เสียงธรรม วิธีเสริมสร้างพลังจิต เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯและคําสอน

ในห้อง 'ประวัติและนิทานธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 5 พฤศจิกายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,265
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,090
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 สิงหาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,265
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,090
  ...................... LPDhammavitakoBon.jpg
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,265
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,090
  โอวาทธรรมพระอริยสงฆ์เจ้า พระพระยานรรัตนราชมานิต (เจ้าคุณนรฯ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

  หลักธรรม 9 ประการ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต (ธมฺมวิตโก ภิกขุ)

  วิธีเสริมสร้างพลังจิต ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต (ธมฺมวิตโก ภิกขุ)

  dhamma osoth
  Published on Jul 18, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 สิงหาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,265
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,090
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,265
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,090
  ท่านสอนให้เชื่อในเรื่องกรรม หมั่นทำความดี
  ให้ศึกษาธรรมและปฏิบัติตามด้วย
  จึงจะทำให้ชีวิตพ้นทุกข์
  ประสบความสำเร็จและมีความสงบได้อย่างแท้จริง
  *เรื่องที่มีคนเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจนั้น
  เป็นเพราะคุณธรรมความดีของตนเองหลายประการด้วยกัน
  เป็นต้นว่า มี วิริยะ อุตสาหะ บากบั่น เข็มแข็งแรงกล้า
  และมี จิตใจเมตตากรุณา ไม่เย่อหยิ่งจองหอง
  เป็นเหตุให้ผู้แวดล้อมอยู่เกิดความเมตตากรุณา
  รักใคร่เห็นอกเห็นใจคิดที่จะช่วยเหลือ

  คนซึ่งมีกิริยามารยาทอ่อนโยน สุภาพนิ่มนวล
  ย่อมเป็นที่เสน่หารักใคร่ของคนที่ได้พบเห็น
  และพยายามที่จะช่วยเหลือ

  นี่เป็น “PERSONAL MAGNET” คือ เสน่ห์ในตัวเอง
  เพราะฉะนั้น จงพยายามรักษาคุณสมบัติดังกล่าวนี้ไว้
  จะเป็นเครื่องช่วยตัวเองให้บรรลุความสำเร็จสมประสงค์ทุกประการ
  ทุกกาลเวลา ทั้งปัจจุบันและอนาคต
  *อย่ากลัว จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์ ไม่มีอะไรทำอันตรายได้
  จงจำไว้ว่า ถ้าปรารถนาความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่น
  ก็ควรส่งกระแสใจที่ประกอบด้วยความเมตตา
  และความเห็นอกเห็นใจไปยังท่านเหล่านั้น
  แล้วก็จะรับความเมตาและความเห็นอกเห็นใจจากท่านเหล่านั้นเช่นเดียวกัน

  นี่เป็นกฏของ จิตตานุภาพ
  แล้วความสำเร็จทั้งหลายที่ปรารถนา
  ก็จะบังเกิดแก่ตนสมประสงค์ทุกประการเป็นแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลย
  *คำว่า “ไม่สบายใจ" อย่าใช้ และอย่าให้มีขึ้นในใจต่อไป
  “Let it go, and get out”ก่อนมันจะเกิด Let it go !
  ปล่อยให้มันผ่านไป
  อย่ารับเอาความไม่สบายใจไว้
  ถ้าเผลอไป มันแอบเข้ามาอยู่ใจในได้

  พอมีสติรุ้สึกตัวว่าความไม่สบายใจเข้ามาแอบอยู่ในใจ
  ต้อง Get it out! ขับมันออกไปทันที
  อย่าเลี้ยงเอาความไม่สบายใจไว้ในใจ
  มันจะเคยตัว ทีหลังจะเป็นคนอ่อนแอ ออดแอด
  ทำอะไรผิดพลาด นิดๆหน่อยๆ ก็ไม่สบายใจเคยตัว

  เพราะความไม่สบายใจนี่แหละเป็นศัตรู
  เป็นมารทำให้ใจไม่สงบ ประสาทสมองไม่ปกติ
  เป็นเหตุให้ร่างกายผิดปกติ พลอยไม่สงบ ไม่สบายไปด้วย
  ทำให้สมองทึบไม่ปลอดโปร่ง
  เป็น habit ความเคยชินที่ไม่ดี
  เป็นอุปสรรคกีดกั้นขวางสติปัญญาไม่ให้ปลอดโปร่งแจ่มใส

  ต้องฝึกหัดแก้ไขปรับปรุงเป็นจิตใจเสียใหม่
  ทั้งก่อนที่จะทำอะไร หรือกำลังกระทำอยู่
  และเมื่อเวลากระทำเสร็จแล้ว
  ต้องหัดให้จิตใจแช่มชื่นรื่นเริง
  เกิดปิติปราโมทย์เป็นสุขสบายอยู่เสมอ
  เป็นเหตุให้เกิดกำลังกายกำลังใจ
  มีชีวิตอยู่ด้วยความเบิกบาน
  ต้อนรับหยาดน้ำค้างและอากาศอันบริสุทธิ์ฉะนั้น
  ปฏิบัติบูชา
  ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต (ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ)

  พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ปฏิบัติบูชาเป็นบูชาอย่างเลิศสูงสุด”
  คือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ เป็นการบูชาอย่างถูกพระทัย
  และเป็นการสนองพระคุณพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด

  คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักหัวใจสำคัญที่สุด
  ก็คือ ทางกาย วาจา ใจ ทิฏฐิ ความเห็นด้วยปัญญา

  (๑) ศีล
  คือ การฝึกกาย วาจา ให้สุภาพ อ่อนโยน
  นิ่มนวล ละมุนละไม ไม่มีเวร ไม่มีภัยกับใครๆ
  เป็นเหตุให้ผู้ประสบพบเห็นเกิดความรัก ความเอ็นดู
  ความเมตตา กรุณาปรานี และเกรงใจ
  ศีลเป็นเสน่ห์สำคัญ ให้เกิดความรัก ความเอ็นดู กรุณาปรานี
  ช่วยอนุเคราห์-สงเคราะห์ ให้สำเร็จกิจที่ประสงค์ได้อย่างนี้

  (๒) สมาธิ
  คือ การฝึกหัดใจให้อ่อนโยน สุภาพ นิ่มนวล ละมุนละไม
  ไม่อยู่ใต้อำนาจของความอาฆาต พยาบาท โลภ อิจฉาริษยา
  ความลุ่มหลงมัวเมา ความหดหู่ ซบเซามึนซึม ท้อแท้อ่อนแอ
  เกียจคร้าน สะดุ้งหวาดกลัว ตื่นเต้น ประหม่า ฟุ้งซ่านรำคาญใจ
  และความสงสัยลังเลเงอะๆ งะๆ ไม่แน่ใจเหล่านี้
  เมื่อจิตมีอำนาจอยู่เหนืออารมณ์ฝ่ายต่ำที่กล่าวมานี้แล้ว
  เป็นเหตุให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส ปลอดโปร่ง เข้มแข็ง กล้าหาญเด็ดขาด
  เป็นเหตุให้เกิดอำนาจทางจิต
  เป็นเสน่ห์ที่จะดึงดูดใจผู้ที่ได้ประสบพบเห็น
  ให้เกิดความรัก ความเมตตาเอ็นดู กรุณาปรานี และเกรงใจ
  ช่วยสงเคราะห์-อนุเคราะห์ เป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จกิจที่มุ่งหมาย

  (๓) ปัญญา
  คือ การพิจารณาให้เห็นคนทุกชั้นเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย
  รักสุขเกลียดทุกข์ ร่วมสุขร่วมทุกข์ หัวอกอันเดียวกันทั้งนั้น
  เป็นเหตุให้เกิดความรักความเอ็นดู ความเมตตา กรุณาปรานี
  ซึ่งจะแสดงออกมาทางจิตใจ และกาย วาจา
  เป็นเหตุให้ผู้ประสบพบเห็นทุกชั้นวรรณะที่่เกี่ยวข้องติดต่อในสังคม
  เกิดความรัก ความเอ็นดู ความเมตตา กรุณาปรานี
  ยินดีช่วยสงเคราะห์ให้สำเร็จกิจที่สมประสงค์
  .............................. q1_zpsdf9b7775.jpg
  .
  ใครก็ตามที่เคยพบท่านจะต้องเคยได้ยินท่านให้พรว่า

  “จงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆ นะ”

  ซึ่งก็มีที่มาจากอุทานธรรมเช่นกัน โดยมีบทเต็มว่า

  รักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่ว
  จะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผี
  จงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆ
  จะได้มีความสุขพ้นทุกข์ภัย


  คำให้พรของท่านที่ว่า จงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆ นั้น
  โดยปกติแล้วคนใจแข็ง...ต้องเว้นจากกรรมชั่วเลือกทำแต่กรรมดีได้

  และท่านได้เมตตาบอกถึงลักษณะของคนใจแข็งว่าจะต้องประกอบด้วย

  ๑. ไม่บ่น

  ๒. ไม่ร้องทุกข์

  ๓. ไม่อยากรู้ความลับของใคร

  ๔. ไม่บอกความลับของตนแก่ใคร

  ๕. ไม่สนใจใครว่าจะเห็นตนเป็นอย่างไร

  ๖. ไม่กลัวความทุกข์ยาก

  ๗. รู้จักเอาความทุกข์ยากมาเป็นประโยชน์สร้างความก้าวหน้าในชีวิต

  :- http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=46795
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,265
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,090
  ไหว้ ๕ ครั้งของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และโอวาทธรรมคำสอน ท่านเจ้าคุณนรฯ (ธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ)

  อารมณ์ดี สุขสงบ
  Published on Oct 7, 2015
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 สิงหาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,265
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,090
  จิตตานุภาพ เจ้าคุณนรรัตน์

  dhamma osoth
  Published on Jul 19, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 สิงหาคม 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,265
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,090

  โอวาทธรรมเจ้าคุณนรรัตน์..เสียงอ่าน

  Than Thanwalai
  Published on Apr 17, 2011
   

แชร์หน้านี้

Loading...