ปิดรับบริจาค วันเสาร์ 29 กพ เป็นตัวแทนถวายพระไตรปิฏก ณ วัดวังเวิน อ.โคกสำโรง ลพบุรี เรียบร้อยแล้วค่ะ น.8

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 4 ธันวาคม 2019.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  1 คุณวิทยา-วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์และครอบครัว และมารดา นาง จุไรรัตน์ สุริยวงษ์ และบิดานาย ประเสริฐ มาสุปรีดิ์
  2 คุณอุไรวรรณ Love Jusmin
  3 เก้าไก่ชนเชียงยืน นายกิตติกร. รัชตเวชกุล นางสาวศุภปัญญา. สุขส่ง
  4 คณะทำบุญทุกวัน
  5 คุณ Bank Pawoottape
  6 คุณ Chompu Mu-Lii
  7 คุณ kiati_sak
  8 คุณ Kunwatthana Thepprasert
  9 คุณ peekmaii
  10 คุณ Sindhus
  11 คุณ tchalat
  12 คุณสุวรรณา ศรีวิไลเลิศ
  13 คุณ Witta Ramkaroon
  14 คุณ zakell
  15 คุณ เนตรนภา วิเศษธนากร
  16 คุณ วนิดา โห้ชาณุ
  17 คุณ อนุชิต ศรีภักดี คุณ นรีรัตน์ อาภาเศรษฐนันท์ และครอบครัว
  18 คุณจตุพร Arm Chatuporn
  19 คุณChatchai Phanlomso
  20 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศสิริและทุกคนในครอบครัว รัตนจิราภรณ์
  21 คุณกิตติพงษ์ ตันประวัติ (นะ โม)
  22 คุณกุลวัฒนา เทพประเสริฐ
  23 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ
  24 คุณโกละทัศนา
  25 คุณคมศร จันทร
  26 คุณจิดาภา ผิวฟัก
  27 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว
  28 คุณชนม์นิภา -วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์
  29 คุณชนิภา วีระกุล+อภิยุทธ อรรจนานันท์และครอบครัว
  30 คุณชายเมืองเพชร เรียกทรัพย์
  31 คุณชุติกาญจน์ ผามั่น
  32 คุณไชโย เงินบำรุง และครอบครัว
  33 คุณฐิตินันท์ ชูคง
  34 คุณณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง
  35 คุณณัฐพงค์ ชูบัวทอง
  36 คุณณัฐพงค์ โรจน์วิรัตน์
  37 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว
  38 คุณดาริกานดา จันทะวาน
  39 คุณตรีเทพ จามพัฒน์
  40 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง
  41 คุณทวีไชย
  42 คุณธชกช กิตติสิริพัฒน์
  43 คุณธวัชชัย เกิดพุ่ม และคุณนวพร ชมภูศรี
  44 คุณธัญทิพย์ อธิชัยธนพงศ์ (ต่าย ธัญทิพย์)
  45 คุณธานี Ao Thanee
  46 คุณธีรวัฒน์ คำหนัก
  47 คุณธีรวุธ เจริญสุข
  48 คุณนัฐพร นาคสัมฤทธิ์
  49 คุณนิศากร ปาอัตติปา
  50 คุณเบญจามินทร์ มาสทอง
  51 คุณประวิตร พลอยงาม
  52 คุณประเสริฐ เลิศจงซื่อสกุล
  53 คุณปริญญา Simba Seabiscuit
  54 คุณปรีชา ตันประเสริฐ นางนริญญาภัทร์ โมใหญ่
  55 คุณปรีชา รักปัญญา
  56 คุณป่วน ล่าบ้านหลวง
  57 คุณปัญญา บารมี (วุฒิชัย)
  58 คุณปัณณพร
  59 คุณปาริฉัตร พลอยงาม
  60 คุณผุสดี
  61 คุณพจนา เทศวัฒนาและครอบครัว
  62 คุณพจนาจ ทับลอย
  63 คุณพันธ์เทพ ยศธำรง ด.ญ.พชรธิดา ยศธำรง นส.จีระนันท์ ยิ่งพรภัสสรและครอบครัว
  64 คุณพิชญะ ปรมะ
  65 คุณพิทักษ์พงษ์ สำเนียงล้ำ
  66 คุณพีรพงศ์
  67 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์
  68 คุณไพฑูรย์
  69 คุณไพรัช โตจั่น
  70 คุณไพลิน โพธิ์สุวรรณ
  71 คุณภิญโญ เพิ่มพูล
  72 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์
  73 คุณมนเทียร Montian Montian
  74 คุณมานิตย์ ใจเบิกบาน
  75 คุณแม่เซี่ยมหง ลี่สถาพรวงศา
  76 คุณแม่สุนันท์ สุดพวง
  77 คุณรตนพร
  78 คุณรักษ์พล เจริญพานิช
  79 คุณวรวุธ น้อยจุฬา
  80 คุณวิรวิทย์ อรุณเลิศกีรติ
  81 คุณวิไล กุลพิจิตร
  82 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว
  83 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ
  84 คุณศรีวิไล ม่วงกลิ่น
  85 คุณศศธร ชมภูโคตร
  86 คุณศศิธร บัวหลวง
  87 คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว
  88 คุณศุกล
  89 คุณสมพร แดงมงคล
  90 คุณสมัคร รุจิตร
  91 คุณสาธิตย์-โรมฤทธิไกร โง่นเขาแดง คุณจริยา ศรีสมัย
  92 คุณสำเริง สำราญ
  93 คุณสุพัตรา จอมอินทร์
  94 คุณสุรพงศ์ แพรภัทรประสิทธิ์
  95 คุณสุรศักดิ์ เกียรติยาวุฒิ และครอบครัว
  96 คุณสุรศักดิ์ เติมงาม
  97 คุณแสงชัย โชติพงศ์สิริสกุล
  98 คุณอนุชา ลาภสาร บ่ฝืน ฟ้าลิขิต
  99 คุณอภิชาติ
  100 คุณอมรินทร์ รัตนโสม
  101 คุณอรุณทิพย์ Mai Zy
  102 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ
  103 คุณอัมภา ดาวสอาด
  104 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว
  105 คุณอุทัย พรมโคกสี
  106 คุณโอภาส ไตรรัตนะและครอบครัว
  107 ต้นไม้ ของพ่อ
  108 นายแก้ว สมบัติเจริญบูลย์ 2.นางสาวหนึ่งฤทัย สมบัติเจริญบูลย์ 3.นางสาวจารุวรรณ สมบัติเจริญบูลย์ อุทิศบุญให้ แม่โอ๋(นางสาวสุพัฒน์ ขันขาว)ญาติผู้ล่วงลับ
  109 พระคุณากร
  110 พระนันทวุฒิ กตธมฺโม และคุณแม่วันชัย อาบสุวรรณ
  111 พัชราภา สุรพล มณีรัตน์และครอบครัว
  112 ว่าที่ร้อยตรีธนพล จินตประชาและครอบครัว
  113 อาจารย์นัฏยา ชูประดิษฐ์
  114 ผู้มีจิตศรัทธา 125 ท่าน
  115 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 4 ท่าน
   
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  ทางโรงพิมพ์แจ้งมาว่า รบกวนตรวจสอบว่าชื่อท่านใดผิดให้รีบแจ้ง พรุ่งนี้ 14 กพ 63 เขาจะได้ดำเนินการพิมพ์ใส่ในทุกเล่มแล้วค่ะ
  84393563_219709725863007_7147693696513736704_n.jpg
   
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  วันพรุ่งนี้จะนำรูปการจัดส่งไปวัดมาฝากค่ะ
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญนะคะ
   
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขณะนี้ทางโรงพิมพ์เตรียมจัดส่งไปวัดวันนี้แล้วค่ะ
  วันศุกร์นี้น่าจะถึงวัด
  86662717_2954388954582061_6016404559197372416_n.jpg 86790909_3530585873680714_3644795142436552704_n.jpg 87104306_550569162229671_7659152747312185344_n.jpg
   
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  โรงพิมพ์จัดการส่งไปถึงวัด ประมาณวันเสาร์นี้ (22 กพ 63) ค่ะ
  87010374_593215921281932_8760783962923597824_n.jpg 87168472_192204038543185_9105480244051050496_n.jpg
   
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  วันเสาร์ที่ 29 กพ 63 เดินทางไปเป็นตัวแทนถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ถวายชุดกรวดน้ำสำเร็จรูป และถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่ได้นิมนต์มา 2 วัด คือ
  1. พระมหาพงศ์ธร กมฺมสุทฺโธ เจ้าอาวาส วัดหนองใหญ่ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง ลพบุรี
  2. พระมหาพิชัย เขมจาโร วัดสำราญ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง ลพบุรี

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  1.jpg IMG_20200226_154240.jpg
  images.jpg
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  ประมวลภาพการไปถวายพระไตรปิฏก พระบรมสารีริกธาตุ ชุดกรวดน้ำ และเครื่องไทยธรรมปัจจัยถวายพระสงฆ์ 3 รูป
  --------------------------
  เนื่องด้วยวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าพเจ้า นางสาวพัชราภา มณีรัตน์ พร้อมด้วยน้องชายคู่ใจ ได้เดินทางไปวัดวังเวิน ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง ลพบุรี เพื่อไปเป็นตัวแทนให้กับเจ้าภาพ ถวายพระไตรปิฏก พร้อมตู้ และมีเพื่อนกัลยาณมิตรในเฟส มี 5 ท่านที่ได้ร่วมเดินทางไปพบกันที่วัด คือ
  กลุ่มของน้องประวิตร กลุ่มของน้องธีรวุธ เจริญสุข ได้มาร่วมกันถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้ และถวายพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกัน ซึ่งปกติถ้าไม่ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดอื่นมา ก็จะมีท่านเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียว ที่จะรับถวาย ไข่หวานเห็นว่า เมื่อเราจะไปถวายในเขตอำเภอโคกสำโรง ควรจะนิมนต์พระมหาพงศธร กมฺมสุทฺโธ เจ้าอาวาส วัดหนองใหญ่ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง ลพบุรี และเจ้าคณะตำบลเพนียด มาด้วย และเลขารองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงมาด้วย โทรไปประสานกับเลขารองเจ้าคณะอำเภอแล้ว ท่านติดภารกิจที่ มจร.วังน้อย ก็เปลี่ยนเป็นนิมนต์พระมหาพิชัย วัดสำราญ อ.เมือง ลพบุรี แทน ซึ่งพระอาจารย์ทั้ง 2 รูป รับนิมนต์ แม้ว่าท่านจะติดภารกิจที่อื่นเพียงใด ท่านก็จะรีบมาให้ทันเวลาที่ได้นัดหมาย ซึ่งขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทั้งสองที่เมตตาโยมไข่หวานในครั้งนี้

  ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้า
  1. พระมหาพงศธร กมฺมสุทฺโธ เจ้าอาวาส วัดหนองใหญ่ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง ลพบุรี และเจ้าคณะตำบลเพนียด
  2. พระมหาพิชัย วัดสำราญ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง ลพบุรี
  ที่มีเมตตารับนิมนต์มางานถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายพระบรมสารีริกธาตุ อีกทั้งยังนำของฝากมามอบให้ไข่หวาน และน้องๆ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
  3. ขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับครอบครัวเจริญสุข มีคุณพ่อของน้องธีรวุธ น้องรุจ และน้องอิง ที่ได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัย และซื้อไอศครีมให้ป้าไข่หวานทานจ้า อีกทั้งเดินทางมาไกลจากขอนแก่น เพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเลย ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ
  4. ขอขอบคุณร้านและโรงพิมพ์พระไตรปิฏก ที่มาส่งถึงวัด แม้หนทางจะลำบากยากเย็นเพียงใดก็ยังมาถึง เป็นร้านขาประจำที่ไปส่งทุกที่
  5. ขอขอบคุณร้านที่ขายเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และร้านชุดกรวดน้ำ ส่งมาให้ทันเวลาพอดีค่ะ
  6. ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับน้องแป็ก ประวิตร พลอยงามและเพื่อนๆ ที่ได้มาร่วมงานถวาย พร้อมทั้งยังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากชมรมพระธาตุมาร่วมถวายด้วย และขอบคุณสำหรับน้ำมนต์จากวัดท่าซุง ที่นำมาฝากพี่และครอบครัวเจริญสุข ค่ะ
  7. ขอขอบคุณชาวบ้านที่มาร่วมงานถวายในครั้งนี้ พอดีที่วัดกำลังจะมีพระบวชใหม่อีก 1 รูป แต่ทำพิธีบวชที่วัดวังเวินไม่ได้ ต้องไปบวชที่วัดเขาพระงาม ก็ได้โอกาสในการทำพิธีปลงผมให้กับนาคใหม่กัน เรียกว่ามางานในวันนี้ ได้กุศลหลายต่อ อีกอย่าง วัดวังเวิน เป็นวัดร้าง ยังไม่มีเสนาสนะ หรือศาลา ทางวัดกำลังอยู่ในระหว่างการสร้างศาลาเพื่อให้ชาวบ้านได้มาใช้ประโยชน์สวดมนต์ทำวัตร จึงไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรให้ได้ค่ะ
  8. ขอขอบคุณผู้นำทาง คือ GPS และน้องชายขับรถมาถึงที่แม้ระยะทางที่ไปวัดจะยากลำบากเพียงใด เราสองคนไม่เคยท้อแท้
  9. ข้อสำคัญที่จะขาดไม่ได้ คือ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้สละปัจจัยอันมีค่าของท่านร่วมบุญจนหนังสือพระไตรปิฏกและตู้ สำเร็จสมบูรณ์ เข้าสู่โรงพิมพ์จนถึงวัด และได้มาร่วมกันถวายจนครบบริบูรณ์ บุญนี้สำเร็จแล้วค่ะ ชิตังเม ชิตังเม ชิตังเม สาธุๆๆๆ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนในบุญนี้

  ขอบุญนี้จงเป็นพลวปัจจัยนำส่งให้ทุกท่านเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่ตั้ง หากแม้ว่าเกิดชาติใด ภพใด ก็ตาม ขอให้มีผิวพรรณผ่องใส มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งในธรรม และเมื่อพบเจออุปสรรค์ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง เดินสายบุญได้ตลอดทุกการเดินทาง เดินทางไปทางทิศใด ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง หมู่มารที่คิดร้ายทำลายเราไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ขอให้เขาจงอโหสิกรรมและกลับมาเป็นมิตร ขอให้เรารอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง หรือ ภัยอันเกิดจากธรรมชาติ และจากสิ่งแวดล้อม ขอให้เราได้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ไปด้วยดี ด้วยสติ และปัญญาที่มี ด้วยเทอญ

  IMG_20200229_103446.jpg IMG_20200229_103628.jpg IMG_20200229_103519.jpg IMG_20200229_112924.jpg IMG_20200229_112934.jpg IMG_20200229_114124.jpg IMG_20200229_114335.jpg IMG_20200229_114623.jpg IMG_20200229_124457.jpg IMG_20200229_124508.jpg IMG_20200229_125547.jpg IMG_20200229_125931.jpg IMG_20200229_125942.jpg IMG_20200229_125944.jpg IMG_20200229_130007.jpg IMG_20200229_130059.jpg IMG_20200229_130122.jpg IMG_20200229_130128.jpg IMG_20200229_132426.jpg 88177361_2895364827190970_7589742115848978432_o.jpg 88213211_2895365090524277_3772884132493787136_o.jpg 88177417_2895364513857668_6192298029907705856_o.jpg 87761251_2895365187190934_4699652429027737600_o.jpg 87765519_634358300674730_993618427409072128_n.jpg 87776295_2895364050524381_7485232861319004160_o.jpg 87780612_2895364860524300_8751031058562023424_o.jpg
  87765519_634358300674730_993618427409072128_n.jpg 87776295_2895364050524381_7485232861319004160_o.jpg 87780612_2895364860524300_8751031058562023424_o.jpg DSC_0018.JPG DSC_0015.JPG DSC_0061.JPG DSC_0064.JPG DSC_0078.JPG DSC_0083.JPG DSC_0115.JPG DSC_0183.JPG DSC_0154.JPG DSC_0140.JPG
   
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,584
  ค่าพลัง:
  +15,126
  IMG_20200301_085352.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...