาท
  451 คุณสุภควดี จีระตระกูล ร่วมบุญ 300 บาท
  452 คุณนรินทร์ แสนสนิท ร่วมบุญ 100 บาท
  453 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  454 คุณนัฐพร นาคสัมฤทธิ์และครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  455 คุณสายฝน นิ่มเจริญวงค์ ร่วมบุญ 200 บาท
  456 คุณพลอยชมพู พูลสวัสดิ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  457 คุณสมภพ ภูคำ ร่วมบุญ 50 บาท
  458 คุณศศิธร บัวหลวง ร่วมบุญ 20 บาท
  459 คุณจริยา โพธิ์ชัย ร่วมบุญ 100 บาท
  460 คุณดาริกามณี ภัทรจินดา ร่วมบุญ 100 บาท
  461 คุณนพชัย เดชเสน ร่วมบุญ 100 บาท
  462 คุณนิศารัตน์ คำแย้ม ร่วมบุญ 200 บาท
  463 คุณโสภาศิริ เจริญวัฒน์ ร่วมบุญ 200 บาท
  464 คุณบุญชู คุณอนงค์ จำปาทอง ร่วมบุญ 300 บาท
  465 คุณชาญ ร่วมบุญ 1,220 บาท
   
 18. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ดังนี้ค่ะ
  ฝากเพื่อนๆ ช่วยตรวจรายชื่อด้วยนะคะ เนื่องจากบางท่านโอนมาหลายรอบ เวลาลงในบันทึก จะซ้ำกันมาก พอตรวจแล้วเริ่มตาลายแล้วค่ะ รบกวนเพื่อนๆ ด้วยนะคะ ลำดับที่เท่ารัยซ้ำกันช่วยแจ้งด้วยนะคะ และชื่อท่านใดผิดก็ช่วยแจ้งด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณมากนะคะ
  -----------------------------------------
  รายชื่อผู้ร่วมบุญพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายสำนักปฏิบัติธรรม กระปุกบุญศรัทธาธรรม อ.บางเลน นครปฐม
  1 พัชราภา - สุรพล มณีรัตน์ อุทิศให้ป้านาท อัมพะเศวต
  2 แม่ชีทิพย์เกสร เอื้ออรุณ
  3 คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์
  4 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์
  5 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว
  6 คุณสุกัญญา ปี่ทอง
  7 อาจารย์สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง
  8 คุณโชติกา ยมจินดา
  9 คุณธีรวัจน์ จงทวีผล นางกนกกุล จงทวีผล นางสาวรัชชาภา จงทวีผล นางวชิรา ชีวะวัฒนชัย นางสุนี แฟรงคาวสิ
  10 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ
  11 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง
  12 คุณสมหญิง ศิริจานุสรณ์ ดช. ปุญญพัฒน์ แก่นทอง พอ.วัชรินทร์ แก่นทอง
  13 คุณดนัยพงศ์ ขจรกิตติยุทธ
  14 คุณกมลชนก ชาวบ้านกร่าง
  15 คุณจตุพร Arm Chatuporn
  16 คุณสมชาย ทิพยเวสารท
  17 คุณชาตรี ตรีอรุณ
  18 คุณแม่เล้า+คุณสุรภา บุญถาวรวัฒน์พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ
  19 คุณรักพงษ์ โชคประเสริฐถาวร และครอบครัว
  20 คุณกฤตธน+สุกฤตา บุญถาวรวัฒน และครอบครัว
  21 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ
  22 คุณแม่เล้า บุญถาวรวัฒน
  23 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา
  24 คุณเดี่ยว วัดปราง
  25 คุณพันธุ์เทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง น.ศ.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว
  26 คุณบุญเกิด ด.ญ.สุวิชญา ยิ่งพรภัสสร คุณบุญมั่น วาทิตอนุสรณ์
  27 อาจารย์ปนัดดา สังสกฤต
  28 พระมหาพงศ์ธร กมฺมสฺทฺโธ
  29 คุณธราภุช โพธิ์แสงและครอบครัว
  30 คุณนรินทร์สาคร
  31 คุณนพชัย เดชเสน
  32 คุณ โตก-กานดา กลั่นเงิน
  33 คุณนิวัตร-สัมฤทธิ์ กลั่นเงิน
  34 คุณ T@o@T
  35 คุณเอกชัย Eak Sang
  36 คุณอชิตะ พึ่งสังข์และพระจันทร์ ยิ้ม
  37 คุณจิรกิตติ์ เผียดนอก
  38 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว
  39 คุณพีรวัฒน์ perawatza
  40 คุณศุภรัศมิ์ ศิริวรเกียรติ
  41 คุณ นรินทนสาคร
  42 พระมหากุลวัฒน์ธนะ
  43 คุณประวิตร พลอยงาม
  44 คุณวิชาญ อินตาโสภี
  45 คุณ eakvega
  46 คุณต่าย ธัญทิพย์
  47 คุณนิพนธ์ จงเจริญ
  48 คุณวิบูลย์ คำล้ำเลิศ
  49 คุณพิชญธิดา สุรเตมีย์กุลท
  50 คุณวัฒนดิษฐ์ ศรีวิไลเลิศ
  51 คุณศศิวิมล อรรถสวรี
  52 คุณสุรัช ป้องพาล
  53 คุณศุภวิชญ์ ชื่นพิมาย
  54 คุณณราทร สุวรรณกำจาย
  55 คุณmypolicexp
  56 คุณสุวรรณ สามัคคี
  57 คุณสุวสขา บุญหนัก
  58 คุณชัยนรินทร์ ศุวศักดิ์ศุภศิริและครอบครัว
  59 คุณชายเมืองเพชร เรียกทรัพย์
  60 คุณ พิมพ์ลดา ลิ้มกมลทิพย์
  61 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์
  62 คุณกุศโลบาย
  63 นาง ลัดดา ช่อพกา ขออุทิศบุญนี้ให้ นายสุชาติ ช่อพกา
  64 คุณกาญจนา เนยเล่อร์
  65 คุณอัยย์รดา รัม เรซิ่น
  66 คุณ Arm Chatuporn
  67 นายแก้ว สมบัติเจริญบูลย์ นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์ นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋(นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไป 20 บาท
  68 คุณนพชัย เดชเสน
  69 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ
  70 คุณถวัลย์รัตน์ จูมพลาศรี
  71 คุณวินัย ดาษทรัพย์
  72 คุณซาฟรัน โสดาหวัน
  73 Mr.Wang muh jin น.ส.ธัญนันท์ อุดมศิทธิพัฒน์ พร้อมครอบครัว และบริษัท ฟินนี่ซีเอ็ม จำกัด
  74 คุณชินโชติ ชวชาติ
  75 คุณภานุพงศ์ นนท์เสนา
  76 คุณวีระ ติ๊กต๊อก เทพบุตรอุดร
  77 คุณณทิพรดา ทองคำศรี
  78 คุณมาลี เยาวลอง
  79 คุณประเสริฐ แต้มคงคา
  80 คุณ Nobodysabuy
  81 คุณนิรันดร์ รุ่งรัตนชัย
  82 คุณสมรรถชัย เพชรคล้าย
  83 คุณบวร มาดี
  84 คุณวิชิต ภูขุมดิน
  85 คุณณราทร สุวรรณกำจาย
  86 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆและหลาน
  87 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ
  88 คุณอนันต์ ตรงสถิตกุล
  89 คุณชีวานนท์ ขันทอง
  90 คุณสุรภา คุณแม่เล้า บุญถาวรวัฒน และครอบครัว
  91 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ และครอบครัว
  92 คุณจักรินทร์ คุ้มพันธ์ และคณะ
  93 คุณรักษ์พล เจริญพานิช
  94 คุณยศพล เลิศวิสิฐกุล
  95 คุณกลยุทธ แก้วบัวดี
  96 คุณสายรุ้ง Sairung
  97 คุณทวีไชย
  98 คุณวีรเกียรติ Weerakiat Wattanasuksopol
  99 คุณธีรวุธ เจริญสุข
  100 คุณจันทร์สมุทร เบ้าชัย (พร้อมครอบครัว)
  101 คุณศุภกร ณ ถลาง
  102 คุณสุรางค์ โภโค
  103 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆหลานๆ
  104 คุณรัม เรซิ่น
  105 คุณมนยพรรณ บุญยง
  106 น้องปุ๋ม Lilajan Lilajanh
  107 คุณพิมพ์มาดา บุญมาพร้อมครอบครัว
  108 คุณเพชร โภคา
  109 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และ มารดา นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์
  110 คุณ Neetum
  111 คุณกฤษฎิ์ อภิโรจนนันท์
  112 คุณเสรี วงศ์ทองเหลือ
  113 คุณกัญญานาค สิงห์พร้อม พร้อมลูกหลานและญาติมิตร
  114 คุณ กุลธิดา กุลนาวิน Bbfoxy
  115 คุณวิโรจน์ อุดขาว
  116 คุณ วัชระชัย ศิลาคม
  117 ด.ญ.ปฐพร ศิลาคม
  118 ด.ญ.ภัทรธิดา ศิลาคม
  119 คุณนรินสาคร
  120 คุณSurasak Makkan
  121 คุณจารุดา โภคศิริ
  122 คุณศศิธร สายด้วง
  123 คุณสุรศักดิ์ จักรสถาพรและครอบครัว
  124 คุณวัชระ ปัญญาธีระ
  125 คุณจักริน สิริกุลธร
  126 คุณสายรุ้ง Sairung
  127 คุณขวัญชาติ-ด.ช. รชต-ด.ช.ธนกร นวลพูลทองและครอบครัว
  128 คุณนิรันดร์ รุ่งรัตนชัย
  129 คุณ Mod Mod Nattapat
  130 คุณพันธุ์ทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง นส.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว
  131 อุทิศแด่นายบุญเกิด- ด.ญ.สุวิชญา ยิ่งพรภัสสร นายบุญมั่น วาทิตอนุสรณ์
  132 คุณวิชิต ขุนอ่อน
  133 คุณกมลา สันธิศิริ
  134 คุณภคปภา โชติสุนันท์ และคุณวสวรรธน์
  135 คุณธัญทิพย์ อธิชัยธนพงศ์
  136 คุณกบ กฤดินิธิ
  137 คุณบุษบา จำปาหอม
  138 คุณพุทธา นุสติ
  139 คุณศรสวรรค์ (Aomy Sornsawan)
  140 คุณธาริดา ศรีไกรไทยและครอบครัวและพ่อกับแม่
  141 คุณศศธร ชมภูโคตร
  142 ปู่สมบัติ เนียมสวรรค์
  143 คุณอัศวิน ภวมัย และ ครอบครัว
  144 คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และครอบครัว
  145 คุณต้นไม้ของพ่อ
  146 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี
  147 คุณนพชัย เดชเสน
  148 หลวงพี่ศรไชย ปภากโร วัดโนนสะอาด นครพนม
  149 คุณรักษ์ ต้นไทร
  150 คุณสมชาย ทิพยเวสารท
  151 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว
  152 คุณพ่อบุญแม่เล็กและลูกๆ หลานแม่ชี
  153 คุณกัจนา ลิ้มทรงเกียรติและครอบครัว
  154 คุณจรัสศรี นันทพันธ์
  155 คุณ พิชญะ เอกะปรมะ
  156 คุณ wittawat Ramk เฟส Live Oliver
  157 นายพิสิษฐ์ จำรัสเจริญวานิช
  158 นส.จิรนันท์ ธูปบูชา ด.ช.การ์โต้ ด.ญ.โอปอล
  159 คุณสุพิณญา มอน์นาท
  160 คุณศิรวุฒิ อรรัตนสกุล
  161 คุณรัม เรซิ่น อัยย์รดา
  162 คุณสมพิศ แสงเย็น
  163 คุณพจนาจ ทับลอย
  164 คุณอิสรีย์ สวัสดิ์ศรี
  165 คุณ Komsorn Chanthorn
  166 ร.ต.ต. ยงค์ แสงระยับ และ นางสาวจามิญช์ญา มหาสมบัติชูสิริ และครอบครัว
  167 คุณอรรถพร พฤทธิพงษ์
  168 คุณสุนิสา จารุวัฒนประดิษฐ์
  169 คุณปัญญา บารมี
  170 นางสาวธิดา เที่ยงแท้ นายจิรวัฒน์ จันดี นางสาวกัณหา เที่ยงแท้
  171 คุณเย็นใจ รุ่งอรุณ
  172 คุณชลธี สรรพโชติ
  173 คุณธีรวุธ เจริญสุข
  174 คุณกฤษฏิ์ อภิโรจนนันท์
  175 คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ
  176 คุณทิพา เยบเศณอิ์
  177 คุณนรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช
  178 น.ส.สุภาพร เอื้ออรุณและครอบครัว
  179 คุณเกียรติศักดิ์ รอดบุญ
  180 คุณสมรัก
  181 คุณบวร มาดี
  182 คุณ Sunsing Singsilp
  183 ด.ช.กฤติน วงศ์ทองเหลือ และด.ช.ธรรศธรรม มั่นรักษ์ธรรม
  184 คุณสุภควดี จีระตระกูล
  185 คุณนรินทร์ แสนสนิท
  186 คุณนัฐพร นาคสัมฤทธิ์และครอบครัว
  187 คุณสายฝน นิ่มเจริญวงค์
  188 คุณพลอยชมพู พูลสวัสดิ์
  189 คุณสมภพ ภูคำ
  190 คุณศศิธร บัวหลวง
  191 คุณจริยา โพธิ์ชัย
  192 คุณดาริกามณี ภัทรจินดา
  193 คุณนิศารัตน์ คำแย้ม
  194 คุณโสภาศิริ เจริญวัฒน์
  195 คุณบุญชู คุณอนงค์ จำปาทอง
  196 คุณชาญ
  197 ผู้มีจิตศรัทธา ที่ไม่ได้แจ้งชื่อมาอีก 256 ท่าน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กันยายน 2019
 19. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  1,818
  ค่าพลัง:
  +4,258
  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ

  ขอร่วมทำบุญ
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม
  "
  จำนวน 20 บาทครับ

  ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ ขอร่วมบุญ 10 บาท และมารดา ข้าพเจ้า นางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ขอร่วมบุญ 10 บาทครับ

  รวมทั้งหมด 20 บาทครับ

  ขอร่วมขอร่วมทำบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ถวายสำนักปฏิบัติธรรม บางเลน นครปฐม

  ขออธิษธาน ขออุทิศบุญทั้งหมดที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้เจ้ากรรมนายเวร ขอชำระหนี้สงส์ ขออุทิศให้ ท่านพระยายมราช ขอท่านพระยายมราช โปรดจงเป็นพยาน ในการบุญการกุศลนี้เทอญ ขอกำลังบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้พำเพ็ญมาแล้วในอเนกชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา สร้างพระไตรปิฎก ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร จงมารวมกัน ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับนายนิรยบาลทุกตน ให้กับท่านพระยายมราช ขอให้ท่านพระยายมราชโปรดจงเป็นพยานในการบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขออุทิศบุญนี้ให้กับเทวดา เทพยดา ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 15 ชั้นบาดาล ทั้งแสนโกฏิจักรวาล ขออุทิศบุญนี้ให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ มนุษย์ทั้งหลาย ขออุทิศบุญนี้ ให้กับ สัมภเวสี ทั้งหลาย เปรตญาติ ทั้งหลาย ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติ ก็ดี ขออุทิศบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาบุญนี้กับข้าพเจ้า เอาเถิดครับ ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจงตามหนุนส่งให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ สาธุ หากแม้นบารมียังไม่เต็มเพียงใด ขอให้มีสุคติ เป็นที่ไป และได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์เมตไตร และได้ฟังธรรม สำเร็จมรรคผล ในชาตินั้นด้วยเทอญขึ้นชื่อว่า อับจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ อับปัญญา คำว่าไม่มี ความจนความไม่มีโชค ความไม่มีลาภ สรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรคสรรพภัย ภยันตรายใดๆ วินาศภัยใดๆ ขอสิ่งเหล่านี้ ที่ขึ้นชื่อดังเอ่ยมาแล้วนี้ อย่าพึงมี พึงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว และทรัพย์สินของข้าพเจ้า และรถยนต์ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนถึงอนาคตกาลโน้นเทอญ และขอให้ข้าพเจ้า มีสติ ตามคุ้มครองจิตไม่เผลอไผลปรามาสพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

  คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ อย่าพึงมีกับข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และภรรยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้กิจการของข้าพเจ้า และภรรยา และมารดา บิดา ของข้าพเจ้าจงปราศจาก อุปสรรค คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  10,101
  ค่าพลัง:
  +15,931
  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ และขออนุญาตนำปัจจัยจำนวนนี้ไปสมทบทุนถวายพระไตรปิฏกวัดสันติสุข ต่อไปค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...