เรื่องเด่น วิบากกรรมที่มีลูกไม่ดี

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 13 มกราคม 2018.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,542
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,117
  ค่าพลัง:
  +31,066
  วิบากกรรมที่มีลูกไม่ดี

  0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-800x445.jpg  ทันทีที่สามีภรรยาได้ลูก จะได้ชื่อสถานภาพใหม่ กลายเป็นพ่อแม่ทันที หัวใจทั้งหมดก็ทุ่มเทไปที่ลูก แต่แม้จะดูแลลูกดีอย่างไร บางครอบครัว ก็ไม่สามารถทำให้ลูกเป็นคนดีได้

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแบ่งลูกไว้ 3 ประเภท คือ

  1. ลูกที่ดีกว่าพ่อแม่

  2. ลูกที่ดีเสมอพ่อแม่

  3. ลูกที่ดีน้อยกว่าพ่อแม่

  ตัวอย่างของลูกที่เกเร เช่น ลูกไม่ดูแล ลูกไม่เชื่อฟัง ลูกผลาญสมบัติ ทะเลาะมีปากเสียงกับลูกเป็นประจำ ลูกไม่ดูแล เพราะในอดีตชาติ ไม่ดูแลพ่อแม่

  ดื้อ พ่อแม่สอนก็ทำเป็นหูทวนลม ไม่รับผิดชอบดูแลบุตร ภรรยา และขาดบุญสงเคราะห์ญาติ

  ลูกไม่เชื่อฟัง เพราะในอดีตชาติ ดื้อว่ายาก ไม่อยู่ในโอวาทพ่อแม่ ทำทานด้วยความไม่เคารพ และเคยผูกอาฆาตกันมา

  มีปากเสียง ทะเลาะกับลูกเป็นประจำ เพราะในอดีตชาติ ชอบเถียงพ่อแม่ ชอบด่าว่าพ่อแม่ด้วยคำหยาบ และผูกเวรกันมา

  ลูกผลาญสมบัติ เพราะในอดีตชาติ เคยเป็นเพื่อนกัน แนะนำสิ่งที่ไม่ดีให้

  โบราณว่า จะดูลูกให้ดูที่พ่อแม่ แต่จะดูให้แน่ๆ ต้องดูถึงปู่ย่า ตายาย น่าจะใช้ได้ในครอบครัวที่พ่อแม่ลูก ปู่ย่า ตายาย อยู่ในละแวกเดียวกัน แต่ในยุคปัจจุบัน ครอบครัวกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว คือ พ่อแม่ลูก ปู่ย่า ตายาย ต่างคนต่างอยู่

  *** เพื่อความละเอียด ชัดเจน จะะแยกเป็นข้อๆ เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นและเห็นภาพชัดขึ้น ดังนี้

  การรู้ทันวิบากกรรม เรื่อง ลูก ปัญหาครอบครัวประกอบด้วย ลูกไม่ดูแล ไม่มีลูก ดูแลลูกชายพิการ มีลูกเป็นเด็กดาวน์ ปัญญาอ่อน มีอาการทางจิต ลูกไม่เชื่อฟัง ลูกไม่มีทวารหนัก มีลูกเป็นใบ้ หูหนวก มีลูกยาก มีลูกติดๆ กัน มีลูกผลาญสมบัติ และมีปากเสียงทะเลาะกับลูก

  การที่ลูกไม่ดูแล
  ๑.อดีตชาติ ไม่รับผิดชอบดูแลบุตรภรรยา

  ๒.อดีตชาติ ไม่ดูแลพ่อแม่

  ๓.อดีตชาติ ขาดบุญสงเคราะห์ญาติ

  ๔.อดีตชาติ ดื้อ พ่อแม่สอนแล้วทำหูทวนลม

  การไม่มีลูก
  ๑.อดีตชาติ ชอบกินไข่ที่มีตัว

  ๒.อดีตชาติ เอาไข่นกมากิน

  ๓.อดีตชาติ เอาลูกนกมากิน

  ๔.อดีตชาติ จับปลาไข่กิน

  ๕.อดีตชาติ กรรมตอนสัตว์

  ๖.อดีตชาติ อธิษฐานขออย่ามีลูก

  ๗.ปัจจุบัน อายุมากแล้ว

  ๘.อดีตชาติ ทำแท้ง

  การที่ต้องดูแลลูกพิการ
  ๑.อดีตชาติ ชอบกินไข่ที่มีตัว

  ๒.อดีตชาติ เอาไข่นกมากิน

  ๓.อดีตชาติ เอาลูกนกมากิน

  ๔.อดีตชาติ จับปลาไข่กิน

  ๕.อดีตชาติ กรรมตอนสัตว์

  ๖.อดีตชาติ อธิษฐานขออย่ามีลูก

  ๗.ปัจจุบัน อายุมากแล้ว

  ๘.อดีตชาติ ทำแท้ง

  การมีลูกเป็นเด็กดาวน์ ปัญญาอ่อน มีอาการทางจิต
  ๑.อดีตชาติ ขายเหล้า

  ๒.อดีตชาติ เลี้ยงเหล้า

  ๓.อดีตชาติ ซื้อเหล้าแจก

  ๔.อดีตชาติ ดื่มสุรา

  การที่ลูกไม่เชื่อฟัง
  ๑.อดีตชาติ ผูกอาฆาตกันมา

  ๒.อดีตชาติ ไม่อยู่ในโอวาทพ่อแม่ ดื้อ ว่ายาก

  ๓.อดีตชาติ ทำทานด้วยความไม่เคารพ

  การที่ลูกไม่มีทวารหนัก

  ๑.อดีตชาติ ยินดีที่ลูกแกล้งสัตว์

  มีลูกเป็นใบ้ ลูกหูหนวก
  ๑.อดีตชาติ แช่งลูกให้เป็นใบ้

  ๒.อดีตชาติ แช่งลูกให้หูหนวก

  การมีลูกยาก
  ๑.อดีตชาติ สนับสนุนให้หลานไปทำแท้ง

  ๒.อดีตชาติ อธิษฐานอย่าให้มีลูกมาก

  ๓.อดีตชาติ ให้ลูกสาวทำแท้ง

  ๔.อดีตชาติ ทำหมัน ตอนสัตว์

  การมีลูกติดๆ กัน
  ๑.อดีตชาติ เพาะสัตว์ขาย

  การมีลูกผลาญสมบัติ
  ๑.อดีตชาติ เคยเป็นเพื่อนที่แนะนำสิ่งที่ไม่ดีให้

  การมีปากเสียงทะเลาะกับลูก

  ๑.อดีตชาติ ชอบด่าว่าพ่อแม่ด้วยคำหยาบคาย

  ๒.อดีตชาติ ผูกเวรกันมา

  ๓.อดีตชาติ ชอบเถียงพ่อแม่

  ปัญหาลูก ประกอบด้วย ลูกไม่ดูแล ไม่มีลูก ดูแลลูกชายพิการ มีลูกเป็นเด็กดาวน์ ปัญญาอ่อน มีอาการทางจิต ลูกไม่เชื่อฟัง ลูกไม่มีทวารหนัก มีลูกเป็นใบ้ หูหนวก มีลูกยาก มีลูกติดๆ กัน มีลูกผลาญสมบัติ และมีปากเสียงทะเลาะกับลูก

  สรุปกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาลูก
  ๑.ล่วงเกินพ่อแม่ ไม่ดูแลพ่อแม่ บุตร ภรรยา

  ๒.ขาย เลี้ยง ซื้อ ดื่มสุรา

  ๓.ทำแท้ง ฆ่าลูกสัตว์

  ๔.ทำหมัน ตอนสัตว์ แกล้งสัตว์

  ๕.ผูกเวรกันมา

  *** เหตุที่ ครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วย ได้พ่อแม่ดี ได้ลูกดี ได้สามี ภรรยาดี ซึ่งอาจเคยทำบุญร่วมกันมา เคยเกื้อกูลกันมา หรืออธิษฐานให้มาพบกันอีก

  การที่ครอบครัวอบอุ่น
  ๑. อดีตชาติ คนในครอบครัวเคยเกื้อกูลกันมา

  ๒. อดีตชาติ บุญที่ทำในพระพุทธศาสนา และอธิษฐานให้เกิดในครอบครัวสัมมาทิฐิ

  ๓. อดีตชาติ ทำบุญด้วยความเคารพร่วมกันมา

  ๔. อดีตชาติ บุญที่เลี้ยงดูพ่อแม่ ปรนนิบัติสามี เลี้ยงลูกอย่างดี

  การที่ได้พ่อแม่ดี ได้ลูกดี
  ๑. อดีตชาติ เคยเกื้อกูล ทำบุญร่วมกันมา และอธิษฐานให้มาเป็นพ่อแม่ลูก

  ๒. อดีตชาติ บุญที่เลี้ยงดูพ่อแม่มาอย่างดี และมีความกตัญญูกตเวที

  ๓. ปัจจุบัน เชื่อฟังพ่อแม่ได้สามี ภรรยาดี

  ๑. อดีตชาติ เป็นสามี ภรรยา เกื้อกูลทำบุญร่วมกันมาหลายชาติ

  สรุปครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วย ได้พ่อแม่ดี ได้ลูกดี ได้สามี ภรรยาดี

  สรุปกรรมที่ทำให้ได้ครอบครัวอบอุ่น
  ๑. เคยทำบุญร่วมกัน เคยเกื้อกูลกันมา อธิษฐานให้มาพบกันอีก

  ๒. บุญที่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี กตัญญูกตเวที

  เหตุที่ทำให้เกิดในตระกูลสูง เพราะอดีตชาติ มีบุญสงเคราะห์โลกอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรัย และทำบุญในพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพ

  การเกิดในตระกูลสูง
  ๑. อดีตชาติ มีบุญสงเคราะห์โลก

  ๒. อดีตชาติ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรัย

  ๓. อดีตชาติ ทำบุญในพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพ

  ๔. อดีตชาติ ชักชวนคนทำบุญมามาก

  การได้เป็นผู้นำ มีตำแหน่งสูง มีทรัพย์
  ๑. อดีตชาติ + ปัจจุบัน สงเคราะห์โลก หมู่ญาติ

  ๒. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ชวนคนทำความดี

  ๓.อดีตชาติ ถวายที่สร้างวัด

  ๔.อดีตชาติ เลี้ยงดูบริวาร

  ๕.อดีตชาติ มีกำลังทานบารมี

  ๖. อดีตชาติ มีมุทิตาจิต

  ๗. อดีตชาติ อ่อนน้อมถ่อมตน บูชาบุคคลที่ควรบูชา

  การที่ได้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
  ๑. อดีตชาติ ชอบช่วยเหลืองานเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นที่รักเคารพ ได้รับการยกย่อง

  ๑. อดีตชาติ อ่อนน้อมถ่อมตน

  ๒. อดีตชาติ มีสังคหวัตถุ ๔

  ๓. อดีตชาติ ชักชวนคนทำความดี

  ๔. อดีตชาติ + ปัจจุบัน สงเคราะห์โลก หมู่ญาติ สนับสนุนการศึกษา

  ๕. อดีตชาติ ทำบุญแล้วอธิษฐานขอให้มีชื่อเสียง

  การเกิดในตระกูลสูง มียศ ประกอบด้วย
  เป็นผู้นำ มียศตำแหน่งสูง เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นที่รักเคารพ ได้รับการยกย่อง

  สรุปกรรมที่ทำให้เกิดในตระกูลสูง มียศ
  ๑. อ่อนน้อมถ่อมตน บูชาบุคคลที่ควรบูชา

  ๒. ทำทานด้วยความเคารพ

  ๓. มีมุทิตาจิต

  ๔. สงเคราะห์โลก และหมู่ญาติ

  ๕. ชักชวนคนทำความดี

  สรุปคนที่มีวิบากกรรม เรื่อง ลูก ปัญหาครอบครัวประกอบด้วย ลูกไม่ดูแล ไม่มีลูก ดูแลลูกชายพิการ มีลูกเป็นเด็กดาวน์ ปัญญาอ่อน มีอาการทางจิต ลูกไม่เชื่อฟัง ลูกไม่มีทวารหนัก มีลูกเป็นใบ้ หูหนวก มีลูกยาก มีลูกติดๆ กัน มีลูกผลาญสมบัติ และมีปากเสียงทะเลาะกับลูก ต้องทำบุญดังนี้

  ๑.รักษาศีล โดยเฉพาะห้ามขาด ข้อ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ ข้อ ๔ ห้ามพูดเท็จ ข้อ ๕ ห้ามสุรา ยาเสพติด

  ๒.ทำบุญในพระพุทธศาสนา และอธิษฐานให้เกิดในครอบครัวสัมมาทิฐิ

  ๓.ทำบุญกับพ่อแม่ กตัญญูกตเวที ปรนนิบัติสามี ภรรยา เลี้ยงลูกอย่างดี

  ๔.อ่อนน้อมถ่อมตน บูชาบุคคลที่ควรบูชา บิดา มารดา

  ๕.ทำบุญในครอบครัว สงเคราะห์ญาติ บิดา มารดา ลูก

  ๖.มีพรหมวิหารจิต เมตตาจิต กรุณาจิต มุทิตาจิต อุเบกขาจิต

  ๗.ทำบุญตามสถานเลี้ยงเด็ก และ คนชรา

  ๘.ทำบุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ให้ทุนการศึกษา

  ๙.ทำบุญธรรมทาน หนังสือธรรมะ สวดมนต์ พระไตรปิฏก

  ๑๐.ชวนคนเข้าวัด คบเพื่อนดี มีศีล

  ๑๑.สงเคราะห์สัตว์โลก ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานปล่อยนก ปล่อยปลา

  ๑๒.ทำสมาธิ ภาวนา วิปัสนา กรรมฐาน แผ่เมตตาให้แก่กันและกัน อโหสิกรรมต่อกัน

  ๑๓.สร้างพระทั้งพระพุทธรูป และ พระคนที่บวชในพระพุทธศาสนา

  ๑๔. บวชให้บิดา มารดา บวชตอบแทนบุญคุณ และสร้างบารมี อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร


  ที่มา – ธรรมะกับมนุษย์

  ขอบคุณภาพจาก กัณฑ์มัทรี – blogger


  ขอบคุณที่มา
  http://www.chilljungloei.com/ธรรมะ/วิบากกรรมที่มีลูกไม่ดี/
   
 2. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +376
  sa408.jpg
   
 3. sutin_boons

  sutin_boons เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กุมภาพันธ์ 2016
  โพสต์:
  439
  ค่าพลัง:
  +8,806
  สาธุ ธรรมครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาครับ
  การได้อยู่ในปัจุบัน
  พระพุทธองค์กล่าวสอนอยู่เป็นนิจ ให้อยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดี ผลในอนาคตก็จะดี หากมัวมองอดีต จิตรใจก็เศร้าหมอง (ผมคิดเองนะข้อนี้)
  การมีเมตตาจิตต่อบุตรนั้น ควรที่ทำอยู่เป็นนิจ อย่าไปคิดถึงในอดีต หมั่นทำบุญสร้างบารมี และแผ่นอุทิศให้เขาทั้งหลาย

  สิ่งที่ลืมไม่ได้ให้รักตนเอง มุ่งทางบุญครับ
  ชีวิตติดกรรมทุกคนทุกสัตว์ กรรมตัดไม่ได้ ไม่มีหายไปใหน ยังตามล่าทุกดวงจิตรที่เกิด หวกบุญหนุนส่งก็รอดพ้นได้ชั่วคราว หากไม่สร้างบุญ กรรมตามทันเมื่อใดก็ขยี้จนยับย่อยทั้งกายใจ ให้กรรมขยี้ได้แต่สังขาร แต่ให้จิตรผ่องใส

  สุดท้ายขอสาธุในธรรมที่เผยแพร่ครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 มกราคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,126
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,882
  คาถาเด็ดวิธีแก้นิสัย "ลูกดื้อ" หลวงพ่อจรัญแนะวิธีปราบลูกดื้อ

  การทำให้ลูกหลานว่านอนสอนง่าย ภรรยาสามีไม่เกเร เสียงธรรมหลวงพ่อจรัญ ฐิติธัมโม


  PLODLOCK - ปลดล็อค
  Published on Dec 8, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มกราคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...