เรื่องเด่น วาติกันเชิญคณะสงฆ์วัดโพธิ์ ร่วมสัมมนา “ผู้นําทางศาสนา”

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 25 พฤศจิกายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,743
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,681
  ค่าพลัง:
  +6,177
  e0b899e0b980e0b88ae0b8b4e0b88de0b884e0b893e0b8b0e0b8aae0b887e0b886e0b98ce0b8a7e0b8b1e0b894e0b982.jpg
  “พระราชปริยัติมุนี” เผยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสระบุประเทศไทยคือมิตรแท้ ที่แม้มีความต่างทางศาสนา แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติกลมเกลียว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นแบบอย่างของมิตรภาพระหว่างศาสนา ขณะเดียวกันสุดปลื้ม “คณะสงฆ์วัดโพธิ์” ได้รับเชิญจากนครรัฐวาติกัน เข้าร่วมสัมมนาผู้นำศาสนาและผู้นำประเทศต่างๆ เพื่อหารือร่วมกันในแนวทางการสร้างสันติภาพแก่โลก ช่วงกลาง พ.ค.ปีหน้า

  แม้ภารกิจการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 จะเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนา ยิ่งแนบแน่นลึกซึ้ง โดยเมื่อวันที่ 24 พ.ย. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาณ ป.ธ.9) ผช.เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นผู้แปลคัมภีร์พระมาลัยถวายสมเด็จพระสัตตะปาปาฟรานซิส และเป็น 1 ในพระสงฆ์ไทยที่ได้รับเชิญจากพระสันตะปาปาฟรานซิสให้เข้าร่วมเสวนากับผู้นำศาสนานิกายต่างๆ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า

  ภารกิจระหว่าง 2 ศาสนา คือพุทธ กับ คริสต์ ยังไม่เสร็จสิ้น เพราะการเสด็จเยือนเมืองไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสครั้งนี้ ความหมายสำคัญคือ ต้องการให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างให้แก่หลายประเทศที่ยังคงมีการขัดแย้งทางด้านความเชื่อ ด้านศาสนา

  ทั้งนี้ อาตมาได้รับแจ้งจากพระคาร์ดินัลมิเกล แองเกิล อยุโซ กวีโซ ประธานสภาเสวนาระหว่างศาสนา รัฐมนตรีว่าด้วยการเสวนาระหว่างศาสนาของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นผู้แทนของสมเด็จพระสัตตะปาปาฟรานซิสว่า

  ในช่วงกลางปีหน้าประมาณเดือนพฤษภาคม ปี 2563 นครรัฐวาติกันจะมีการจัดสัมมนาผู้นำศาสนาและผู้นำประเทศต่างๆของโลก นครรัฐวาติกันได้เชิญคณะสงฆ์วัดโพธิ์ เข้าร่วมด้วยเพื่อพูดคุยหารือร่วมกันในแนวทางการสร้างสันติภาพแก่โลกตามพระสมณประสงค์ในสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

  โดยพระคาร์ดินัลมิเกล แองเกิล อยุโซ กวีโซ ได้เล่าให้ฟังว่า ท่านจะตามเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสไปเกือบทุกประเทศ ทุกครั้งที่ท่านไปพบปะผู้นำประเทศหรือผู้นำศาสนาท่านจะยกตัวอย่าง มิตรแท้ที่ท่านมีอยู่ที่ประเทศไทยคือ คณะสงฆ์วัดโพธิ์ ท่านทรงชี้ให้หลายๆประเทศเห็นว่า แม้มีความต่างทางศาสนา แต่ก็มีความรักใคร่กลมเกลียวทำงานร่วมกัน เคียงคู่กันมาตลอด ท่าน รู้สึกดีใจและประทับใจอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับคณะพระภิกษุสงฆ์ชาวไทย

  พระราชปริยัติมุนีกล่าวต่อว่า พระคาร์ดินัลมิเกลฯระบุว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเผยว่า สาเหตุที่มีความประทับใจพระภิกษุสงฆ์ไทย เพราะแม้ว่าประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธกว่าร้อยละ 90 และมีผู้นับถือศาสนาและนิกายอื่นๆ อีกหลากหลาย แต่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไม่ได้มีการกีดกั้น แต่ให้การยอมรับและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

  ในหลายครั้งที่เรามักจะเห็นภาพ เมื่อคริสต์ศาสนนิกชนมีกิจกรรมหรือมีการจัดงาน พี่น้องชาวพุทธจะไปช่วยเหลือและแบ่งปันอาหาร ในทางกลับกัน เมื่อวัดมีงาน พี่น้องชาวคริสต์ก็มาร่วม เหมือนเป็นการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นแบบอย่างที่งดงามยิ่งของมิตรภาพระหว่างศาสนา ทั้งนี้ อาตมาได้มอบหนังสือ “วาติกัน-วัดโพธิ์ มิตรภาพระหว่าง 2 ศาสนา” ที่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯจัดพิมพ์เป็น 3 ภาษา คือ ไทย-อังกฤษ-อิตาลี

  หนังสือเล่มนี้ ได้มีสื่อมวลชนหลายสำนักขอไฟล์ข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่และมีการขอสัมภาษณ์หลายครั้ง เนื่องจากเห็นว่ามีความน่าสนใจ เพราะมีประวัติความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างวาติกันและวัดโพธิ์ร่วม 50 ปี มีบันทึกของสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) ที่ได้เยือนสำนักวาติกัน ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2515 และมีรายละเอียดในการถวายงานของคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ แด่สมเด็จพระสันตะปาปา

  “สำหรับอาตมาที่ได้รับพระเมตตาถวายงานแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสมาโดยตลอด รู้สึกภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ อาตมาคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากในการครองตนเป็นพระภิกษุสงฆ์ของอาตมา คือการได้ถวายงานแก่พระศาสนา ได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในสากลโลก อาตมาได้ปวารณาตนเองไว้แล้วว่า จะทำงานทุกชิ้นที่ได้รับพระเมตตาและได้รับโอกาสจนสุดกำลังความสามารถ เพื่อให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและสร้างสันติสุขแก่โลกใบนี้” พระราชปริยัติมุนีกล่าว

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1711238
   

แชร์หน้านี้

Loading...