วิธีการ อ่านเส้นลายมือ

ในห้อง 'ดูดวง และ ทำนายฝัน' ตั้งกระทู้โดย picko, 11 สิงหาคม 2017.

 1. picko

  picko ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มกราคม 2014
  โพสต์:
  420
  กระทู้เรื่องเด่น:
  66
  ค่าพลัง:
  +1,497
  การอ่านเส้นหลักบนฝ่ามือ3 วิธีการ
  1.การอ่านเส้นหลักบนฝ่ามือ 2.การอ่านเส้นที่มีนัยยะสำคัญอื่นๆ บนฝ่ามือ 3.การอ่านเส้นย่อยบนฝ่ามือ

  วิธีการ 1
  การอ่านเส้นหลักบนฝ่ามือ

  001.jpg

  1.เลือกมือข้างที่จะดู. ในศาสตร์การอาการตื่นตระหนกนั้น มีความแตกต่างระหว่างมือข้างที่ใช้บ่อย และมือข้างที่ใช้น้อย โดยมือข้างไหนใช้บ่อย จะถือเป็นมือข้างถนัด หรือมือเด่น ส่วนมือข้างที่ใช้น้อยกว่าจะถือเป็นมือข้างที่ไม่ถนัด หรือมือด้อย
  • มือด้อยจะบ่งบอกลักษณะทางกรรมพันธุ์ ซึ่งควรนำมายึดเป็นพื้นฐานในการอ่าน
  • มือเด่น จะบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงใดๆ นับจากลักษณะและเหตุการณ์พื้นฐานในชีวิตดังกล่าว
  • หากมีความแตกต่างระหว่างเส้นลายมือของมือเด่นและมือด้อยมากๆ แสดงว่าคนๆ นั้น เป็นคนที่มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองจากอดีตอย่างมาก
  002.jpg

  2รู้จักกับเส้นหลักทั้งสี่. มีทั้ง เส้นหัวใจ เส้นศีรษะ เส้นชีวิต และเส้นวาสนา (เส้นนี้ไม่ได้มีทุกคน)

  • เส้นหัวใจ คือ เส้นบนที่พาดตัดขวางฝ่ามือ มันบ่งบอกถึงคุณลักษณะของระดับทางกายภาพและอารมณ์ของคุณ
  • เส้นศีรษะ คือ เส้นกลางที่พาดตัดขวางฝ่ามือ มันบ่งบอกถึงคุณลักษณะของจิตใจและสมองของคุณ
  • เส้นชีวิต คือ เส้นที่โค้งตัดครอบบริเวณใต้ฐานนิ้วโป้ง โดยเริ่มมาจากบริเวณระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ ตรงกันข้ามกับความเชื่อเดิมๆ เส้นนี้ไม่ได้บ่งบอกความมีอายุยืน แต่บอกคุณลักษณะความเข้มแข็ง ชีวิตชีวา และความเจริญของคุณ
  • เส้นวาสนา คือ เส้นที่ลากตรงขึ้นไปจากฐานมือ จนถึงบริเวณกลางฝ่ามือ (เส้นนี้ไม่ได้มีทุกคน) มันบ่งบอกถึงคุณลักษณะของความสำเร็จและอาชีพการงานของคุณ
  003.jpg
  3ตีความเส้นหัวใจ. เส้นหัวใจสามารถอ่านจากด้านซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละตำรา เชื่อกันว่า มันบ่งบอกถึงคุณลักษณะของความคงที่ของอารมณ์ มุมมองความรัก ภาวะซึมเศร้า และสุขภาพที่เกี่ยวกับหัวใจ วิธีการอ่านและตีความหมาย มีดังต่อไปนี้

  • หากเส้นหัวใจ เริ่มต้นจากบริเวณใต้นิ้วชี้ แสดงว่าคุณเรื่องมากในการเลือกแฟน เส้นหัวใจที่เริ่มต้นจากใต้นิ้วกลาง บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่เห็นแก่ตัวในความรัก หากมันเริ่มจากกลางฝ่ามือ แสดงว่าเป็นคนรักคนง่าย
  • หากใครไม่มีเส้นหัวใจ มันบ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่ชอบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ส่วนเส้นหัวใจที่ไม่ค่อยชัด บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่เย็นชาและไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึก
  • เส้นหัวใจที่สั้นและตรง บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรัก ส่วนเส้นหัวใจที่ยาวโค้ง บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างเปิดเผย ส่วนเส้นหัวใจที่เป็นโค้งหยัก บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีความสัมพันธ์หรือแฟนมากหน้าหลายตา แต่ไม่จริงจังกับใครเลย
  • หากเส้นหัวใจเป็นเส้นตรงและขนานกับเส้นศีรษะ มันบ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี เส้นหัวใจที่สัมผัสกับเส้นชีวิต บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่อารมณ์อ่อนไหวเปราะบาง
  • เส้นหัวใจที่แตก หรือเส้นหัวใจที่มีเส้นเล็กๆ มากมายตัดผ่าน บ่งบอกว่าคนๆ นั้นมีความเจ็บปวดทางอารมณ์ ส่วนเส้นหัวใจที่มีลักษณะคล้ายลูกโซ่ต่อกัน อาจบ่งบอกว่าคนๆ นั้นมีอาการซึมเศร้า
  004.jpg
  4สำรวจเส้นศีรษะ.ซึ่งเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของการเรียนรู้ การสื่อสาร สติปัญญา และความอยากรู้อยากเห็น ความหมายแบบเจาะจงมีดังต่อไปนี้


  • เส้นศีรษะที่ขาดหายไป บ่งบอกถึงคุณลักษณะของของคนที่เฉื่อยชา ส่วนเส้นศีรษะแบบจางๆ บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่ความจำไม่ดี สมาธิสั้น และชอบฝันกลางวัน เส้นศีรษะที่ชัดเจน บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่ความจำดี สมาธิแข็ง และมีสติสัมปชัญญะดี
  • เส้นศีรษะที่สั้น บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่รักการปฏิบัติและไม่ชอบทำอะไรไร้สาระ เส้นศีรษะที่ยาว บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่จดจ่อในสิ่งที่ทำและประสบความสำเร็จได้มากมาย แม้ว่าอาจดูเห็นแก่ตัวสักนิด
  • เส้นศีรษะที่ตรง บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่คิดอะไรตามความเป็นจริง มีเหตุผล เป็นระเบียบ และใส่ใจในรายละเอียด ส่วนเส้นศีรษะที่เป็นรอยหยัก บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่อยู่ไม่สุข สมาธิสั้น ส่วนเส้นศีรษะที่โค้งหรือเว้า บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มาก
  • หากเส้นศีรษะเริ่มต้นจากเส้นชีวิต มันบ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีความมุ่งมั่นสูง ส่วนเส้นศีรษะที่แยกห่างจากเส้นชีวิต บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่ชอบผจญภัยและมีความตื่นเต้นในการใช้ชีวิต
  • เส้นศีรษะที่แตกระแหง บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่จับจด เส้นกากบาทที่อยู่บนเส้นศีรษะ อาจบ่งบอกว่า การตัดสินใจครั้งสำคัญและเรื่องใหญ่ๆ จะส่งผลกระทบต่อชะตาชีวิตของคนๆ นั้นมากทีเดียว เส้นศีรษะที่มีเหมือนห่วงโซ่หรือวงแหวนประปราย บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีความขัดแย้งส่วนตัวหรือมีอารมณ์ที่แปรปรวน
  005.jpg
  5ประเมินเส้นชีวิต มันเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของสุขภาพ ความเป็นอยู่ทั่วไป และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต (เช่น เหตุการณ์ที่พลิกชีวิต อาการบาดเจ็บทางกาย หรือการย้ายถิ่นฐาน) ส่วนความหมายแบบเจาะจงมีดังนี้)
  • หากเส้นชีวิตขาดหรือแหว่งไป บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มักมีความวิตกกังวลอย่างมาก เส้นชีวิตจางๆ บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่เฉื่อยชาและชีวิตที่น่าเบื่อ เส้นชีวิตที่ชัดเจน บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีชีวิตราบรื่นมากกว่า
  • หากเส้นชีวิตมีความยาวและลึก บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่แข็งแรงและมีพลังชีวิตสูง เส้นชีวิตที่สั้นและลึก บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่เอาชนะโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายๆ
  • เส้นชีวิตแบบโค้ง บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีพลังงานล้านเหลือ ส่วนเส้นชีวิตตรงและชิดกับสันฝ่ามือ บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีความระมัดระวังตัว
  • เส้นชีวิตที่พาดขวางใกล้นิ้วโป้ง บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่เหนื่อยล้าง่าย หากเส้นชีวิตโค้งเป็นครึ่งวงกลม บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่แข็งแรงและกระตือรือร้น เส้นชีวิตที่ตรงและชิดใกล้กับสันฝ่ามือ บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีความระมัดระวัง
  • สำรวจดูว่า คุณมีเส้นชีวิตหลายเส้นหรือเปล่า เส้นชีวิตหลายเส้นบ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่แข็งแรงและมีชีวิตชีวามากเป็นพิเศษ
  • เส้นชีวิตที่แตกลาย บ่งบอกว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นบ่อย หากเส้นชีวิตแตกทั้งสองฝ่ามือ บ่งบอกว่าคนๆ นั้นอาจมีอาการเจ็บหรือป่วยรุนแรง วงแหวนตามแนวเส้นหรือเส้นคล้ายรูปโซ่ บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่ป่วยง่าย ซึ่งทำให้ชีวิตพลิกผันไปได้หลายทาง
  006.jpg

  6ศึกษาเส้นวาสนา หรือเรียกอีกอย่างว่า เส้นชะตา ซึ่งบ่งบอกลักษณะชีวิตที่ถูกควบคุมจากปัจจัยภายนอก อันควบคุมไม่ได้ มากน้อยต่างกันไป เส้นวาสนาจะเริ่มบริเวณฐานฝ่ามือ และบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเรื่องต่อไปนี้
  • เส้นวาสนาที่ลึก บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับชะตาฟ้าดินเป็นส่วนใหญ่ จำไว้ว่า ไม่ได้มีเส้นนี้กันทุกคน
  • หากเส้นวาสนาเริ่มต้นจากจุดหรือแนวเดียวกับเส้นชีวิต บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเอง และมีแรงผลักดันตั้งแต่ช่วยแรกๆ ของชีวิต หากมันไปชิดกับเส้นชีวิตบริเวณช่วงกลางๆ มันบ่งบอกถึงสถานการณ์ช่วงวัยกลางคน ซึ่งคนๆ นั้นจะต้องเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้สิ่งนั้นแก่คนอื่น แต่หากเส้นวาสนาเริ่มจากฐานของนิ้วโป้ง บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีความผูกพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวและเพื่อนฝูงมาก
  • เส้นวาสนาที่มีการขาดแหว่งหรือเปลี่ยนแนวเส้น บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิต จากปัจจัยภายนอก
  ที่มาและการอ้างอิง
  1. http://www.cafeastrology.com/lovepalmistry.html Which Hand Should You Read?
  2. http://www.wicca-spirituality.com/lines-of-palmistry.html
  3. http://psychiclibrary.com/beyondBooks/palmistry-heart-line
   
 2. picko

  picko ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มกราคม 2014
  โพสต์:
  420
  กระทู้เรื่องเด่น:
  66
  ค่าพลัง:
  +1,497
  วิธีการ 2 อ่านเส้นที่มีนัยยะสำคัญอื่นๆ บนฝ่ามือ
  1.jpg

  1มองหาเส้นที่มีนัยยะสำคัญอื่นๆ บนฝ่ามือคุณ นอกเหนือไปจากเส้นหลักทั้งสี่แล้ว ยังมีเส้นอื่นๆ อีกมากมายที่ควรค่าแก่การอ่านและทำความเข้าใจ เส้นเหล่านี้รวมถึงเส้นสุขภาพ เส้นชื่อเสียง เส้นแต่งงาน เส้นการเงิน และเส้นเดินทาง

  • เส้นชื่อเสียง หากมี จะเริ่มจากบริเวณฐานฝ่ามือ และลากดิ่งขึ้นไปสู่บริเวณฐานนิ้วนาง ขนานกับเส้นวาสนา
  • เส้นแต่งงาน เป็นเส้นเล็กๆ หนึ่งหรือหลายเส้นก็ได้ อยู่บริเวณใต้ฐานนิ้วก้อย
  • เส้นการเงิน มีหลายตำแหน่งที่เกิดขึ้นได้ และมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่ง
  • เส้นเดินทางมักจะเริ่มจากสันฝ่ามือ บริเวณ "เนิน" ตรงข้ามกับนิ้วโป้ง และลากยาวเป็นแนวขวาง
  2.jpg
  2ศึกษาเส้นสุขภาพ เส้นสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพกายและความเป็นอยู่ที่ดี หากคนๆ นั้นเส้นชีวิตจาง และยังมีเส้นวาสนา เส้นชื่อเสียง/ ความสำเร็จ ที่จางมากด้วย เมื่อนั้นเส้นสุขภาพ จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเนื้อสร้างตัวทางวัตถุ เส้นสุขภาพจะเป็นเส้นอยู่บริเวณใต้นิ้วก้อย ลากลงตามแนวดิ่งผ่านฝ่ามือ ไปจนถึงฐานนิ้วโป้ง บางครั้งมันอาจจะไปรวมเป็นเส้นเดียวกับเส้นชีวิตด้วยซ้ำ ลักษณะบางอย่างของมันมีดังนี้
  • หากเส้นสุขภาพขาดหรือแหว่งไป บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย หรืออาจะไม่มีเลยก็ได้ แต่เส้นสุขภาพที่ชัดเจนและเข้มลึก บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีหัวการค้า และยังมีพลกำลังในการทำงานหนักและทำเงินให้ตัวเอง
  • เส้นสุขภาพที่เป็นเส้นหยัก บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความวิตกกังวล
  • เส้นสุขภาพที่แตกแยก อาจบ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่อาจมีปัญหาทางธุรกิจ อันเกี่ยวเนื่องจากสุขภาพ หากมีเส้นเล็กๆ ตัดผ่านเส้นสุขภาพ บ่งบอกว่าอาจมีอุบัติเหตุในชีวิต หากมีเส้นที่แยกกิ่งก้านออกไปทางเส้นชีวิต เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงสถานการณ์ร้ายแรงต่อชีวิตในวัยชรา หากมีสี่เหลี่ยมล้อมเส้นไว้ บ่งชี้ว่าคนนั้นได้รับการปกป้องคุ้มครอง ไม่ว่าจะจากเรื่องปัญหาสุขภาพหรือธุรกิจก็ตาม รอยแตกในเส้นสุขภาพที่ออกมาคล้ายรูปวงแหวนหรือโดนัท บ่งบอกถึงการที่อาจต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
  • รูปทรงสามเหลี่ยมที่เกิดจากเส้นชีวิต เส้นศีรษะ และเส้นสุขภาพทำมุมกันนั้น ถือว่าเป็น “สามเหลี่ยมนำโชค” ยิ่งทำมุมกว้างมากเท่าไร ก็โชคดีมากเท่านั้น
  3.jpg
  3อ่านเส้นชื่อเสียง เส้นชื่อเสียงมีความเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนทางสังคมอันเป็นรางวัลความสำเร็จ หากมีเส้นชื่อเสียง มันจะเริ่มต้นจากฐานฝ่ามือ ลากยาวขึ้นไปถึงบริเวณใต้นิ้วนาง ขนานกับเส้นวาสนา และมีลักษณะความหมายแตกต่างกันดังนี้


  • หากไม่มีเส้นชื่อเสียง บ่งบอกถึงคุณลักษณะของชื่อเสียงในอนาคตที่คนๆ นั้นต้องไขว่คว้ามาจากด้านอื่นของเส้นลายมือ เขาหรือเธอยังอาจประสบความสำเร็จได้ แต่มักจะชอบไขว่คว้ามาโดยไม่สนการตอบรับของสังคม หากเส้นชื่อเสียงมีความชัดเจนและเข้มลึก บ่งชี้ว่าหน้าที่การงานในชีวิตของคุณน่าพึงพอใจและโดดเด่น
  • หากเส้นชื่อเสียงแตกแยกหลายจุด บ่งบอกถึงคุณลักษณะของชีวิตที่มีชื่อเสียงทางสังคม ดีๆ ร้ายๆ สลับกันไป
  • เส้นชื่อเสียงที่ลากยาวตรงสู่นิ้วนาง บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่อาจมีชื่อเสียงด้านงานศิลปะ หากมันเริ่มต้นบริเวณเส้นศีรษะ และลากผ่านเส้นหัวใจ จะบ่งชี้ว่า จะต้องทำงานหนักและได้รับความสำเร็จในช่วงบั้นปลายชีวิต รอยแยกที่บริเวณปลายเส้นชื่อเสียง (แตกเป็นสองเส้นเล็กๆ ) บ่งบอกว่าคนๆ นั้นมีความลังเลต่อคุณค่าของความสำเร็จ
  • เส้นชื่อเสียงที่สิ้นสุดลงบริเวณใต้นิ้วนาง โดยมีรูปดาวหรือดอกจัน หรือสามเหลี่ยมล้อมรอบ บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีความสำเร็จระดับยิ่งใหญ่ ในสายงานด้านศิลปะ (เช่น การแสดง ร้องเพลง การเต้น ฯลฯ) รออยู่ในอนาคต แต่หากมันไปสิ้นสุดใต้นิ้วนางโดยมีสี่เหลี่ยมล้อมกรอบ จะบ่งชี้ว่า คนๆ นั้นได้รับความเมตตากรุณาจากผู้อื่น
  4.jpg

  4ประเมินเส้นแต่งงาน ลักษณะความสัมพันธ์รักของคนเราจะถูกบ่งชี้ผ่านเส้นเล็กๆ หนึ่งหรือหลายเส้นก็ได้ บริเวณใต้ฐานนิ้วก้อย ยิ่งเส้นดังกล่าวอยู่ใกล้ฐานนิ้วก้อยมาก เท่าไร ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ยิ่งเริ่มต้นในช่วงท้ายของชีวิตมากเท่านั้น ลักษณะอื่นๆ ของมันยังแบ่งออกเป็นดังนี้  • เส้นแต่งงานที่จางๆ หลายเส้น บ่งบอกว่า คนๆ นั้นมีแฟนเยอะ แต่หากเส้นแต่งงานชัดเจนและเข้ม จะบ่งบอกถึงการแต่งงาน เส้นที่ทับซ้อนกันมากมาย บ่งบอกถึงการมีชู้หรือนอกใจ หากมีเส้นมาบรรจบแต่ไม่ทับกัน บ่งบอกว่าจะได้บุตรหรือธิดา
  • รูปส้อมหรือง่ามบนเส้นแต่งงาน ที่ยื่นไปทางด้านหลังมือ บ่งบอกถึงการหมั้นหมายอันยาวนาน แต่หากรูปส้อมหรือง่ามนั้น มีทิศทางไปทางฝ่ามือ บ่งบอกถึงการแยกทาง (อาจจะหย่าหรือไม่ก็ได้)
  • เส้นที่ตัวขวางปลายเส้นแต่งงาน บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่จบลงด้วยการตายหรือการหย่าร้าง อย่างไรก็ตาม รอยแตกในเส้น ที่มีการมาบรรจบกันในช่วงหลัง บ่งบอกถึงการแยกทางก่อนที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง
  5.jpg

  5อ่านเส้นการเงิน เส้นการเงินนี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ความมั่งคั่งด้านการเงินโดยตรง มันเพียงแต่บอกว่า เจ้าของดวงนี้มีศักยภาพในการหาเงิน และมีเงื่อนงำบางอย่างเป็นตัวนำทาง โดยดูจากลักษณะเส้นการเงินแบบต่างๆ ดังนี้


  • เส้นการเงินที่ลากยาวจากฐานนิ้วโป้งไปถึงบริเวณใต้นิ้วชี้ และปลายเส้นเป็นรูปดาวหรือดอกจัน บ่งบอกถึงพรสวรรค์ในการหาเงิน
  • เส้นการเงินที่ลากจากบริเวณฐานนิ้วโป้งไปจนถึงนิ้วก้อย บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีความมั่งคั่งจากทรัพย์สินมรดก หรือเงินกงสี เส้นการเงินที่ลากจากฐานนิ้วโป้งไปจนถึงบริเวณใต้นิ้วกลาง หมายถึงการทำมาค้าขึ้น เส้นการเงินที่ลากไปถึงนิ้วนางและตัดผ่านเส้นชื่อเสียง บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีโชคลาภด้านการเงินและมักได้มาแบบไม่คาดฝัน
  6.jpg

  6 ศึกษาเส้นเดินทางเส้นเดินทางเป็นตัวบ่งชี้หลักของการเดินทางในชีวิต ซึ่งเคยหรือกำลังจะมีผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อชีวิตคุณ เส้นเดินทางยังบ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่ชอบการเดินทาง โดยต้องดูร่วมกับลักษณะดังต่อไปนี้


  • เส้นเดินทางที่ตัดขวางเส้นชีวิต บ่งบอกถึงคุณลักษณะของต้องเดินทางบ่อยเนื่องจากปัจจัยด้านสุขภาพ หรือแปลได้ว่าสุขภาพของคุณได้รับผลกระทบจากการเดินทาง เส้นเดินทางที่ตัดขวางเส้นวาสนา บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่ชีวิตพลิกผันหลังจากเดินทางไกล
  • หากเส้นเดินทางมีกากบาท หมายถึงอันตราย ให้ระวังปัญหาในการเดินทาง หากมีสี่เหลี่ยมล้อมเส้น แปลว่าเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย เส้นเดินทางที่แตกลาย แปลว่าการเดินทางมักต้องเลื่อนหรือผัดผ่อนไป
  ที่มาและการอ้างอิง

  1. http://www.cafeastrology.com/lovepalmistry.html Which Hand Should You Read?
  2. http://www.wicca-spirituality.com/lines-of-palmistry.html
  3. http://psychiclibrary.com/beyondBooks/palmistry-heart-line
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 สิงหาคม 2017
 3. picko

  picko ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มกราคม 2014
  โพสต์:
  420
  กระทู้เรื่องเด่น:
  66
  ค่าพลัง:
  +1,497
  วิธีการ 3 อ่านเส้นย่อยบนฝ่ามือ
  001.jpg

  1การอ่านเส้นย่อย. เส้นยิบย่อยต่างๆ สามารถพบได้บนฝ่ามือของคนส่วนใหญ่

  • ตัวอย่างเช่น เส้นปฏิปักษ์ เส้นลางสังหรณ์ เส้นหลบหนี และเส้นอิทธิพล
  • เส้นเหล่านี้อาจจางจนมองแทบไม่เห็นสำหรับบางคน
  002.jpg
  2 ค้นหาเส้นปฏิปักษ์ เส้นพวกนี้มักจะอยู่บริเวณขอบฝ่ามือ ระหว่างเส้นศีรษะและเส้นหัวใจ

  • เส้นเหล่านี้บ่งบอกถึงอุปสรรคที่เราต่างต้องเผชิญในชีวิต
  003.jpg
  3 ค้นหาเส้นลางสังหรณ์ เส้นนี้จะอยู่บริเวณขอบเหมือนกัน แถวๆ สันฝ่ามือ ใต้นิ้วก้อย

  • มันบ่งชี้ถึงปัญญาภายในอันแรงกล้า แสดงว่าคนๆ นั้นอ่อนไหวและมีลางสังหรณ์แม่นสุดๆ แถมยังอาจมีญาณทรรศนะด้วย
  • เส้นนี้อาจจะเป็นเส้นโค้งเข้าหาฝ่ามือ หรือจากฝ่ามือไปทางขอบมือก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ก็ความหมายเดียวกัน
  004.jpg

  4 ประเมินเส้นหลบหนี เส้นนี้มักดูเห็นเป็นเส้นไปทางส่วนล่างฝ่ามือ ใกล้ขอบฐาน


  • มันมักจะตัดผ่านเส้นชีวิต ซึ่งการตัดผ่านนี้ บ่งชี้ถึงประสบการณ์ชีวิตดังต่อไปนี้
  • เส้นหลบหนีบ่งบอกว่า คนๆ นั้นชอบหนีปัญหา ด้วยการหลบเข้าไปในจินตนาการของตัวเอง หากมันเชื่อมต่อกับเส้นชื่อเสียง แสดงว่าคนๆ นั้นชอบหลบหนีเข้าไปอยู่ในโลกแห่งศิลปะ เพื่อปลอบโยนจิตใจ
  • หากเส้นหลบหนีตัดผ่านเส้นสุขภาพ บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนที่หาทางออกด้วยเหล้าและยาเสพติด ซึ่งอาจส่งผลให้มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นตามมา
  005.jpg

  5ค้นหาเส้นอิทธิพล เส้นยิบย่อยพวกนี้จะเริ่มลากจากฐานนิ้วโป้ง แผ่กระจายไปทางฝ่ามือ


  • หากมันไปเชื่อมโดนเส้นอื่น จะบ่งบอกถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิต
  • เส้นอิทธิพลแบบที่น่าสนใจที่สุด คือ เส้นอิทธิพลที่ตัดผ่านเส้นการเงิน ซึ่งจะบ่งบอกวิธีและแหล่งที่มาในการทำเงินให้คุณ
  ที่มาและการอ้างอิง

  1. http://www.cafeastrology.com/lovepalmistry.html Which Hand Should You Read?
  2. http://www.wicca-spirituality.com/lines-of-palmistry.html
  3. http://psychiclibrary.com/beyondBooks/palmistry-heart-line
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - วิธีการ อ่านเส้นลายมือ
 1. สมิง สมิง สมิง
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  146
 2. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  152
 3. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  425
 4. toypo
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,232

แชร์หน้านี้

Loading...