วิธีสังเกตว่าท่านใดเป็นพระโพธิสัตว์

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย bluebaby2, 1 มกราคม 2011.

 1. bluebaby2

  bluebaby2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2010
  โพสต์:
  2,481
  ค่าพลัง:
  +4,283
  [​IMG]


  ที่มาจากหนังสือ รู้แจ้งโลก


  พระโพธิสัตว์แปลว่าที่พึ่งของสัตว์ ตามหลักศาสนาพุทธ ยุคนี้มีท่านผุ้รู้ตนเองว่าเป็นพระโพธิสัตว์นั้นมีจำนวน
  มาก ทั้งที่รุ้ได้ด้วยญาณที่เกิดจากจิตของตนเอง รู้ว่าตนเองเป็นพระโพธิสัตว์ เคยปรารถนาความเป็นพระสัมมา

  สัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต เคยอธิษฐานตั้งจิตปรารถนาไว้ในอดีตชาติอันยาวนาน

  วิธีสังเกตว่าท่านผู้ใดเป็นพระโพธิสัตว์นั้นไม่ยาก ส่วนมากจะเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตา มีจิตใจ
  ปรารถนาช่วยเหลือผุ้อื่นตลอดเวลา เห็นใครมีความทุกข์ก็ปรารถนาจะฉุดช่วยให้เขาเป็นสุข ถ้าช่วยเหลือผู้อื่น
  ได้ก็จะสุขใจยิ่ง ถ้าช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังมีความทุกขอยู่ไม่ได้ กำลังใจแห่งจิตก็หาความสุขไม่ได้ บางครั้งจิต
  ใจก็เป็นทุกข์ไปกับผู้อื่นด้วย จนกว่าจะหาทางช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ได้นั่นแหละถึงจะพอใจ นี่คือจิตของ

  ท่านที่มีชื่อว่าพระโพธิสัตว์ ถ้าบุคคลใดรู้จักจิตของตนด้วยตนเอง อย่างนี้ถือว่าบุคคลนั้นมีคุณความดีพิเศษใน
  ทางจิตที่ละเอียดยิ่งขึ้น

  พระโพธิสัตว์บางท่านไม่ได้รู้และเข้าใจว่าตนเองนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ รู้แต่ว่าตนเองเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  บางครั้งก็ไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันว่า ทำมมีจิตเมตตามีความรักต่อคนอื่นที่มีความทุกข์ เห็นคนหรือสัตว์ที่
  ความทุกข์แล้วมีความเอ็นดูสงสารเป็นพิเศษ ทั้งๆ ที่ไม่ได้รู้จักหรือเกี่ยวข้องกันมาก่อน เห็นผู้อื่นมีความทุกข์
  ตัวเองก็ทุกข์ไปด้วยอย่างนี้เป็นต้น กว่าจะได้รู้และเข้าใจว่าตนเองเป็นพระโพธิสัตว์ก็ต่อเมื่อ มีผู้อื่นที่มีความรู้
  สูงกว่าตนมารับรอง มาแนะนำหรือบอกกล่าวว่า เธอเป็นพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ประเภทนี้ยังถือว่าไม่ดีเท่าไหร่
  เพราะกำลังใจอ่อนอยู่ อาจจะหลงตนเองได้ง่ายๆ และก็ถูกหลอกใช้ จากผุ้ที่กำลังแสวงหาผลประโยชน์
  จากความดีของผู้ที่มีจิตเป็นพระโพธิสัตว์ เช่นจิตของพระโพธิสัตว์นั้นชอบสั่งสมบุญ ความดี สั่งสมบารมีกำลังใจ
  จึงมักถูกหลอกใช้จากเจ้าสำนักต่างๆ ให้หาเงินมาสร้างวัดสร้างสำนัก สร้างวิหาร สร้างเจดีย์ สร้างพระพุทะรูป
  โดยอ้างว่าได้บุญความดีบารมีเยอะ บ้างก็หลงเชื่อตามเขา หาเงินปัจจัยมาร่วมสนับสนุนสร้างแต่วัตตถุ
  แต่ละวัดแต่ละสำนักพากันสร้างสถานที่ใหญ่โตมโหฬารมากมาย เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด

  ทั้งที่รู้ว่าอีก
  ไม่นานโลกนี้ก็พังสลาย แต่กลับร๊บเร่งแข่งขันประชันกันสร้างความดี ด้วยการก่อสร้างเพียงอย่าง
  เดียว จนขาดการสร้างความดีภายในจิตด้านสติปัญญา ทั้งๆ ที่การสร้างความดีภายในนั้น ชื่อว่าเป็น
  เลิศกว่าการสร้างความดีภายนอกด้านวัตถุ

  ถ้ายุคแห่งความเสื่อมโทรมบ้ามเมืองล่มสลายเช่นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช แผ่นดินถูกทำลายจากการสู้รบ
  พระภิกษุผู้ปฏิบัติดีมากแต่ขาดที่อยุ่อาศัย อย่างนี้ถือว่าควรส่งเสริม ไม่ใช่เหมือนยุคปัจจุบันนี้ วัดและสถานที่
  ปฏิบัติมีมากมายจนกลายเป็นวัดร้าง ก็ยังพากันเร่งสร้างอารามจนใหญ่โต ยิ่งสร้างความเจริญทางวัตถุ
  จิตใจก็ยิ่งเสื่อมลงซึ่งปัญญา เป็นเหตุปัจจัยให้ทรัพย์สิงเงินทอง จมอยุ่กับทรากอิฐหิน ปูน ทราย
  บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวาย ผู้คนแตกความสามัคคีและยากจนลงทุกขณะ เพราะอะไรกันเล่าลองคิดดูเถอะมนุษย์เอ๋ย..

  มนุษย์ที่มีจิตเป็นพระโพธิสัตน์นั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดอยุ่ในประเทศไทย หรือประเทศที่มีพระพุทธศาสนา
  เท่านั้น อาจจะเป็นใครก็ได้ นับถือหรือไม่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ได้
  อาจจะเป็นคนรวยคนจนหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อาศัยอยุ่ทั่วโลกก็ได้เช่นกัน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 15747_full.jpg
   15747_full.jpg
   ขนาดไฟล์:
   64.9 KB
   เปิดดู:
   6,450
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มกราคม 2011
 2. yindee1917

  yindee1917 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  229
  ค่าพลัง:
  +211
  นโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภควา
   
 3. Glow-Worm

  Glow-Worm เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +1,952
  อนุโมทนา สาธุ ได้ความรู้ดีๆ อีกแล้ว ขอบคุณจขกท. ด้วยค่ะ
   
 4. Phusaard

  Phusaard เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  438
  ค่าพลัง:
  +348
  ขออนุโมทนาสาธุ ในการเสียสละทั้งหลายของท่านพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ครับ
   
 5. Santajitto

  Santajitto เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2010
  โพสต์:
  263
  ค่าพลัง:
  +454
  โมทนาสาธุ ครับ
  ในหลวงเราก็เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเหมือนกันครับ
   
 6. OddyWriter

  OddyWriter เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  255
  ค่าพลัง:
  +976
  ดีใจที่รู้ได้ด้วยตนเอง
   
 7. greenice

  greenice เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  761
  ค่าพลัง:
  +1,390
  ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ และผู้ให้ความรู้ในโพสนี้ด้วยครับ
   
 8. ประภัสราวดี

  ประภัสราวดี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  111
  ค่าพลัง:
  +373
  ขออนุโมทนาสาธุกับความรู้สาระดีๆที่ได้รับจากเจ้าของกระทู้นะคะ
   
 9. Violent Daughter

  Violent Daughter เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  242
  ค่าพลัง:
  +305
  มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
   
 10. Sirius Galaxy

  Sirius Galaxy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,133
  ค่าพลัง:
  +2,558
  เราก็พุทธภูมิ ด้วยล่ะตัวเอง

  เราไม่อยากเรียก หรือยกย่องตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์ หรอกนะ แหม! ดูช่างน่ายิ่งใหญ่เหลือเกิน

  เราเห็นด้วยกับข้อความที่ bluebaby2 โพสต์ด้วยล่ะ จริง ๆ นะตัวเอง

  แต่เราก็มีข้อเห็นแย้งนิดหน่อย ตัวเองไม่ว่านะ

  จริงอยู่การก่อสร้างถาวรวัตถุทางพุทธศาสนา ควรดูความเหมาะสมและจำเป็น

  แต่โพธิสัตว์ต้องมีเมตตา มองอะไรอย่ามองเพียงด้านเดียว มิติเดียว ต้องมองหลาย ๆ ด้าน หลาย ๆ มิติ จ๊ะ

  การก่อสร้างถาวรวัตถุ ถือเป็นการช่วยเหลือสรรพสัตว์ (งง ช่วยยังไง)

  ก็ช่วยให้สรรพสัตว์เป็นผู้ให้ทาน สร้างทานบารมี สร้างโบสถ์ ศาลา วิหาร ฯลฯ (แม้ว่าจะมีมากมายทั่วประเทศแล้วก็ตาม)

  ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อให้สรรพสัตว์ได้บุญได้กุศล ไปเกิดเป็นเทวดา นางฟ้า ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็ร่ำรวย มีเงินทอง มีที่อยู่อาศัย

  แล้ว bluebaby2 อย่าลืมนะจ๊ะ ว่าการให้ทานนี้เป็นเบื้องต้น(ข้อแรก)ของการสร้างบุญกุศล สร้างคุณงามความดี

  ที่สำคัญ การก่อสร้างถาวรวัตถุทางพุทธศาสนา ถือว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วยนะจ๊ะ คุณ bluebaby2

  ดังนั้น ถ้าใครมีโอกาส มีความสามารถ มีกำลังทรัพย์ ก็ควรสร้างถาวรวัตถุทางพุทธศาสนา เอาไว้มาก ๆ นะครับ

  ไม่ได้โม้ นะครับ เรื่องจริง ไม่เชื่ออย่าลบลู่ นะตัวเอง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 มกราคม 2011
 11. พระอาจารย์ณัฐนนท์ สิรินันโท

  พระอาจารย์ณัฐนนท์ สิรินันโท เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  649
  ค่าพลัง:
  +1,323
  สาธุโมทนากับความรู้ทีได้นำมาบอกกล่าวให้ชาวเราทั้งหลายได้ความรู้...และผู้ที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้ด้วย สาธุ ๆ

  พุทธบูชามหาเตชวันโต ธัมมบูชามหาปัญโญ สังฆบูชามหาโภควะโห ติโลกนาถัง อภิปูชะยามิ


  ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนไตรด้วยเศียรเกล้า.ฯ....ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา....ตราบเท่าเข้าสู้พระนิพพาน ฯ จนกว่าจะถึงซึ้งพระโพธิญาณในอนาคตกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญฯ...

  ********************************


  ในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ สิ่งร้ายๆ ที่เคยมีจงเสื่อมสูญ

  ขอให้สมดังใจคิดสุขสมบูรณ์ ร่ำรวยบุญหนุนนำส่งให้โชคดี

  สุขเกษมเปรมปรีศรีสวัสดิ์ แจ่มจำรัสดังจันทร์เพ็ญเดือนสิบสอง

  ให้ได้ลาภอีกแก้วแหวนทั้งเงินทอง สมใจปองดังความคิดทุกสิ่งเอยฯ.......


  พระอาจารย์ณัฐนนท์ สิรินันโท

  080-617-3648 / 085-312-6855

  pranatnon19@windowslive.com  http://palungjit.org/threads/ใหญ่ที...องค์ปฐมหน้าตัก-๒๐-เมตร-ณ-วัดลำพญากลาง.270709/
   
 12. พระอาจารย์ณัฐนนท์ สิรินันโท

  พระอาจารย์ณัฐนนท์ สิรินันโท เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  649
  ค่าพลัง:
  +1,323


  ***********************************


  สาธุๆๆ อนุโมทนาด้วยใจจริง กับความเห็นที่แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ของคุณโยมผู้มีปัญญาอันแยบคายเลื่อมใส ๆ เราเองก็มีความเห็นเช่นเดียวกับ ท่านเช่นนั้นแลฯ....สาธุเจริญพรฯ...
   
 13. bluebaby2

  bluebaby2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2010
  โพสต์:
  2,481
  ค่าพลัง:
  +4,283
  คุณ Sirius Galaxy เรื่องนั้นผมเองก็ทราบดีครับ ผมเองก็ทำบุญแหลกเลย
   
 14. Sirius Galaxy

  Sirius Galaxy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,133
  ค่าพลัง:
  +2,558
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ

  แบ่งบุญให้ผมด้วยนะตัวเอง
   
 15. ตุ้ม ณ บ้านโป่ง

  ตุ้ม ณ บ้านโป่ง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  137
  ค่าพลัง:
  +112
  ขออนุโมทนาสาธุกับพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์นะคับ<!-- google_ad_section_end -->
  __________________
  <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->
   
 16. dalin

  dalin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  121
  ค่าพลัง:
  +338
  ถูกทั้งสองเหตุผลเจ้าค่ะ นับถือๆค่ะ

  นะโม โพธิ สัตโต พรหมปัญโญ
  สาธุ อนุโมทนาค่ะ
   
 17. หยก พัทยา

  หยก พัทยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  61
  ค่าพลัง:
  +157
  ขออนุโมทนาสาธุ ในการเสียสละทั้งหลายของท่านพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ครับ
   
 18. nishikido07

  nishikido07 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +13
  ฝันว่ามีพลังวิเศษเหมือนพวกซุปเปอร์ฮีโร่ในหนัง ฝันบ่อย พยายามเอาอันมาต่อกัน เรียงใหม่ บังเอิญเล่าให้น้องสาวฟัง มีฝันตรงกันด้วย แต่ในฝันเราไม่ได้เป็นพี่น้องกัน แปลกดี แค่เล่าให้ฟังคับ อิๆ
   
 19. thexjeab

  thexjeab เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  904
  ค่าพลัง:
  +684
  ข้าพเจ้าขอพรท่านพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์

  ขอให้ข้าพเจ้าและทุกคนมีความสุขทั้งปี 2554 นี้ทั้งปีด้วยสาธุ
   
 20. ตอไม้

  ตอไม้ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  315
  ค่าพลัง:
  +82
  ขอกราบอนุโมทนากุศลผลบุญของพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ขอรับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...