วิธีสกัดกิเลส สกัดด้วยสติรู้ขันธ์ 5ได้ไหมฮับ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Neoworld, 19 พฤษภาคม 2019.

 1. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,693
  ค่าพลัง:
  +10,927
  เพราะขันธ์ 5 เป็นสิ่งปรุงแต่ง(สังขาร)
  และอวิชชาตัณหา
  อุปปาทานก็เป็นสิ่งปรุงแต่ง(สังขาร)เช่นกัน
  ดังนั้น หาก้รามีสติรู้ความจริงของขันธ์ 5
  ว่าเป็นไตรลักษณ์คือ อนิจจัง
  ทุกขัง อนัตตา
  ขันธ์5 คือกายและจิต
  เป็นสิ่งเกิดดับ ตามเหตุปัจจัย
  หากมีสมาธิมีสติรู้ รู้ รู้ รู้ สัจจะของขันธํ
  อยู่ตลอดเวลา
  กิเลสหยาบ กิเลสละเอียดจะยัง
  เข้ามาหลอกหลอนได้มากน้อย
  เพียงใดคับ
   
 2. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,945
  ค่าพลัง:
  +1,470
  ขันธ์ทั้งหลายเป็นไปตามกฏ แต่ความปรุงแต่งทั้งหลายไม่เชื่อกฏ ขันธ์แท้ไม่ปรุงแต่ง ที่ปรุงแต่งไม่ใช่ขันธ์ การเกิดดับที่เห็นจริงมีเพียงความคิด เป็นสังขารแต่ไม่ใช่สังขารของขันธ์ มันคือสังขารที่มาจากจิต แต่เป็นจิตที่มาจากเราเป็นผู้สร้างและวิ่งตามความแปรปรวนและปรุงแต่ง ไม่ใช่ตัวจิตอีกตัวที่เป็นผู้ทราบ แน่นอนว่าถ้าจิตนั้นทราบการไหลไปตามจิตสังขารคงยาก และสิ่งสูงสุดคือไม่มีจิต จึงไม่มีความปรุงแต่งใดก่อให้เกิดทุกข์ได้ นี้เป็นข้อคิด
   
 3. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,835
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,529
  ขยันตั้งกระทู้นะ แต่สนุกดี

  แสดงว่าไม่เคยเห็นกิเลสที่ฝังตัวในจิต

  เพราะมัวแต่อยู่กับรู้

  ไม่เคยเห็นจิตว่ามันทำงานอย่างไร?


  เข้าไปอ่านเรื่องสังโยชน์10
  บอกละเอียด
  โสดาบันยังละกิเลสไม่ได้
  พอสูงขึ้นไป ว่าด้วยการละ ถอดถอนกิเลสทั้งนั้น
  ตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด

  อีกอย่างการทำลายสังโยชน์
  ไม่ได้จากการไม่ยึดหรือปล่อยว่าง

  มันเกิดมรรคจิตขึ้นมาก่อน
  การละสังโยชน์จะตามมา
   
 4. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,835
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,529
  เวลาเราฝึกสติ ฝึกรู้สึกตัว
  มันจะมีตัวรู้ ขึ้นมา
  มันมีจริงๆ ยอมรับเลย
  มันก่อตัวมาจากอำนาจสตินั้นแหละ

  แต่ควรฝึกสมาธิควบคู่ไปด้วย
  เช่นมีคำบริกรรมพุทโธ
  เพื่อให้จิตรวมตัว จากอำนาจสมาธิ
   
 5. ปวีรัศม์ชา

  ปวีรัศม์ชา Life's too short to be normal..stay weird.. eiei

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  603
  ค่าพลัง:
  +880
  การฝึกสติแบบที่ลุงบอก คือตามรู้อิริยาบทย่อย มันถึงจริงๆ หรอ ไอ้ผู้รู้ คลายความลงในร่างกายหน่ะ มันอาจจะถึงช้ามากก็ได้นะ

  ยกเว้นเอากรรมฐาน 40 บางกองเข้าช่วย ก็ว่าไปอย่าง
   
 6. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,693
  ค่าพลัง:
  +10,927
  แค่ถามความเห็น
  เผื่อมีผู้ปฏิบัติได้มาแลกเปลี่ยน หรือยืนยัน
   
 7. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,693
  ค่าพลัง:
  +10,927
  สูงสุดไม่มีจิต แล้วเอาอะไรนิพพานฮับ
  **ต้องเป็นว่าจิตแท้ไม่มีรูปร่างตัวตนปรากฎ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2019
 8. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,835
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,529
  ข้อดีเวปนี้เปิดกว้าง
  แต่ละสำนัก ฝึกต่างๆกัน
  แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน
  ได้ความรู้ดี
   
 9. ปราบสายตีสท์

  ปราบสายตีสท์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤษภาคม 2019
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +19
  มันถึงจริงๆ แค่ย่อยๆ ขอยกมา หากลุงแมวแกทำเพียงเท่านี้ได้ก็สุดยอด

  ความสำคัญมันคือ ความเพียรที่ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะตายกันตรงนี้ที่ไปต่อไม่ได้


  [๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเมื่อเดิน ก็รู้ชัดว่าเราเดิน
  เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่าเรายืน เมื่อนั่ง ก็รู้ชัดว่าเรานั่ง เมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน หรือ
  เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ ก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นๆ ดังพรรณนามาฉะนี้

  ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
  พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิด
  ขึ้นในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ
  ทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่น
  อยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้อัน
  ตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
  อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ

  มรรค ส่วน สาสวะ ที่เกิดขึ้น จะเริ่มจากการฝึก ที่ขีดเส้นใต้อย่างต่อเนื่องไม่ลดละ
  เพียงแค่นี้หากฝึกอย่างยิ่งยวด ไปสุดทางแน่นอน ไม่มีอะไรต้องทำมากมาย

  ถึงจุดนึงมันจะเชื่อมหมด กาย เวทนา จิต ธรรม เรียกว่ารู้พร้อม
  ถัดจากนั้นไป จะเป็นมรรคที่พ้นเจตนา ส่วนของอนาสวะ

  ส่วนลุงแมว แกจะเอาแต่ผล พรรณาแต่ผล จากที่เป็นเอฟซีแกมานาน
   
 10. Fallenz

  Fallenz ○~พบแล้ว เจอแล้ว เสวนาแล้ว ที่เหลือแล้วแต่วาสนา~●

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  555
  ค่าพลัง:
  +727
  ยิ้มๆ...
   
 11. งูๆปลาๆ

  งูๆปลาๆ นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  518
  ค่าพลัง:
  +386
  อริยสัจ 4 ครับรู้ทุขสัจจ รู้อื่นๆก้เท่าๆกัน
  ท่าแจ้งในทุขสัจอย่างอื่นก้แจ้งครับ (มรรค สมุทัย นิโรธ)
  ที่ไม่รู้ก้คืออวิชาครับ ที่ไม่แจ้งก้เพราะความไม่รู้ ที่ยังมีอยู่
  กิเลสหลอกหลอนแค่ใหนก้เห็นชัดๆครับที่ปิดบังนิพพานอยุ่ครับ (กิเลศคืออะไร)
  แจ้งทุขสัจจริงๆเมื่อใหร่นิพพานก้อยุ่ตรงหน้าครับ
   
 12. ปวีรัศม์ชา

  ปวีรัศม์ชา Life's too short to be normal..stay weird.. eiei

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  603
  ค่าพลัง:
  +880
  อย่างปวีฝึก ลพ.จะให้ฝึกกรรมฐาน 5 คู่วิปัสสนาด้วยลพ.เน้นมากๆ (กรรมฐาน 5) แต่ไม่บอกว่าทำไม แค่บอกมันเป็นขั้วใหญ่ และก็สอนแบบไม่เพ่ง ทั้งๆที่ ลพ.เพ่งมาก่อน

  มันก็ถึงผู้รู้เหมือนกันนะ ถึงหลายอย่าง สรรพคุณเหมือนในตำรา คล้ายๆ อายตนะ (คำนี้ป่าวไม่รู้) มันเริ่มถูกตัดนิดๆ ไม่เชื่อมกันแบบแต่ก่อน

  ถ้าฝึกแบบคำถามลุงแมว ตามที่อ่านสายดูจิต ไม่ค่อยเห็นใครเล่าผลลึกๆ สักคน มีแต่ต้องไปใช้กรรมฐานกองอื่นช่วย
   
 13. ปราบสายตีสท์

  ปราบสายตีสท์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤษภาคม 2019
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +19
  กรรมฐาน 5 มันก้อยู่ในสติปัฐฐาน เช่นกัน กายในกาย

  มันเป็นการตั้งสมถะไปในตัว ถ้าฝึกเพียงแค่นี้ ไม่ต้องไปอะไรมากแล้ว
  เพียงแต่ให้ต่อเนื่องเนืองๆ ก้ไปสุดทางได้ แถมทรงอิทธิฤทธิ์เป็นลาภีอีกตังหาก


  อีกอย่างนึง ถ้าจะเอาแบบดูจิต
  ความเห็นส่วนตัว ผมว่า หลวงปู่พุธ สอนละเอียดมาก และเข้าใจง่าย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2019
 14. Fallenz

  Fallenz ○~พบแล้ว เจอแล้ว เสวนาแล้ว ที่เหลือแล้วแต่วาสนา~●

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  555
  ค่าพลัง:
  +727
  อืม... น่าคิดอยู่หนา

  ไม่มีฐาน แล้วเดินกำลังส่วนหลังแบบ สุดโต่ง

  ผลจะเป็นอย่างไรนะ ?
   
 15. ปราบสายตีสท์

  ปราบสายตีสท์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤษภาคม 2019
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +19

  จริงๆผมว่า อยู่ที่ ความเข้าใจในวิธีการนะครับ

  เพราะว่า สมถะกรรมฐาน ก็เป็นวิธีนึงที่ใช้เรียก
  วิปัสนากรรมฐานก็เป็น วิธีนึงที่ใช้เรียก

  หากผู้ฝึก ไม่เข้าใจว่า ชื่อ สองชื่อนี้ เป็นแต่เพียงวิธีการฝึก ก็จะไปวนๆ แยก สมถะ แยก วิปัสนา

  แต่ในควมเป็นจริง จะฝึกไปในแบบไหน มันจะมีสมถะและวิปัสนาไปในตัว
   
 16. Fallenz

  Fallenz ○~พบแล้ว เจอแล้ว เสวนาแล้ว ที่เหลือแล้วแต่วาสนา~●

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  555
  ค่าพลัง:
  +727
  เบิกรางวัลได้ที่ลุงแมวเลยครับ
   
 17. ปวีรัศม์ชา

  ปวีรัศม์ชา Life's too short to be normal..stay weird.. eiei

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  603
  ค่าพลัง:
  +880
  สภาวะมันเปลี่ยนไปแล้วจากที่เล่าคราวก่อนค่ะคุณฟอล
  แต่ไม่ต้องนั่งตัวแข็งแบบ ลพ.บอกจริงๆ ..ลพ.แค่บอกเดี๋ยวความสงบจะตามมาเอง

  ปวีไปอ่านที่พระอธิการจรัญ ทกขญาโณ อธิบายการฝึกวิปัสสนาคู่กับกรรมฐาน 5 สรรพคุณที่ได้เหมือนเป๊ะๆ ตามที่ท่านบอกเลยค่ะ (แต่ของเราแค่รู้สึกนิดๆ)
   
 18. ปวีรัศม์ชา

  ปวีรัศม์ชา Life's too short to be normal..stay weird.. eiei

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  603
  ค่าพลัง:
  +880
  ฤทธิ์ไม่เอาอ่ะ ไม่ชอบ
  ลพ.พุธก็ฟังท่านอยู่ค่ะ ท่านสอนง่าย เข้าใจง่าย
   
 19. ปราบสายตีสท์

  ปราบสายตีสท์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤษภาคม 2019
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +19
  ครือ ไม่อยากได้ก็ได้ครับ
  จะใช้หรือไม่ใช้ มันอีกเรื่อง
   
 20. Fallenz

  Fallenz ○~พบแล้ว เจอแล้ว เสวนาแล้ว ที่เหลือแล้วแต่วาสนา~●

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  555
  ค่าพลัง:
  +727
  ไม่น่านานแล้วถ้าแบบนั้น แต่คงต้องทวนบ่อยๆ แล้วหล่ะครับ

  อิอิ
   

แชร์หน้านี้

Loading...