เสียงธรรม วิธีระงับดับความฟุ้งซ่าน หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 11 กรกฎาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  งานที่กำจัดกิเลสได้ คือ การเดินจงกรม นั่งภาวนา หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  หัดตาย - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Mar 31, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กันยายน 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  ใจว่างเพราะธรรม14มิย2526 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  กายคู่ควรกับวัตถุ ใจคู่ควรกับธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ธรรมแท้ไม่เหมือนอะไร 5ตค2526 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  เทศน์กัณฑ์สุดท้าย (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  สายธรรม
  Published on Mar 2, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 เมษายน 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  มูลกรรมฐาน งานของพระ 4 ม ค 2522 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  สันทิฏฐิโก19ตค2526 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล
  Published on Apr 7, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 เมษายน 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ !! หลักใหญ่นักปฏิบัติภาวนา หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Feb 12, 2018
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  รู้เท่าทันกรรม !! ตัดกรรม แก้กรรม จะพ้นจากกรรมจริงหรือไม่ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Jan 18, 2018
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  กิเลสไม่ยอมรับความจริง หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ใจเจ้าปัญหา - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  อุบายการพิจารณา ให้เข้าถึงตัวหัวหน้ากิเลส หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Apr 12, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 พฤษภาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  ภัยของนักภาวนา หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  แยกธาตุขันธ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา /หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  พิจารณา ขันธ์ ๕ เข้าสู่ขั้นปัญญา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ความเพียรเพื่อความหลุดพ้น หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Apr 27, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 เมษายน 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  ธรรมชะล้างจิตใจสัตว์โลก/ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  การปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหนต์เข้าสู่นิพพาน@ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  เราเป็นนักบวชแบบของโลก/ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on May 5, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มิถุนายน 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  หลวงตาพระมหาบัว-การบวชเป็นของยาก

  dhamma osoth
  Published on Jul 12, 2018
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  เมื่อโลกว่างจากศาสนา สูญกัป / หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Jul 29, 2018
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์

  nugarun
  Published on Jul 3, 2011

   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  กิเลสที่ติดมากับธรรม โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Aug 15, 2018
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  กำลังใจ 19 มิย 35 #หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ

  ปลุกใจสู้กิเลส - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  namo 125

  Published on Dec 17, 2017
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  หยุดคิด!! ด้วยการบริกรรม (ฝึกสมาธิ)... หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  วิธีตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  สายธรรม

  Published on Oct 20, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กันยายน 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  ผลจากการฟังธรรม ขณะปฏิบัติภาวนา กรรมฐาน/ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on May 28, 2018

  เสียงธรรม พระธรรมวิสุทธิมงคล ( หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
  วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  เป็นวิปัสสนาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย ศิษย์ของพระครูวินัยธร (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต )
  เกิด 12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 มรณภาพ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 อายุ 97
  อุปสมบท 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2477
  พรรษา 76 วัด วัดป่าบ้านตาด ท้องที่ อุดรธานี
  สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
  วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 3 ประโยค
  ธรรมะ วัดป่า เผยแพร่พระธรรม คำสอน การปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ฝึกกรรมฐาน จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ !!
  ติดตามได้อีกช่องทาง แฟนเพจเฟสบุ๊ค ธรรมะ วัดป่า !! https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0...
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  วิธีฝึกหัด จิต อย่างพระพุทธเจ้า หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ฝึกเข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ควรประมาท


  วิธีฝึกหัดนิสัยเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ !! ฝึกหัดจิต สมาธิ สติ ปัญญา

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Jan 21, 2018
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  ความยืดยาวของภพชาติ/ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน..เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓,

  อวิชชารวมตัวปกปิดจิตแท้ ธรรมแท้/ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน..เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙

  หลักใจ/ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน..เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๓๕

  dhamma osoth

  Published on Aug 11, 2016
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  มัชฌิมากิเลส มัชฌิมาธรรม 16 พ ย 18 / หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  อริยสัจภายในจิต 17 พ ย 18【2 )/ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  กุญแจธรรม
  Published on Feb 25, 2012
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  หากมีญาณเห็นโทษใครจะอยู่ได้ @ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ

  หลวงตามหาบัว เทศน์ วิธีระงับดับความฟุ้งซ่าน 8-06-2546 Live!!

  A.S.B. หลวงตามหาบัว ธรรมะ ชาติ
  Published on Jun 17, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 พฤศจิกายน 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,119
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,225
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 ธันวาคม 2018 at 05:26

แชร์หน้านี้

Loading...