เสียงธรรม วิธีอยู่เหนือดวงชะตาชีวิต - ดร สนอง วรอุไร

ในห้อง 'วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 6 กรกฎาคม 2019.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  Dr.SanongVoraurai.jpg
  วิธีอยู่เหนือดวงชะตาชีวิต - ดร สนอง วรอุไร

  ชีวิตนี้น้อยนัก
  Published on Dec 6, 2015
  ดร สนอง วรอุไร วิชาหนีนรก

  lunar law
  Published on May 17, 2014
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 กรกฎาคม 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  DrSanongVoraurai.jpg
  ประวัติ อ.สนอง วรอุไร

  ดร.สนอง วรอุไร ภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖ บิดามารดาของท่านมีอาชีพทำสวน ทำไร่ นอกจากนี้บิดายังเป็นกำนันของตำบลคลองหลวงแพ่งและเป็นมัคนายกของวัดในละแวก บ้านด้วย

  ในวัยเด็ก ท่านมีหน้าที่ใส่บาตรตอนเช้าทุกวันและนำอาหารที่มารดาจัดเตรียมไปถวายพระใน วันสำคัญและวันพระตามประสาชีวิตในชนบทยุคนั้น ท่านได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนสุวรรณศิลป์ใกล้บ้าน เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง ท่านและพี่ๆ น้องๆ ได้ย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ อยู่บ้านที่บิดามารดาซื้อไว้ให้พี่น้องทุกคนอยู่ร่วมกัน ย่านประตูน้ำ โดยบิดามารดามิได้ย้ายมาด้วย ท่านศึกษาในโรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัยจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ ชีวิตท่านต้องรับผิดชอบงานส่วนตัว เช่น ซักรีดผ้าเอง และแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบงานในบ้านร่วมกับพี่ๆ น้องๆ ท่านเป็นอยู่อย่างมัธยัสถ์ อดออม และมีระเบียบ เมื่อถึงช่วงปิดเทอมก็พากันกลับไปเยี่ยมบิดามารดาเพื่อช่วยงานด้านเกษตรกรรม เช่น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เป็นดังนี้ตลอดมา


  ดร.สนอง วรอุไร สนใจฝึกสมาธิครั้งแรกในขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยสนทนากันระหว่างพี่ๆ น้องๆ แล้วนำมาฝึกหัดปฏิบัติเองเมื่อมีโอกาส จนถึงระดับอุดมศึกษา ท่านเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบปริญญาตรีสาขาโรคพืช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วไปทำงานเป็นนักวิชาการเกษตร เผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกข้าวปลูกเห็ดแก่ประชาชนในภาคอีสานอยู่ประมาณ ๒ ปี ในระหว่างนี้ ท่านแต่งงานมีครอบครัวและได้โอนย้ายจากกรมวิชาการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกมหาวิทยาลัยและบุกเบิกบัณฑิตวิทยาลัยด้วย

  จากนั้นปีพ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านก็ได้เรียนจบปริญญาโทเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเชื้อรา ปีเดียวกันนั้นเอง ท่านได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษาปริญญาเอก สาขาไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ นาน ๔ ปี ในระหว่างการศึกษา ท่านมิได้เดินทางกลับมาเมืองไทยเลย เพราะเรียนหนักมาก ท่านใช้เวลาว่างพักทำจิตนิ่งทุกวัน ซึ่งมีผลให้ท่านจดจำได้เร็ว เรียนเข้าใจง่าย และจบ ๔ ปีตามกำหนด

  เมื่อกลับเมืองไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๑๘ และมีเวลาว่างช่วงก่อนเปิดเทอมไปสอนนักศึกษา ท่านตัดสินใจอุปสมบทเพื่อพิสูจน์สัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดปรินายก แล้วมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับพระเทพสิทธิมุนี (โชดก ปธ.๙) ที่คณะห้า วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ ในชั่วระยะเวลา ๓๐ วัน ที่ท่านปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างมอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา ท่านได้รับประสบการณ์ทางจิตและความก้าวหน้าในญาณอภิญญาต่างๆ มากมาย โดยหลังจากปฏิบัติได้เพียง ๑๐ วัน ท่านสามารถแยกกายกับจิตได้ และได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมเป็นครั้งแรกในชีวิต ณ ลานอโศก วัดมหาธาตุฯนั่นเอง

  เมื่อลาสิกขาบทแล้ว วิถีชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปมาก ด้วยความคิด ด้วยคำพูด และการกระทำซึ่งถูกหล่อหลอมจากภาวนามยปัญญา ที่ได้รับจากการพัฒนาจิตวิญญาณในครั้งนั้น ท่านได้รับเชิญเป็นองค์บรรยายด้านหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหน่วยงานต่างๆ องค์กรต่างๆ มากมาย และหลังจากเกษียณอายุราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษถวายความรู้แก่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาด้วย

  ปัจจุบันท่านเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนธรรม โดยได้นำประสบการณ์ตรงของท่านเองมาเป็นแบบอย่าง สร้างจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชีวิตของคนจำนวนมาก มีกลุ่มคณะศิษย์ก่อตั้งเป็นชมรมกัลยาณธรรมช่วยกันเผยแผ่ผลงานของท่านโดยทำ เป็นหนังสือหลายเล่ม เช่น ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, ยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระ, ทางสายเอก, ตามรอยพ่อ, การใช้ชีวิตที่คุ้มค่า, มาดสดใสด้วยใจเกินร้อย, อริยมรรค นอกจากนี้ยังมีตลับเทป ซีดี และ MP3 อีกเป็นจำนวนมาก

  ผลงานเรื่อง “ ทางสายเอก ” ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม เพื่อให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสศึกษาถึงประสบการณ์การปฏิบัติธรรมและการพัฒนา จิตวิญญาณของท่านเพื่อเสริมสร้างความศรัทธาในวิชาวิปัสสนากรรมฐาน สุดยอดวิชาเอกของโลก  ดร.สนอง วรอุไร ภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีพ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านก็ได้เรียนจบปริญญาโทเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเชื้อรา ปีเดียวกันนั้นเอง ท่านได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษาปริญญาเอก สาขาไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ นาน ๔ ปี
  ขอบคุณที่มา :- http://www.dhammaster.com/th/index.php?option=com_k2&view=item&id=85:ประวัติ-อสนอง-วรอุไร&Itemid=232
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  อานุภาพพลังจิต.avi

  israajets
  Published on Apr 27, 2012
  ดร.สนอง วรอุไร บุญล้างบาป..? 09/11/55 HD

  ชมรมสารธรรมล้านนา เชียงใหม่
  Published on Nov 15, 2012
  "บุญล้างบาป..? " หัวข้อธรรมะบรรยาย โดย..ดร.สนอง วรอุไร
  บรรยาย ณ หอธรรมทัศน์ ชั้น 5 ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 พฤษจิกายน 2555
  จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  กฏแห่งกรรม สำคัญไฉน ดร.สนอง วรอุไร

  DrSeripiput Srimuang
  Published on Mar 12, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ธันวาคม 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  ชีวิตหลังความตาย โดย ดร. สนอง วรอุไร

  Wat Lao Salt Lake
  Published on Jan 3, 2013


  CREDIT: KANLAYANATAM
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  พลังแห่งบุญญฤทธิ์

  israajets
  Published on Apr 26, 2012
  การบวชอยู่ที่บ้าน ดร. สนอง วรอุไร

  DrSeripiput Srimuang
  Published on Mar 10, 2013
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  ดร สนอง วรอุไร ความมหัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา

  lunar law
  Published on Sep 9, 2012
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  การจัดการบริหารชีวิต บนพื่้นฐานจริยธรรม

  lunar law
  ดรสนอง วรอุไร รู้แจ้ง-รู้ไม่แจ้ง 1-5


  ดรสนอง วรอุไร รู้แจ้ง-รู้ไม่แจ้ง 2-5

  ดรสนอง วรอุไร รู้แจ้ง-รู้ไม่แจ้ง 3-5

  Visakha Buja

  Apr 28, 2013

   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  ดรสนอง วรอุไร รู้แจ้ง-รู้ไม่แจ้ง 4-5

  ดรสนอง วรอุไร รู้แจ้ง-รู้ไม่แจ้ง 5-5

  Visakha Buja
  Apr 29, 2013

   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292

  ตอนที่ 1ดร.สนอง วรอุไร - ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่12


  ตอนที่ 2 (จบ) : ดร.สนอง วรอุไร - ธรรมะเปลี่ยนชีวิต(12)

  ชมรมสารธรรมล้านนา เชียงใหม่
  Aug 29, 2015
  "กระจกส่องกรรมฐาน" อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

  Achara Klinsuwan
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2020
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,018
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,292
  ดร สนอง วรอุไร ชีวิตหลายมิติ

  lunar law
  Jul 23, 2012
   

แชร์หน้านี้

Loading...