วันวิสาขาบูชากับการปฏิบัติบูชา

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย เทพออระฤทธิ์, 25 พฤศจิกายน 2008.

 1. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  [​IMG]
  วันวิสาขาบูชากับการปฏิบัติบูชา
  พระราชพรหมยานมหาเถระ (หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง)
  <O:pรวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน
  </O:p
  </O:pเมื่อวันศุกร์ที่ 4. มิ.ย. 2536 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แต่ชาวโลกเขาเขียนว่าเดือน 7 (ในปี พ.ศ . 2536) ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นกัน เพราะโลก (ภายนอก) ไม่เที่ยงและขันธโลกของไม่เที่ยง แต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นเที่ยงเสมอ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แม้วันวิสาขบูชานี้ก็เที่ยง พระพุทธเจ้าทุก ๆ พุทธันดรพระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานตรงกันในวันนี้ ตรงกันทั้ง 3 สภาวะ ในขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหมือนกันหมด จัดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เมื่อคิดพิจารณามาถึงจุดนี้ สมเด็จองค์ปฐม ก็ทรงเมตตามาตรัสสอนว่า<O:p</O:p
  1. รู้แล้วก็ไม่อัศจรรย์ ดูคล้ายเป็นความบังเอิญ แต่มิใช่บังเอิญ เป็นพุทธปาฏิหาริย์ที่มีปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นปกติ และเพื่อให้พุทธบริษัทได้น้อมจิตระลึกนึกถึงได้ง่าย ทำบุญทำทานบูชาพระพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้ในคราวเดียวกัน<O:p</O:p
  2. เจ้าจงอย่าลืม บุญใหญ่ที่สุดคือการมอบการถวายชีวิตน้อมจิตเข้ามาปฏิบัติบูชา นั้นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงต้องการ พระองค์ต้องการให้พระองค์เองพ้นทุกข์จากวัฏฏะสงสารฉันใด พระองค์ก็อยากจักให้พุทธบริษัทของท่านพ้นทุกข์ฉันนั้น<O:p</O:p
  3. อย่าลืมเน้นปฏิบัติบูชา เพื่อเข้าถึงพระนิพพานเข้าหลักใหญ่ หาความสุขความสงบ ระงับเข้าสู่จิตให้มากๆ พิจารณาใคร่ครวญถึงการตัดสังโยชน์ให้มั่นคง<O:p</O:p
  4. เวลาทุกขณะจิตมีค่า อย่าทำให้เศร้าหมอง จิตจักได้มีกำลังคิดและพิจารณา สามารถจักปฏิบัติบูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ<O:p</O:p
  5. อย่าลืมคำว่า อิมาหังภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจัตฌามิ ซึ่งแปลว่า ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธองค์ และศาสนาของพระพุทธองค์ตลอดชีวิต หมายถึงปฏิบัติบูชาโดยไม่คิดชีวิต โดยมีจุดหมายแห่งเดียวคือพระนิพพาน<O:p</O:p
  6. หลักธรรม 3 ประการอย่าลืม จักทำอะไร คิดอะไร พูดอะไรก็แล้วแต่ หมั่นบททวนใคร่ครวญอยู่เสมอว่า ผิดไปจากศีล-สมาธิ-ปัญญา หรือ ไม่ ผิดไปจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ คือ ละความชั่วทำแต่ความดี มีจิตผ่องใสหรือไม่ เพียงมีอารมณ์จิตเศร้าหมองหดหู่ ก็จงคิดว่าเราผิดไปจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์แล้ว ไม่ควรยังจิตให้เป็นเช่นนั้นจงรีบหาทางแก้ไขอารมณ์นั้นให้หมดจากจิตเป็นการด่วน ละเสียจากความเศร้าหมองโดยเร็ว<O:p</O:p
  7. ปฏิบัติบูชาควรใคร่ครวญ หลักธรรม 3 ประการนี้อยู่เนื่อง ๆ ตื่นเช้ามาก็ควรจักตั้งอารมณ์ไว้เลย เราจักไม่ละเมิดศีล-สมาธิ-ปัญญา เราจักไม่ละเมิดหลักหลักธรรมะเป็นโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ (ละชั่ว-ทำดี-ทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ) แล้วหมั่นพิจารณาอยู่เยี่ยงนั้นตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันจนกว่าจะหลับ<O:p</O:p
  8. ธรรมารมณ์ใดๆ มากระบท ก็ดูอารมณ์ จิตให้ทรงในหลักธรรม 3 ประการนี้อย่างมั่นคง ใหม่ ก็จักเผลอหลงลืมไปบ้าง แต่จักควรจักทำให้บ่อยๆ ศีล-สมาธิ-ปัญญาก็จักทรงตัว ยังจิตให้ละชั่ว-ทำดี-ยังจิตให้ผ่องใสตามลำดับ
  <O:p</O:p
  จากหนังสือ ธรรมที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ (เล่ม 4) พระราชพรหมยานมหาเถระ (หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง) หน้า75-77
  <O:pรวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

  [​IMG]


  ร่วมโมทนากับผ้าคริสตัลกับ 50เปอร์เซ็น ด้วยน่ะครับ ที่เหลือ อีก50เปอร์ยังร่วมบริคาจกันได้น่ะครับ http://palungjit.org/showthread.php?

  </O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2008
 2. เปลือกไม้

  เปลือกไม้ เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2007
  โพสต์:
  13,091
  ค่าพลัง:
  +30,939
  หลักธรรม 3 ประการอย่าลืม จักทำอะไร คิดอะไร พูดอะไรก็แล้วแต่ หมั่นบททวนใคร่ครวญอยู่เสมอว่า ผิดไปจากศีล-สมาธิ-ปัญญา หรือ ไม่ ผิดไปจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ คือ ละความชั่วทำแต่ความดี มีจิตผ่องใสหรือไม่ เพียงมีอารมณ์จิตเศร้าหมองหดหู่ ก็จงคิดว่าเราผิดไปจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์แล้ว ไม่ควรยังจิตให้เป็นเช่นนั้นจงรีบหาทางแก้ไขอารมณ์นั้นให้หมดจากจิตเป็นการด่วน ละเสียจากความเศร้าหมองโดยเร็ว<O:p</O:p

  อนุโมทนาครับ พยามยามทำจิตใจให้ผ่องใสครับ
   
 3. เด็กไร้เดียงสา

  เด็กไร้เดียงสา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  2,024
  ค่าพลัง:
  +3,303
  อนุโมทนาบุญด้วยครับ การสะสมบุญนำสุขมาให้ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
   
 4. jinny95

  jinny95 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  6,076
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +9,662
 5. kung pd

  kung pd เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2007
  โพสต์:
  1,917
  ค่าพลัง:
  +6,187
  [​IMG]โมทนาด้วยครับ สาธุ[​IMG] สาธุ[​IMG] สาธุ[​IMG] การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง จะสามารถเข้าถึงธรรมได้ครับ [​IMG]
   
 6. thaiput

  thaiput เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,529
  ค่าพลัง:
  +27,616
  *** สาธุๆๆ ไม่มีอะไรรู้แจ้งเห็นจริงเท่ากับกัรปฏิบัติเองครับ.. *** thaiput007@hotmail.com
   
 7. อบ.

  อบ. เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  430
  ค่าพลัง:
  +1,538
 8. chai8383

  chai8383 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  1,033
  ค่าพลัง:
  +6,359
  ลิงค์ธรรมะในเว็บต่างๆของหลวงพ่อ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
   

แชร์หน้านี้

Loading...