เสียงธรรม วิธีระงับดับความฟุ้งซ่าน หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 11 กรกฎาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  ภัยของนักภาวนา หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  แยกธาตุขันธ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา /หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  พิจารณา ขันธ์ ๕ เข้าสู่ขั้นปัญญา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ความเพียรเพื่อความหลุดพ้น หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Apr 27, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 เมษายน 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  ธรรมชะล้างจิตใจสัตว์โลก/ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  เราเป็นนักบวชแบบของโลก/ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on May 5, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  หลวงตาพระมหาบัว-การบวชเป็นของยาก

  dhamma osoth
  Published on Jul 12, 2018
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์

  nugarun
  Published on Jul 3, 2011

   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  กำลังใจ 19 มิย 35 #หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ

  ปลุกใจสู้กิเลส - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  namo 125

  Published on Dec 17, 2017
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  หยุดคิด!! ด้วยการบริกรรม (ฝึกสมาธิ)... หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  วิธีตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  สายธรรม

  Published on Oct 20, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กันยายน 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  วิธีฝึกหัดนิสัยเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ !! ฝึกหัดจิต สมาธิ สติ ปัญญา

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Jan 21, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2019
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  ความยืดยาวของภพชาติ/ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน..เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓,

  อวิชชารวมตัวปกปิดจิตแท้ ธรรมแท้/ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน..เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙

  หลักใจ/ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน..เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๓๕

  dhamma osoth

  Published on Aug 11, 2016
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  มัชฌิมากิเลส มัชฌิมาธรรม 16 พ ย 18 / หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  อริยสัจภายในจิต 17 พ ย 18【2 )/ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  กุญแจธรรม
  Published on Feb 25, 2012
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  หากมีญาณเห็นโทษใครจะอยู่ได้ @ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ

  หลวงตามหาบัว เทศน์ วิธีระงับดับความฟุ้งซ่าน 8-06-2546 Live!!

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Jun 17, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 พฤศจิกายน 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  หลวงตามหาบัว เทศน์ "วิธีการภาวนา" 22-07-2548

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Jul 17, 2017
  หลวงตาพระมหาบัว-กิเลสเท่านั้นทำให้สัตว์มืดบอด

  หลวงตาพระมหาบัว-ปรับใจให้สัมผัสธรรม

  หลวงตาพระมหาบัว-อย่าฝืนความจริง

  dhamma osoth
  Published on Dec 9, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 ธันวาคม 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  หลวงตาพระมหาบัว-ธรรมแท้ปรากฏที่ใจ...วันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

  อย่าตระครุบเงา 15 กย 21 @ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ

  dhamma osoth
  Published on Dec 10, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 ธันวาคม 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  หลวงตามหาบัว-สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา

  หลวงตามหาบัว-โอชารสแห่งธรรม

  หลวงตามหาบัว-ธรรมทายาท

  dhamma osoth
  Published on Mar 30, 2013


   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  หลวงตาพระมหาบัว-ปฏิปทาของนักปราชญ์

  dhamma osoth
  Published on Dec 12, 2018
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,136
  หลวงตาพระมหาบัว-ปัจจัยปัจเวกขณ์ ... วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

  dhamma osoth
  Published on Mar 1, 2019
   

แชร์หน้านี้

Loading...