เรื่องเด่น วิปัสสนาญาณ การตื่นอย่างแท้จริง

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย NAMOBUDDHAYA, 10 ธันวาคม 2020.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 2. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 3. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 4. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 5. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 6. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 7. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 8. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 9. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 10. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 11. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 12. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 13. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 14. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 15. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 16. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 17. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
  692_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=gKTupwEoI7wAX8J66ab&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
 19. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
  ?temp_hash=438b7f719d54711cc98a0761f5f9a34f.jpg


  วิปัสสนาในระดับต่างๆ
  .

  วิปัสสนาญาณ ระดับต้น...
  จะรู้สึกถึงการแตกดับ
  ของรูปกาย นามกายได้ดี

  วิปัสสนาญาณ ระดับกลาง...
  จะเริ่มรู้สึกถึงการเกิดดับ ของจิตได้ดี
  จะเป็นการพิจารณา จิตในจิต
  เป็นหลักการผุดขึ้นของจิต
  ในแต่ละขณะจิต

  วิปัสสนาญาณ ระดับสูง...
  คือ ตั้งแต่ระดับอรูปฌานเป็นต้นไป
  จะเห็นถึงเรื่องของกิริยาจิตต่างๆ
  ก่อนที่มันจะก่อกำเนิด
  มาเป็นความคิด ความรู้สึกต่างๆ
  เป็นวิญญาณขันธ์ต่างๆ

  ถ้าอยู่ในวิปัสสนาญาณระดับสูง
  จะเห็นตั้งแต่การก่อกำเนิดของสิ่งเหล่านี้
  ...กว่ามันจะผุดขึ้นมาเป็นความคิด
  แต่ละความคิด ที่ผุดขึ้น

  ...กว่ามันจะผุดขึ้นมาเป็นความรู้สึก
  แต่ละความรู้สึก ที่ผุดขึ้น

  ...กว่ามันก่อกำเนิด
  เป็นวิญญาณขันธ์ที่ผุดขึ้นมา
  มันช้ามากๆ

  เพราะฉะนั้น...
  เมื่อเข้าถึงวิปัสสนาญาณระดับสูง
  แทบจะหยุดเวลาเลย
  เวลาไม่มีอยู่จริง

  ที่ว่าจิตเกิดดับรวดเร็วมาก
  แต่วิปัสสนาระดับสูง
  เป็นสิ่งที่พ้นออกไป
  จากเรื่องของเวลา

  วิปัสสนาญาณระดับสูง
  สามารถพิจารณาเห็น
  ปฏิจจสมุปบาทตลอดสาย
  ทีละเฟรม ทีละเฟรม
  จะช้าจะเร็ว ก็ได้
  ซูมเข้าซูมออก ก็ได้
  จะหยุดเพื่อสลาย..
  ในแต่ละขณะ แต่ละขณะ ก็ได้

  ถ้าจะแตกฉานปฏิจจสมุปบาทจริงๆ
  มันเป็นวิสัยของผู้ที่จะหมดจดแล้ว
  แล้วจะเข้าใจในทุกสภาวะที่เกิดขึ้น

  จะสามารถไปเชื่อมโยง เกี่ยวกับเรื่องของเหตุ
  ...เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
  ...เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
  ...เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ
  ...เพราะความดับไปของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

  วิบากกรรม เป็นกระแสพลังงานอยู่เช่นกัน
  จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้
  ต้องอยู่ในนิโรธสมาบัติระดับสูง

  แล้วจะรู้ว่า..
  ทุกความรู้สึกนึกคิด
  ทุกอารมณ์ที่ผุดขึ้น
  รากเหง้าจริงๆ มาจากวิบากกรรมทั้งนั้น

  คนที่จิตละเอียดมาก
  แค่ความปรุงแต่งของจิต ก็ทุกข์มากแล้ว
  เบื่อหน่ายความปรุงแต่งมาก
  อยากจะพ้นออกไปจากสิ่งเหล่านี้

  อย่างเวลาจิตหยาบๆ
  เราก็ต้องเสวยความทุกข์ทรมาน
  ถึงรู้สึกว่า... มันทุกข์ ใช่ไหม?

  แต่เมื่อจิตมีความละเอียดมากๆ
  ความปรุงแต่งนี่มันทุกข์จริงๆ
  เห็นความปรุงแต่งแล้ว
  มันมีแต่ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด
  จึงเป็นไปเพื่อการหลุดพ้น

  แล้วก็จะเข้าถึงของจริง
  ที่เรียกว่า "วิสังขาร"
  คือ เนื้อธรรมที่พ้นจากการปรุงแต่ง

  เพราะฉะนั้น ผู้ที่อยู่..
  ในวิปัสสนาญาณระดับสูง
  จึงไม่หลงสังขาร
  มีแต่ความเบื่อหน่ายในการปรุงแต่ง

  ต่อให้สิ่งวิจิตรพิสดาร
  ก็เป็นเรื่องของความปรุงแต่ง
  เทียบกับของจริงที่พ้นจากการปรุงแต่ง
  ... ไม่ได้เลย

  เนื้อธรรมแท้ๆ เป็นความบริสุทธิ์อยู่แล้ว
  ไม่ต้องมีอะไรมาปรุงแต่ง
  เป็นความบริสุทธิ์ บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง

  หน้าที่ของเรา
  ก็คือฝึกหัดปฏิบัติไป
  จนชำระตนได้หมดจดนั่นแหละ
  เรียกว่า เคลียร์หนี้ เคลียร์สิน
  เคลียร์เหตุทั้งหมด

  ก็จะสามารถกลับคืน
  สู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ
  พบกับความสงบสุขที่แท้จริง
  คือ พระนิพพานได้
  .
  .

  โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
  18 กันยายน 2563
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20,362
  กระทู้เรื่องเด่น:
  490
  ค่าพลัง:
  +65,536
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...